Bezprzewodowa drukarka paragonów Star Micronics TSP650II Bluetooth

Wymagania

Aby użyć tego sprzętu w sklepie Shopify, musisz spełnić następujące wymagania:

 • aplikacja Shopify POS
 • kompatybilny iPad z systemem iOS w wersji 15 lub wyższej, iPhone z systemem iOS w wersji 15 lub wyższej albo kompatybilne urządzenie z systemem Android z systemem w wersji 10 lub wyższej

Kupowanie papieru do bezprzewodowej drukarki paragonów Bluetooth

Do drukarki nadają się wszystkie rolki papieru termicznego spełniające następujące wymagania:

Specyfikacje papieru dla bezprzewodowej drukarki paragonów Bluetooth
Specyfikacje Wymiary
Szerokość 80 mm standard
Grubość Od 0,053 mm do 0,085 mm
Średnica rolki Do 83 mm

Aby poznać sposób ładowania papieru do drukarki paragonów, zapoznaj się z instrukcją obsługi sprzętu producenta.

Podłącz drukarkę Bluetooth

Musisz podłączyć drukarkę do źródła zasilania.

Kroki:

 1. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do tylnej części drukarki paragonów.
 2. Podłącz drugi koniec przewodu do gniazdka elektrycznego.
 3. Włącz drukarkę. Wskaźnik POWER zmienia kolor na zielony. Wskaźnik ERROR miga na czerwono, gdy papier nie jest załadowany.

Po wykonaniu tej czynności możesz sparować drukarkę z iPadem.

Światła kontrolki statusu

Przydatne jest zrozumienie znaczenia światła statusu z tyłu bezprzewodowej drukarki paragonów Bluetooth:

Interpretowanie wskaźników statusu na bezprzewodowej drukarce paragonów Bluetooth
Lampka statusu Status
Zielone (niepulsujące) Niepodłączona
Zielone pulsujące W trybie parowania
Niebieskie (niepulsujące) Podłączona i gotowa do drukowania
Fioletowe pulsujące Funkcja automatycznego łączenia jest włączona

Sparuj drukarkę Bluetooth

Parowanie drukarki paragonów z iPadem pozwala urządzeniom łączyć się, gdy są używane w późniejszym czasie.

Drukarkę z iPadem wystarczy sparować tylko raz, ale ilekroć włączysz urządzenia, trzeba ją będzie podłączyć.

W najnowszym modelu bezprzewodowej drukarki paragonów Star Micronics TSP650II Bluetooth (numer modelu 39449871), funkcja automatycznego łączenia jest aktywowana. Oznacza to, że po sparowaniu drukarki z iPadem połączenie Bluetooth jest nawiązywane automatycznie za każdym razem, gdy drukarka jest włączona i znajduje się w zasięgu iPada.

Kroki:

 1. Podłącz drukarkę do źródła zasilania.
 2. Naciśnij ikonę ustawień na iPadzie, a następnie naciśnij opcję menu Bluetooth. Na liście urządzeń powinna pojawić się drukarka Star Micronics. Status drukarki to Niesparowana.
 1. Znajdź czerwony przycisk parowania znajdujący się z tyłu drukarki i przytrzymaj go przez 5 sekund. Po 5 sekundach zielona dioda LED z tyłu zacznie migać, wskazując, że urządzenie jest w trybie parowania. Tryb parowania trwa 60 sekund.
 2. Gdy drukarka jest w trybie parowania, naciśnij drukarkę Star Micronics na liście URZĄDZENIA na iPadzie. Po krótkim procesie parowania drukarka wyświetli się jako podłączona, a dioda z tyłu drukarki zmieni kolor na niebieski.

Podłączanie starszych modeli

Starsze modele drukarki Bluetooth są dostarczane z wyłączoną funkcją automatycznego łączenia. Oznacza to, że sparowana drukarka nie może łączyć się automatycznie, nawet jeśli jest włączona i znajduje się w zasięgu iPada, z którym została sparowana.

Jeśli funkcja automatycznego łączenia jest wyłączona, masz dwie opcje:

Włączanie automatycznego łączenia

Jeśli chcesz, aby sparowana drukarka łączyła się automatycznie za każdym razem, gdy ją włączysz, a iPad znajduje się w zasięgu, musisz aktywować funkcję automatycznego łączenia.

W modelu 39449871 funkcja automatycznego łączenia przez Bluetooth jest domyślnie włączona. W przypadku starszych modeli musisz użyć aplikacji stworzonej przez Star Micronics.

Kroki:

 1. Upewnij się, że drukarka jest sparowana z iPadem.
 2. Pobierz aplikację Star Setting Utility z Apple App Store, stworzoną przez Star Micronics.
 3. Otwórz Star Setting Utility, a następnie wybierz z listy sparowaną drukarkę paragonów.
 4. Naciśnij przełącznik automatycznego łączenia, aby włączyć opcję automatycznego łączenia, a następnie naciśnij Gotowe.
 5. Po wyświetleniu monitu naciśnij opcję Aktualizuj.
 6. Aby zakończyć konfigurowanie automatycznego łączenia, wyłącz zasilanie drukarki, odczekaj 5 sekund, a następnie włącz ją ponownie.
 7. Teraz musisz wybrać drukarkę z listy urządzeń Bluetooth w ustawieniach iPada jeszcze raz. Naciśnij nazwę drukarki i poczekaj na jej podłączenie.

Od teraz Twoja bezprzewodowa drukarka paragonów Bluetooth łączy się automatycznie po każdym włączeniu, jeśli iPad znajduje się w zasięgu. Nie musisz wybierać jej z listy URZĄDZEŃ Bluetooth.

Podłącz ręcznie drukarkę i iPada

Jeśli funkcja automatycznego łączenia nie jest aktywowana, musisz ręcznie podłączyć sparowaną drukarkę za każdym razem, gdy ją włączysz. W tym celu naciśnij nazwę drukarki na liście URZĄDZEŃ Bluetooth w ustawieniach iPada (nie w ustawieniach aplikacji Shopify POS).

Po podłączeniu bezprzewodowej drukarki paragonów Bluetooth do iPada

Po połączeniu drukarki wykonaj poniższe czynności:

Rozłącz iPada i drukarkę paragonów

 1. Wyłącz drukarkę.
 2. W ustawieniach iPada naciśnij Bluetooth, aby wyświetlić podłączone urządzenia Bluetooth.
 3. Naciśnij symbol i po prawej stronie nazwy drukarki, a następnie naciśnij opcję Zapomnij to urządzenie, aby usunąć drukarkę z listy urządzeń Bluetooth.
 4. Na ekranie Ustawienia dla Shopify POS naciśnij opcję Zarządzaj podłączonym sprzętem.
 5. Naciśnij nazwę drukarki, którą chcesz usunąć.
 6. Naciśnij Odłącz drukarkę w ustawieniach iOS.

Zresetuj ustawienia Bluetooth na drukarce paragonów

Możesz przywrócić drukarkę paragonów do ustawień fabrycznych.

Kroki:

 1. Rozłącz iPada i drukarkę paragonów, a następnie wyłącz iPada.
 2. Po wyłączeniu drukarki znajdź przycisk resetowania znajdujący się z tyłu drukarki, a następnie użyj długopisu, aby nacisnąć i przytrzymać przycisk.
 3. Przytrzymując przycisk resetowania, włącz drukarkę. Przytrzymaj przycisk resetowania przez 10 sekund po włączeniu drukarki, a następnie zwolnij przycisk resetowania.
 4. Lampki z przodu drukarki zaczynają migać. Poczekaj, aż kontrolka zasilania będzie świecić się na zielono stałym światłem, a lampka błędu będzie wyłączona.
 5. Przetestuj drukarkę paragonów:

  1. Wyłącz drukarkę paragonów.
  2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk FEED.
  3. Przytrzymując wciśnięty przycisk FEED, włącz drukarkę.
  4. Gdy drukarka rozpocznie drukowanie, zwolnij przycisk FEED.
  5. Upewnij się, że druga strona zawiera informacje o drukarce Bluetooth.
 6. Włącz iPada i sparuj go z drukarką paragonów.

Jeśli używasz modelu numer 39449871, po zresetowaniu funkcja automatycznego połączenia pozostaje włączona. Mimo to musisz ponownie sparować swoje urządzenia. W starszych modelach należy ponownie podłączyć drukarkę ręcznie lub ponownie aktywować funkcję automatycznego łączenia po sparowaniu drukarki z iPadem.

Ograniczenia dotyczące wykorzystania drukarki paragonów Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless

Shopify POS ma wyłączną relację 1 do 1 z drukarką paragonów Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless, co oznacza, że:

 • Nie możesz łączyć wielu urządzeń z tą samą drukarką.

 • Shopify POS nie działa z wieloma drukarkami jednocześnie.

Rozwiązywanie problemów ze Star Micronics TSP650II

Jeśli masz problemy z używaniem Star Micronics TSP650II, wypróbuj te etapy rozwiązywania problemów.

Kroki:

 1. Sprawdź, czy masz te podstawowe wymagania:

  • Twoja aplikacja Shopify POS jest aktualna.
  • Wersja iOS iPada jest aktualna.
  • Twój iPad ma aktywowaną funkcję Bluetooth.
 2. Sprawdź, czy papier drukarki jest poprawnie włożony i czy wskaźnik statusu świeci się na zielono.

 3. Rozłącz iPada i drukarkę paragonów.

 4. Przywróć drukarkę paragonów do ustawień fabrycznych, postępując zgodnie z tymi samymi instrukcjami, co dla bezprzewodowej drukarki paragonów Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth.

 5. Sparuj iPada z drukarką paragonów.

 6. Uruchom ponownie drukarkę.

 7. Przejdź do ustawień Bluetooth iPada i potwierdź, że drukarka Star Micronics wyświetla się jako niepodłączona.

 8. Naciśnij drukarkę, aby się z nią połączyć.

 9. Gdy drukarka wyświetli się jako podłączona, uruchom ją ponownie. Gdy drukarka się włączy, powinna mieć przez chwilę status niepodłączona, a następnie podłączona.

 10. Jeśli drukarka nie połączy się automatycznie po jej ponownym uruchomieniu, musisz aktywować funkcję automatycznego łączenia.

 11. Przetestuj drukarkę, drukując paragon testowy.

Jeśli po wykonaniu tych kroków będziesz mieć nadal problemy z korzystaniem z drukarki paragonów, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo