Kvittoskrivaren Epson TM-m30III

Krav

För att kunna använda den här maskinvaran med din Shopify-butik måste du uppfylla följande krav:

 • använd Shopify POS-appen
 • ha en kompatibel iPad eller iPhone som kör iOS 15 eller senare, eller ha en kompatibel Android-enhet som kör Android 10 eller senare

När det gäller USB-anslutning behöver du en USB-kabel med USB-C- till USB-A- eller USB-C-anslutningar, beroende på vilken enhet du vill ansluta. USB-anslutning stöds endast för Android.

Du måste ha en Ethernet-kabel för att upprätta en Ethernet-anslutning.

Köpställen för kvittoskrivaren Epson TM-m30III

Kvittoskrivaren Epson TM-m30III och tillhörande papper finns tillgängliga i Shopifys maskinvaruaffär i länder som stöds.

Om du befinner dig i ett land som inte stöds och vill använda kvittoskrivaren Epson TM-m30III så måste du köpa den från en tredjepart.

För anvisningar för termiska pappersrullar och en beskrivning av hur du laddar kvittoskrivaren, se instruktionerna i tillverkarens maskinvaruhandbok.

Anslut kvittoskrivaren Epson TM-m30III till eluttaget

Innan du kan använda kvittoskrivaren Epson TM-m30III måste du ansluta din skrivare till strömförsörjningen.

Steg:

 1. Ta bort panelen på baksidan av skrivaren.
 2. Anslut ena änden av strömkabeln till kvittoskrivarens baksida.
 3. Anslut den andra änden av kabeln till ett eluttag och slå på skrivaren.
 4. Sätt tillbaka skrivarens bakre panel.

En diagnostisk rapport skrivs ut om papperet är laddat.

Para ihop och anslut kvittoskrivaren Epson TM-m30III till din kassasystemsenhet

Om du vill använda kvittoskrivaren Epson TM-m30III med Shopify kassasystem så måste du parkoppla läsaren med din enhet via Shopify kassasystem. När skrivaren och enheten har parkopplats ansluter skrivaren automatiskt till enheten när båda är påslagna och inom räckvidd.

Du kan ansluta skrivaren på flera olika sätt:

När du har anslutit din skrivare, glöm inte att:

Parkoppla och anslut kvittoskrivaren Epson TM-m30II med bluetooth

Du kan ansluta din skrivare med Bluetooth och en iPhone, iPad eller Android.

Steg:

 1. Anslut skrivaren till strömförsörjningen.
 2. Fyll på kvittopapper.
 3. Öppna den övre panelen för att fylla på papper.
 4. När panelen är öppen håller du in knappen för att mata in papper tills papperslampan blinkar. Släpp knappen och stäng panelen.
 5. Ett instruktionsark skrivs ut. Tryck snabbt på och släpp knappen en gång för att mata in papperet i skrivaren.
 6. Tryck och håll in knappen i cirka 1 sekund för att mata in papperet i skrivaren. Ett statusark för Bluetooth skrivs ut och Bluetooth-lampan blinkar.
 7. Klicka på Klar.
 8. Bekräfta att din skrivare visas som ansluten under Kvittoskrivare.

Parkoppla och anslut kvittoskrivaren Epson TM-m30II med USB

Du kan ansluta din skrivare med en USB-kabel och en Android-enhet.

Steg:

 1. Ta bort skrivarens bakre panel.
 2. Ta bort skrivarens undre panel.
 3. Anslut skrivaren till strömförsörjningen.
 4. Anslut en USB-C-anslutning till skrivarens USB-PD-ingång och antingen en USB-C-anslutning till din enhet eller en USB-A-anslutning till ett USB-hubb eller ett detaljhandelsstativ.
 5. Efter en liten stund ansluter POS-appen till skrivaren. Låt skrivaren anslutas om detta efterfrågas av enheten.
 6. Klicka på Klar.
 7. Bekräfta att din skrivare visas som ansluten under Kvittoskrivare.
 8. Sätt tillbaka skrivarens undre panel och bakre panel.

Parkoppla och anslut kvittoskrivaren Epson TM-m30II med wifi

Du kan ansluta din skrivare med wifi och en Android- eller POS Go-enhet. Se till att bluetooth är aktiverat på kassasystemsenheten och att bluetooth-behörigheter beviljas för appen Kassasystem innan du ansluter med wifi.

Steg:

 1. Ta bort skrivarens bakre panel.
 2. Ta bort skrivarens undre panel.
 3. Anslut skrivaren till strömförsörjningen.
 4. Fyll på kvittopapper.
 5. Kassasystemet skannar efter skrivaren. När kassasystemet hittar en tillgänglig hotspot för skrivaren bekräftar du att skrivarens serienummer och modell är korrekta och trycker sedan på Anslut.

  1. Valfritt: Tryck på Skanna igen om kassasystemet inte kan hitta skrivaren.
  2. Valfritt: Om kassasystemet fortfarande inte kan hitta skrivaren trycker du på Felsökning och följer anvisningarna för att säkerställa att skrivaren är i SimpleAP-läge.
 6. Kassasystemet ansluter till skrivaren. Tryck på Fyll i dina Wi-Fi-uppgifter när den har anslutits.

 7. Fyll i wifi-informationen för ditt nätverk:

  1. Bekräfta typ av nätverkssäkerhet.
  2. Bekräfta nätverksnamnet.
  3. Ange lösenordet för wifi.
 8. Tryck på Anslut.

 9. En lista över wifi-nätverk som är tillgängliga för din enhet visas. Tryck på ditt wifi-nätverk och tryck sedan på Klar.

 10. Tryck på Klar för att slutföra konfigureringen. Det kan ta några minuter för skrivaren att slutföra inställningen och ansluta till kassasystemet.

Parkoppla och anslut kvittoskrivaren Epson TM-m30II med Ethernet/LAN

Du kan ansluta din skrivare med en Ethernet-kabel och en iPhone, iPad eller Android.

Steg:

 1. Ta bort skrivarens bakre panel.
 2. Ta bort skrivarens undre panel.
 3. Fyll på kvittopapper.
 4. Anslut skrivaren till strömförsörjningen.
 5. Anslut Ethernet-kabelns ena ände till skrivaren och den andra änden antingen till din router eller LAN-anslutning. Skrivaren skriver ut ett statusark när nätverket har upptäckts.
 6. Efter en liten stund ansluter POS-appen till skrivaren.
 7. Klicka på Klar.
 8. Bekräfta att din skrivare visas som ansluten under Kvittoskrivare.
 9. Sätt tillbaka skrivarens undre panel och bakre panel.

FEL-indikatorn blinkar rött

Detta orsakas av att det inte finns något papper i skrivaren. Öppna skrivaren, sätt in papper och stäng locket. FEL-indikatorn bör sluta blinka och KLAR-indikatorn bör tändas.

Papper har fastnat

Om du matar in papperet snett i en kvittoskrivare kommer det troligtvis att leda till att papper fastnar. Stäng av skrivaren, öppna den och försök mata in papperet igen om detta inträffar.

Om du försöker göra ditt kvitto smalare än den angivna bredden på 3 tum, se till att du använder den medföljande delaren. Vik inte papperet när du matar in det i skrivaren.

Anpassa kvitton

Du kan anpassa den grundläggande kvittolayouten och transaktionsbeskrivningen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis