Star Micronics TSP100IIIBI draadloze bluetooth-bonprinter

Modelnummer: 39449871

De draadloze bluetooth-bonprinter kopen

De Star Micronics TSP650II BTi-bonprinter is niet verkrijgbaar in de Shopify Hardware Store, maar u kunt deze rechtstreeks bij Barcodes Inc. kopen.

Papier kopen voor je draadloze bluetooth-bonprinter

Alle rollen thermisch papier werken met deze printer als het papier aan de volgende specificaties voldoet:

Breedte Standaard 80 mm
Dikte Tussen 0,053 mm en 0,085 mm
Roldiameter Tot 83 mm

Raadpleeg de hardwarehandleiding van de fabrikant voor meer informatie over het laden van de bonprinter.

Je bluetooth-printer aansluiten

Je moet uw printer op de voeding aansluiten.

Stappen:

 1. Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op de achterkant van uw bonprinter.

 2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een stopcontact.

 3. Zet de printer aan. De AAN-indicator zal groen kleuren. De FOUT-indicator knippert rood als er geen papier is geladen.

Nadat er papier is geladen, wordt een diagnoserapport afgedrukt.

Hierna bent u klaar om de printer aan uw iPad te koppelen.

Statusindicatorlampjes

Het is handig om de betekenis van het statuslampje aan de achterkant van de draadloze bluetooth-bonprinter te begrijpen:

Groen (continu) Niet verbonden
Groen knipperend In de koppelmodus
Blauw (continue) Verbonden en klaar om af te drukken
Paars knipperend Automatisch verbinden is ingeschakeld

De draadloze bluetooth-bonprinter aansluiten op je iPad en koppelen

Het is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen het koppelen en verbinden van bluetooth-apparaten. Koppelen identificeert de apparaten met elkaar en brengt een koppeling tussen hen tot stand. Hierdoor kunnen de gekoppelde apparaten in de toekomst verbinding maken zonder authenticatiecontroles te herhalen.

Normaal gesproken hoeft u uw printer slechts één keer te koppelen met uw iPad, maar u moet deze altijd verbinden wanneer u de apparaten inschakelt.

Het meest recente model van de Star Micronics TSP650II draadloze bluetooth-bonprinter (modelnummer 39449871) wordt geleverd met ingeschakelde automatische verbinding. Dit betekent dat nadat je je printer hebt gekoppeld met je iPad, iedere keer dat de printer wordt ingeschakeld en zich binnen het bereik van je iPad bevindt, de bluetooth-verbinding automatisch tot stand wordt gebracht.

Als uw printer een ouder model is, moet u handmatig koppelen en verbinden of automatisch verbinden inschakelen nadat u de printer hebt gekoppeld met uw iPad.

Stappen:

 1. Uw printer aansluiten op de voeding.

 2. Tik in de Shopify POS-app op Store > Hardware.

 3. Tik op Bonprinter verbinden.

 4. Tik in het modalscherm Printer selecteren op Bluetooth.

 5. Volg de instructies op het modalscherm Printer koppelen en verbinden en tik vervolgens op Apparaatlijst openen.

 6. Tik in de lijst Een accessoire selecteren op de naam van uw printer.

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt er een bericht weergegeven op het scherm Hardware-instellingen en wordt de Draadloze bluetooth-bonprinter weergegeven als verbonden:

Scherm Hardware met verbonden bonprinter

Wanneer de printer is verbonden, krijgt de LED aan de achterkant van de printer een blauwe kleur. Als de verbinding niet tot stand is gebracht, start u de printer opnieuw en probeert u het nogmaals.

Zolang de printer gekoppeld blijft met de iPad, wordt deze automatisch verbonden wanneer deze binnen bereik is en de apparaten zijn ingeschakeld.

Uw bluetooth-printer handmatig koppelen

Als u problemen ondervindt bij het koppelen van uw bluetooth-printer, probeert u deze dan handmatig te koppelen vanuit uw iPad-instellingen.

Stappen:

 1. Uw printer aansluiten op de voeding.

 2. Tik op het pictogram Instellingen op uw iPad en tik vervolgens op de menuoptie Bluetooth. Je zou de Star Micronics-printer in de lijst APPARATEN moeten zien. De printerstatus is Niet gekoppeld:

  Shopify, bonprinter niet gekoppeld

 1. Zoek de rode knop Koppelen aan de achterkant van de printer en houd deze 5 seconden ingedrukt. Na 5 seconden begint de groene LED aan de achterkant te knipperen, wat aangeeft dat het apparaat in de koppelmodus staat. De koppelmodus duurt 60 seconden.

 2. Terwijl je printer zich in de koppelmodus bevindt, tikt u op de Star Micronics-printer in de lijst APPARATEN op je iPad. Na een kort koppelproces wordt de printer weergegeven als Verbonden en krijgt de LED aan de achterkant van de printer een blauwe kleur:

  Shopify, bonprinter verbonden

Oudere modellen verbinden

Oudere modellen van de bluetooth-printer worden geleverd met automatisch verbinden uitgeschakeld. Dit betekent dat een gekoppelde printer niet automatisch verbinding maakt, zelfs niet als deze wordt ingeschakeld en binnen het bereik is van de iPad waarmee deze is gekoppeld.

Als automatisch verbinden is uitgeschakeld, hebt u twee opties:

 • automatisch verbinden inschakelen voor deze printer zodat deze in de toekomst automatisch verbinding maakt met de gekoppelde iPad
 • handmatig verbinden iedere keer dat u deze printer nodig hebt.

Automatisch verbinden inschakelen

Als u wilt dat uw gekoppelde printer automatisch verbinding maakt iedere keer dat u die inschakelt en de iPad zich binnen het bereik bevindt, moet u automatisch verbinden inschakelen.

Op modelnummer 39449871 is automatisch verbinden via bluetooth standaard ingeschakeld. Voor oudere modellen moet u een app gebruiken die door Star Micronics is geproduceerd.

Stappen:

 1. Zorg ervoor dat je printer is gekoppeld met je iPad.

 2. Download de Star Setting Utility-app die is gemaakt door Star Micronics vanuit de Apple App Store.

 3. Open Star Setting Utility en selecteer vervolgens je gekoppelde bonprinter in de lijst.

 4. Tik op de schakelaar Automatisch verbinden om automatisch verbinden in te schakelen en tik vervolgens op Gereed:

  Shopify, bonprinter automatisch verbinden

 5. Tik wanneer u hierom wordt gevraagd op Jepdate:

  Shopify, update apparaatinstellingen

 6. Als u klaar bent met het configureren van automatisch verbinden, schakelt u de printer uit, wacht u 5 seconden en schakelt hem vervolgens weer in.

 7. Nu moet u de printer nog een keer selecteren in de lijst bluetooth-APPARATEN in uw iPad-instellingen. Tik op de naam van de printer en wacht tot deze verbinding maakt.

Vanaf nu wordt je draadloze bluetooth-bonprinter automatisch verbonden wanneer je hem inschakelt als de iPad binnen bereik is. Je hoeft die niet in je lijst met bluetooth-APPARATEN te selecteren.

Handmatige verbinding van uw printer en iPad

Als automatisch verbinden niet is ingeschakeld, moet u de gekoppelde printer elke keer dat u hem inschakelt, handmatig verbinden. Om dit te doen, tikt u op de printernaam in de lijst bluetooth-APPARATEN in uw iPad-instellingen (niet in de Shopify POS-app-instelling).

Nadat je de draadloze bluetooth-bonprinter hebt verbonden met je iPad

Wanneer uw printer is verbonden, vergeet dan niet om:

Uw iPad en bonprinter ontkoppelen

Je kunt je iPad en bonprinter ontkoppelen.

Stappen:

 1. Zet de printer uit.

 2. Tik in de instellingen van uw iPad op Bluetooth om uw gekoppelde bluetooth-apparaten te zien.

 3. Tik op het i-symbool rechts van de printernaam en tik vervolgens op Dit apparaat vergeten om de printer uit uw lijst met bluetooth-apparaten te verwijderen.

 4. Swipe in het scherm Hardware-instellingen van Shopify POS, Bluetooth-bonprinter naar links om een knop Verwijderen weer te geven.

 5. Tik op Verwijderen.

Bluetooth-instellingen op je bonprinter opnieuw instellen

U kunt uw bonprinter terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Stappen:

 1. Ontkoppel je iPad en bonprinter en schakel vervolgens je iPad uit.

 2. Terwijl de printer is uitgeschakeld, zoekt u de resetknop op de achterkant van de printer en gebruikt u vervolgens een pen om de knop ingedrukt te houden.

 3. Houd de resetknop ingedrukt en zet de printer aan. Houd de resetknop nog 10 seconden ingedrukt nadat u de printer hebt aangezet en laat vervolgens de resetknop los.

 4. De lampjes aan de voorkant van de printer beginnen te knipperen. Wacht tot het Aan-uitlampje continu groen is en het Foutlampje niet brandt.

 5. Test de bonprinter:

  1. Schakel de bonprinter uit.
  2. Houd de DOORVOERknop ingedrukt.
  3. Houd de knop DOORVOERknop ingedrukt en zet de printer aan.
  4. Laat de knop DOORVOERknop los wanneer de printer begint met afdrukken.
  5. Controleer of de tweede pagina de bluetooth-gegevens van de printer bevat.
 6. Schakel uw iPad in en koppel die met de bonprinter.

Als u modelnummer 39449871 gebruikt, zorgt resetten ervoor dat automatisch verbinden is ingeschakeld, hoewel je je apparaten opnieuw moet koppelen. Op oudere modellen moet u de printer handmatig opnieuw verbinden of automatisch verbinden opnieuw inschakelen nadat u de printer hebt gekoppeld met je iPad.

Beperkingen bij het gebruik van de Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless-bonprinter

Shopify POS heeft een exclusieve, rechtstreekse relatie met de bonprinter TSP650II BTi Bluetooth wireless van Star Micronics. Dit heeft de volgende gevolgen:

 • Je kunt niet meerdere iPads verbinden met dezelfde printer.

 • Shopify POS werkt niet tegelijkertijd met meerdere printers.

Problemen oplossen met de Star Micronics TSP650II

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de Star Micronics TSP650II, voer dan deze stappen voor probleemoplossing uit.

Stappen:

 1. Controleer of u over deze basisvereisten beschikt:

- Je hebt een Shopify-abonnement of hoger. - Uw Shopify POS-app is up-to-date. - De iOS-versie van uw iPad is up-to-date. - Bluetooth is ingeschakeld op uw iPad.

 1. Controleer of het printpapier correct is geladen en of het statusindicatorlampje continu groen is.

 2. Uw iPad en bonprinter ontkoppelen.

 3. Uw bonprinter terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

 4. Koppel uw iPad met de bonprinter.

 5. Start de printer opnieuw.

 6. Ga naar de bluetooth-instellingen van je iPad en controleer of de Star Micronics-printer wordt weergegeven als Niet verbonden.

 7. Tik op de printer om verbinding te maken.

 8. Wanneer de printer wordt weergegeven als Verbonden, start u hem opnieuw. Wanneer de printer wordt ingeschakeld, moet deze kort worden weergegeven als Niet verbonden en vervolgens als Verbonden.

 9. Als de printer niet automatisch verbinding maakt wanneer u hem voor de tweede keer herstart, moet u automatisch verbinden inschakelen.

 10. Test de printer door een testbon af te drukken.

Als je na het nemen van deze stappen nog steeds problemen ondervindt bij het gebruik van de bonprinter, neemt je contact op met Shopify Ondersteuning.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis