Device View

Device View

Device View là một bảng quản lý web trên trang quản trị Shopify để giám sát các thiết bị POS Go tại tất cả địa điểm.

Yêu cầu

Để sử dụng Device View, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Sử dụng Device View

Trên trang quản trị Shopify, truy cập Point of Sale > Thiết bị để truy cập Device View.

Danh sách thiết bị

Danh sách thiết bị là bảng quản lý chính của Device View và chứa tất cả thông tin quan trọng về tất cả thiết bị POS Go.

Thông tin và mô tả thiết bị
Thông tin Mô tả
Tên thiết bị Tên thiết bị có thể định cấu hình. Một mã điều khiển dễ dùng, có thể sửa đổi.
Trạng thái Cho biết trong 10 phút vừa qua, thiết bị có gửi nội dung cập nhật hay không. Trạng thái được đặt thành Ngoại tuyến sau khi thiết bị bỏ lỡ hai chu kỳ cập nhật, 5 phút mỗi chu kỳ.
Lần đăng nhập gần đây nhất Ngày nhận được nội dung cập nhật gần nhất. Có thể tìm thấy ngày cụ thể trên trang chi tiết thiết bị.
Địa điểm Địa điểm thiết bị hoạt động, được đặt trên thiết bị trong quá trình thiết lập.
Mạng Wi-Fi SSID (Tên) của mạng Wi-Fi mà thiết bị đã kết nối vào.

Tìm kiếm và lọc danh sách thiết bị

Bạn có thể tìm kiếm thiết bị cụ thể bằng cách nhập tên thiết bị hoặc số sê-ri vào trường tìm kiếm. Ngoài ra, bạn có thể lọc danh sách thiết bị theo trạng thái (ví dụ: Trực tuyến) hoặc theo Địa điểm hoặc cả hai.

Dưới đây là ví dụ về lọc danh sách thiết bị để chỉ hiển thị các thiết bị đang Trực tuyến và có tại một Địa điểm cụ thể.

Xem chi tiết thiết bị

Tất cả thiết bị đều có thông tin bổ sung mà bạn có thể xem bằng cách chọn một hàng thiết bị cụ thể trong danh sách thiết bị.

Thông tin thiết bị

Bản kê chi tiết thông tin được gửi từ thiết bị POS Go.

Thông tin và mô tả thiết bị
Thông tin Mô tả
Tài khoản đã đăng nhập Địa chỉ email dùng để đăng nhập ứng dụng POS.
Người dùng hiện tại Họ và tên của nhân viên sử dụng thiết bị lần cuối, xác định theo mã PIN nhân viên được gửi cuối cùng.
Số sê-ri Số sê-ri của thiết bị.
Số model Số model của thiết bị.
Pin Mức pin của thiết bị được kiểm tra lần cuối.
Nguồn điện Cho biết nguồn điện là Pin hay Cắm dây điện bằng thiết bị sạc.
Mạng WiFi SSID (Tên) của mạng Wi-Fi mà thiết bị đã kết nối vào.
Địa điểm Địa điểm thiết bị hoạt động, được đặt trên thiết bị trong quá trình thiết lập.
Máy in Địa chỉ thực và model của máy in đã kết nối với thiết bị POS Go.

Phiên bản của thiết bị

Bản kê chi tiết về phiên bản ứng dụng và phần mềm đang chạy trên thiết bị POS Go.

Thông tin và mô tả thiết bị
Thông tin Mô tả
Trình duyệt Phiên bản và bản dựng ứng dụng.
Customer View Phiên bản và bản dựng ứng dụng.
File Vault Phiên bản và bản dựng ứng dụng.
Launcher Phiên bản và bản dựng ứng dụng.
Cài đặt Phiên bản và bản dựng ứng dụng.
POS Phiên bản và bản dựng ứng dụng.
ROM - Bộ nhớ chỉ đọc Phiên bản bộ nhớ chỉ đọc.
Phần mềm Phiên bản phần mềm.

Đăng xuất khỏi POS Go từ xa

Bạn có thể đăng xuất từ xa khỏi các thiết bị POS Go bị mất, bị đánh cắp hoặc không sử dụng.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Point of Sale > Thiết bị.
  2. Tìm kiếm và lọc danh sách thiết bị dành cho POS Go rồi nhấp vào tên thiết bị.
  3. Nhấp vào Đăng xuất khỏi cửa hàng.
  4. Trong hộp thoại, nhấp vào Đăng xuất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí