Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth trådløs kvitteringsskriver

Modellnummer: TSP143IIIBI

Krav

For å bruke denne maskinvaren med Shopify-butikken din må du oppfylle følgende krav:

 • den helt nye Shopify POS
 • en kompatibel iPad eller iPhone som kjører iOS 11 eller nyere

Her kan du kjøpe Bluetooth trådløs kvitteringsskriver

Hvis du er i Canada, USA eller Storbritannia, kan du kjøpe Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth trådløs kvitteringsskriver fra Shopify maskinvareforretningen, som en del av et spesialtilpasset sett eller som en enkelt vare.

Her kan du kjøpe eller leie Bluetooth trådløs kvitteringsskriver
I Canada hardware.shopify.ca
I USA hardware.shopify.com
I Storbritannia hardware.shopify.co.uk
I Irland hardware.shopify.ie

Kjøpe papir til Bluetooth trådløs kvitteringsskriver

Alle typer termiske papirruller fungerer med skriveren hvis papiret oppfyller følgende spesifikasjoner:

Papirspesifikasjoner for trådløs Bluetooth-kvitteringskriver
Bredde 80 mm standard, justerbar til 58 mm med guide til papirrull
Tykkelse Mellom 0,053 mm og 0,085 mm
Rullediameter Opptil 83 mm

Hvis du vil ha en forklaring på hvordan du laster inn kvitteringsskriveren, kan du se veiledningen i maskinvarehåndbokentil produsenten.

Koble til Bluetooth-skriveren

Du må koble skriveren til strømforsyningen.

Trinn:

 1. Koble den ene enden av strømkabelen til baksiden av kvitteringsskriveren.

 2. Koble den andre enden av kabelen til et strømuttak.

 3. Skru på skriveren. Ready (Klar)-indikatoren vil lyse blått. ERROR (Feil)-indikatoren blinker rødt når det mangler papir.

Hvis papiret lastes inn, så skrives det ut en diagnoserapport.

Etter dette er du klar til å Pare skriveren med iPaden.

Par og koble til den trådløse Bluetooth kvitteringsskriveren med iPaden din

Paring identifiserer enhetene for hverandre, og etablerer et bånd mellom dem. Dette gjør at de sammenkoblede enhetene kan koble til i fremtiden uten å gjenta godkjenningskontrollene.

Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth trådløs kvitteringsskriver (modellnummer TSP143IIIBI) leveres med autotilkobling aktivert. Dette betyr at etter at du har paret skriveren med iPad-en, etableres Bluetooth-tilkoblingen automatisk hver gang skriveren slås på og er innenfor rekkevidde av iPad-en.

Trinn:

 1. Koble skriveren til strømforsyningen.

 2. Åpne Innstillinger for iPad-en.

  Innstillinger-knappen på iPad

 3. Trykk på menyalternativet Bluetooth. Du bør se Star Micronics-skriveren i Andre enheter-listen, med et navn som TSP100-XXXXX.

 1. Trykk på kvitteringsskriveren TSP100-XXXX og vent til paringsprosessen er fullført. Paringen er fullført når skriveren flyttes til Mine enheter-listen og Tilkoblet vises til høyre for skrivernavnet.

Deaktivere automatisk tilkobling

TSP100IIIBI Bluetooth kvitteringsskriver leveres med automatisk tilkobling aktivert som standard. Dette betyr at en paret skriver kobler seg til automatisk når den er skrudd på og innenfor rekkevidde av iPaden den har blitt paret med.

Hvis du ikke vil at den parede skriveren skal koble seg til automatisk hver gang du slår den på, må du deaktivere automatisk tilkobling. En grunn til å deaktivere automatisk tilkobling er hvis du bruker flere iPader med en enkelt skriver.

Trinn:

 1. Kontroller at skriveren er paret med iPaden din.

 2. Fra Apple App Store må du laste ned TSP100III Utility-appen, utviklet av Star Micronics.

 3. Åpne TSP100III Utility-appen og trykk deretter på Ikke valgt tilstand i Valgt enhet-delen.

 4. Velg enhet-skjermen velger du kvitteringsskriveren og trykker på Bruk. Kvitteringsskriveren får navnet TSP100IIIBI eller noe lignende.

 5. I Konfigurasjon-delen trykker du på Bluetooth-innstillinger.

 6. Deaktiver Automatisk tilkobling-alternativet og trykk på Bruk. Trykk på Fortsett i den nye forespørselen om paring for å lagre innstillingene.

 7. Åpne Innstillinger for iPad-en.

  Innstillinger-knappen på iPad

 8. Trykk på menyalternativet Bluetooth.

 9. Trykk på kvitteringsskriveren under Mine enheter for å koble til på nytt.

Fra nå av må du gå tilbake til Bluetooth-innstillingene for iPad (ikke innstillingene for Shopify POS-appen) og velge skriveren fra Mine enheter-listen hver gang du slår på skriveren eller starter iPaden på nytt. Kvitteringsskriveren kobles ikke lenger automatisk til iPaden.

Aktivere automatisk tilkobling

For å aktivere funksjonen automatisk tilkobling for kvitteringsskriveren, gjentar du trinnene i deaktivere automatisk tilkobling, men aktiverer Automatisk tilkobling i trinn 6.

Etter at du har koblet til den trådløse Bluetooth kvitteringsskriveren med iPaden din

Når du har koblet til skriveren, må du ikke glemme å:

Opphev paringen for iPaden og kvitteringsskriveren

Du kan oppheve paringen for iPaden og kvitteringsskriveren.

Trinn:

 1. Skru av skriveren.

 2. Åpne Innstillinger for iPad-en.

  Innstillinger-knappen på iPad

 3. Trykk på menyalternativet Bluetooth for å se de parede Bluetooth-enhetene.

 4. Trykk på i-symbolet til høyre for skrivernavnet og trykk deretter på Glem denne enheten for å fjerne skriveren fra listen over Bluetooth-enheter.

 5. Fra skjermbildet for innstillinger av maskinvare for Shopify POS, sveiper du Bluetooth-kvitteringsskriver til venstre for å vise en Slett-knapp.

 6. Trykk på Slett.

Tilbakestill kvitteringsskriveren til fabrikkinnstillingene

Du kan tilbakestille kvitteringsskriveren til fabrikkinnstillingene.

Trinn:

 1. Opphev paringen for iPaden og kvitteringsskriveren.

 2. Når skriveren er skrudd av, finner du tilbakestill-knappen som er plassert på baksiden av skriveren, og bruker en penn til å trykke og holde nede knappen.

 3. Hold inne tilbakestill-knappen samtidig som du skrur på skriveren. Når FEIL-lyset blinker, kan du slippe knappen.

 4. Vent til ERROR (Feil)-lyset slutter å blinke. For å fullføre tilbakestillingen, må du skru av skriveren en gang til, vente 5 sekunder og deretter skru på skriveren igjen.

Skriveren er nå fullstendig tilbakestilt og klar til å pares med iPaden.

Hvis du bruker modellnummer TSP143IIIBI, kommer tilbakestilling til å etterlate automatisk tilkobling aktivert, men du må pare enhetene igjen.

Begrensninger ved bruk av Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless-kvitteringsskriver

Shopify POS har et eksklusivt 1-til-1-forhold med Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless kvitteringsskriver. Det betyr følgende:

 • Du kan ikke koble mer enn én iPad til samme skriver.

 • Shopify POS virker ikke med flere skrivere samtidig.

Feilsøking av Star Micronics TSP100IIIBI

Hvis du har problemer med å bruke Star Micronics TSP100IIIBI, kan du prøve disse feilsøkingstrinnene.

Trinn:

 1. Kontroller at du har disse grunnleggende kravene:

- Shopify POS-appen er oppdatert. - iPadens versjon av iOS er oppdatert. - iPaden har aktivert Bluetooth.

 1. Kontroller at skriverpapiret er riktig installert, og at indikatorlampen for status lyser konstant blått.

 2. Opphev paringen for iPaden og kvitteringsskriveren.

 3. Tilbakestill kvitteringsskriveren til fabrikkinnstillingene.

 4. Par iPaden med kvitteringsskriveren.

 5. Start skriveren på nytt.

 6. Åpne Innstillinger for iPad-en.

  Innstillinger-knappen på iPad

 7. Trykk på menyalternativet Bluetooth og bekreft at Star Micronics-skriveren vises som Ikke tilkoblet.

 8. Trykk på skriveren for å koble til den.

 9. Når skriveren vises som Tilkoblet, starter du den på nytt igjen. Når skriveren skrus på, skal den vises kort som Ikke tilkoblet, og deretter som Tilkoblet.

 10. Hvis skriveren ikke kobler seg til automatisk når du starter den på nytt for andre gang, må du aktivere automatisk tilkobling.

 11. Test skriveren ved å skrive ut en testkvittering.

Hvis du fortsatt har problemer med å bruke kvitteringsskriveren etter du har prøvd disse trinnene, kan du kontakte Shopify brukerstøtte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis