Star Micronics mC-Print3-kvitteringsskriver

Krav

For å bruke denne maskinvaren med Shopify-butikken din må du oppfylle følgende krav:

 • bruke Shopify POS-appen
 • har en kompatibel iPad eller iPhone som kjører iOS 15
 • har en kompatibel Android-telefon eller -nettbrett som kjører versjon 10 eller høyere

Her kan du kjøpe kvitteringsskriveren Star Micronics mC-Print3

Star Micronics mC-Print3-kvitteringsskriveren og skriverpapir er tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikken i støttede land.

Shopify-forhandlere i andre land kan bruke Star Micronics mC-Print3-kvitteringsskriveren, men den selges ikke gjennom Shopify-maskinvarebutikken.

For spesifikasjoner på termisk papir og en forklaring på hvordan du setter inn papir i kvitteringsskriveren, kan du se veiledningen i produsentens maskinvarehåndbok.

Koble til Star Micronics mC-Print3-kvitteringsskriveren

Før du kan bruke Star Micronics mC-Print3-kvitteringsskriveren må du koble skriveren til strømforsyningen.

Trinn:

 1. Fjern panelet bak på skriveren.
 2. Koble den ene enden av strømkabelen til baksiden av kvitteringsskriveren.
 3. Koble strømkabelen til strømforsyningen.
 4. Koble den andre enden av kabelen til et strømuttak, og skru på skriveren.

Hvis papiret lastes inn, så skrives det ut en diagnoserapport.

Koble Star Micronics mC-Print3-kvitteringsskriveren til POS-enheten ved hjelp av LAN

For å bruke Star Micronics mC-Print3-kvitteringsskriveren med Shopify POS, må du koble leseren til enheten gjennom Shopify POS. Når skriveren og enheten er paret, vil skriveren koble til enheten når begge er slått på.

Trinn:

 1. Koble skriveren til strømforsyningen.
 2. Trykk Mer > Innstillinger > Konfigurer maskinvare i Shopify POS-appen.
 3. Trykk på Kvitteringsskriver > Star Micronics > Ethernet/LAN.
 4. Velg mC-Print3.
 5. Trykk på Koble til og deretter på Ferdig.
 6. Kontroller at skriveren vises som tilkoblet under Kvitteringsskrivere.

Når du har koblet til skriveren, må du ikke glemme å:

Koble Star Micronics mC-Print3-kvitteringsskriveren til POS-enheten ved hjelp av Bluetooth

For å bruke Star Micronics mC-Print3-kvitteringsskriveren (modellnummer MCP31LB) med Shopify POS, må du koble leseren til enheten gjennom Shopify POS. Når skriveren og enheten er paret, vil skriveren koble til enheten automatisk når begge er slått på og innenfor rekkevidde.

Trinn:

 1. Trykk Mer > Innstillinger > Konfigurer maskinvare i Shopify POS-appen.
 2. Trykk på Kvitteringsskriver > Star Micronics > Bluetooth.
 3. Velg mC-Print3.
 4. Slå på skriveren og legg i kvitteringspapiret.
 5. Følg instruksjonene på skjermen på POS-enheten din for å fullføre sammenkoblingen.
 6. Trykk og hold paringsknappen nede i fem sekunder, eller til lysene ved siden av PAIR-knappen blinker grønt.
 7. Kontroller at skriveren vises som tilkoblet under Kvitteringsskrivere.

Når du har koblet til skriveren, må du ikke glemme å:

Koble Star Micronics mC-Print3-kvitteringsskriveren til Shopify POS gjennom Star Micronics MCW10 Wireless LAN-enheten ved hjelp av Wifi

For å bruke Star Micronics mC-Print3-kvitteringsskriveren med Shopify POS gjennom Star Micronics MCW10 Wireless LAN-enheten, må du koble Star Micronics MCW10 Wireless LAN-enheten til kvitteringsskriveren, og deretter følge trinnene for å koble til Shopify POS. Når skriveren og enheten er koblet til, kobler skriveren automatisk til enheten når begge er slått på og innenfor rekkevidde.

Trinn:

 1. Koble skriveren til strømforsyningen og koble Star Micronics MCW10 Wireless LAN-enheten til kvitteringsskriveren.
 2. Trykk på -knappen og deretter Tilkobling i Shopify POS-appen.
 3. Trykk på Sett opp maskinvare.
 4. Trykk på Kvitteringsskriver > Star Micronics > WiFi.
 5. Velg mC-Print3.
 6. Trykk på Koble til og deretter på Ferdig.
 7. Kontroller at skriveren vises som tilkoblet under Kvitteringsskrivere.

Når du har koblet til skriveren, må du ikke glemme å:

Når du har koblet til skriveren, må du ikke glemme å:

ERROR-indikatoren blinker rødt

Dette skyldes at det ikke er papir i skriveren. Åpne skriveren, sett inn papiret og lukk lokket. FEIL-indikatoren bør slå seg av, og KLAR-indikatoren bør slå seg på.

Papirstopp

Hvis du mater inn papiret til kvitteringsskriveren på skrå, er det sannsynlig at du forårsaker en papirstopp. Hvis dette skjer, kan du skru av skriveren, åpne den og prøve å mate papiret inn igjen.

Hvis du prøver å gjøre kvitteringen smalere enn den angitte bredden på 7 cm (3 tommer), må du sørge for at du bruker skillelinjen som følger med. Ikke brett papiret når du mater det inn i skriveren.

Tilpass kvitteringer

Du kan tilpasse både det grunnleggende kvitteringsoppsettet og transaksjonsbeskrivelsen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis