อุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย Star Micronics MCW10

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ฮาร์ดแวร์นี้กับร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • ใช้แอป Shopify POS
 • มี iPad หรือ iPhone ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 12.2
 • มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics mC-Print3 และ/หรือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IVUE

สถานที่ซื้ออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย Star Micronics MCW10

อุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย Star Micronics MCW10 พร้อมให้ใช้งานในร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ที่มีเครื่องพิมพ์ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในการเป็นอุปกรณ์เสริมหรือเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

ผู้ขายของ Shopify ในประเทศอื่นสามารถใช้อุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย Star Micronics MCW10 ได้ แต่อุปกรณ์นี้จะไม่มีจำหน่ายผ่านร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูคำแนะนำในคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

เชื่อมต่ออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย Star Micronics MCW10 ของคุณเข้ากับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้อุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย Star Micronics MCW10 ได้ คุณจะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จก่อน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่เข้ากันได้ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics mC-Print3 และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IVUE

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์ของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแล้ว
 2. เสียบปลายด้านหนึ่งของสาย LAN เข้ากับพอร์ต LAN 1 ของ MCW10 คุณสามารถใช้พอร์ต LAN 2 เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเพิ่มเติมได้
 3. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสาย LAN เข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
 4. เสียบสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ของ MCW10 และเสียบอีกด้านของสาย USB เข้ากับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ โดยทั่วไปแล้ว พอร์ต USB บนเครื่องพิมพ์ใบเสร็จดังกล่าว จะมีการกำกับไว้ว่า "iPAD 2.4A"
 5. เปิดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
 6. ตรวจสอบว่าไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดและไฟ LED ของ LAN 1 ติดอยู่ และไฟ LED ของ WLAN กะพริบช้าๆ

เริ่มต้นการตั้งค่าเครือข่ายของอุปกรณ์ MCW10

หากอุปกรณ์ MCW10 อยู่ในระหว่างการใช้งานหรือคุณกำลังเชื่อมต่อซ้ำ คุณจะต้องเริ่มต้นการตั้งค่าเครือข่ายของอุปกรณ์นี้เพื่อให้ MWC10 สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายใหม่ได้

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ได้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแล้ว

 2. กดปุ่มรีเซ็ตที่อยู่ด้านข้างอุปกรณ์ค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที

 3. เมื่อไฟ LED กะพริบและไฟ LED ดวงอื่นดับ ให้ปล่อยสวิตช์รีเซ็ตเพื่อเริ่มทำงาน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี