Konfigurering och användning av POS Go

Ladda POS Go

Du kan ladda POS Go med USB-C-kabeln som medföljer. Ladda läsaren genom att ansluta den lilla änden av USB-kontakten till POS Go och sedan den stora änden till en telefonladdare eller dator.

Det tar 2–3 timmar för POS Go att laddas upp med hjälp av en nätadapter. När POS Go är fulladdad bör batteriet hålla i upp till en hel dags försäljning.

POS Go har en LED-strömindikatorlampa med följande statusar:

Status för batterinivå i POS Go
Grön LED Fulladdad
Blå (pulserande) LED Laddar
LED släckt 21–99 % laddat
Gul LED 10–20 % laddat
Rös LED 1–9 % laddat

Slå på och av POS Go

Tryck ned och släpp strömknappen för att slå på POS Go. Statuslampan tänds.

Tryck på och håll in strömbrytaren för att stänga av POS Go. Tryck på Power off när du blir uppmanad.

Konfigurera POS Go

 1. Ladda POS Go och slå på den.
 2. Välj det land i vilket du använder POS Go.
 3. Välj WiFi-nätverket. Ange lösenordet, tryck på Koppla och tryck sedan på Anslut. POS Go söker automatiskt efter uppdateringar och tillämpar dem.
 4. Logga in på Shopify kassasystem.

Behandla en försäljning med POS Go

Steg:

 1. Lägg till produkter i kundens varukorg.
 2. Valfritt: Lägg till en kund för varukorgen.
 3. Tryck på Kassa på sidan Varukorg.
 4. Låt kunden blippa, dra eller sätta in sitt kort.
 5. När transaktionen har slutförts kan kunden ta bort sitt kort.
 6. Välj om du vill tillhandahålla ett kvitto och leveransmetoden.

Använda den integrerade streckkodsläsaren

Du kan skanna produkter, beställningskvitton och presentkort med POS Go. Tryck på antingen den vänstra eller högra streckkodsläsaren för att aktivera den inbyggda skannern.

Skanna produkter

Tryck och håll in den vänstra eller högra streckkodsläsaren på din enhet och rikta den sedan mot den streckkod du vill skanna. När du har skannat en streckkod visar kassasystem-appen produktinformationen och lägger till artikeln i varukorgen.

Du skannar multiplar av samma objekt genom att antingen skanna en och samma streckkod flera gånger eller skanna en streckkod en gång och manuellt justera kvantiteten med hjälp av knapparna + och -.

Kontrollera priset för en vara genom att skanna streckkoden, granska priset och sedan trycka på Rensa varukorg för att ta bort varan från varukorgen och avvisa produktinformationen.

Skanna ett beställningskvitto

Skanna streckkoden på beställningskvittot för att visa skärmen med beställningsinformation. Du kan även trycka på sökfältet och skanna ett beställningskvitto för att se detaljuppgifterna.

Skanna ett presentkort för att kontrollera saldot

Kontrollera saldot på ett presentkort genom att skanna presentkortets streckkod. Kortsaldot visas på skärmen.

Använd ett presentkort i kassan genom att välja betalningsalternativet Presentkort och följa anvisningarna på skärmen.

Använda en wifi-skrivare med POS Go

Kvittoskrivare använder i allmänhet oskyddade wifi-nätverk under konfigurationsprocessen. Av säkerhetsskäl kan POS Go inte ansluta till osäkra nätverk och kan därför inte användas för att konfigurera de flesta nya skrivare. POS Go kan dock använda wifi för att konfigurera kvittoskrivaren Epson TM-m30III, som använder ett säkert nätverk.

POS Go kan anslutas till en skrivare som konfigureras med en separat enhet, till exempel en iPad eller Android-surfplatta.

Granska listan över kvittoskrivare som stöds här för att säkerställa att din skrivare är kompatibel med POS Go.

Se till att du har POS-appen installerad på din iPad eller Android-surfplatta innan du börjar.

Steg:

 1. Från din iPad eller Android-surfplatta, tryck på Mer > Anslutning i kassasystemappen.
 2. Tryck på Ställ in > Kvittoskrivare.
 3. Följ anvisningarna för att välja din kvittoskrivare och slutföra konfigureringen.
 4. Från POS Go, tryck på Mer > Anslutning.Inom en liten stund visas kvittoskrivaren som ansluten och du kan skriva ut kvitton.

Automatiska uppdateringar för POS Go

För att uppfylla PCI-kraven kommer POS Go automatiskt starta om var 24:e timme. För närvarande är det standardinställt till kl. 02.00, lokal tid.

När enheten startar om, antingen automatiskt eller manuellt, måste du ange en personal-PIN-kod för att låsa upp enheten innan den söker efter programvaruuppdateringar. Om det finns några tillgängliga uppdateringar kommer enheten automatiskt ladda ner och installera dem. Du kan ges möjlighet att senarelägga en uppdatering, men det är generellt sett bäst att acceptera uppdateringen så att du alltid har den senaste versionen. Vissa uppdateringar kan senareläggas, men för att säkerställa att du har den senaste versionen bör du acceptera alla programvaruuppdateringar.

Om ditt batteri har för låg laddning eller om enheten inte kan ansluta till ditt WiFi-nätverk visas en varning på POS Go. Följ anvisningarna på dessa skärmar för att fortsätta uppdateringen.

Du kan verifiera din OS-version i POS Go. Från POS Go trycker du på Fler > Inställningar > Enhetsinställningar > Systeminställningar > Om > Operativsystemsversion.

Fabriksåterställning av POS Go

En fullständig återställning av fabriksinställningarna och enhetens konfiguration kan ta cirka 30 minuter att slutföra.

För att fabriksåterställa POS Go ska du se till att din enhet är påslagen och sedan trycka på alla 3 knappar (ström, vänster skanning, höger skanning) på enheten samtidigt och håll inne cirka 5 sekunder. Dialogrutan ”Bekräfta fabriksåterställning” visas.

Om du håller alla tre knapparna intryckta i cirka 14 sekunder återställs enheten till fabriksinställningarna.

När du har återställt fabriksinställningarna av enheten genomför du konfigureringsprocessen igen. Du måste konfigurera enhetens WiFi-anslutning, ladda ner uppdateringar och logga in till din butik igen.

Leta reda på enhetsnamnet

Du kan ändra enhetsnamnet genom att gå till Mer > Inställningar > Enhetsinställningar > System > Enhetsnamn.

När du använder POS Go i sin docka visas enhetsnamnet under parkopplingsprocessen och på anslutningsstatusskärmar. Om du ändrar enhetsnamnet påverkas inte försäljningen på mobilen.

Wifi-inställningar

Du kan ändra wifi-inställningarna genom att gå till > Mer > Inställningar > Enhetsinställningar > Nätverk och internet.

Nätverket som POS Go är anslutet till visas med en grön bock. Nätverk som är inom räckvidd visas också. Tryck på Annat … för att ansluta till ett nätverk som inte finns listat. POS Go kräver WPA2-säkerhet för att ansluta till ett nätverk.

Tryck på Kör hälsokontroll för att testa nätverksanslutningen

Tryck på i intill ett nätverk för att slutföra följande uppgifter:

 • få tillgång till nätverksinformation
 • glöm ett nätverk
 • redigera detaljer om anslutningen, till exempel IP-adress, subnätsmask och DNS

Justera skärmens ljusstyrka

Du kan justera skärmens ljusstyrka i POS Go genom att gå till Mer > Inställningar > Enhetsinställningar > Skärm.

I avsnittet Ljusstyrka kan du justera skjutreglaget för att ställa in skärmens ljusstyrka.

Du kan aktivera automatisk ljusstyrka för att låta POS Go justera skärmens ljusstyrka automatiskt baserat på de omgivande ljusförhållandena.

Tryck på Skärmlås och välj hur länge skärmen ska låsas.

Tryck på Mörkt/ljust läge och välj antingen Mörkt eller Ljust visningsläge.

Justera ljudet

POS Go spelar upp ljud under vanliga åtgärder, till exempel att skanna streckkoder eller vid användning av en kontaktlös betalningsmetod.

Volymen för dessa ljud kan justeras genom att gå till Mer > Inställningar > Enhetsinställningar > Ljud. Använd skjutreglaget för att justera volymen. Om du ställer in skjutreglaget på noll kommer ljudet att stängas av.

Justera tillgänglighetsfunktionerna

POS Go har tillgänglighetsfunktioner tillgängliga genom att gå till Mer > Inställningar > Enhetsinställningar > Tillgänglighet.

Följande tillgänglighetsfunktioner är tillgängliga:

 • Text till tal
 • Skärmförstoring
 • Färgkorrigering

Text till tal

Tryck på skärmläsaren och växla Aktivera skärmläsare när hörlurar är anslutna för att aktivera skärmläsaren.

När hörlurar är anslutna till POS Go läser enheten upp skärminnehåll i hörlurarna. Du kan göra en L-gest på skärmen för att ändra text-till-tal-inställningar, till exempel volym, uppläsningshastighet och aktivera skärmsekretess, vilket tar bort visuell skärm samtidigt som det möjliggör normal navigering.

För att stoppa enheten från att läsa upp kan du koppla ur hörlurarna.

Skärmförstoring

När du aktiverar skärmförstoring för POS Go kan du göra följande för att justera förstoringen:

 • tryck på skärmen tre gånger för att förstora och tryck sedan på skärmen tre gånger igen för att återgå till den normala vyn
 • dra med två fingrar för att bläddra
 • nyp ihop två fingrar för att justera förstoringen

Du kan inte förstora det virtuella tangentbordet med den här funktionen.

Färgkorrigering

Du kan justera hur färger visas i POS Go genom att aktivera ett eller båda av följande alternativ:

 • Invertera färger: Välj det här alternativet för att visa skärmen med inverterade färger jämfört med den normala skärmen.
 • Färgfilter: Välj det här alternativet för att justera skärmen så att den inte visar vissa färger.

Felsökning

Om du har problem med enheten så kan du prova följande felsökningssteg. Du kan även rapportera ett problem.

POS Go startar inte

Om din POS Go inte svarar när du trycker på strömbrytaren för att aktivera eller slå på enheten, kan batteriet vara helt urladdat.Anslut din enhet till en strömkälla i några timmar för att låta den laddas upp.Använd USB-kabeln som följde med POS Go när så är möjligt.En LED-laddningsindikator tänds precis ovanför skärmen.När LED-lampan är röd är batteriladdningen väldigt låg och enheten laddas upp.Andra färger indikerar att batteriet inte är lågt och att enheten laddas upp eller är fulladdad.Försök med en annan laddare om en LED-lampa inte är tänd efter att ha anslutits och POS Go fortfarande inte svarar.Om du fortfarande inte får något svar ska du rapportera problemet för att få ytterligare hjälp.

Felmeddelandet "Kunde inte ansluta till läsare"

Om du trycker på strömbrytaren och låser din enhet under en betalning visas felmeddelandet ”Det gick inte att ansluta till läsaren” efter det att du har låst upp enheten. Tryck på Tillbaka till betalningsalternativ och välj sedan önskad betalningsmetod för att återuppta betalningsprocessen.

Fel PIN-kod vid betalning

Om en kund använder ett kort som kräver en PIN-kod kan det leda till att din POS Go inte svarar om de anger fel PIN-kod tre gånger. Den rekommenderade lösningen är att starta om enheten. Håll strömbrytaren intryckt i 2-3 sekunder och tryck sedan på Starta om för att starta om enheten. Du bör kunna återuppta betalningen efter att du har startat om och angett din personal-PIN.

Anslutningsproblem med POS Go

Anslutningsstatusen för POS Go med din detaljhandelsmaskinvara, Shopify-konto, Bluetooth och WiFi kan kontrolleras i enhetens inställningar > Mer > Anslutbarhet.

Om du gör en ändring i din Shopify-administratör som inte visas i kassasystemet, kan du manuellt synkronisera kassasystemet med din administratör för att försöka åtgärda problemet.

Steg:

 1. Tryck på Mer för att öppna kassasystemsmenyn och tryck sedan på Anslutning.
 2. Tryck på Datasynkronisering. På den här skärmen visas synkroniseringsstatus för följande butiksdata:

  • Enhet
  • Platser
  • Produkter och lager
  • Personal
  • Butiksinställningar
 3. Gör något av följande beroende på den synkroniseringsstatus som visas:

  • Om du vill synkronisera alla data trycker du på Uppdatera alla.
  • Om du vill synkronisera specifika butiksdata trycker du på Uppdatera under de butiksdata som du vill synkronisera om manuellt.

Ytterligare felsökningstips innan du skickar en rapport till Shopify-support

 • Blås aldrig in i chippspringan, eftersom salivpartiklarna kan fräta chippkontakterna.
 • Använd inte något vidhäftande som en klisterlapp eller tejp eftersom det kan lämna rester som kan samla skräp.
 • Använd en burk med tryckluft för att få bort eventuellt skräp inuti chippspringan.
 • Använd isopropylalkohol och tunna bomullspinnar för att försiktigt rengöra kontakterna i chippspringan.

Mitt problem finns inte med här

Prova med att återställa fabriksinställningarna om problemet inte försvunnit efter en omstart. Efter återställning av fabriksinställningarna måste du genomför du inställningsprocessen igen.

Rapportera problemet om det inte försvinner efter vare sig omstart eller återställning av fabriksinställningarna.

Rapportera problem

Om du har problem med din POS Go eller upptäcker att du ofta behöver återställa den för att återgå till ett fungerande tillstånd kan du rapportera problemet till Shopify-support.

Steg:

 1. Tryck på Mer för att öppna kassasystemmenyn och tryck sedan på Support > Rapportera ett fel.
 2. Inkludera en kort beskrivning av problemet och tryck sedan på Skicka. Shopify-support kan komma kontakta dig för att samla in ytterligare information.

Om du av någon anledning inte kan skicka en felrapport eller har ett brådskande problem så trycker du på > Mer > Support > Kontakta supporten på POS Go.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis