Shopify POS Go

Shopify POS Go
POS Go

Dostępność

United States Stany Zjednoczone

POS Go dla Shopify POS to uniwersalne urządzenie obsługujące mobilny POS, opracowane z myślą o niezawodnej, szybkiej i prostej sprzedaży w sklepie stacjonarnym. To ręczne urządzenie pełni funkcję stacji POS, skanera kodów kreskowych i czytnika kart, co pozwala na łatwe przetwarzanie transakcji bez konieczności korzystania z dodatkowego sprzętu.

Wymagania

Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia POS Go, musisz spełnić następujące wymagania:

 • Twój sklep znajduje się w Stanach Zjednoczonych
 • Dostawcą płatności dla Twojego sklepu jest aplikacja Shopify Payments
 • sieć Wi-Fi WPA2

Gdzie kupić urządzenia POS Go

Urządzenie Shopify POS Go jest dostępne tylko dla sprzedawców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Kompatybilny sprzęt

Urządzenie POS Go jest kompatybilne z drukarkami paragonów korzystającymi z PIN Wi-Fi lub przewodowej sieci LAN. Bluetooth nie jest obsługiwany. Tutaj znajdziesz listę obsługiwanych drukarek paragonów.

Ładowanie urządzenia POS Go

POS Go możesz ładować za pomocą kabla USB-C, który jest do niego dołączony. Aby naładować czytnik, należy podłączyć małą końcówkę złącza USB do POS Go, a następnie dużą końcówkę do ładowarki telefonu lub komputera.

Pełne ładowanie urządzenia POS Go za pomocą ładowarki sieciowej trwa 2-3 godziny. Po pełnym naładowaniu baterii urządzenie POS Go powinno działać 80 godzin w trybie czuwania.

Dioda wskaźnika zasilania urządzenia POS Go ma następujące ustawienia wyświetlania:

Kontrolki stanu naładowania baterii w urządzeniu POS Go
Zielona dioda LED Maksymalny poziom naładowania
Niebieska dioda LED (pulsująca) Ładowanie
Dioda LED wyłączona Poziom naładowania 99%–21%
Żółta dioda LED Poziom naładowania 20%–10%
Czerwona dioda LED 9% - 1% ładowania

Włącz i wyłącz urządzenie POS Go

Aby włączyć POS Go, naciśnij i zwolnij przycisk zasilania. Włączą się kontrolki statusu.

Skonfiguruj urządzenie POS Go

 1. Naładuj urządzenie POS Go, a następnie je włącz.

 2. Wybierz kraj, w którym korzystasz z urządzenia POS Go.

 3. Wybierz sieć Wi-Fi. Wprowadź hasło, naciśnij opcję Dołącz, a następnie Połącz. POS Go automatycznie sprawdza, czy dostępne są aktualizacje i je wprowadza.

Przetwarzanie sprzedaży za pomocą urządzenia POS Go

 1. Dodaj produkty do koszyka klienta.

 2. Opcjonalnie: Dodaj klienta do koszyka.

 3. Na ekranie Koszyk naciśnij opcję Realizacja zakupu.

 4. Wezwij klienta do zbliżenia, przeciągnięcia lub włożenia karty.

 5. Gdy transakcja zostanie zrealizowana, klient będzie mógł wyjąć kartę.

 6. Zdecyduj, czy wydać paragon i określić metodę dostarczenia.

Korzystanie ze zintegrowanego skanera kodów kreskowych

Za pomocą urządzenia POS Go możesz skanować produkty, paragony do zamówień i karty prezentowe. Aby aktywować wbudowany skaner, naciśnij lewy lub prawy przycisk skanera.

Skanowanie produktów

Naciśnij i przytrzymaj lewy lub prawy przycisk skanera na urządzeniu, a następnie skieruj czytnik na kod kreskowy, który chcesz zeskanować. Po pomyślnym zeskanowaniu kodu kreskowego aplikacja POS wyświetli informacje o produkcie i doda pozycję do koszyka.

Możesz zeskanować wiele sztuk tego samego towaru, skanując wielokrotnie jeden kod kreskowy lub skanując kod kreskowy jeden raz i ręcznie określając ilość za pomocą przycisków + i -.

Aby sprawdzić cenę pozycji, zeskanuj kod kreskowy, wyświetl cenę, a następnie naciśnij opcję Wyczyść koszyk, aby usunąć pozycję z koszyka i odrzucić informacje o produkcie.

Skanowanie paragonu do zamówienia

Zeskanuj kod kreskowy na paragonie do zamówienia, aby wprowadzić ekran szczegółów zamówienia. Możesz także nacisnąć pasek wyszukiwania i zeskanować paragon do zamówienia, aby wyświetlić szczegóły.

Zeskanuj kartę prezentową, aby sprawdzić saldo

Sprawdź saldo karty prezentowej, skanując kod kreskowy karty prezentowej. Na ekranie wyświetli się wysokość salda.

Aby użyć karty prezentowej podczas realizacji zakupu, wybierz opcję płatności Karta prezentowa i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Automatyczne aktualizacje dla urządzenia POS Go

Zgodnie z wymaganiami PCI co 24 godziny automatycznie wykonywany jest ponowny rozruch urządzenia POS Go. Obecnie domyślnie ustawiona godzina ponownego uruchomienia to 2:00 czasu lokalnego.

Gdy urządzenie zostanie ponownie uruchomione (automatycznie lub ręcznie), musisz wprowadzić kod PIN pracownika. Po odblokowaniu urządzenie sprawdzi, czy dostępne są aktualizacje oprogramowania. Jeśli tak, urządzenie automatycznie pobierze i zainstaluje aktualizacje. Może istnieć opcja odłożenia aktualizacji, ale zasadniczo zaleca się zaakceptowanie aktualizacji, tak aby zawsze korzystać z najnowszej wersji. Niektóre aktualizacje można odłożyć, ale warto zaakceptować wszystkie aktualizacje oprogramowania, aby mieć pewność, że zainstalowano najnowszą wersję.

Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski lub urządzenie nie może połączyć się z siecią Wi-Fi, na ekranie POS Go wyświetli się ostrzeżenie. Aby kontynuować aktualizację postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia POS Go

Przywrócenie wszystkich ustawień fabrycznych i pełna konfiguracja urządzenia może potrwać około 30 minut.

Aby zresetować urządzenie POS Go do ustawień fabrycznych, upewnij się, że urządzenie jest włączone, a następnie naciśnij wszystkie 3 przyciski (zasilania, lewy i prawy przycisk skanera) na urządzeniu naraz i przytrzymaj je przez około 5 sekund. Pojawi się okno dialogowe „Potwierdź przywrócenie ustawień fabrycznych”.

Przytrzymanie wszystkich 3 przycisków przez około 14 sekund wymusi przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia skonfiguruj ponownie proces. Musisz ponownie skonfigurować połączenie Wi-Fi urządzenia, pobrać aktualizacje i ponownie zalogować się do sklepu.

Rozwiązywanie problemów i znane problemy

W przypadku problemów z urządzeniem spróbuj wykonać poniższe kroki. Możesz również zgłosić problem.

Urządzenie POS Go nie chce się włączyć

Jeśli urządzenie POS Go nie reaguje na naciśnięcie przycisku zasilania, prawdopodobnie bateria jest całkowicie rozładowana. Podłącz urządzenie do zasilania na kilka godzin, aby je naładować. W miarę możliwości zaleca się użycie przewodu USB dołączonego do urządzenia POS Go. Tuż nad ekranem powinna świecić się dioda LED. Jeśli dioda LED jest czerwona, oznacza to, że poziom energii baterii jest bardzo niski i trwa ładowanie. Inne kolory wskazują, że poziom energii baterii nie jest krytycznie niski i bateria ładuje się lub jest już naładowana. Jeśli dioda LED nie zaświeci się po podłączeniu ładowarki i urządzenie POS Go nadal nie reaguje, spróbuj użyć innej ładowarki. Jeśli nadal nie ma żadnej reakcji, zgłoś problem, aby uzyskać pomoc.

Komunikat o błędzie „Nie można połączyć się z czytnikiem”

Jeśli naciśniesz przycisk zasilania i zablokujesz urządzenie podczas akceptowania płatności, po odblokowaniu urządzenia pojawi się ekran błędu z komunikatem „Nie można połączyć się z czytnikiem”. Naciśnij przycisk Powrót do opcji płatności, a następnie wybierz żądaną metodę płatności, aby wznowić proces płatności.

Nieprawidłowy kod PIN przy płatności

Jeśli klient używa karty, która wymaga podania kodu PIN, trzykrotne (3) wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN może spowodować, że urządzenie POS Go przestanie reagować. W takim przypadku zaleca się ponowne uruchomienie urządzenia. Aby zrestartować urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2-3 sekundy, a następnie naciśnij opcję Zrestartuj. Po ponownym uruchomieniu i wprowadzeniu kodu PIN pracownika realizacja zakupu powinna być znowu możliwa.

Mój problem nie został tutaj opisany

Jeśli ponowne uruchomienie nie rozwiąże problemu, spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne. Po przywróceniu ustawień fabrycznych musisz ponownie skonfigurować proces.

Jeśli problem nie został rozwiązany po zresetowaniu urządzenia lub przywróceniu ustawień fabrycznych, zgłoś problem.

Zgłaszanie problemów

Jeśli masz problem z POS Go lub zauważysz, że musisz często ponownie uruchamiać/resetować urządzenie, aby przywrócić możliwość korzystania z niego, możesz zgłosić problem do pomocy technicznej Shopify.

Otwórz menu POS, a następnie naciśnij opcję Pomoc techniczna > Zgłoś błąd. Dołącz krótki opis problemu, a następnie naciśnij opcję Wyślij. Pomoc techniczna Shopify może skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz wysłać raportu o błędach lub Twój problem wymaga pilnego rozwiązania, zadzwoń do nas pod numer 1-844-688-4796.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo