Widok urządzenia

Widok urządzenia

Widok urządzenia to pulpit internetowy w panelu administracyjnym Shopify do monitorowania urządzeń POS Go w różnych lokalizacjach.

Wymagania

Aby używać widoku urządzenia, musisz spełnić następujące wymagania:

Korzystanie z widoku urządzenia

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do aplikacji Punkt sprzedaży > Urządzenia, aby uzyskać dostęp do Widoku urządzenia.

Lista urządzeń

Lista urządzeń jest głównym pulpitem Widoku urządzenia i zawiera wszystkie kluczowe informacje o wszystkich urządzeniach POS Go.

Informacje i opisy urządzeń
Informacja Opis
Nazwa urządzenia Konfigurowalna nazwa urządzenia. Przyjazny dla użytkownika, modyfikowalny uchwyt.
Status Informuje, czy urządzenie wysłało aktualizację w ciągu ostatnich 10 minut. Kiedy urządzenie ominie dwa 5-minutowe cykle aktualizacji, ustawiany jest status Offline.
Ostatnie wywołanie Data ostatniej otrzymanej aktualizacji. Dokładną datę można znaleźć na stronie szczegółów urządzenia.
Lokalizacja Lokalizacja, w której działa urządzenie; ustawiona na urządzeniu podczas procesu konfiguracji.
Sieć Wi-Fi SSID (nazwa) sieci Wi-Fi, do której urządzenie jest podłączone.

Wyszukaj i filtruj listę urządzeń

Możesz wyszukać określone urządzenie, wprowadzając w polu wyszukiwania nazwę urządzenia lub numer seryjny. Ponadto możesz filtrować listę urządzeń według statusu (na przykład online), według lokalizacji lub obu tych filtrów.

Poniższy przykład przedstawia filtrowanie listy urządzeń, aby wyświetlała tylko urządzenia, które są online i znajdują się w określonej lokalizacji.

Wyświetl szczegóły urządzenia

Dla wszystkich urządzeń dostępne są dodatkowe informacje. Aby uzyskać do nich dostęp, należy kliknąć określony wiersz urządzenia na liście urządzeń.

Informacje o urządzeniu

Szczegółowe zestawienie informacji wysyłanych z urządzenia POS Go.

Informacje i opisy urządzeń
Informacja Opis
Konto, na które jest zalogowany użytkownik Adres e-mail używany do logowania do aplikacji POS.
Bieżący użytkownik Imię i nazwisko pracownika, który ostatnio użył urządzenia. Jest to ostatni pracownik, który wprowadził swój PIN.
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia.
Numer modelu Numer modelu urządzenia.
Bateria Ostatni znany poziom naładowania baterii urządzenia.
Źródło zasilania Wskazuje, czy urządzenie jest zasilane przez baterię czy przewód.
Sieć Wi-Fi SSID (nazwa) sieci Wi-Fi, do której urządzenie jest podłączone.
Lokalizacja Lokalizacja, w której działa urządzenie; ustawiona na urządzeniu podczas procesu konfiguracji.
Drukarka Adres fizyczny i model drukarki podłączonej do urządzenia POS Go.

Wersja urządzenia

Zestawienie wersji aplikacji i oprogramowania sprzętowego działających na urządzeniu POS Go.

Informacje i opisy urządzeń
Informacja Opis
Przeglądarka Wersja i wariant aplikacji.
Customer View Wersja i wariant aplikacji.
Plik Vault Wersja i wariant aplikacji.
Launcher Wersja i wariant aplikacji.
Ustawienia Wersja i wariant aplikacji.
POS Wersja i wariant aplikacji.
ROM Odczytaj tylko wersję pamięci.
Oprogramowanie sprzętowe Wersja oprogramowania sprzętowego.

Wyloguj się zdalnie z POS Go

Możesz wylogować się zdalnie z zagubionych, skradzionych lub nieużywanych urządzeń POS Go.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Punkt sprzedaży > Urządzenia.
  2. Wyszukaj i przefiltruj listę urządzeń dla swojego POS Go, a następnie kliknij nazwę urządzenia.
  3. Kliknij opcję Wyloguj się ze sklepu.
  4. W oknie dialogowym kliknij opcję Wyloguj.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo