Kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3

Krav

För att kunna använda den här maskinvaran med din Shopify-butik måste du uppfylla följande krav:

 • använd Shopify POS-appen
 • har en kompatibel iPad eller iPhone som kör iOS 15
 • har en kompatibel Android-telefon eller -surfplatta som kör version 10 eller senare.

Var kan jag köpa kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3?

Kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3 och tillhörande skrivarpapper finns tillgängliga från Shopifys maskinvaruaffär i länder som stöds.

Shopify-handlare i andra länder kan använda kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3, men den säljs inte via Shopifys maskinvaruaffär.

För anvisningar för termiska pappersrullar och en beskrivning av hur du laddar kvittoskrivaren, se instruktionerna i tillverkarens maskinvaruhandbok.

Koppla in kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3

Innan du kan använda kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3 måste du ansluta din skrivare till strömförsörjningen.

Steg:

 1. Ta bort panelen på baksidan av skrivaren.
 2. Anslut ena änden av strömkabeln till kvittoskrivarens baksida.
 3. Anslut strömkabeln till nätadaptern.
 4. Anslut den andra änden av AC-adaptern till ett eluttag och slå på skrivaren.

En diagnostisk rapport skrivs ut om papperet är laddat.

Parkoppla och anslut kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3 med din kassasystemsenhet med hjälp av LAN

Parkoppla skrivaren med din enhet via Shopify kassasystem om du vill använda kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3 med Shopify kassasystem. När skrivaren och enheten har parkopplats ansluter skrivaren alltid till enheten när båda är påslagna.

Steg:

 1. Anslut skrivaren till strömförsörjningen.
 2. Tryck på Mer > Inställningar > Konfigurera maskinvara i Shopify Pos-appen.
 3. Tryck på Kvittoskrivare > Star Micronics > Ethernet/LAN.
 4. Välj mC-Print3.
 5. Tryck på Anslut och sedan på Klar.
 6. Bekräfta att din skrivare visas som ansluten under Kvittoskrivare.

När du har anslutit din skrivare, glöm inte att:

Parkoppla och anslut kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3 med din kassasystemsenhet med hjälp av Bluetooth

Parkoppla skrivaren med din enhet via Shopify kassasystem om du vill använda kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3 (modellnummer MCP31LB) med Shopify kassasystem. När skrivaren och enheten har parkopplats ansluter skrivaren automatiskt till enheten när båda är påslagna och inom räckvidd.

Steg:

 1. Tryck på Mer > Inställningar > Konfigurera maskinvara i Shopify Pos-appen.
 2. Tryck på Kvittoskrivare > Star Micronics > Bluetooth.
 3. Välj mC-Print3.
 4. Slå på skrivaren och ladda kvittopapperet.
 5. Följ instruktionerna på skärmen på din kassasystemsenhet för att slutföra parkoppling.
 6. Tryck och håll in parkopplingsknappen i 5 sekunder eller tills lamporna bredvid PAIR-knappen blinkar grönt.
 7. Bekräfta att din skrivare visas som ansluten under Kvittoskrivare.

När du har anslutit din skrivare, glöm inte att:

Parkoppla och anslut kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3 till Shopify kassasystem via Star Micronics MCW10 Wireless LAN-enheten via Wifi

Om du vill använda kvittoskrivaren StarMicronics mC-Print3 med Shopify kassasystem via StarMicronics MCW10 Wireless LAN-enheten ska du ansluta din StarMicronics MCW10 Wireless LAN-enhet till kvittoskrivaren och sedan följa stegen för att ansluta till Shopify kassasystem. När skrivaren och enheten har anslutits ansluts skrivaren automatiskt till enheten när båda är påslagna och inom räckvidd.

Steg:

 1. Anslut din skrivare till strömförsörjningen och anslut din StarMicronics MCW10 Wireless LAN-enhet till kvittoskrivaren.
 2. I Shopifys kassasystemsapp trycker du på -knappen och sedan på Anslutning.
 3. Tryck på Konfigurera maskinvara.
 4. Tryck på Kvittoskrivare > Star Micronics > Wi-Fi.
 5. Välj mC-Print3.
 6. Tryck på Anslut och sedan på Klar.
 7. Bekräfta att din skrivare visas som ansluten under Kvittoskrivare.

När du har anslutit din skrivare, glöm inte att:

När du har anslutit din skrivare, glöm inte att:

FEL-indikatorn blinkar rött

Detta orsakas av att det inte finns något papper i skrivaren. Öppna skrivaren, sätt in papper och stäng locket. FEL-indikatorn bör sluta blinka och KLAR-indikatorn bör tändas.

Papper har fastnat

Om du matar in papperet snett i en kvittoskrivare kommer det troligtvis att leda till att papper fastnar. Stäng av skrivaren, öppna den och försök mata in papperet igen om detta inträffar.

Om du försöker göra ditt kvitto smalare än den angivna bredden på 3 tum, se till att du använder den medföljande delaren. Vik inte papperet när du matar in det i skrivaren.

Anpassa kvitton

Du kan Anpassa både den grundläggande kvittolayouten och transaktionsbeskrivning.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis