Star Micronics TSP143IIIBI trådlös kvittoskrivare med bluetooth

Krav

För att kunna använda den här maskinvaran med din Shopify-butik måste du uppfylla följande krav:

 • Shopify POS-appen
 • en kompatibel iPad som kör iOS 15 eller högre, en iPhone som kör iOS 15 eller högre, eller en kompatibel Android-enhet som kör version 10 eller högre

Köpställen för trådlös Bluetooth-kvittoskrivare

Den trådlösa bluetooth-kvittoskrivaren Star Micronics TSP143IIIBI finns tillgänglig i Shopifys maskinvaruaffär i länder som stöds.

Köp papper till din trådlösa Bluetooth-kvittoskrivare

Alla termiska pappersrullar fungera med den här skrivaren om papperet uppfyller följande specifikationer:

Specifikationer för papper för trådlös Bluetooth-kvittoskrivare
Bredd 80 mm standard
Tjocklek Mellan 0,053 mm och 0,085 mm
Rullens diameter Upp till 83 mm

För en beskrivning av hur du laddar kvittoskrivaren, se instruktionerna i tillverkarens maskinvaruhandbok.

Anslut din Bluetooth-skrivare

Du måste ansluta din Bluetooth-skrivare till en strömförsörjning för att kunna använda den.

Steg:

 1. Anslut ena änden av strömkabeln till kvittoskrivarens baksida.
 2. Anslut den andra änden av kabeln till ett eluttag.
 3. Starta skrivaren. Redo-indikatorn blir helt blå. FEL-indikatorn blinkar rött när inget papper har laddats.

En diagnostisk rapport skrivs ut om papperet är laddat.

Därefter är du redo att synkronisera skrivaren med din enhet.

Synkronisera och anslut den trådlösa Bluetooth-kvittoskrivaren till din enhet

Synkronisering kopplar enheter till varandra och upprättar en bindning mellan dem. Detta gör det möjligt för de synkroniserade enheterna att ansluta i framtiden utan att upprepa verifieringskontroller.

Den trådlösa bluetooth-kvittoskrivaren Star Micronics TSP143IIIBI (modellnummer TSP143IIIBI) levereras med automatisk anslutning aktiverad. Det innebär att bluetooth-anslutningen upprättas automatiskt varje gång skrivaren slås på och befinner sig inom din enhets räckvidd när du har synkroniserat din skrivare med din enhet.

Steg:

 1. Tryck på Mer > Inställningar > Konfigurera maskinvara i Shopify Pos-appen.
 2. Tryck på Kvittoskrivare > Star Micronics > Bluetooth.
 3. Slå på skrivaren och ladda kvittopapperet.
 4. I Shopify kassasystemsapp väljer du skrivaren från listan.

Inaktivera automatisk anslutning

Bluetooth-kvittoskrivaren TSP100IIIBI levereras med automatisk anslutning aktiverad som standard. Detta innebär att en parkopplad skrivare ansluts automatiskt när den är påslagen och inom räckvidden för den enhet den har parkopplats med.

Inaktivera automatisk anslutning om du inte vill att din parkopplade skrivare ska anslutas automatiskt varje gång du aktiverar den. Om du till exempel använder flera enheter med en enda skrivare så kan du välja vilken skrivare du vill ansluta till.

Steg:

Kvittoskrivaren ansluts inte längre automatiskt till enheten. Från och med nu kopplas skrivaren bort varje gång du startar skrivaren eller startar om enheten. Återgå till enhetens Bluetooth-inställningar (inte Shopify POS-appinställningarna) och välj skrivaren för att ansluta skrivaren.

Aktivera automatisk anslutning

Upprepa stegen Inaktivera automatisk anslutning men aktivera Automatisk anslutning i steg 6 för att aktivera kvittoskrivarens automatiska anslutningfunktion.

När du har anslutit den trådlösa Bluetooth-kvittoskrivaren till din enhet

När du har anslutit din skrivare, glöm inte att:

Ta bort parningen mellan enheten och kvittoskrivaren

Du kan koppla bort din enhet från kvittoskrivaren.

Steg:

Återställ kvittoskrivaren till fabriksinställningarna

Du kan återställa kvittonskrivaren till fabriksinställningarna.

Steg:

 1. Ta bort kopplingen mellan enheten och kvittoskrivaren.
 2. När skrivaren är avstängd ska du leta upp återställningsknappen (RST) som finns på skrivarens baksida och sedan använda en penna för att trycka ner och hålla knappen intryckt.
 3. Slå på skrivaren medan du håller återställningsknappen intryckt. När FEL-indikatorn blinkar kan du släppa knappen.
 4. Vänta tills fellampan slutar blinka. För att slutföra återställningen, stäng av skrivaren en gång, vänta 5 sekunder och slå sedan på skrivaren igen.

Skrivaren är nu helt återställd och redo att synkroniseras med din enhet.

Om du använder modellnummer TSP143IIIBI förblir automatisk anslutning aktiverad när du har återställt den, även om du behöver synkronisera dina enheter igen.

Begränsningar när du använder Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless kvittoskrivare

Shopify POS har ett exklusivt, 1-till-1-förhållande med Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless kvittoskrivare, vilket betyder att:

 • Du kan inte ansluta flera enheter till samma skrivare.

 • Shopify POS inte fungerar med flera skrivare samtidigt.

Felsök Star Micronics TSP143IIIBI

Om du har problem med att använda Star Micronics TSP143IIIBI kan du prova dessa felsökningssteg.

Steg:

 1. Kontrollera att du har dessa grundläggande krav:

  • Din Shopify POS-app är uppdaterad.
  • Enhetens operativsystem är uppdaterat.
  • Din enhet har Bluetooth aktiverat.
 2. Kontrollera att skrivarpapperet är korrekt installerat och att statusindikatorlampan är en solid blå färg.

 3. Ta bort kopplingen mellan enheten och kvittoskrivaren.

 4. Återställ kvittoskrivaren till fabriksinställningarna.

 5. Synkronisera din enhet med kvittoskrivaren.

 6. Starta om skrivaren.

 7. Öppna Inställningar i din enhet.

 8. Tryck på menyalternativet Bluetooth och bekräfta att Star Micronics-skrivaren visas som Inte ansluten.

 9. Tryck på skrivaren för att ansluta till den.

 10. Starta om skrivaren när den visas som Ansluten. När skrivaren slås på ska den visas kort som Inte ansluten och sedan som Ansluten.

 11. Aktivera automatisk anslutning om skrivaren inte ansluts automatiskt när du startar om den för andra gången.

 12. Testa skrivaren genom att skriva ut ett testkvitto.

Om du fortfarande har problem med att använda kvittoskrivaren efter att ha försökt med dessa steg, kontakta Shopify-support.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis