Enhetsvy

Enhetsvy

Device View är en webbinstrumentpanel i din Shopify-admin för att övervaka POS Go-enheter över platser.

Krav

Om du vill använda Device View måste du uppfylla följande krav:

Använda enhetsvyn

Från din Shopify-admingår du till Kassasystem > Enheter för att komma åt Device View.

Enhetslista

Enhetslistan är huvudinstrumentpanelen i Device View och innehåller all viktig information om alla POS Go-enheter.

Enhetsinformation och beskrivningar
Info Beskrivning
Enhetsnamn Konfigurerbart enhetsnamn. Ett användarvänligt, modifierbart handtag.
Status Meddelar om enheten skickade en uppdatering under de senaste 10 minuterna. Status är inställd på Offline när enheten har missat två uppdateringscykler på fem minuter.
Senaste incheckning Datum för den senast mottagna uppdateringen. Exakt datum finns på sidan för enhetsuppgifter.
Plats Plats där enheten används, inställd på enheten under inställningsprocessen.
Wifi-nätverk SSID (Namn) för det Wi-Fi-nätverk som enheten är ansluten till.

Söka och filtrera enhetslistan

Du kan söka efter en specifik enhet genom att ange ett enhetsnamn eller serienummer i sökfältet. Du kan även filtrera enhetslistan efter status (till exempel Online), efter plats eller båda.

I exemplet nedan är enhetslistan filtrerad för att endast visa de enheter som är online och som finns på en viss plats.

Visa enhetsdetaljer

Alla enheter har mer information tillgänglig när du väljer en specifik enhetsrad i enhetstabellen.

Enhetsinformation

Detaljerad sammanställning av information som skickats från POS Go-enheten.

Enhetsinformation och beskrivningar
Info Beskrivning
Inloggat konto E-postadress som används för inloggning av kassasystemsappen.
Aktuell användare För- och efternamn på personal som senast använde enheten, bestäms av senast använd personal-PIN.
Serienummer Enhetens serienummer.
Modellnummer Enhetens modellnummer.
Batteri Enhetens senast kända batterinivå.
Strömkälla Visar om strömkälla är Batteri eller Kabel med en laddningsenhet.
Wifi-nätverk SSID (Namn) för det Wi-Fi-nätverk som enheten är ansluten till.
Plats Plats där enheten fungerar, inställd på enheten under inställningsprocessen.
Skrivare Fysisk adress och skrivarmodell ansluten till POS Go-enhet.

Enhetsversion

Sammanställning av app- och firmware-versioner som körs på POS Go-enheten.

Enhetsinformation och beskrivningar
Info Beskrivning
Webbläsare App-version och uppbyggnad.
Customer View App-version och uppbyggnad.
File Vault App-version och uppbyggnad.
Launcher App-version och uppbyggnad.
Inställningar App-version och uppbyggnad.
POS App-version och uppbyggnad.
ROM-minne Skrivskyddad minnesversion.
Fast programvara Version av fast programvara

Logga ut från POS Go på distans

Du kan på distans logga ut försvunna, stulna eller oanvända POS Go-enheter.

Steg:

  1. Från Shopify-admin går du till Kassasystem > Enheter.
  2. Sök och filtrera enhetslistan för din POS Go och klicka sedan på enhetsnamnet.
  3. Klicka på Logga ut från butik.
  4. Klicka på Logga ut i dialogrutan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis