Kvittoskrivaren Epson TM-m30II

Krav

För att kunna använda den här maskinvaran med din Shopify-butik måste du uppfylla följande krav:

 • använd Shopify POS-appen
 • ha en kompatibel iPad eller iPhone som kör iOS 15 eller senare, eller ha en kompatibel Android-enhet som kör Android 10 eller senare

För USB-anslutning behöver du en USB-kabel med en USB-B-kontakt. USB-anslutning stöds endast för Android.

Du måste ha en Ethernet-kabel för att upprätta en Ethernet-anslutning.

Köpställen för kvittoskrivaren Epson TM-m30II

Kvittoskrivaren och skrivarens papper Från Shopifys hårdvaruaffär i länder som stöds är Också en kvittoskrivare och ett skrivarpapper från Hansa- OCH M30II-kvittoskrivare.

Om du befinner dig i ett land som inte stöds och vill använda kvittoskrivaren Epson TM-m30III så måste du köpa den från en tredjepart.

För anvisningar för termiska pappersrullar och en beskrivning av hur du laddar kvittoskrivaren, se instruktionerna i tillverkarens maskinvaruhandbok.

Anslut kvittoskrivaren Epson TM-m30II till eluttaget

Innan du kan använda kvittoskrivaren Epson TM-m30II måste du ansluta din skrivare till strömförsörjningen.

Steg:

 1. Ta bort panelen på baksidan av skrivaren.
 2. Anslut ena änden av strömkabeln till kvittoskrivarens baksida.
 3. Anslut den andra änden av kabeln till ett eluttag och slå på skrivaren.
 4. Sätt tillbaka skrivarens bakre panel.

En diagnostisk rapport skrivs ut om papperet är laddat.

Parkoppla och anslut kvittoskrivaren Epson TM-m30II till din kassasystemsenhet

Parkoppla läsaren till din enhet via Shopify POS för att använda kvittoskrivaren Epson TM-m30II med Shopify POS. När skrivaren och enheten har parkopplats ansluter skrivaren automatiskt till enheten när båda är påslagna och inom räckvidd.

Du kan ansluta skrivaren via tre olika anslutningsmetoder:

När du har anslutit din skrivare, glöm inte att:

Anslut via Bluetooth

Du kan ansluta din skrivare via Bluetooth och en iPhone-, iPad- eller Android-enhet.

Steg:

 1. Anslut skrivaren till strömförsörjningen.
 2. Tryck på Mer > Inställningar > Konfigurera maskinvara i Shopify Pos-appen.
 3. Tryck på Kvittoskrivare > Epson > Bluetooth.
 4. Välj Epson TM-m30II.
 5. Tryck på Anslut och sedan på Klar.
 6. Bekräfta att din skrivare visas som ansluten under Kvittoskrivare.

Anslut via USB

Du kan ansluta din skrivare med en USB-kabel och en Android-enhet.

Steg:

 1. Ta bort skrivarens bakre panel.
 2. Ta bort skrivarens undre panel.
 3. Anslut skrivaren till strömförsörjningen.
 4. Anslut ena änden av USB-kabeln till skrivaren och en till antingen din enhet, en USB-hub eller ett detaljhandelsstativ.
 5. Kassasystemsappen kommer att ansluta till skrivaren efter några minuter. Om enheten uppmanar till det ska du tillåta anslutning till skrivaren.
 6. Klicka på Klar.
 7. Bekräfta att din skrivare visas som ansluten under Kvittoskrivare.
 8. Sätt tillbaka skrivarens undre panel och bakre panel.

Anslut via Ethernet/LAN

Du kan ansluta din skrivare med en Ethernet-kabel och en iPhone-, iPad- eller Android-enhet.

Steg:

 1. Ta bort skrivarens bakre panel.
 2. Ta bort skrivarens undre panel.
 3. Fyll på kvittopapper.
 4. Anslut skrivaren till strömförsörjningen.
 5. Anslut Ethernet-kabelns ena ände till skrivaren och den andra änden antingen till din router eller LAN-anslutning. Skrivaren skriver ut ett statusark när nätverket har upptäckts.
 6. Kassasystemsappen kommer att ansluta till skrivaren efter några minuter.
 7. Klicka på Klar.
 8. Bekräfta att din skrivare visas som ansluten under Kvittoskrivare.
 9. Sätt tillbaka skrivarens undre panel och bakre panel.

FEL-indikatorn blinkar rött

Detta orsakas av att det inte finns något papper i skrivaren. Öppna skrivaren, sätt in papper och stäng locket. FEL-indikatorn bör sluta blinka och KLAR-indikatorn bör tändas.

Papper har fastnat

Om du matar in papperet snett i en kvittoskrivare kommer det troligtvis att leda till att papper fastnar. Stäng av skrivaren, öppna den och försök mata in papperet igen om detta inträffar.

Om du försöker göra ditt kvitto smalare än den angivna bredden på 3 tum, se till att du använder den medföljande delaren. Vik inte papperet när du matar in det i skrivaren.

Anpassa kvitton

Du kan Anpassa både den grundläggande kvittolayouten och transaktionsbeskrivning.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis