Chân đế POS Go

Chân đế POS Go

Có thể kết hợp Chân đế POS Go với POS Go để tạo thành màn hình hiển thị cho khách hàng và máy quẹt thẻ thanh toán được gọi là POS Terminal. Khi POS Terminal ở chế độ quầy hàng, khách hàng có thể xem thông tin giỏ hàng và hoàn tất thanh toán cho đơn hàng. Khách hàng không thể truy cập trang quản trị ở chế độ quầy hàng.

Giới hạn

  • Không thể sử dụng máy quét mã vạch khi đã gắn POS Go vào chân đế.
  • Phải tháo vỏ POS Go để gắn lên chân đế.

Nơi mua

Chân đế POS có bán trong Cửa hàng trang thiết bị Shopify tại các quốc gia được hỗ trợ.

Features (Tính năng)

Chân đế POS Go có các tính năng sau:

  • kết nối với cáp Ethernet để có kết nối có dây cho việc thanh toán
  • có thể cắm tai nghe vào POS Go có chân đế để sử dụng chức năng chuyển văn bản thành giọng nói
  • duy trì sạc và bảo mật máy quẹt thẻ thanh toán tại quầy

POS Terminal

Khi kết hợp POS Go và chân đế POS Go, bạn có thể kích hoạt chế độ quầy hàng. Chế độ quầy hàng cho phép khách hàng xem đơn mua theo mặt hàng trên màn hình hiển thị và hoàn tất giao dịch mua bằng cách nhập mã PIN cũng như lựa chọn tiền boa và biên lai tùy ý. Bạn cũng có thể hiển thị màn hình chờ có thương hiệu, phương thức thanh toán bạn chấp nhậnthông báo sau khi thanh toán tùy chỉnh để có trải nghiệm chế độ quầy hàng tùy ý.

Tháo POS Go khỏi chân đế

Để tháo POS Go khỏi chân đế, hãy dùng lực kéo POS Go lên từ chân đế.

Hình ảnh một bàn tay kéo POS Go lên từ chân đế. Mũi tên chỉ lực hướng lên trên.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí