Kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3

Krav

För att kunna använda den här maskinvaran med din Shopify-butik måste du uppfylla följande krav:

 • använd Shopify POS-appen
 • har en kompatibel iPad eller iPhone som kör iOS 12.2

Var du kan köpa kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3

Kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3 och tillhörande skrivarpapper finns tillgängliga från Shopifys maskinvaruaffär i länder som stöds.

Shopify-handlare i andra länder kan använda kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3, men den säljs inte via Shopifys maskinvaruaffär.

För anvisningar för termiska pappersrullar och en beskrivning av hur du laddar kvittoskrivaren, se instruktionerna i tillverkarens maskinvaruhandbok.

Koppla in din Star Micronics mC-Print3 kvittoskrivare

Innan du kan använda kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3 måste du ansluta din skrivare till strömförsörjningen.

Steg:

 1. Ta bort panelen på baksidan av skrivaren.

 2. Anslut ena änden av strömkabeln till kvittoskrivarens baksida.

 3. Anslut strömkabeln till nätadaptern.

 4. Anslut den andra änden av AC-adaptern till ett eluttag och slå på skrivaren.

En diagnostisk rapport skrivs ut om papperet är laddat.

Parkoppla och anslut kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3 med din kassasystemsenhet med hjälp av LAN

Om du vill använda kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3 med Shopify kassasystem måste du parkoppla skrivaren med din enhet via Shopify kassasystem. När skrivaren och enheten har parkopplats ansluter skrivaren automatiskt till enheten när båda är påslagna och inom räckvidd.

Steg:

 1. Anslut skrivaren till strömförsörjningen.

 2. I Shopify POS-appen trycker du på -knappen och sedan på Inställningar.

 3. Tryck på Konfigurera maskinvara.

 4. Tryck på Kvittoskrivare > Star Micronics > Ethernet/LAN.

 5. Välj mC-Print3.

 6. Tryck på Anslut och sedan på Klar.

 7. Bekräfta att din skrivare visas som ansluten under Kvittoskrivare.

När du har anslutit din skrivare, glöm inte att:

Parkoppla och anslut kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3 till Shopify kassasystem via Star Micronics MCW10 Wireless LAN-enheten via Wifi

Om du vill använda kvittoskrivaren StarMicronics mC-Print3 med Shopify kassasystem via StarMicronics MCW10 Wireless LAN-enheten måste du ansluta din StarMicronics MCW10 Wireless LAN-enhet till kvittoskrivaren och sedan följa stegen för att ansluta till Shopify kassasystem. När skrivaren och enheten har anslutits ansluts skrivaren automatiskt till enheten när båda är påslagna och inom räckvidd.

Steg:

 1. Anslut din skrivare till strömförsörjningen och anslut din StarMicronics MCW10 Wireless LAN-enhet till kvittoskrivaren.

 2. I Shopify POS-appen trycker du på -knappen och sedan på Inställningar.

 3. Tryck på Konfigurera maskinvara.

 4. Tryck på Kvittoskrivare > Star Micronics > Wi-Fi.

 5. Välj mC-Print3.

 6. Tryck på Anslut och sedan på Klar.

 7. Bekräfta att din skrivare visas som ansluten under Kvittoskrivare.

När du har anslutit din skrivare, glöm inte att:

När du har anslutit din skrivare, glöm inte att:

FEL-indikatorn blinkar rött

Detta orsakas av att det inte finns något papper i skrivaren. Öppna skrivaren, sätt in papper och stäng locket. FEL-indikatorn bör sluta blinka och KLAR-indikatorn bör tändas.

Papperskvadd

Om du matar in papperet snett i en kvittoskrivare kommer det troligtvis att leda till att papper fastnar. Stäng av skrivaren, öppna den och försök mata in papperet igen om detta inträffar.

Om du försöker göra ditt kvitto smalare än den angivna bredden på 3 tum, se till att du använder den medföljande delaren. Vik inte papperet när du matar in det i skrivaren.

Anpassa kvitton

Du kan Anpassa både den grundläggande kvittolayouten och transaktionsbeskrivning.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis