มุมมองอุปกรณ์

มุมมองอุปกรณ์

มุมมองอุปกรณ์เป็นแดชบอร์ดเว็บในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ POS Go ทั่วทุกสถานที่

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้มุมมองอุปกรณ์ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

การใช้มุมมองอุปกรณ์

จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ระบบขายหน้าร้าน > อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงมุมมองอุปกรณ์

รายการอุปกรณ์

รายการอุปกรณ์คือแดชบอร์ดหลักของมุมมองอุปกรณ์ และมีข้อมูลคีย์ทั้งหมดเกี่ยวกับอุปกรณ์ POS Go ทั้งหมด

ข้อมูลและอธิบายอุปกรณ์
ข้อมูล คำอธิบาย
ชื่ออุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ที่กําหนดค่าได้ ที่จับที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้
สถานะ สื่อสารว่าอุปกรณ์ดังกล่าวส่งการอัปเดตในช่วง 10 นาทีที่ผ่านมาหรือไม่ สถานะถูกตั้งเป็นออฟไลน์ หลังจากที่อุปกรณ์พลาดรอบการอัปเดต 2-5 นาที
เช็คอินครั้งล่าสุด วันที่ได้รับการอัปเดตล่าสุด สามารถดูวันที่ที่แน่นอนได้ในหน้ารายละเอียดอุปกรณ์
ตำแหน่งที่ตั้ง ตั้งค่าบนอุปกรณ์ในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าในที่ที่อุปกรณ์ดําเนินการ
เครือข่าย Wi-Fi SSID (ชื่อ) ของเครือข่าย Wi-Fi ที่อุปกรณ์เชื่อมต่อด้วย

ค้นหาและกรองรายการอุปกรณ์

คุณสามารถค้นหาอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งได้โดยการป้อนชื่ออุปกรณ์หรือหมายเลขลลงในช่องค้นหา นอกจากนี้ คุณสามารถกรองรายการอุปกรณ์ตามสถานะ (ตัวอย่างเช่น ออนไลน์) ตาม ตำแหน่งที่ตั้ง หรือทั้งสองอย่างได้

ตัวอย่างด้านล่างคือการกรองรายการอุปกรณ์เพื่อแสดงเฉพาะอุปกรณ์ที่อยู่ออนไลน์ และอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาเจาะจงได้

ดูรายละเอียดอุปกรณ์

อุปกรณ์ทั้งหมดมีข้อมูลเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานโดยการเลือกแถวอุปกรณ์ใดแถวหนึ่งในตารางอุปกรณ์

ข้อมูลอุปกรณ์

ข้อมูลแยกย่อยโดยละเอียดที่ส่งจากอุปกรณ์ POS Go

ข้อมูลและอธิบายอุปกรณ์
ข้อมูล คำอธิบาย
บัญชีผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ อีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบแอป POS
ผู้ใช้ปัจจุบัน ชื่อจริงและนามสกุลของพนักงานที่ใช้อุปกรณ์ครั้งล่าสุด โดยกําหนดจากพินพนักงานที่ส่งครั้งล่าสุด
หมายเลขลำดับประจำสินค้า หมายเลขลอุปกรณ์
หมายเลขโมเดล หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์
แบตเตอรี่ ระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่รู้จักล่าสุด
แหล่งจ่ายไฟ บ่งชี้ว่าแสดงถึงแหล่งที่มาของแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จเป็นอุปกรณ์แบบมีสาย
เครือข่าย Wifi SSID (ชื่อ) ของเครือข่าย Wi-Fi ที่อุปกรณ์เชื่อมต่อด้วย
ตำแหน่งที่ตั้ง ตั้งค่าบนอุปกรณ์ในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าในที่ที่อุปกรณ์ดําเนินการ
เครื่องพิมพ์ ที่อยู่จริงและรุ่นของเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ POS Go

เวอร์ชันของอุปกรณ์

ข้อมูลแยกย่อยของเวอร์ชันแอปและเฟิร์มแวร์ที่ใช้งานบนอุปกรณ์ POS Go

ข้อมูลและอธิบายอุปกรณ์
ข้อมูล คำอธิบาย
เบราว์เซอร์ เวอร์ชันของแอปและสร้าง
Customer View เวอร์ชันของแอปและสร้าง
ไฟล์ Vault เวอร์ชันของแอปและสร้าง
ธีมมลาง เวอร์ชันของแอปและสร้าง
การตั้งค่า เวอร์ชันของแอปและสร้าง
POS เวอร์ชันของแอปและสร้าง
ROM อ่านเฉพาะเวอร์ชันหน่วยความจํา
เฟิร์มแวร์ เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

ออกจากระบบ POS Go ใน

คุณสามารถออกจากระบบอุปกรณ์ที่สูญหาย ถูกขโมย หรือไม่ได้ใช้ POS Go จากระยะไกลได้

ขั้นตอน:

  1. จากหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ Point of Sale > อุปกรณ์
  2. ค้นหาและกรองรายการอุปกรณ์ POS Go ของคุณ จากนั้นคลิกที่ชื่ออุปกรณ์
  3. คลิก ออกจากระบบร้านค้า
  4. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิกที่ ออกจากระบบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี