เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30II (Bluetooth)

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ฮาร์ดแวร์นี้กับร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • ใช้แอป Shopify POS
 • มี iPad หรือ iPhone ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 12.2

สถานที่ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30II

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จและกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson TM-m30II มีจำหน่ายที่ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ในประเทศที่รองรับ

ผู้ขายของ Shopify ในประเทศอื่นๆ สามารถใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30II ได้ แต่ไม่มีจำหน่ายผ่านร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify

หากต้องการข้อมูลจำเพาะของม้วนกระดาษเทอร์มอลและคําอธิบายวิธีการโหลดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ดูคำแนะนำในคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30II ของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30II ได้ คุณจะต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

ขั้นตอน:

 1. ถอดแผงด้านหลังเครื่องพิมพ์ออก

 2. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 3. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับเต้าเสียบไฟและเปิดเครื่องพิมพ์

หากใส่กระดาษไว้ เครื่องก็จะพิมพ์รายงานการวินิจฉัยออกมา

จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30II กับอุปกรณ์ POS ของคุณ

หากต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30II กับ Shopify POS คุณต้องจับคู่เครื่องอ่านกับอุปกรณ์ของคุณผ่าน Shopify POS หลังจากจับคู่เครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์แล้ว เครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติหากทั้งคู่ถูกเปิดใช้งานและอยู่ในระยะที่เชื่อมต่อกันได้

ขั้นตอน:

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ

 2. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ปุ่ม แล้วแตะการตั้งค่า

 3. แตะที่ ติดตั้งฮาร์ดแวร์

 4. แตะที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ > Epson > Bluetooth

 5. เลือก Epson TM-m30II

 6. แตะเชื่อมต่อ จากนั้นแตะเสร็จสิ้น

 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงว่าเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

ไฟบ่งชี้ข้อผิดพลาดกะพริบเป็นสีแดง

เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีกระดาษอยู่ในเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเครื่องพิมพ์ ใส่กระดาษ แล้วปิดฝา ตัวแจ้ง ERROR จะหยุดกะพริบแล้วตัวแจ้ง READY จะสว่างขึ้น

กระดาษติดขัด

หากป้อนกระดาษลงในเครื่องพิมพ์ใบเสร็จโดยทำมุมเอียง เครื่องพิมพ์อาจเกิดอาการกระดาษติดขัดได้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ จากนั้นลองป้อนกระดาษอีกครั้ง

หากคุณต้องการทำให้ใบเสร็จแคบกว่า 3 นิ้วตามที่ระบุไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้งานตัวแบ่งที่ให้มา อย่าพับกระดาษเมื่อคุณป้อนลงในเครื่องพิมพ์

ปรับแต่งใบเสร็จ

คุณสามารถปรับแต่งทั้งเลย์เอาต์ใบเสร็จพื้นฐานและคำอธิบายธุรกรรมได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี