Star Micronics TSP143IIIBI draadloze bluetooth-bonprinter

Vereisten

Om deze hardware met je Shopify-winkel te gebruiken, moet je aan de volgende vereisten voldoen:

 • de Shopify POS-app
 • Je hebt een compatibele iPad met iPadOS 15 of hoger, een iPhone met iOS 15 of hoger of een compatibel Android-apparaat met versie 10 of hoger.

Waar kun je de draadloze Bluetooth-bonprinter kopen?

De Star Micronics TSP143IIIBII draadloze Bluetooth-bonprinter is beschikbaar in de Shopify Hardware Store in ondersteunde landen.

Papier voor de draadloze Bluetooth-bonprinter kopen

Alle rollen thermisch papier werken met deze printer als het papier aan de volgende specificaties voldoet:

Papierspecificaties voor de draadloze Bluetooth-bonprinter
Breedte Standaard 80 mm
Dikte Tussen 0,053 mm en 0,085 mm
Roldiameter Tot 83 mm

Raadpleeg de hardwarehandleiding van de fabrikant voor meer informatie over het laden van de bonprinter.

De Bluetooth-printer aansluiten

Voordat je je Bluetooth-printer kunt gebruiken, moet je deze op een stopcontact aansluiten.

Stappen:

 1. Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op de achterkant van je bonprinter.
 2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een stopcontact.
 3. Zet de printer aan. De Gereed-indicator zal blauw kleuren. De FOUT-indicator knippert rood als er geen papier is geladen.

Als er papier is geladen, wordt een diagnoserapport afgedrukt.

Hierna ben je klaar om de printer aan je apparaat te koppelen.

De draadloze Bluetooth-bonprinter aan je apparaat koppelen en aansluiten

Koppelen identificeert de apparaten met elkaar en brengt een koppeling tussen hen tot stand. Hierdoor kunnen de gekoppelde apparaten in de toekomst verbinding maken zonder verificatiecontroles te herhalen.

De Star Micronics TSP143IIIBI draadloze Bluetooth-bonprinter (modelnummer TSP143IIIBI) wordt geleverd met de optie voor automatisch verbinden geactiveerd. Dit betekent dat de Bluetooth-verbinding automatisch tot stand wordt gebracht nadat je de printer met het apparaat hebt verbonden. Dat gebeurt elke keer wanneer de printer wordt ingeschakeld en zich binnen het bereik van het apparaat bevindt.

Stappen:

 1. Tik in de Shopify POS-app op Meer > Instellingen > Hardware instellen.
 2. Tik op Bonprinter > Star Micronics > Bluetooth.
 3. Zet de printer aan en laad het bonpapier.
 4. Selecteer de printer in de lijst in de Shopify POS-app.

Automatisch verbinden deactiveren

De TSP100IIIBI bluetooth-bonprinter wordt standaard geleverd met automatisch verbinden geactiveerd. Dit betekent dat een gekoppelde printer bij het inschakelen binnen het bereik van het met de printer gekoppelde apparaat automatisch verbinding maakt.

Als je niet wil dat je gekoppelde printer automatisch verbinding maakt wanneer je deze inschakelt, deactiveer je Automatisch verbinden. Als je bijvoorbeeld meerdere apparaten met één printer gebruikt, kun je selecteren met welke printer verbinding moet worden gemaakt.

Stappen:

De bonprinter maakt niet meer automatisch verbinding met het apparaat. Vanaf nu wordt de printer telkens als je de printer aanzet of het apparaat opnieuw opstart losgekoppeld. Ga om de printer weer te koppelen terug naar de Bluetooth-instellingen van het apparaat (niet de instellingen van de Shopify POS-app) en selecteer de printer.

Automatisch verbinden activeren

Herhaal de stappen van Automatisch verbinden deactiveren, maar activeer Automatisch verbinden in stap 6 om de functie Automatisch verbinden van de bonprinter te activeren.

Nadat je de draadloze bluetooth-bonprinter hebt verbonden met je apparaat

Vergeet na het aansluiten van je printer niet om:

Apparaat en bonprinter van elkaar loskoppelen

Je kunt je apparaat en de bonprinter ontkoppelen.

Stappen:

De bonprinter terugzetten naar de fabrieksinstellingen

Je kunt je bonprinter terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Stappen:

 1. Ontkoppel je apparaat en de bonprinter.
 2. Zoek terwijl de printer is uitgeschakeld de resetknop (RST) op de achterkant van de printer en gebruik vervolgens een pen om de knop ingedrukt te houden.
 3. Houd de resetknop ingedrukt en zet de printer aan. Wanneer het FOUT-lampje knippert, laat je de knop los.
 4. Wacht tot het FOUT-lampje niet meer knippert. Schakel de printer een tweede keer uit om de reset te voltooien, wacht 5 seconden en schakel de printer opnieuw in.

De printer is nu volledig opnieuw ingesteld en klaar om met je apparaat te worden gekoppeld.

Als je modelnummer TSP143IIIBI gebruikt, wordt Automatisch verbinden geactiveerd bij het opnieuw instellen van het apparaat, maar dien je de apparaten opnieuw te koppelen.

Beperkingen bij het gebruik van de Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless-bonprinter

Shopify POS heeft een exclusieve, rechtstreekse relatie met de bonprinter TSP100IIIBI Bluetooth wireless van Star Micronics. Dit heeft de volgende gevolgen:

 • Het is niet mogelijk om meerdere apparaten met dezelfde printer te verbinden.

 • Shopify POS werkt niet tegelijkertijd met meerdere printers.

Problemen met de Star Micronics TSP143IIIBI oplossen

Als je problemen ondervindt bij het gebruik van de Star Micronics TSP143IIIBI, voer je deze stappen voor probleemoplossing uit.

Stappen:

 1. Controleer of je over deze basisvereisten beschikt:

  • Je Shopify POS-app is up-to-date.
  • Het besturingssysteem van je apparaat is bijgewerkt.
  • Bluetooth is geactiveerd op je apparaat.
 2. Controleer of hetprintpapier correct is geladen en of het statusindicatorlampje continu blauw is.

 3. Ontkoppel je apparaat en de bonprinter.

 4. Je bonprinter terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

 5. Koppel je apparaat met de bonprinter.

 6. Start de printer opnieuw.

 7. Open de Instellingen op het apparaat.

 8. Tik op de menuoptie Bluetooth en bevestig dat de Star Micronics-printer wordt weergegeven als Niet verbonden.

 9. Tik op de printer om verbinding te maken.

 10. Als de printer wordt weergegeven als Verbonden, start je deze opnieuw. Wanneer de printer wordt ingeschakeld, geeft deze kort Niet verbonden weer en vervolgens Verbonden.

 11. Als de printer niet automatisch verbinding maakt wanneer je deze voor de tweede keer herstart, activeer je Automatisch verbinden.

 12. Test de printer door een testbon af te drukken.

Als je na het zetten van deze stappen nog steeds problemen ondervindt bij het gebruik van de bonprinter, neem je contact op met Shopify Support.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis