Star Micronics TSP100IIIBI draadloze bluetooth-bonprinter

Vereisten

Om deze hardware met je Shopify-winkel te gebruiken, moet je aan de volgende vereisten voldoen:

 • de Shopify POS-app
 • Je hebt een compatibele iPad met iPadOS 15 of hoger, een iPhone met iOS 15 of hoger of een compatibel Android-apparaat met versie 10 of hoger.

Papier kopen voor je draadloze bluetooth-bonprinter

Alle rollen thermisch papier werken met de printer, indien:

Specificaties voor papier voor de draadloze Bluetooth-bonprinter
Specificaties Meeteenheid
Breedte Standaard 80 mm
Dikte Tussen 0,053 mm en 0,085 mm
Roldiameter Tot 83 mm

Raadpleeg de hardwarehandleiding van de fabrikant voor meer informatie over het laden van de bonprinter.

Je bluetooth-printer aansluiten

Je moet je printer op de voeding aansluiten.

Stappen:

 1. Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op de achterkant van je bonprinter.
 2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een stopcontact.
 3. Zet de printer aan. De AAN-indicator kleurt groen. De FOUT-indicator knippert rood als er geen papier is geladen.

Hierna ben je klaar om de printer aan je iPad te koppelen.

Statusindicatorlampjes

Het is handig om de betekenis van het statuslampje aan de achterkant van de draadloze bluetooth-bonprinter te begrijpen:

De statuslampjes van de draadloze Bluetooth-bonprinter interpreteren
Statusindicatorlampjes Status
Groen (continu) Niet verbonden
Groen knipperend In de koppelmodus
Blauw (continue) Verbonden en klaar om af te drukken
Paars knipperend Automatisch verbinden is ingeschakeld

De Bluetooth-printer koppelen

Wanneer je de printer voor ontvangstbewijzen met je iPad koppelt, kunnen de apparaten in de toekomst verbinding maken wanneer ze worden gebruikt.

Je hoeft je printer maar één keer te koppelen met je iPad, maar je moet deze iedere keer dat je de apparaten aanzet koppelen.

Het meest recente model van de Star Micronics TSP650II draadloze Bluetooth-bonprinter (modelnummer 39449871) wordt geleverd met geactiveerde automatische verbinding. Dit betekent dat nadat je je printer hebt gekoppeld met je iPad, iedere keer dat de printer wordt ingeschakeld en zich binnen het bereik van je iPad bevindt, de Bluetooth-verbinding automatisch tot stand wordt gebracht.

Stappen:

 1. Uw printer aansluiten op de voeding.
 2. Tik op het pictogram Instellingen op je iPad en tik vervolgens op de menuoptie Bluetooth. Je zou de Star Micronics-printer in de lijst APPARATEN moeten zien. De printerstatus is Niet gekoppeld.
 1. Zoek de rode knop Koppelen aan de achterkant van de printer en houd deze 5 seconden ingedrukt. Na 5 seconden begint de groene LED aan de achterkant te knipperen, wat aangeeft dat het apparaat in de koppelmodus staat. De koppelmodus duurt 60 seconden.
 2. Terwijl je printer zich in de koppelmodus bevindt, tik je op de Star Micronics-printer in de lijst APPARATEN op je iPad. Na een kort koppelproces wordt de printer weergegeven als Verbonden en kleurt de led aan de achterkant van de printer blauw.

Oudere modellen verbinden

Oudere modellen van de bluetooth-printer worden geleverd met automatisch verbinden uitgeschakeld. Dit betekent dat een gekoppelde printer niet automatisch verbinding kan maken, zelfs niet als deze wordt ingeschakeld en binnen het bereik is van de iPad waarmee deze is gekoppeld.

Als automatisch verbinden is uitgeschakeld, heb je twee opties:

Automatisch verbinden inschakelen

Als je wilt dat je gekoppelde printer automatisch verbinding maakt iedere keer dat je die inschakelt en de iPad zich binnen het bereik bevindt, activeer je vervolgens Automatisch verbinden.

Op modelnummer 39449871 is automatisch verbinden via bluetooth standaard geactiveerd. Bij oudere modellen gebruik je een app die door Star Micronics is geproduceerd.

Stappen:

 1. Controleer of je printer is gekoppeld met je iPad.
 2. Download de Star Setting Utility-app die is gemaakt door Star Micronics vanuit de Apple App Store.
 3. Open Star Setting Utility en selecteer vervolgens je gekoppelde bonprinter in de lijst.
 4. Tik op de schakelaar Automatisch verbinden om automatisch verbinden in te schakelen en tik vervolgens op Gereed.
 5. Tik wanneer je hierom wordt gevraagd op Update.
 6. Als je klaar bent met het configureren van automatisch verbinden, schakelt u de printer uit, wacht u 5 seconden en schakelt hem vervolgens weer in.
 7. Nu moet je de printer nog een keer selecteren in de lijst bluetooth-APPARATEN in je iPad-instellingen. Tik op de naam van de printer en wacht tot deze verbinding maakt.

Vanaf nu wordt je draadloze bluetooth-bonprinter automatisch verbonden wanneer je hem inschakelt als de iPad binnen bereik is. Je hoeft die niet in je lijst met bluetooth-APPARATEN te selecteren.

Je printer en iPad handmatig verbinden

Als Automatisch verbinden niet is geactiveerd, verbind je de gekoppelde printer handmatig telkens wanneer je deze inschakelt. Tik dan op de printernaam in de lijst Bluetooth-APPARATEN in de iPad-instellingen (niet in de Shopify POS-app-instellingen).

Nadat je de draadloze bluetooth-bonprinter heeft verbonden met je iPad

Vergeet na het aansluiten van je printer niet om:

Je iPad en bonprinter ontkoppelen

 1. Zet de printer uit.
 2. Tik in de instellingen van je iPad op Bluetooth om je gekoppelde Bluetooth-apparaten te zien.
 3. Tik op het i-symbool rechts van de printernaam en tik vervolgens op Dit apparaat vergeten om de printer uit je lijst met bluetooth-apparaten te verwijderen.
 4. Tik in het scherm Instellingen van Shopify POS op Verbonden hardware beheren.
 5. Tik op de naam van de printer die je wilt verwijderen.
 6. Tik op Printer ontkoppelen in iOS-instellingen.

Bluetooth-instellingen op je bonprinter opnieuw instellen

Je kunt je bonprinter terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Stappen:

 1. Ontkoppel je iPad en bonprinter en schakel vervolgens je iPad uit.
 2. Terwijl de printer is uitgeschakeld, zoek de resetknop op de achterkant van de printer en gebruikt u vervolgens een pen om de knop ingedrukt te houden.
 3. Houd de resetknop ingedrukt en zet de printer aan. Houd de resetknop nog 10 seconden ingedrukt nadat je de printer heeft aangezet en laat vervolgens de resetknop los.
 4. De lampjes aan de voorkant van de printer beginnen te knipperen. Wacht tot het Aan-uitlampje continu groen is en het Foutlampje niet brandt.
 5. Test de bonprinter:

  1. Schakel de bonprinter uit.
  2. Houd de DOORVOERknop ingedrukt.
  3. Houd de knop DOORVOERknop ingedrukt en zet de printer aan.
  4. Laat de knop DOORVOERknop los wanneer de printer begint met afdrukken.
  5. Controleer of de tweede pagina de bluetooth-gegevens van de printer bevat.
 6. Schakel je iPad in en koppel die met de bonprinter.

Als je modelnummer 39449871 gebruikt, blijft Automatisch verbinden na opnieuw instellen actief, maar is het wel nodig dat je je apparaten opnieuw koppelt. Bij oudere modellen kun je de printer handmatig opnieuw verbinden of activeer je Automatisch verbinden weer nadat je de printer aan je iPad hebt gekoppeld.

Beperkingen bij het gebruik van de Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless-bonprinter

Shopify POS heeft een exclusieve, rechtstreekse relatie met de bonprinter TSP650II BTi Bluetooth wireless van Star Micronics. Dit heeft de volgende gevolgen:

 • Het is niet mogelijk om meerdere apparaten met dezelfde printer te verbinden.

 • Shopify POS werkt niet tegelijkertijd met meerdere printers.

Problemen oplossen met de Star Micronics TSP650II

Als je problemen ondervindt bij het gebruik van de Star Micronics TSP650II, voer dan deze stappen voor probleemoplossing uit.

Stappen:

 1. Controleer of je over deze basisvereisten beschikt:

  • Je Shopify POS-app is up-to-date.
  • De iOS-versie van je iPad is up-to-date.
  • Bluetooth is geactiveerd op je iPad.
 2. Controleer of het printpapier correct is geladen en of het statusindicatorlampje continu groen is.

 3. Je iPad en bonprinter ontkoppelen.

 4. Zet de bonprinter weer op de fabrieksinstellingen, volgens dezelfde instructies als voor de Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth draadloze printer.

 5. Koppel je iPad met de bonprinter.

 6. Start de printer opnieuw.

 7. Ga naar de bluetooth-instellingen van je iPad en controleer of de Star Micronics-printer wordt weergegeven als Niet verbonden.

 8. Tik op de printer om verbinding te maken.

 9. Als de printer wordt weergegeven als Verbonden, start je deze opnieuw. Wanneer de printer wordt ingeschakeld, geeft deze kort Niet verbonden weer en vervolgens Verbonden.

 10. Als de printer niet automatisch verbinding maakt wanneer je deze voor de tweede keer herstart, activeer je Automatisch verbinden.

 11. Test de printer door een testbon af te drukken.

Als je na het zetten van deze stappen nog steeds problemen ondervindt bij het gebruik van de bonprinter, neem je contact op met Shopify Support.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis