Drukarka paragonów Star Micronics mC-Print3

Wymagania

Aby użyć tego sprzętu w sklepie Shopify, musisz spełnić następujące wymagania:

 • korzystasz z aplikacji Shopify POS
 • posiadać kompatybilny iPad lub iPhone z systemem iOS 15
 • posiadać kompatybilny telefon lub tablet z systemem Android w wersji 10 lub wyższej

Gdzie kupić drukarkę paragonów Star Micronics mC-Print3?

Drukarka paragonów Star Micronics mC-Print3 i papier do drukarki są dostępne w sklepie Shopify Hardware Store w obsługiwanych krajach.

Sprzedawcy Shopify w innych krajach mogą korzystać z drukarki paragonów Star Micronics mC-Print3. Nie jest ona jednak sprzedawana w sklepie Shopify Hardware Store.

Specyfikacje papieru termicznego w rolce oraz objaśnienia dotyczące ładowania papieru do drukarki paragonów znajdują się w instrukcji obsługi sprzętu udostępnionej przez producenta.

Podłącz drukarkę paragonów Star Micronics mC-Print3

Przed użyciem drukarki paragonów Star Micronics mC-Print3 należy ją podłączyć do źródła zasilania.

Kroki:

 1. Zdejmij panel z tyłu drukarki.
 2. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do tylnej części drukarki paragonów.
 3. Podłącz kabel zasilania do zasilacza sieciowego.
 4. Drugą końcówkę zasilacza sieciowego podłącz do gniazdka elektrycznego i włącz drukarkę.

Po włożeniu papieru drukowany jest raport diagnostyczny.

Sparuj i podłącz drukarkę paragonów Star Micronics mC-Print3 do urządzenia POS, korzystając z sieci LAN

Aby korzystać z drukarki paragonów Star Micronics mC-Print3 z aplikacją Shopify POS, sparuj drukarkę ze swoim urządzeniem poprzez tę aplikację. Po sparowaniu drukarki i urządzenia drukarka automatycznie się z nim połączy, o ile oba urządzenia będą włączone.

Kroki:

 1. Podłącz drukarkę do źródła zasilania.
 2. W aplikacji Shopify POS naciśnij opcję Więcej > Ustawienia > Skonfiguruj sprzęt.
 3. Naciśnij opcje Drukarka paragonów > Star Micronics > Ethernet/LAN.
 4. Wybierz mC-Print3.
 5. Naciśnij Podłącz, a następnie Gotowe.
 6. Sprawdź, czy Twoja drukarka wyświetla się jako podłączona w sekcji Drukarki paragonów.

Po połączeniu drukarki wykonaj poniższe czynności:

Sparuj i podłącz drukarkę paragonów Star Micronics mC-Print3 do urządzenia POS za pomocą funkcji Bluetooth

Aby korzystać z drukarki paragonów Star Micronics mC-Print3 (nr modelu MCP31LB) z aplikacją Shopify POS, sparuj czytnik ze swoim urządzeniem poprzez tę aplikację. Po sparowaniu drukarki i urządzenia drukarka automatycznie się z nim połączy, o ile oba urządzenia będą włączone i będą znajdować się w swoim zasięgu.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij opcję Więcej > Ustawienia > Skonfiguruj sprzęt.
 2. Naciśnij opcję Drukarka paragonów > Star Micronics > Bluetooth.
 3. Wybierz mC-Print3.
 4. Włącz drukarkę i włóż do niej papier paragonowy.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie na urządzeniu POS, aby zakończyć parowanie.
 6. Naciśnij przycisk parowania i przytrzymaj go przez 5 sekund lub do momentu, gdy kontrolki obok przycisku PAIR zaczną migać na zielono.
 7. Sprawdź, czy Twoja drukarka wyświetla się jako podłączona w sekcji Drukarki paragonów.

Po połączeniu drukarki wykonaj poniższe czynności:

Sparuj i podłącz drukarkę paragonów Star Micronics mC-Print3 do Shopify POS za pośrednictwem bezprzewodowego urządzenia Star Micronics MCW10 LAN, korzystając z sieci WiFi

Aby używać drukarki paragonów StarMicronics mC-Print3 z Shopify POS za pośrednictwem bezprzewodowego urządzenia LAN StarMicronics MCW10, podłącz bezprzewodowe urządzenie LAN StarMicronics MCW10 do drukarki paragonów, a następnie wykonać czynności związane z połączeniem z Shopify POS. Po podłączeniu drukarki i urządzenia drukarka automatycznie połączy się z urządzeniem, gdy oba urządzenia będą włączone i będą znajdować się w swoim zasięgu.

Kroki:

 1. Podłącz drukarkę do źródła zasilania i podłącz urządzenie bezprzewodowe LAN StarMicronics MCW10 do drukarki paragonów.
 2. W aplikacji Shopify POS naciśnij przycisk , a następnie Połączenie.
 3. Naciśnij opcję Skonfiguruj sprzęt.
 4. Naciśnij opcję Drukarka paragonów > Star Micronics > Wi-Fi.
 5. Wybierz mC-Print3.
 6. Naciśnij Podłącz, a następnie Gotowe.
 7. Sprawdź, czy Twoja drukarka wyświetla się jako podłączona w sekcji Drukarki paragonów.

Po połączeniu drukarki wykonaj poniższe czynności:

Po połączeniu drukarki wykonaj poniższe czynności:

Migający na czerwono wskaźnik ERROR

Powodem jest brak papieru w drukarce. Otwórz drukarkę, włóż papier i zamknij pokrywę. Wskaźnik ERROR powinien przestać migać i powinien zaświecić się wskaźnik READY.

Zacięcie papieru

Jeśli papier do drukarki paragonów wsuniesz nierówno, spowodujesz zacięcie papieru. W takim przypadku wyłącz drukarkę, otwórz ją i ponownie wsuń papier.

Jeśli chcesz wydrukować węższy paragon niż ustalone 3 cale, użyj separatora. Nie zaginaj papieru przy wsuwaniu go do drukarki.

Dostosuj paragony

Możesz dostosować zarówno podstawowy układ paragonu, jak i opis transakcji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo