Bezprzewodowe urządzenie LAN Star Micronics MCW10

Wymagania

Aby użyć tego sprzętu w sklepie Shopify, musisz spełnić następujące wymagania:

 • korzystasz z aplikacji Shopify POS
 • posiadać kompatybilny iPad lub iPhone z systemem iOS 12.2
 • posiadać drukarkę paragonów Star Micronics mC-Print3 i/lub drukarkę paragonów Star Micronics TSP143IVUE

Gdzie kupić bezprzewodowe urządzenie LAN Star Micronics MCW10?

Bezprzewodowe urządzenie LAN Star Micronics MCW10 jest dostępne w sklepie Shopify Hardware Store wraz z kwalifikującymi się drukarkami jako opcjonalny dodatek lub jako część zestawu z drukarką paragonów.

Sprzedawcy Shopify w innych krajach mogą korzystać z bezprzewodowego urządzenia LAN Star Micronics MCW10. Jednak nie jest ono sprzedawane w sklepie Shopify Hardware Store.

Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z instrukcją obsługi sprzętu producenta.

Podłącz bezprzewodowe urządzenie LAN Star Micronics MCW10 do drukarki paragonów

Przed użyciem bezprzewodowego urządzenia LAN Star Micronics MCW10 należy podłączyć je do drukarki paragonów. Do kompatybilnych drukarek paragonów należy drukarka paragonów Star Micronics mC-Print3 i drukarka paragonów Star Micronics TSP143IVUE.

Kroki:

 1. Upewnij się, że drukarka paragonów jest wyłączona.
 2. Podłącz jeden koniec przewodu LAN do portu LAN 1 w MCW10. Możesz użyć portu LAN 2 dla dodatkowej drukarki paragonów.
 3. Podłącz drugi koniec kabla LAN do portu Ethernet drukarki paragonów.
 4. Podłącz kabel USB do portu USB w MCW10, a drugi koniec kabla USB do drukarki paragonów. Na drukarce paragonów port USB jest oznaczony jako „iPAD 2.4A”.
 5. Włącz drukarkę paragonów.
 6. Sprawdź, czy dioda LED zasilania i dioda LED LAN 1 są włączone i czy dioda WLAN miga wolno.

Zainicjuj ustawienia sieciowe MCW10

Jeśli urządzenie MCW10 było używane lub powtarzasz proces łączenia, musisz zainicjować ustawienia sieciowe urządzenia, aby urządzenie MWC10 mogło połączyć się z nową siecią.

Kroki:

 1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do drukarki paragonów.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania z boku urządzenia przez co najmniej 5 sekund.

 3. Gdy dioda LED zasilania zacznie migać, a pozostałe diody LED wyłączą się, zwolnij przycisk resetowania, aby rozpocząć inicjalizację.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo