Star Micronics TSP143IIIBI trådløs Bluetooth-kvitteringsskriver

Krav

For å bruke denne maskinvaren med Shopify-butikken din må du oppfylle følgende krav:

 • Shopify POS-appen
 • en kompatibel iPad som kjører iPadOS 15 eller høyere, en iPhone som kjører iOS 15 eller høyere, eller en kompatibel Android-enhet som kjører versjon 10 eller høyere

Her kan du kjøpe Bluetooth trådløs kvitteringsskriver

Den trådløse kvitteringsskriveren Star Micronics TSP143IIIBI Bluetooth er tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikken i støttede land.

Kjøp papir til Bluetooth trådløs kvitteringsskriver

Alle typer termiske papirruller fungerer med skriveren hvis papiret oppfyller følgende spesifikasjoner:

Papirspesifikasjoner for trådløs Bluetooth-kvitteringskriver
Bredde 80 mm standard
Tykkelse Mellom 0,053 mm og 0,085 mm
Rullediameter Opptil 83 mm

Du finner en forklaring på hvordan du fyller inn papir i kvitteringsskriveren i veiledningen i maskinvarehåndboken til produsenten.

Koble til Bluetooth-skriveren

Før du kan bruke Bluetooth-skriveren, må du koble den til en strømforsyning.

Trinn:

 1. Koble den ene enden av strømkabelen til baksiden av kvitteringsskriveren.
 2. Koble den andre enden av kabelen til et strømuttak.
 3. Skru på skriveren. Ready (Klar)-indikatoren vil lyse blått. ERROR (Feil)-indikatoren blinker rødt når det mangler papir.

Hvis papiret lastes inn, så skrives det ut en diagnoserapport.

Deretter er du klar til å pare skriveren til enheten.

Par og koble den trådløse Bluetooth-kvitteringsskriveren til enheten

Paring identifiserer enheter mot hverandre og etablerer en kobling mellom dem. Dette aktiverer de parede enhetene slik at de kan koble til i fremtiden uten å gjenta autentiseringskontroller.

Den trådløse kvitteringsskriveren Star Micronics TSP143IIIBI Bluetooth (modellnummer TSP143IIIBI) har automatisk tilkobling aktivert ved levering. Dette betyr at etter at du har paret skriveren med enheten, etableres Bluetooth-tilkoblingen automatisk hver gang skriveren slås på og er innenfor rekkevidde av enheten.

Trinn:

 1. Trykk Mer > Innstillinger > Konfigurer maskinvare i Shopify POS-appen.
 2. Trykk på Kvitteringsskriver > Star Micronics > Bluetooth.
 3. Slå på skriveren og legg i kvitteringspapiret.
 4. Velg skriveren fra listen i Shopify POS-appen.

Deaktiver automatisk tilkobling

Som standard sendes kvitteringsskriveren TSP100IIIBI Bluetooth med automatisk tilkobling aktivert. Dette betyr at en paret skriver automatisk kobler seg til når den er slått på og innenfor rekkevidde av enheten den er paret med.

Hvis du ikke ønsker at en tilkoblet skriver skal koble til automatisk hver gang du slår den på, må du deaktivere automatisk tilkobling. Hvis du for eksempel bruker flere enheter med samme skriver, kan du velge hvilken skriver du vil koble til.

Trinn:

Kvitteringsskriveren kobles ikke lenger automatisk til enheten. Fra nå av vil skriveren koble fra hver gang du slår den på eller starter enheten på nytt. For å koble til skriveren, må du gå tilbake til Bluetooth-innstillingene på enheten (ikke innstillingene i Shopify POS-appen) og velge skriveren.

Aktiver automatisk tilkobling

For å aktivere kvitteringsskriverens funksjon for automatisk tilkobling, må du gjenta trinnene i deaktiver automatisk tilkobling, men aktivere Automatisk tilkobling i trinn 6.

Når du har koblet den trådløse Bluetooth-kvitteringsskriveren til enheten

Når du har koblet til skriveren, må du ikke glemme å:

Koble fra enheten og kvitteringsskriveren

Du kan oppheve paringen mellom enheten og kvitteringsskriveren.

Trinn:

Tilbakestill kvitteringsskriveren til fabrikkinnstillingene

Du kan tilbakestille kvitteringsskriveren til fabrikkinnstillingene.

Trinn:

 1. Opphev paringen mellom enheten og kvitteringsskriveren.
 2. Med skriveren avslått, finn tilbakestillingsknappen (RST) bak på skriveren, og bruk en penn til å trykke inn og holde knappen nede.
 3. Slå på skriveren mens du holder tilbakestillingsknappen nede. Slipp knappen når lampen ERROR blinker.
 4. Vent til ERROR (Feil)-lyset slutter å blinke. For å fullføre tilbakestillingen, må du skru av skriveren en gang til, vente 5 sekunder og deretter skru på skriveren igjen.

Skriveren er nå helt tilbakestilt og klar til å pares med enheten.

Hvis du bruker modellnummer TSP143IIIBI, vil tilbakestillingen aktivere automatisk tilkobling, men du må pare enhetene på nytt.

Begrensninger ved bruk av Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless-kvitteringsskriver

Shopify POS har et eksklusivt 1-til-1-forhold med Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless kvitteringsskriver. Det betyr følgende:

 • Du kan ikke koble flere enheter til samme skriver.

 • Shopify POS virker ikke med flere skrivere samtidig.

Feilsøk Star Micronics TSP143IIIBI

Hvis du har problemer med å bruke Star Micronics TSP143IIIBI kan du prøve disse feilsøkingstrinnene.

Trinn:

 1. Kontroller at du har disse grunnleggende kravene:

  • Shopify POS-appen er oppdatert.
  • Operativsystemet på enheten er oppdatert.
  • Bluetooth er aktivert på enheten din.
 2. Kontroller at skriverpapiret er riktig installert, og at indikatorlampen for status lyser konstant blått.

 3. Opphev paringen mellom enheten og kvitteringsskriveren.

 4. Tilbakestill kvitteringsskriveren til fabrikkinnstillingene.

 5. Par enheten med kvitteringsskriveren.

 6. Start skriveren på nytt.

 7. Åpne enhetens Innstillinger.

 8. Trykk på menyalternativet Bluetooth, og kontroller at Star Micronics-skriveren vises som Ikke tilkoblet.

 9. Trykk på skriveren for å koble til den.

 10. Start skriveren på nytt når den vises som Tilkoblet. Når skriveren slås på, vises den kort som Ikke tilkoblet, og deretter som Tilkoblet.

 11. Hvis skriveren ikke kobler til automatisk når du starter den på nytt for andre gang, må du aktivere automatisk tilkobling.

 12. Test skriveren ved å skrive ut en testkvittering.

Hvis du fortsatt har problemer med å bruke kvitteringsskriveren etter du har prøvd disse trinnene, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis