Star Micronics MCW10 Wireless LAN-enhet

Krav

For å bruke denne maskinvaren med Shopify-butikken din må du oppfylle følgende krav:

 • bruke Shopify POS-appen
 • har en kompatibel iPad eller iPhone som kjører iOS 12.2
 • ha Star Micronics mC-Print3-kvitteringsskriveren og/eller Star Micronics TSP143IVUE-kvitteringsskriveren

Her kan du kjøpe Star Micronics MCW10 Wireless LAN-enheten

Star Micronics MCW10 Wireless LAN-enheten er tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikk med kvalifiserte skrivere som et valgfritt tillegg, eller som en del av en kvitteringsskriverpakke.

Shopify-forhandlere i andre land kan bruke Star Micronics MCW10 Wireless LAN-enheten, men den selges ikke gjennom Shopify-maskinvarebutikken.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen i produsentens maskinvareveiledning.

Koble Star Micronics MCW10 Wireless LAN-enheten til en kvitteringsskriver

Før du kan bruke Star Micronics MCW10 Wireless LAN-enheten, må du koble enheten til en kvitteringsskriver. Kompatible kvitteringsskrivere inkluderer Star Micronics mC-Print3-kvitteringsskriveren og Star Micronics TSP143IVUE-kvitteringsskriveren.

Trinn:

 1. Kontroller at strømmen på kvitteringsskriveren er slått av.
 2. Koble den ene enden av LAN-kabelen til LAN 1-inngangen i MCW10. Du kan bruke LAN 2-inngangen til en ekstra kvitteringsskriver.
 3. Koble den andre enden av LAN-kabelen i ethernet-inngangen på kvitteringsskriveren.
 4. Koble USB-kabelen i USB-inngangen på MCW10, og den andre enden av USB-kabelen til kvitteringsskriveren. USB-inngangen er vanligvis merket som «iPAD 2.4A.» på kvitteringsskriveren.
 5. Slå på kvitteringsskriveren.
 6. Kontroller at LED-lyset og LAN 1-lyset lyser, og at WLAN LED-lyset blinker sakte.

Initialiser nettverksinnstillingene på MCW10

Hvis MCW10-enheten har vært i bruk, eller du gjentar tilkoblingsprosessen, må du initialisere enhetens nettverksinnstillinger, slik at MCW10 kan kobles til et nytt nettverk.

Trinn:

 1. Kontroller at enheten er koblet til kvitteringsskriveren.

 2. Trykk og hold tilbakestillingsbryteren på siden av enheten nede i fem sekunder eller mer.

 3. Slipp tilbakestillingsbryteren når LED-lampen for strøm blinker og andre LED-lamper slås av for å starte initialiseringen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis