Star Micronics TSP650II Bluetooth trådlös kvittoskrivare

Krav

För att kunna använda den här maskinvaran med din Shopify-butik måste du uppfylla följande krav:

 • Shopify POS-appen
 • en kompatibel iPad som kör iOS 15 eller högre, en iPhone som kör iOS 15 eller högre, eller en kompatibel Android-enhet som kör version 10 eller högre

Köpa papper för din trådlösa Bluetooth-kvittoskrivare

Alla termiska pappersrullar fungerar med den här skrivaren om:

Specifikationer för papper för den trådlösa Bluetooth-kvittoskrivaren
Specifikationer Måttenhet
Bredd 80 mm standard
Tjocklek Mellan 0,053 mm och 0,085 mm
Rullens diameter Upp till 83 mm

För en beskrivning av hur du laddar kvittoskrivaren, se instruktionerna i tillverkarens maskinvaruhandbok.

Anslut din Bluetooth-skrivare

Du måste ansluta skrivaren till strömförsörjningen.

Steg:

 1. Anslut ena änden av strömkabeln till kvittoskrivarens baksida.
 2. Anslut den andra änden av kabeln till ett eluttag.
 3. Starta skrivaren. POWER-indikatorn kommer ha ett tydligt grönt sken. FEL-indikatorn blinkar rött när inget papper har laddats.

Därefter är du redo att synkronisera skrivaren med din iPad.

Statusindikatorlampor

Det är användbart att förstå innebörden av statuslampan på baksidan av den trådlösa Bluetooth-kvittoskrivaren:

Tolkning av statuslamporna på den trådlösa Bluetooth-kvittoskrivaren
Statuslampa Status
Grön (blinkar inte) Inte ansluten
Grön (blinkande) Synkroniseringsläge
Blå (blinkar inte) Ansluten och klar att skriva ut
Lila (blinkande) Automatisk anslutning är aktiverat

Koppla din Bluetooth-skrivare

Synkronisera kvittoskrivaren med din iPad gör det möjligt för enheterna att ansluta till varandra när de används i framtiden.

Du måste parkoppla din skrivare med din iPad bara en gång, men du måste ansluta dem till varandra varje gång du slår på enheterna.

På den senaste modellen av kvittoskrivaren Star Micronics TSP650II Bluetooth Wireless (modellnummer 39449871) är automatisk anslutning aktiverad. Det innebär att Bluetooth-anslutningen upprättas automatiskt varje gång skrivaren slås på och befinner sig i din iPads räckvidd när du har synkroniserat din skrivare med din iPad.

Steg:

 1. Anslut skrivaren till strömförsörjningen.
 2. Tryck på inställningsikonen på din iPad och tryck sedan på menyalternativet Bluetooth. Du bör se skrivaren Star Micronics i listan ENHETER. Skrivarens status är Inte synkroniserad.
 1. Hitta den röda synkroniseringsknappen på baksidan av skrivaren och håll den intryckt i 5 sekunder. Efter 5 sekunder börjar den gröna LED-lampan på baksidan att blinka vilket indikerar att enheten är i synkroniseringsläge. Synkroniseringsläget varar i 60 sekunder.
 2. Medan skrivaren är i synkroniseringsläge, tryck på skrivaren Star Micronics i listan över ENHETER på din iPad. Efter en kort synkroniseringsprocess visas skrivaren som Ansluten och LED-lampan på skrivarens baksida lyser blått.

Anslut äldre modeller

Äldre modeller av Bluetooth-skrivaren levereras med automatisk anslutning avstängd. Detta innebär att en synkroniserad skrivare inte ansluts automatiskt, även om den är påslagen och inom räckvidd för den iPad som den har synkroniserats med.

Om automatisk anslutning är avstängd har du två alternativ:

Aktivera automatisk anslutning

Aktivera automatisk anslutning om du vill att din synkroniserade skrivare ska anslutas automatiskt varje gång du aktiverar den och om iPad befinner sig inom räckvidd.

På modellnummer 39449871 är automatisk anslutning av Bluetooth aktiverad som standard. För äldre modeller måste du använda en app producerad av Star Micronics.

Steg:

 1. Se till att din skrivare är synkroniserad med din iPad.
 2. Ladda ner appen Star Setting Utility från Apple App Store, skapad av Star Micronics.
 3. Öppna Star Setting Utility och välj sedan din synkroniserade kvittoskrivare från listan.
 4. Tryck på Automatisk anslutning för att aktivera automatisk anslutning och tryck sedan på Klar.
 5. Tryck på Uppdatera när du blir uppmanad.
 6. För att slutföra konfigureringen av automatisk anslutning, slå på skrivaren genom att stänga av den, vänta 5 sekunder och sedan slå på den igen.
 7. Nu måste du välja skrivare från Bluetooth-enhetslistan i dina iPad-inställningar en gång till. Tryck på skrivarens namn och vänta tills det ansluts.

Från och med nu ansluts din trådlösa Bluetooth-kvittoskrivare automatiskt varje gång du aktiverar den om iPad-enheten är inom räckhåll. Du behöver inte välja den från listan över Bluetooth-ENHETER.

Anslut din skrivare och iPad manuellt

Om automatisk anslutning inte är aktiverad måste du ansluta den synkroniserade skrivaren manuellt varje gång du slår på den. Tryck på skrivarens namn i Bluetooth-enhetslistan i dina iPad-inställningar (inte appinställningen Shopify POS) för att göra detta.

När du har anslutit den trådlösa Bluetooth-kvittoskrivaren till din iPad

När du har anslutit din skrivare, glöm inte att:

Koppla bort din iPad och kvittoskrivare

 1. Stäng av skrivaren.
 2. I inställningarna för din iPad trycker du på Bluetooth för att se dina anslutna Bluetooth-enheter.
 3. Tryck på symbolen i till höger om skrivarens namn och tryck sedan på Glöm den här enheten för att ta bort skrivaren från listan med Bluetooth-enheter.
 4. inställningsskärmen i Shopify POS trycker du på Hantera ansluten maskinvara.
 5. Klicka på namnet på den skrivare du vill ta bort.
 6. Tryck på Koppla bort skrivare i iOS inställningar.

Återställ Bluetooth-inställningar för kvittoskrivaren

Du kan återställa kvittonskrivaren till fabriksinställningarna.

Steg:

 1. Koppla bort din iPad och kvittoskrivare och stäng sedan av din iPad.
 2. När skrivaren är avstängd, hitta återställningsknappen som finns på skrivarens baksida och använd sedan en penna för att trycka ner och hålla knappen intryckt.
 3. Medan du håller återställningsknappen intryckt slår du på skrivaren. Fortsätt att hålla nere återställningsknappen i 10 sekunder efter att du har slagit på skrivaren och släpp sedan återställningsknappen.
 4. Lamporna på skrivarens framsida kommer att börja blinka. Vänta tills Power-lampan är tydligt grön och Fel-lampan har slocknat.
 5. Testa kvittoskrivaren:

  1. Stäng av kvittoskrivaren.
  2. Håll nere Matningsknappen.
  3. Medan du håller nere Matningsknappen slår du på skrivaren.
  4. När skrivaren börjar skriva ut släpper du Matningsknappen.
  5. Se till att den andra sidan innehåller skrivarens Bluetooth-information.
 6. Aktivera din iPad och synkronisera den med kvittoskrivaren.

Om du använder modellnummer 39449871 förblir den automatiska anslutningen aktiverad när du har återställt den, även om du behöver synkronisera dina enheter igen. På äldre modeller måste du ansluta skrivaren manuellt eller aktivera automatisk anslutning igen efter det att du har synkroniserat skrivaren med din iPad.

Begränsningar när du använder Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless kvittoskrivare

Shopify POS har ett exklusivt, 1-till-1-förhållande med Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless kvittoskrivare, vilket betyder att:

 • Du kan inte ansluta flera enheter till samma skrivare.

 • Shopify POS inte fungerar med flera skrivare samtidigt.

Felsökning av Star Micronics TSP650II

Om du har problem med att använda Star Micronics TSP650II, prova dessa felsökningssteg.

Steg:

 1. Kontrollera att du har dessa grundläggande krav:

  • Din Shopify POS-app är uppdaterad.
  • Din iPad-version av iOS är uppdaterad.
  • Din iPad har Bluetooth aktiverat.
 2. Kontrollera att skrivarpapperet är korrekt installerat och att statusindikatorlampan är en solid grön färg.

 3. Ta bort kopplingen mellan din iPad och kvittoskrivaren.

 4. Återställ kvittoskrivaren till fabriksinställningarnaoch följ samma anvisningar som för kvittoskrivare för Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth Wireless .

 5. Synkronisera din iPad med kvittoskrivaren.

 6. Starta om skrivaren.

 7. Gå till Bluetooth-inställningarna för din iPad och bekräfta att Star Micronics Printer visas som Inte ansluten.

 8. Tryck på skrivaren för att ansluta till den.

 9. Starta om skrivaren när den visas som Ansluten. När skrivaren slås på ska den visas kort som Inte ansluten och sedan som Ansluten.

 10. Du måste Aktivera automatisk anslutning om skrivaren inte ansluts automatiskt när du startar om den för andra gången.

 11. Testa skrivaren genom att skriva ut ett testkvitto.

Om du fortfarande har problem med att använda kvittoskrivaren efter att ha försökt med dessa steg, kontakta Shopify-support.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis