Terminal POS (tryb blatu dla POS Go)

Po połączeniu ze stacją dokującą POS Go POS Go zmienia się z mobilnego POS w dedykowany terminal płatniczy na ladę o nazwie POS Terminal. POS Terminal łączy się z innym urządzeniem POS przez WiFi lub Ethernet.

Wymagania

Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia POS Terminal, musisz spełnić następujące wymagania:

 • posiadać urządzenie POS Go
 • posiadać stację dokującą POS
 • twój sklep znajduje się w Australii, Kanadzie, Irlandii, Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych
 • masz aktywowaną opcję Shopify Payments jako dostawcę płatności dla Twojego sklepu
 • Twoje punkty sprzedaży detalicznej znajdują się w tym samym kraju, co Twój sklep
 • mieć dostęp do sieci i Internetu za pomocą sieci Wi-Fi WPA2 lub kabla Ethernet
 • korzystać z aplikacji Shopify POS w wersji 8.16 lub nowszej na urządzeniu z systemem iOS
 • zarówno urządzenie POS Go, jak i urządzenie iOS muszą być zalogowane w tej samej lokalizacji POS i podłączone do tej samej sieci

Wymagania sieciowe dla POS Terminal

POS Terminal może korzystać z WiFi lub przewodowego połączenia Ethernet z siecią i Internetem. Jeśli używasz routera, zapoznaj się z instrukcją routera i ponownie skonfiguruj sieć zgodnie z wymaganiami. Aby POS Terminal działał poprawnie, muszą być spełnione poniższe wymagania:

 1. Połączenie z siecią lokalną

  • Zarówno Shopify POS, jak i POS Go muszą być podłączone do tej samej sieci lokalnej. Obsługiwane są zarówno Wi-Fi, jak i Ethernet, o ile zostaną one skonfigurowane przed sparowaniem dwóch urządzeń.
 2. Internet

  • Sieć lokalna musi mieć również działające połączenie z Internetem.
 3. Komunikacja peer-to-peer w sieci

  • Urządzenie POS łączy się z urządzeniem POS Go bezpośrednio, korzystając z jego adresu IP w sieci lokalnej i jest w stanie to zrobić tylko wtedy, gdy ten rodzaj komunikacji P2P nie jest zablokowany w ustawieniach routera. W przypadku zablokowania urządzenie POS nie będzie mogło sparować się z urządzeniem POS Go podczas skanowania kodu QR.
  • Komunikacja pomiędzy urządzeniami może być blokowana na różne sposoby:
   • Opcja pojawiająca się w ustawieniach routera jako pole wyboru „Blokuj klientom dostęp do dowolnego prywatnego adresu IP”, którą należy odznaczyć, lub przeciwna opcja „Zezwalaj gościom na wzajemne widzenie się i dostęp do sieci lokalnej”, która powinna być zaznaczona.
   • Wymuszanie zapory sieciowej lub filtrowania adresów IP

- Skontaktuj się z administratorem sieci, jeśli uważasz, że komunikacja P2P mogła zostać dezaktywowana w Twojej sieci lokalnej.

 1. Otwarte porty

  • Numery portów są używane w protokołach internetowych do określania różnych usług. Są one częścią informacji adresowych w sieci i pomagają skierować wiadomości sieciowe do właściwej aplikacji na urządzeniu. Następujące porty nie mogą być blokowane: 4443, 8080, 27000 i 27001. Porty te muszą być otwarte na urządzeniu POS Go, aby można było nawiązać połączenie z urządzeniem POS za pośrednictwem sieci lokalnej.
 2. Uprawnienie do sieci lokalnej w ustawieniach POS na iOS

  • Aplikacja Shopify POS na iOS żąda pewnych uprawnień przy pierwszej instalacji na urządzeniu. Do nawiązania połączenia z POS Go wymagane jest uprawnienie „Sieć lokalna”. W aplikacji Ustawienia naciśnij Shopify POS na liście. Naciśnięcie Shopify POS powoduje otwarcie ekranu, na którym będzie wyświetlany przełącznik uprawnień Sieć lokalna.
 3. Ustawienie routera U2P (opcjonalnie)

  • Ustawienie UPnP (Universal Plug-n-Play) na routerze umożliwia urządzeniom w sieci wzajemne wykrywanie się. Idealnie byłoby, gdyby to ustawienie było włączone, tak aby urządzenie POS mogło znaleźć sparowane urządzenie POS Go w sieci w celu automatycznej naprawy połączeń, gdy jest to możliwe.

Dokowanie POS Go

Aby korzystać z klienckiego trybu wyświetlania, urządzenie POS Go musi być umieszczone w stacji dokującej POS Go.

Zanim umieścisz urządzenie POS Go w stacji dokującej, musisz je skonfigurować.

Kroki:

 1. Jeśli etui POS Go znajduje się w stacji dokującej, wyjmij je.
 2. Podłącz stację dokującą POS Go do źródła zasilania obsługującego złącze USB-A.
 3. Opcjonalnie: W przypadku korzystania z połączenia przewodowego do transmisji danych zamiast Wi-Fi podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu Ethernet w stacji dokującej, a drugi do routera.
 4. Umieść urządzenie POS Go w stacji dokującej. Na ekranie wyświetlany jest kod QR i instrukcje dotyczące konfiguracji.

Wyjmowanie POS Go ze stacji dokującej

Aby wyjąć POS Go ze stacji dokującej, pociągnij POS Go w górę ze stacji dokującej, używając siły.

Obraz POS Go wyciąganego ręką w górę ze stacji dokującej. Strzałki wskazują kierunek siły w górę.

Priorytet sieci

W miarę możliwości POS Terminal priorytetowo traktuje połączenie przez sieć Ethernet. Jeśli POS Terminal został wcześniej skonfigurowany do pracy w sieci Wi-Fi, po podłączeniu do stacji dokującej za pomocą kabla Ethernet przełączy się na połączenie Ethernet. Jeśli usuniesz POS Go ze stacji dokującej, nastąpi ponowne przełączenie na połączenie WiFi.

Aktywacja klienckiego trybu wyświetlania

POS Terminal może być używany jako przeznaczony dla klienta wyświetlacz, zawierający informacje o koszyku i statusie płatności, jeśli znajduje się w stacji dokującej.

Kroki:

 1. Na urządzeniu POS Go sprawdź, czy jesteś zalogowany(-a) do tego samego sklepu i tej samej lokalizacji, z której korzystasz na swoim urządzeniu POS, np. na iPadzie lub tablecie z systemem Androidem.
 2. Umieść POS Go w stacji dokującej, aby aktywować konfigurację klienckiego trybu wyświetlania. Na ekranie wyświetli się kod QR.
 3. Na urządzeniu POS naciśnij opcje: Więcej > Połączenie > Skonfiguruj sprzęt > Czytnik kart > POS Terminal. Upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) do POS, wszystkie Twoje urządzenia znajdują się w tej samej sieci i że POS Go jest w stacji dokującej.
 4. Zeskanuj kod QR wyświetlany w POS Terminal za pomocą aparatu na tablecie lub smartfonie, aby zakończyć konfigurację.
 5. Po pomyślnym połączeniu urządzenie POS wyświetli komunikat Połączono z POS Terminal.

Akceptowanie płatności za pomocą POS Terminal

W klienckim trybie wyświetlania POS Terminal staje się domyślnym urządzeniem dla transakcji dokonywanych za pomocą kart kredytowych i debetowych.

Kroki:

 1. Na urządzeniu POS dodaj pozycje do koszyka w aplikacji POS i naciśnij opcję Realizacja zakupu.
 2. Na ekranie POS Terminal przeznaczonym dla kupującego pojawia się monit o zbliżenie, przeciągnięcie lub włożenie karty. Jeśli klient chce zapłacić za pomocą innej metody, wybierz preferowaną opcję w aplikacji POS.
 3. Jeśli masz aktywowaną opcję napiwków, wybierz opcję Kredytowe/debetowe z dostępnych metod płatności dla płatności kartą za pośrednictwem POS Go, aby wyświetlić monit o płatność kartą.
 4. Gdy Shopify POS wyświetli wiadomość Płatność zatwierdzona, transakcja zostanie zakończona.

Uzyskiwanie dostępu do ustawień w POS Terminal

W panelu ustawień w POS Terminal wyświetlane są informacje o połączeniu. Możesz dokonać następujących zmian w konfiguracji:

 • Zmień ustawienia sieciowe.
 • Zainicjuj ponowne połączenie z urządzeniem POS za pomocą kodu QR.
 • Wyświetl status swojej sieci i dokonaj zmian w jej ustawieniach.

Aby uzyskać dostęp do panelu ustawień, przesuń palcem od prawej do lewej, zaczynając od krawędzi ekranu POS Terminal.

Dostosowywanie ekranu gotowości w POS Terminal

Możesz wybrać obraz wyświetlany na ekranie gotowości dla POS Terminal.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Punkt sprzedaży > Ustawienia.
 2. W sekcji Kliencki tryb wyświetlania wybierz Edytor ekranu klienckiego trybu wyświetlania.
 3. Wybierz Obraz. Otworzy się edytor wyświetlania.
 4. Kliknij opcję Dodaj obraz i wybierz obraz.
 5. Po wybraniu obrazu kliknij opcję Zapisz. Nowy obraz wyświetlany jest automatycznie na wszystkich urządzeniach POS Terminal we wszystkich lokalizacjach.

Wyświetlanie akceptowanych marek kart w POS Terminal

Możesz wyświetlić akceptowane metody płatności na ekranie gotowości.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Punkt sprzedaży > Ustawienia.
 2. W sekcji Kliencki tryb wyświetlania wybierz Edytor ekranu klienckiego trybu wyświetlania.
 3. Wybierz Opcje płatności.
 4. Zaznacz lub odznacz to pole, aby wyświetlić akceptowane metody płatności.
 5. Kliknij opcję Zapisz. Akceptowane metody płatności automatycznie wyświetlają się na wszystkich urządzeniach POS Terminal we wszystkich lokalizacjach.

Dostosowywanie wiadomości po dokonaniu płatności w POS Terminal

Możesz dodać niestandardową wiadomość po dokonaniu płatności, która będzie wyświetlana w POS Terminal po zakończeniu transakcji.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Punkt sprzedaży > Ustawienia.
 2. W sekcji Kliencki tryb wyświetlania wybierz Edytor ekranu klienckiego trybu wyświetlania.
 3. Wybierz opcję Wiadomość po płatności.
 4. W polu tekstowym wpisz niestandardową wiadomość.
 5. Kliknij opcję Zapisz. Niestandardowa wiadomość jest automatycznie wyświetlana we wszystkich urządzeniach POS Terminal we wszystkich lokalizacjach.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, POS Terminal będzie nadal wyświetlał ekran „Witamy”. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z połączeniem między POS Terminal a aplikacją POS, spróbuj wykonać następujące czynności, aby ponownie je połączyć:

 1. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji aplikacji POS na swoim urządzeniu POS. Wymagana jest wersja 8.16 lub nowsza.
 2. Upewnij się, że oba urządzenia są podłączone do tej samej sieci.

  • Jeśli zarówno POS Terminal, jak i tablet są połączone przez Wi-Fi, muszą znajdować się w tej samej sieci Wi-Fi.
  • Jeśli POS Terminal jest podłączony do sieci Ethernet, musi być podłączony do tej samej sieci co urządzenie POS za pośrednictwem routera.
 3. Upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) do tego samego sklepu i lokalizacji na obu urządzeniach.

 4. Oba urządzenia rozłączają się, gdy urządzenie POS zostanie zablokowane, uruchomi się ponownie lub gdy zamkniesz aplikację POS na urządzeniu POS. Połączenie powinno zostać nawiązane automatycznie, o ile aplikacja POS jest uruchomiona i wyświetlana na ekranie.

Rozwiązywanie dodatkowych problemów

Aplikacja POS utraciła połączenie z POS Terminal i nie wyświetla się kod QR

W POS Terminal przesuń palcem od prawej do lewej, aby wyświetlić panel ustawień, a następnie naciśnij opcję Resetuj połączenie z aplikacją POS, aby wymusić wyświetlanie kodu QR na ekranie.

Lista pozycji jest zbyt długa, aby można ją było wyświetlić na ekranie POS Terminal

Użyj jednego palca, aby przewinąć listę w górę i w dół i wyświetlić wszystkie pozycje w koszyku.

Aplikacja POS i POS Terminal działają w tej samej sieci, ale nie chcą się połączyć

Po potwierdzeniu, że oba urządzenia znajdują się w tej samej sieci, mają dostęp do Internetu oraz że lokalizacje na urządzeniu POS Go i POS są takie same, skanowanie kodu QR nadal kończy się niepowodzeniem, sprawdź wymagania sieciowe, aby upewnić się, że Twoja sieć spełnia wymagania.

Możesz również spróbować tymczasowo podłączyć oba urządzenia do innej sieci, np. do hotspotu Wi-Fi w smartfonie. Jeśli połączenie zostanie utworzone w innej sieci, oznacza to, że Twoja sieć może nie być skonfigurowana tak, aby POS i POS Terminal mogły się ze sobą komunikować.

Nie można było połączyć się z POS Go z powodu błędu „Sieć została zablokowana przez błąd DNS.”

Jeśli pojawi się błąd „Sieć została zablokowana przez błąd DNS”, będzie to oznaczać, że dostawca DNS prawdopodobnie blokuje rozpoznawanie lokalnych adresów IP. Zmień ustawienia sieciowe, aby użyć jednego z poniższych znanych dostawców DNS, którzy nie blokują rozpoznawania lokalnych adresów IP:

 • Zmiana DNS na routerze. Ta metoda pozwala uniknąć zmiany ustawień DNS na każdym urządzeniu. Przykładowe instrukcje dotyczące zmiany ustawień DNS na routerze są dostępne tutaj.
 • Zmiana DNS na urządzeniu. Na iPadach możesz to zrobić, wybierając opcje: Ustawienia > Wi-Fi, a następnie naciskając przycisk i obok sieci Wi-Fi, którą chcesz skonfigurować. W sekcji DNS naciśnij opcję Konfiguruj DNS i wybierz opcję Ręcznie. Naciśnij opcję Dodaj serwer i dodaj kolejno każdy z poniższych serwerów, a następnie naciśnij opcję Zapisz po dodaniu serwerów:
  • 1.1.1.1
  • 1.0.0.1
  • 8.8.8.8
  • 8.8.4.4

Wyjąłem urządzenie POS Go ze stacji dokującej i musiałem zalogować się do sklepu ponownie

Jest to zamierzone. Urządzenie POS Go zamienia się w czytnik zamiast mobilnego punktu sprzedaży. Możesz ponownie zalogować się do POS, ale ponowne dokowanie spowoduje wylogowanie.

Często zadawane pytania

Jakie metody płatności mogą przyjmować za pomocą POS Terminal?

Akceptowane są wszystkie główne marki kart kredytowych i debetowych: Visa, Mastercard, AMEX, Discover, Diner's Club i Interac (Kanada).

POS Terminal może przetwarzać płatności za pomocą kart zbliżeniowych, chipowych i magnetycznych oraz portfeli cyfrowych, takich jak Apple Pay i Google Pay.

Czy to wpłynie na stawki, wypłaty lub raportowanie?

Nie. Płatności za pośrednictwem POS Terminal są nadal przetwarzane w ramach usługi Shopify Payments, co oznacza, że stawki, wypłaty i raportowanie pozostają takie same.

Czy mogę korzystać z POS Terminal bez połączenia Ethernet?

Tak. Jeśli Twój sklep nie jest przygotowany do korzystania z sieci Ethernet, możesz używać POS Terminal POS z połączeniem Wi-Fi. Ta opcja nadal zapewnia większą niezawodność dzięki połączeniu POS Terminal z tabletem przez Wi-Fi, a nie Bluetooth.

Jak mogę korzystać ze skanera kodów kreskowych POS Go, gdy jest on umieszczony w stacji dokującej?

Gdy urządzenie POS Go znajduje się w stacji dokującej, nie można używać skanera kodów kreskowych. Zadokowanie urządzenia przekształca je w dedykowany terminal płatniczy, który można ustawić na ladzie. Oznacza to, że dostępne są tylko funkcje przeznaczone dla klientów.

Czy mogę uruchomić aplikację POS app w sposób natywny w POS Go po podłączeniu do stacji dokującej?

Nie. Gdy urządzenie POS Go jest zadokowane, dostępne są tylko funkcje przeznaczone dla klientów. Po wyjęciu go ze stacji dokującej kliencki tryb wyświetlania klienta wyłącza się i możesz zalogować się do sklepu oraz używać go jako mobilnego urządzenia POS.

Czy POS Terminal jest bezpieczny?

Tak. POS Terminal spełnia standardy branżowe dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania płatności. Wszystkie czytniki kart Shopify są zgodne z PCI i stosowane są w ich przypadku najlepsze praktyki EMV, co oznacza, że dane posiadacza karty są bezpieczne, a płatności są szyfrowane.

Gdy urządzenie POS Go jest zadokowane, dostęp do danych sklepu i funkcji POS jest niemożliwy. Wyjęcie urządzenia ze stacji dokującej powoduje wyłączenie klienckiego trybu wyświetlania i wymaga zalogowania się pracownika w celu uzyskania dostępu do Shopify POS.

Czy nadal mogę używać innych czytników kart z aplikacją POS?

Tak. Możesz mieć kilka czytników kart sparowanych z POS, w tym POS Terminal, Tap & Chip i WisePad 3. Podczas realizacji zakupu pojawi się monit o wybranie czytnika kart, którego chcesz użyć do przyjmowania płatności.

Czy musze podłączyć kabel USB?

Podłączenie kabla USB nie jest wymagane, ale jest zdecydowanie zalecane, aby zapewnić stałe pełne naładowanie i gotowość POS Terminal do przyjmowania płatności.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo