Kvittoskrivaren Star Micronics TSP143IIILAN

Krav

För att kunna använda den här maskinvaran med din Shopify-butik måste du uppfylla följande krav:

 • Shopify POS-appen
 • en kompatibel iPad som kör iOS 15 eller högre, en iPhone som kör iOS 15 eller högre, eller en kompatibel Android-enhet som kör version 10 eller högre

Köpställen för kvittoskrivaren Star Micronics TSP143IIILAN

Kvittoskrivaren Star Micronics TSP143IIILAN finns tillgänglig i Shopifys maskinvaruaffär i länder som stöds.

Köp skrivarpapper

Alla termiska pappersrullar fungerar med den här skrivaren om:

 • Bredden är 3 1/8" (80 mm)
 • Längden inte överstiger 230 fot (70 m).

För en beskrivning av hur du laddar kvittoskrivaren, se instruktionerna i tillverkarens maskinvaruhandbok.

Installation och konfiguration

Kvittoskrivaren TSP143IIILAN ansluts till ditt nätverk med en Ethernet-kabel. För att kunna använda den här skrivaren måste du ha ett nätverk konfigurerat på din plats och en router som du kan ansluta din skrivare till med en Ethernet-kabel.

Se till att du har kablarna du behöver innan du börjar.

Kabeltyp Leta efter det här kontakten Tillgängligt från
Kabel till kassalåda
En kabel till kassalådan ingår i detaljhandelspaketet från Shopify. Om du köpte din kassalåda separat bör din leverantör kunna sälja en kabel till dig.
Ethernet-kabel (för anslutning till routern)
En Ethernet-kabel som är ungefär 1 m lång ingår när du köper den här skrivaren från Shopify. Om du köper den någon annanstans, behöver du Ethernet-kabeln.

Steg:

 1. Anslut kvittoskrivaren till en strömkälla.

 2. Använd strömbrytaren för att slå på kvittoskrivaren.

 3. Placera en rulle med termopapper i skrivaren.

 4. Valfritt: Anslut kvittoskrivaren till en kassalåda som stöds med hjälp av kassalådans kabel.

 5. Anslut kvittoskrivaren till Ethernet-porten på din router. Detta gör att skrivaren kan upptäckas i Shopify POS-appen.

TSP100III LAN kvittoskrivare tillbaka

När du har anslutit din skrivare, glöm inte att:

Om din TSP143IIILAN-skrivare slutar fungera

Din skrivare kanske inte fungerar av flera anledningar.

Steg:

 1. Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till din trådlösa router.

 2. Kontrollera att du är ansluten till internet. Skrivaren kräver en internetsignal för att fungera korrekt.

 3. Kontrollera att din skrivare visas på skärmen Maskinvaruinställningar i Shopify POS-appen.

 4. Försök stänga av/sätta på skrivaren. Detta kommer att starta om skrivaren och vanligtvis åtgärda eventuella problem i skrivarens ände.

 5. Om du vill felsöka skrivaren stänger du av skrivaren och håller nere knappen FEED. När du fortfarande håller nere knappen FEED slår du på skrivaren igen. Låt skrivaren skriva ut från firmwareinformationen och släpp sedan feedknappen. Skrivaren försöker ansluta till internet och fortsätter sedan att skriva ut mer diagnostisk information. Titta på det utskrivna papperet för att se om något av följande problem stämmer med texten som visas:

 • Meddelandet "Ingen värdanslutning" visas.

Om din skrivare är placerad långt från din router

Den medföljande nätverkskabeln är bara tre fot lång (90 cm). Så om din router är placerad i bakre delen av din butik och ditt POS-system är placerad i främre delen kommer kabeln inte att nå dit.

Det finns två alternativa lösningar:

 • Köp en längre nätverkskabel och använd den från routern till skrivaren.

 • Du kan köpa ytterligare en router för att ansluta till som en del av nätverket i din butik om användning av långa sladdar inte är den bästa lösningen för din butik.

Om felindikatorn blinkar rött

Detta orsakas av att det inte finns något papper i skrivaren. Öppna skrivaren, sätt in papper och stäng locket. FEL-indikatorn bör stängas av och KLAR-indikatorn bör lysa.

Papperskvadd

Om du matar in papperet snett i en kvittoskrivare kommer det troligtvis att leda till att papper fastnar. Stäng av skrivaren, öppna den och försök mata in papperet igen om detta inträffar.

Om du försöker göra ditt kvitto smalare än den angivna bredden på 3 tum, se till att du använder den medföljande delaren. Vik inte papperet när du matar in det i skrivaren.

Anpassa kvitton

Du kan Anpassa både den grundläggande kvittolayouten och transaktionsbeskrivning.

Begränsningar när du använder Star Micronics TSP100III LAN kvittoskrivare

Shopify POS fungerar inte med flera TSP100III LAN kvittoskrivare samtidigt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis