Langaton Star Micronics TSP650II -bluetooth-kuittitulostin

Vaatimukset

Jotta voit käyttää tätä laitteistoa Shopify-kaupassasi, sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Shopify POS -sovellus.
 • yhteensopiva iPad, jonka käyttöjärjestelmä on iPadOS 15 tai uudempi, iPhone, jossa on iOS 15 tai uudempi, tai yhteensopiva Android-laite, jossa on versio 10 tai sitä uudempi versio

Langattoman bluetooth-kuittitulostimen paperin ostaminen

Kaikki seuraavanlaiset lämpöpaperirullat toimivat tulostimen kanssa:

Langattoman bluetooth-kuittitulostintulostimen paperia koskevat tiedot
Selitykset Mitta
Leveys 80 mm, standardi
Paksuus 0,053–0,085 mm
Rullan halkaisija enintään 83 mm

Voit lukea, miten kuittitulostimeen lisätään paperia valmistajan laitteiston käyttöohjeista.

Kytke bluetooth-tulostin virtalähteeseen

Sinun täytyy kytkeä tulostin virtalähteeseen.

Tee näin:

 1. Kytke virtajohdon toinen pää kuittitulostimen takaosaan.
 2. Kytke kaapelin toinen pää pistorasiaan.
 3. Käynnistä tulostin. Virran POWER-merkkivalo muuttuu vihreäksi. Virheen ERROR-merkkivalo vilkkuu punaisena, kun tulostimessa ei ole paperia.

Tämän jälkeen olet valmis muodostamaan pariliitoksen tulostimen ja iPadisi välille.

Tilan merkkivalot

On hyödyllistä ymmärtää, mitä langattoman bluetooth-kuittitulostimen takana oleva merkkivalo ilmaisee:

Langattoman bluetooth-kuittitulostimen merkkivalojen tulkitseminen
Merkkivalo Tila
Vihreä (ei vilku) Ei yhteyttä
Vihreä vilkkuu Parinmuodostustilassa
Sininen (ei vilku) Yhdistetty ja valmis tulostamaan
Violetti vilkkuu Automaattinen yhdistäminen on käytössä

Muodosta laitepari Bluetooth-tulostimen kanssa

Kuittitulostimen pariliitos iPadin kanssa mahdollistaa laitteiden yhdistämisen, kun niitä käytetään jatkossa.

Sinun on liitettävä tulostin pariksi iPadin kanssa vain kerran, mutta sinun on yhdistettävä se joka kerta, kun käynnistät laitteet.

Automaattinen yhdistäminen on käytössä langattoman Star Micronics TSP650II -Bluetooth-kuittitulostimen (mallinumero 39449871) viimeisimmässä mallista. Se tarkoittaa, että liitettyäsi tulostimen iPadin pariksi Bluetooth-yhteys muodostetaan automaattisesti aina, kun tulostin on käynnistetään ja se on iPadin kantavuusalueella.

Tee näin:

 1. Kytke tulostin virtalähteeseen.
 2. Napauta iPadsi Asetukset -kuvaketta ja napauta sitten Bluetooth-vaihtoehtoa. Sinun pitäisi tällöin nähdä Star Micronics -tulostin LAITTEET-luettelosta. Tulostimen tila Ei liitetty pariksi.
 1. Etsi tulostimen takaosassa oleva punainen Pair-painike ja paina sitä viiden sekunnin ajan. Viiden sekunnin kuluttua takaosassa näkyvä vihreä LED-merkkivalo alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että laite on parinmuodostustilassa. Parinmuodostustila pysyy päällä 60 sekunnin ajan.
 2. Kun tulostin on parinmuodostustilassa, napauta Star Micronics -tulostinta iPadin LAITTEET -luettelossa. Laiteparin muodostaminen vie hetken, minkä jälkeen tulostin näkyy Yhteydessä-tilassa ja tulostimen takaosassa oleva merkkivalo alkaa palaa sinisenä.

Vanhempien mallien yhdistäminen

Vanhanmalliset bluetooth-tulostimet toimitetaan automaattinen yhdistäminen käytöstä poistettuna. Tämä tarkoittaa, että pariliitetty tulostin ei muodosta yhteyttä automaattisesti, vaikka se olisi kytketty päälle ja sen kanssa laiteparin muodostava iPad olisi kantoalueen sisällä.

Jos automaattinen yhdistäminen on poissa käytöstä, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

Automaattisen yhdistämisen käyttöönotto

Sinun on otettava käyttöön automaattinen yhdistäminen, jos haluat pariliitetyn tulostimen yhdistävän automaattisesti aina, kun käynnistät sen ja iPad on kantoalueen sisällä.

Mallinumero 39449871:ssa automaattinen bluetooth-yhteys on käytössä oletuksena. Vanhemmissa malleissa sinun on käytettävä Star Micronicsin sovellusta.

Tee näin:

 1. Varmista, että tulostimen ja iPadin välillä on pariliitos.
 2. Lataa Star Micronicsin Star Setting Utility -sovellus Applen App Storesta.
 3. Avaa Star Setting Utility -sovellus ja valitse pariliitetty kuittitulostin luettelosta.
 4. Ota automaattinen yhdistäminen käyttöön napauttamalla Auto Connect -vaihtokytkintä ja napauta sitten Done (valmis).
 5. Napauta pyydettäessä kohtaa Update (päivitä).
 6. Viimeistele automaattisen yhdistämisen määritys sammuttamalla tulostin, odottamalla viisi sekuntia ja käynnistämällä tulostin sitten uudelleen.
 7. Nyt sinun on valittava tulostin iPadin asetusten bluetooth-LAITTEET-luettelosta vielä kerran. Napauta tulostimen nimeä ja odota, että se muodostaa yhteyden.

Tästä lähtien langaton bluetooth-kuittitulostimesi muodostaa yhteyden automaattisesti joka kerta, kun käynnistät sen, jos iPad on kantoalueen sisällä. Sinun ei tarvitse valita tulostinta bluetooth-LAITTEET-luettelosta.

Tulostimen ja iPadin manuaalinen yhdistäminen

Jos automaattinen yhdistäminen ei ole käytössä, pariliitoksen tulostin on liitettävä manuaalisesti aina, kun käynnistät sen. Voit tehdä tämän napauttamalla tulostimen nimeä iPadin asetusten bluetooth-LAITTEET-luettelossa (ei Shopify POS:n sovellusasetuksissa).

Langattoman bluetooth-kuittitulostimen ja iPadin pariliitoksen jälkeen

Kun olet yhdistänyt tulostimen, muista:

IPadin ja kuittitulostimen pariliitoksen purkaminen

 1. Sammuta tulostin.
 2. Näytä yhdistetyt Bluetooth-laitteet napauttamalla iPadin asetuksissa Bluetooth.
 3. Napauta tulostimen nimen oikealla puolella olevaa i-symbolia ja valitse sen jälkeen Forget this device (unohda tämä laite), jos haluat poistaa tulostimen bluetooth-laitteiden luettelosta.
 4. Napauta Shopify POS -sovelluksen Asetukset-näytössä Yhdistetyn laitteiston hallinnointi.
 5. Napauta sen tulostimen nimeä, jonka haluat poistaa.
 6. Napauta Irrota iOS-asetuksissa oleva kirjoitin.

Kuittitulostimen bluetooth-asetuksien palautus

Voit palauttaa kuittitulostimen tehdasasetukset.

Tee näin:

 1. Pura iPadin ja kuittitulostimen pariliitos ja sammuta sitten iPad.
 2. Kun tulostin on sammutettu, etsi tulostimen takaosassa oleva nollauspainike ja paina sitä kynällä.
 3. Pidä nollauspainiketta painettuna ja kytke tulostimeen virta. Paina nollauspainiketta 10 sekunnin ajan tulostimen käynnistämisen jälkeen ja vapauta sitten painike.
 4. Tulostimen etuosassa olevat valot alkavat vilkkua. Odota, kunnes virran merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä ja virheen merkkivalo on sammunut.
 5. Testaa kuittitulostin:

  1. Sammuta kuittitulostin.
  2. Pidä syötepainiketta painettuna.
  3. Kytke tulostin päälle samalla, kun pidät syöttöpainiketta painettuna.
  4. Kun tulostin alkaa tulostaa, vapauta syöttöpainike.
  5. Varmista, että toisella sivulla on tulostimen bluetooth-tiedot.
 6. Kytke iPad päälle ja liitä se ja kuittitulostin pariksi.

Jos käytät mallia 39449871, nollaaminen jättää automaattisen yhdistämisen käyttöön, mutta sinun täytyy muodostaa laitepari uudelleen. Vanhemmissa malleissa sinun täytyy yhdistää tulostin uudelleen manuaalisesti tai aktivoida automaattinen yhdistäminen uudelleen, kun tulostimen ja iPadin välille on muodostettu pariliitos.

Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless-kuittitulostimen käytön rajoitukset

Shopify POS -sovelluksella on muut poissulkeva yhteys Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless -kuittitulostimeen, ja sen takia:

 • Et voi yhdistää useita laitteita samaan tulostimeen.

 • Shopify POS ei toimi samanaikaisesti useiden tulostimien kanssa.

Star Micronics TSP650II:n vianmääritys

Jos sinulla on ongelmia Star Micronics TSP650II:n käytön kanssa, kokeile näitä vianmääritysohjeita.

Tee näin:

 1. Tarkista, että sinulla on nämä perusvaatimukset:

  • Shopify POS -sovellus on ajan tasalla.
  • iPadin iOS-versio on ajan tasalla.
  • Bluetooth on aktivoitu iPadissa.
 2. Tarkista, että tulostinpaperi on oikein asennettu ja että tilanilmaisimen merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä.

 3. Poista iPadin ja kuittitulostimen pariliitos.

 4. Palauta kuittitulostimesi tehdasasetukset noudattamalla samoja ohjeita, jotka on annettu langattomalle Star Micronics TSP100IIIBI -bluetooth-kuittitulostimelle.

 5. Muodosta pariliitos iPadin ja kuittitulostimen välille.

 6. Käynnistä tulostin uudelleen.

 7. Siirry iPadin Bluetooth-asetuksiin ja vahvista, että Star Micronics -tulostin näkyy tilassa Ei yhteydessä.

 8. Muodosta yhteys napauttamalla tulostinta.

 9. Kun tulostin näkyy Yhdistetty-tilassa, käynnistä se uudelleen. Kun tulostin käynnistyy, sen pitäisi näkyä lyhyesti Ei yhteyttä ‑tilassa ja sitten Yhdistetty-tilassa.

 10. Jos tulostin ei muodosta yhteyttä automaattisesti, kun käynnistät sen uudelleen toisen kerran, sinun täytyy aktivoida automaattinen yhdistäminen.

 11. Kokeile tulostinta tulostamalla testikuitti.

Jos sinulla on näiden toimenpiteiden jälkeen edelleen ongelmia kuittitulostimen käytössä, ota yhteyttä Shopify-tukeen.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi