Star Micronics TSP143IIIBI trådløs Bluetooth-kvitteringsskriver

Krav

For å bruke denne maskinvaren med Shopify-butikken din må du oppfylle følgende krav:

 • den helt nye Shopify POS
 • en kompatibel iPad som kjører iOS 13 eller høyere, en iPhone som kjører iOS 13 eller høyere, eller en kompatibel Android-enhet som kjører versjon 7.0 (Nougat) eller høyere

Her kan du kjøpe den trådløse Bluetooth-kvitteringsskriveren

Den trådløse kvitteringsskriveren Star Micronics TSP143IIIBI Bluetooth er tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikken i støttede land.

Kjøpe papir til den trådløse Bluetooth-kvitteringsskriveren

Alle typer termiske papirruller fungerer med skriveren hvis papiret oppfyller følgende spesifikasjoner:

Papirspesifikasjoner for trådløs Bluetooth-kvitteringskriver
Bredde 80 mm standard
Tykkelse Mellom 0,053 mm og 0,085 mm
Rullediameter Opptil 83 mm

Du finner en forklaring på hvordan du fyller inn papir i kvitteringsskriveren i veiledningen i maskinvarehåndboken til produsenten.

Koble til Bluetooth-skriveren

Før du kan bruke Bluetooth-skriveren, må du koble den til en strømforsyning.

Trinn:

 1. Koble den ene enden av strømkabelen til baksiden av kvitteringsskriveren.

 2. Koble den andre enden av kabelen til et strømuttak.

 3. Skru på skriveren. Ready (Klar)-indikatoren vil lyse blått. ERROR (Feil)-indikatoren blinker rødt når det mangler papir.

Hvis papiret lastes inn, så skrives det ut en diagnoserapport.

Deretter er du klar til å pare skriveren til enheten.

Koble den trådløse Bluetooth-kvitteringsskriveren til enheten

Paring identifiserer enheter mot hverandre og etablerer en kobling mellom dem. Dette aktiverer de parede enhetene slik at de kan koble til i fremtiden uten å gjenta autentiseringskontroller.

Den trådløse kvitteringsskriveren Star Micronics TSP143IIIBI Bluetooth (modellnummer TSP143IIIBI) leveres med automatisk tilkobling aktivert. Dette betyr at etter at du har paret skriveren med enheten etableres Bluetooth-tilkoblingen automatisk hver gang skriveren slås på og er innenfor rekkevidde av enheten.

Trinn:

 1. Trykk > Innstillinger > Konfigurer maskinvare i Shopify POS-appen.

 2. Trykk Kvitteringsskriver > Bluetooth.

 3. Slå på skriveren og legg i kvitteringspapiret.

 4. Skru på paringsmodus.

 5. Trykk og hold paringsknappen nede i fem sekunder, eller til lysene ved siden av PAIR-knappen blinker grønt.

 6. Velg skriveren fra listen i Shopify POS-appen.

Deaktiver automatisk tilkobling

Som standard leveres TSP100IIIBI Bluetooth kvitteringsskriver med automatisk tilkobling aktivert. Dette betyr at en paret skriver automatisk kobler seg til når den er slått på og innenfor rekkevidde av enheten den er paret med.

Hvis du ikke ønsker at den parede skriveren skal koble til automatisk hver gang du slår den på, må du deaktivere automatisk tilkobling. En av årsakene til å deaktivere automatisk tilkobling er dersom du bruker flere enheter med samme skriver.

Trinn:

Kvitteringsskriveren kobles ikke lenger automatisk til enheten. Fra nå av må du gå tilbake til enhetens Bluetooth-innstillinger (ikke Shopify POS-appinnstillingene) og velge skriveren hver gang du slår på skriveren eller starter enheten på nytt.

Aktiver automatisk tilkobling

For å aktivere funksjonen automatisk tilkobling for kvitteringsskriveren, gjentar du trinnene i deaktivere automatisk tilkobling, men aktiverer Automatisk tilkobling i trinn 6.

Når du har koblet den trådløse Bluetooth-kvitteringsskriveren til enheten

Når du har koblet til skriveren, må du ikke glemme å:

Koble fra enheten og kvitteringsskriveren

Du kan oppheve paringen mellom enheten og kvitteringsskriveren.

Trinn:

Tilbakestill kvitteringsskriveren til fabrikkinnstillingene

Du kan tilbakestille kvitteringsskriveren til fabrikkinnstillingene.

Trinn:

 1. Opphev paringen mellom enheten og kvitteringsskriveren.

 2. Når skriveren er skrudd av, finner du tilbakestill-knappen som er plassert på baksiden av skriveren, og bruker en penn til å trykke og holde nede knappen.

 3. Mens du holder nede tilbakestillingsknappen, må du skru på skriveren. Slipp knappen når lampen ERROR blinker.

 4. Vent til ERROR (Feil)-lyset slutter å blinke. For å fullføre tilbakestillingen, må du skru av skriveren en gang til, vente 5 sekunder og deretter skru på skriveren igjen.

Skriveren er nå helt tilbakestilt og klar til å pares med enheten.

Hvis du bruker modellnummer TSP143IIIBI, kommer tilbakestilling til å etterlate automatisk tilkobling aktivert, men du må pare enhetene på nytt.

Begrensninger ved bruk av Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless-kvitteringsskriver

Shopify POS har et eksklusivt 1-til-1-forhold med Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless kvitteringsskriver. Det betyr følgende:

 • Du kan ikke koble flere enheter til samme skriver.

 • Shopify POS virker ikke med flere skrivere samtidig.

Feilsøke Star Micronics TSP143IIIBI

Hvis du har problemer med å bruke Star Micronics TSP143IIIBI kan du prøve disse feilsøkingstrinnene.

Trinn:

 1. Kontroller at du har disse grunnleggende kravene:

  • Shopify POS-appen er oppdatert.
  • Operativsystemet på enheten er oppdatert.
  • Enheten har Bluetooth aktivert.
 2. Kontroller at skriverpapiret er riktig installert, og at indikatorlampen for status lyser konstant blått.

 3. Opphev paringen mellom enheten og kvitteringsskriveren.

 4. Tilbakestill kvitteringsskriveren til fabrikkinnstillingene.

 5. Par enheten med kvitteringsskriveren.

 6. Start skriveren på nytt.

 7. Åpne enhetens Innstillinger.

 8. Trykk på menyalternativet Bluetooth og bekreft at Star Micronics-skriveren vises som Ikke tilkoblet.

 9. Trykk på skriveren for å koble til den.

 10. Når skriveren vises som Tilkoblet, starter du den på nytt igjen. Når skriveren skrus på, skal den vises kort som Ikke tilkoblet, og deretter som Tilkoblet.

 11. Hvis skriveren ikke kobler seg til automatisk når du starter den på nytt for andre gang, må du aktivere automatisk tilkobling.

 12. Test skriveren ved å skrive ut en testkvittering.

Hvis du fortsatt har problemer med å bruke kvitteringsskriveren etter du har prøvd disse trinnene, kan du kontakte Shopify brukerstøtte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis