Drukarka paragonów Star Micronics TSP143IVUE

Wymagania

Aby użyć tego sprzętu w sklepie Shopify, musisz spełnić następujące wymagania:

 • aplikacja Shopify POS
 • kompatybilny iPad z systemem iOS w wersji 15 lub wyższej, iPhone z systemem iOS w wersji 15 lub wyższej albo kompatybilne urządzenie z systemem Android z systemem w wersji 10 lub wyższej

Gdzie można kupić drukarkę paragonów Star Micronics TSP143IV?

Drukarka paragonów Star Micronics TSP143IV i papier do drukarki są dostępne w sklepie Shopify Hardware Store w obsługiwanych krajach.

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w kraju, w którym drukarka paragonów Star Micronics TSP143IV nie jest obsługiwana, możesz używać drukarki paragonów Star Micronics TSP143IV.

Specyfikacje papieru termicznego w rolce oraz objaśnienia dotyczące wkładania papieru do drukarki paragonów znajdują się w instrukcji obsługi sprzętu udostępnionej przez producenta.

Podłącz drukarkę paragonów Star Micronics TSP143IV

Przed użyciem drukarki paragonów Star Micronics TSP143IV należy ją podłączyć do źródła zasilania.

Kroki:

 1. Zdejmij panel z tyłu drukarki paragonów.

 2. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do tylnej części drukarki paragonów.

 3. Podłącz kabel zasilania do zasilacza sieciowego.

 4. Drugą końcówkę zasilacza sieciowego podłącz do gniazdka elektrycznego i włącz drukarkę.

Po włożeniu papieru drukowany jest raport diagnostyczny.

Sparuj i podłącz drukarkę paragonów Star Micronics TSP143IV do urządzenia POS, korzystając z sieci LAN

Aby korzystać z drukarki paragonów Star Micronics TSP143IV z aplikacją Shopify POS, musisz sparować drukarkę ze swoim urządzeniem poprzez tę aplikację. Po sparowaniu drukarki i urządzenia drukarka automatycznie się z nim połączy, o ile oba urządzenia będą włączone i będą znajdować się w swoim zasięgu.

Kroki:

 1. Podłącz drukarkę paragonów do źródła zasilania.

 2. W aplikacji Shopify POS naciśnij przycisk , a następnie Połączenie.

 3. Naciśnij opcję Skonfiguruj sprzęt.

 4. Naciśnij opcje Drukarka paragonów > Star Micronics > Ethernet/LAN.

 5. Wybierz TSP100IV.

 6. Naciśnij Podłącz, a następnie Gotowe.

 7. Sprawdź, czy Twoja drukarka wyświetla się jako podłączona w sekcji Drukarki paragonów.

Po połączeniu drukarki wykonaj poniższe czynności:

Sparuj i podłącz drukarkę paragonów TSP143IV z Shopify POS poprzez urządzenie bezprzewodowe LAN StarMicronics MCW10, korzystając z sieci Wi-Fi

Aby używać drukarki paragonów Star Micronics TSP143IV z Shopify POS za pośrednictwem bezprzewodowego urządzenia LAN Star Micronics MCW10, musisz podłączyć bezprzewodowe urządzenie LAN Star Micronics MCW10 do drukarki paragonów, a następnie wykonać czynności związane z połączeniem z Shopify POS. Po podłączeniu drukarki i urządzenia drukarka automatycznie połączy się z urządzeniem, gdy oba urządzenia będą włączone i będą znajdować się w swoim zasięgu.

Kroki:

 1. Podłącz drukarkę paragonów do źródła zasilania i podłącz urządzenie bezprzewodowe LAN Star Micronics MCW10 do drukarki paragonów.

 2. Podłącz jeden koniec przewodu LAN do portu LAN 1 w MCW10. Możesz użyć portu LAN 2 dla dodatkowej drukarki paragonów.

 3. Podłącz kabel USB do portu USB w MCW10, a drugi koniec kabla USB do drukarki paragonów. Na drukarce paragonów TSP143IV port USB jest oznaczony jako „Android 1.5A”.

 4. Włącz drukarkę paragonów.

 5. Sprawdź, czy dioda LED zasilania i dioda LED LAN 1 są włączone i czy dioda WLAN miga wolno.

 6. W aplikacji Shopify POS naciśnij przycisk , a następnie Połączenie.

 7. Naciśnij opcję Skonfiguruj sprzęt.

 8. Naciśnij opcję Drukarka paragonów > Star Micronics > Wi-Fi.

 9. Wybierz TSP100IV.

 10. Naciśnij Podłącz, a następnie Gotowe.

 11. Sprawdź, czy Twoja drukarka wyświetla się jako podłączona w sekcji Drukarki paragonów.

Po połączeniu drukarki wykonaj poniższe czynności:

Migający na czerwono wskaźnik ERROR

Powodem jest brak papieru w drukarce. Otwórz drukarkę, włóż papier a następnie zamknij pokrywę. Wskaźnik ERROR powinien przestać migać i powinien zaświecić się wskaźnik READY.

Zacięcie papieru

Jeśli papier do drukarki paragonów wsuniesz nierówno, może dojść do zacięcia się papieru. W takim przypadku wyłącz drukarkę, otwórz ją i ponownie wsuń papier.

Jeśli chcesz wydrukować paragon węższy niż ustalone 3 cale, użyj dostarczonego separatora. Nie zaginaj papieru przy wsuwaniu go do drukarki.

Dostosowywać paragony

Możesz dostosować zarówno podstawowy układ paragonu, jak i opis transakcji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo