Kvittoskrivaren Epson TM-m30II (Bluetooth)

Krav

För att kunna använda den här maskinvaran med din Shopify-butik måste du uppfylla följande krav:

 • använd Shopify POS-appen
 • har en kompatibel iPad eller iPhone som kör iOS 12.2

Köpställen för kvittoskrivaren Epson TM-m30II

Kvittoskrivaren och skrivarens papper Från Shopifys hårdvaruaffär i länder som stöds är Också en kvittoskrivare och ett skrivarpapper från Hansa- OCH M30II-kvittoskrivare.

Shopify-handlare i andra länder kan använda kvittoskrivaren Epson TM-m30II, men den säljs inte via Shopifys hårdvaruaffär.

För anvisningar för termiska pappersrullar och en beskrivning av hur du laddar kvittoskrivaren, se instruktionerna i tillverkarens maskinvaruhandbok.

Koppla in kvittoskrivaren Epson TM-m30II

Innan du kan använda kvittoskrivaren Epson TM-m30II måste du ansluta din skrivare till strömförsörjningen.

Steg:

 1. Ta bort panelen på baksidan av skrivaren.

 2. Anslut ena änden av strömkabeln till kvittoskrivarens baksida.

 3. Anslut den andra änden av kabeln till ett eluttag och slå på skrivaren.

En diagnostisk rapport skrivs ut om papperet är laddat.

Para ihop och anslut kvittoskrivaren Epson TM-m30II till din POS-enhet

För att använda kvittoskrivaren Epson TM-m30II med Shopify POS måste du synkronisera och ansluta läsaren till din enhet via Shopify POS. När skrivaren och enheten har synkroniserats ansluter skrivaren automatiskt till enheten när båda är påslagna och inom räckvidd.

Steg:

 1. Anslut skrivaren till strömförsörjningen.

 2. I Shopify POS-appen trycker du på -knappen och sedan på Inställningar.

 3. Tryck på Konfigurera maskinvara.

 4. Tryck på Kvittoskrivare > Epson > Bluetooth.

 5. Välj Epson TM-m30II.

 6. Tryck på Anslut och sedan på Klar.

 7. Bekräfta att din skrivare visas som ansluten under Kvittoskrivare.

När du har anslutit din skrivare, glöm inte att:

FEL-indikatorn blinkar rött

Detta orsakas av att det inte finns något papper i skrivaren. Öppna skrivaren, sätt in papper och stäng locket. FEL-indikatorn bör sluta blinka och KLAR-indikatorn bör tändas.

Papperskvadd

Om du matar in papperet snett i en kvittoskrivare kommer det troligtvis att leda till att papper fastnar. Stäng av skrivaren, öppna den och försök mata in papperet igen om detta inträffar.

Om du försöker göra ditt kvitto smalare än den angivna bredden på 3 tum, se till att du använder den medföljande delaren. Vik inte papperet när du matar in det i skrivaren.

Anpassa kvitton

Du kan Anpassa både den grundläggande kvittolayouten och transaktionsbeskrivning.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis