เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IVUE

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ฮาร์ดแวร์นี้กับร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • แอป Shopify POS
 • iPad ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งาน iPadOS 15 ขึ้นไป, iPhone ที่ใช้งาน iOS 15 ขึ้นไป หรืออุปกรณ์ Android ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งานเวอร์ชัน 10 ขึ้นไป

สถานที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IV

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IV และกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์มีจำหน่ายที่ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ในประเทศที่รองรับ

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศที่ไม่รองรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IV คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IV แทนได้

หากต้องการข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับม้วนกระดาษเทอร์มอลและคําอธิบายวิธีการใส่กระดาษในเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ดูคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IV

ก่อนจะใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IV คุณต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟก่อน

ขั้นตอน:

 1. ถอดแผงด้านหลังเครื่องพิมพ์ใบเสร็จออก
 2. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ
 3. เสียบสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์แปลงไฟ AC
 4. เสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งของอะแดปเตอร์แปลงไฟ AC เข้ากับเต้ารับและเปิดเครื่องพิมพ์

หากใส่กระดาษไว้ เครื่องก็จะพิมพ์รายงานการวินิจฉัยออกมา

จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IV เข้ากับอุปกรณ์ POS โดยใช้สาย LAN

หากต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IV กับ Shopify POS คุณต้องจับคู่เครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์ของคุณผ่าน Shopify POS หลังจากจับคู่เครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์แล้ว เครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องเปิดใช้งานและอยู่ในระยะที่เชื่อมต่อกันได้

ขั้นตอน:

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ
 2. ในแอป Shopify POS ให้แตะ เพิ่มเติม > การตั้งค่า > ตั้งค่าฮาร์ดแวร์
 3. แตะที่ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ > Star Micronics > อีเธอร์เน็ต/LAN
 4. เลือก TSP100IV
 5. แตะเชื่อมต่อ จากนั้นแตะเสร็จสิ้น
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงว่าเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP143IV กับ Shopify POS ผ่านอุปกรณ์ที่ชื่อ Star Micronics MCW10 Wireless LAN Device โดยใช้ WiFi

หากต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IV กับ Shopify POS ผ่านอุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย Star Micronics MCW10 คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย Star Micronics MCW10 เข้ากับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อกับ Shopify POS หลังจากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์แล้ว เครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติหากทั้งคู่เปิดใช้งานและอยู่ในระยะที่เชื่อมต่อกันได้

ขั้นตอน:

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณเข้ากับ แหล่งจ่ายไฟและเชื่อมต่ออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย Star Micronics MCW10 เข้ากับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
 2. เสียบปลายด้านหนึ่งของสาย LAN เข้ากับพอร์ต LAN 1 ของ MCW10 คุณสามารถใช้พอร์ต LAN 2 เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเพิ่มเติมได้
 3. เสียบสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ของ MCW10 และเสียบอีกด้านของสาย USB เข้ากับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ สำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP143IV พอร์ต USB จะมีข้อความว่า “Android 1.5A.” กำกับอยู่
 4. เปิดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
 5. ตรวจสอบว่าไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดและไฟ LED ของ LAN 1 ติดอยู่ และไฟ LED ของ WLAN กะพริบช้าๆ
 6. ในแอป Shopify POS ให้แตะ เพิ่มเติม > การตั้งค่า > ตั้งค่าฮาร์ดแวร์
 7. แตะที่ “เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ” > “Star Micronics” > “WiFi
 8. เลือก TSP100IV
 9. แตะที่ “เชื่อมต่อ” จากนั้นแตะ “เสร็จสิ้น
 10. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงว่าเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

ไฟบ่งชี้ข้อผิดพลาดกะพริบเป็นสีแดง

ไฟบ่งชี้ข้อผิดพลาดจะกะพริบเป็นสีแดงเมื่อไม่มีกระดาษอยู่ในเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเครื่องพิมพ์ ใส่กระดาษ แล้วปิดฝา ไฟบ่งชี้ข้อผิดพลาดจะหยุดกะพริบแล้วไฟบ่งชี้สถานะพร้อมจะสว่างขึ้น

กระดาษติดขัด

หากใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์ใบเสร็จโดยทำมุมเอียง อาจทำให้กระดาษติดได้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ปิดเครื่องพิมพ์ เปิดตัวเครื่องออกมา จากนั้นให้ใส่กระดาษอีกครั้ง

หากคุณต้องการให้ใบเสร็จแคบกว่าขนาด 3 นิ้วที่กำหนดไว้ อย่าลืมใช้ตัวแบ่งที่ให้มา อย่าพับกระดาษเมื่อใส่กระดาษในเครื่องพิมพ์

ปรับแต่งใบเสร็จ

คุณสามารถปรับแต่งทั้งเลย์เอาต์ใบเสร็จพื้นฐานและคำอธิบายธุรกรรมได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี