Star Micronics TSP143IVUE-kvitteringsskriver

Krav

For å bruke denne maskinvaren med Shopify-butikken din må du oppfylle følgende krav:

 • Shopify POS-appen
 • en kompatibel iPad som kjører iPadOS 15 eller høyere, en iPhone som kjører iOS 15 eller høyere, eller en kompatibel Android-enhet som kjører versjon 10 eller høyere

Her kan du kjøpe Star Micronics TSP143IV-kvitteringsskriveren

Star Micronics TSP143IV-kvitteringsskriveren og skriverpapir er tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikken i støttede land.

Hvis butikken din er basert i et land der Star Micronics TSP143IV-kvitteringsskriveren ikke støttes, kan du bruke kvitteringsskriveren Star Micronics TSP143IV.

For spesifikasjoner på termisk papir og en forklaring på hvordan du setter inn papir i kvitteringsskriveren, kan du se produsentens maskinvaremanual.

Koble til Star Micronics TSP143IV-kvitteringsskriveren

Før du kan bruke Star Micronics TSP143IV-kvitteringsskriveren, må du koble skriveren til strømforsyningen.

Trinn:

 1. Fjern panelet på baksiden av kvitteringsskriveren.
 2. Koble den ene enden av strømkabelen til baksiden av kvitteringsskriveren.
 3. Koble strømkabelen til strømforsyningen.
 4. Koble den andre enden av kabelen til et strømuttak, og skru på skriveren.

Hvis papiret lastes inn, så skrives det ut en diagnoserapport.

Par og koble Star Micronics TSP143IV-kvitteringsskriveren til POS-enheten ved hjelp av LAN

For å bruke Star Micronics TSP143IV-kvitteringsskriveren med Shopify POS, må du koble leseren til enheten gjennom Shopify POS. Når skriveren og enheten er paret, vil skriveren koble til enheten automatisk når begge er slått på og innenfor rekkevidde.

Trinn:

 1. Koble kvitteringsskriveren til strømforsyningen.
 2. Trykk på Mer > Innstillinger > Konfigurer maskinvare i Shopify POS-appen.
 3. Trykk på Kvitteringsskriver > Star Micronics > Ethernet/LAN.
 4. Velg TSP100IV.
 5. Trykk på Koble til og deretter på Ferdig.
 6. Kontroller at skriveren vises som tilkoblet under Kvitteringsskrivere.

Når du har koblet til skriveren, må du ikke glemme å:

Par og koble TSP143IV-kvitteringsskriveren til Shopify POS gjennom Star Micronics MCW10 Wireless LAN-enheten ved hjelp av Wifi

For å bruke Star Micronics TSP143IV-kvitteringsskriveren med Shopify POS gjennom Star Micronics MCW10 Wireless LAN-enheten, må du koble Star Micronics MCW10 Wireless LAN-enheten til kvitteringsskriveren, og deretter følge trinnene for å koble til Shopify POS. Når skriveren og enheten er koblet til kobler skriveren automatisk til enheten når begge er slått på og innenfor rekkevidde.

Trinn:

 1. Koble kvitteringsskriveren til strømforsyningen og koble Star Micronics MCW10 Wireless LAN-enheten til kvitteringsskriveren.
 2. Koble den ene enden av LAN-kabelen til LAN 1-inngangen i MCW10. Du kan bruke LAN 2-inngangen til en ekstra kvitteringsskriver.
 3. Koble USB-kabelen i USB-inngangen på MCW10, og den andre enden av USB-kabelen til kvitteringsskriveren. USB-inngangen på TSP143IV-kvitteringsskriveren er merket «Android 1.5A.»
 4. Slå på kvitteringsskriveren.
 5. Kontroller at LED-lyset og LAN 1-lyset lyser, og at WLAN LED-lyset blinker sakte.
 6. Trykk på Mer > Innstillinger > Konfigurer maskinvare i Shopify POS-appen.
 7. Trykk på Kvitteringsskriver > Star Micronics > WiFi.
 8. Velg TSP100IV.
 9. Trykk på Koble til, og trykk deretter på Ferdig.
 10. Kontroller at skriveren vises som tilkoblet under Kvitteringsskrivere.

Når du har koblet til skriveren, må du ikke glemme å:

FEIL-indikatoren blinker rødt

ERROR-indikatoren blinker rødt når det ikke er fylt papir i skriveren. Åpne skriveren, sett i papir og lukk lokket. ERROR-indikatoren bør slå seg av, og READY-indikatoren bør slå seg på.

Papirstopp

Hvis du mater inn papiret i kvitteringsskriveren på skrå, kan det oppstå en papirstopp. Hvis dette skjer, kan du skru av skriveren, åpne den og prøve å mate papiret inn igjen.

Hvis du ønsker at kvitteringen skal være smalere enn den angitte bredden på tre tommer, må du bruke den medfølgende skillelinjen. Ikke brett papiret når du mater det inn i skriveren.

tilpasse kvitteringer

Du kan tilpasse både det grunnleggende kvitteringsoppsettet og transaksjonsbeskrivelsen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis