Star Micronics TSP650II Bluetooth trådløs kvitteringsskriver

Krav

For å bruke denne maskinvaren med Shopify-butikken din må du oppfylle følgende krav:

 • Shopify POS-appen
 • en kompatibel iPad som kjører iPadOS 15 eller høyere, en iPhone som kjører iOS 15 eller høyere, eller en kompatibel Android-enhet som kjører versjon 10 eller høyere

Kjøpe papir til Bluetooth trådløs kvitteringsskriver

Alle typer termiske papirruller fungerer med skriveren hvis:

Spesifikasjoner for papir for trådløs Bluetooth-kvitteringskriver
Spesifikasjon Mål
Bredde 80 mm standard
Tykkelse Mellom 0,053 mm og 0,085 mm
Rullediameter Opptil 83 mm

Du finner en forklaring på hvordan du fyller inn papir i kvitteringsskriveren i veiledningen i maskinvarehåndboken til produsenten.

Koble til Bluetooth-skriveren

Du må koble skriveren til strømforsyningen.

Trinn:

 1. Koble den ene enden av strømkabelen til baksiden av kvitteringsskriveren.
 2. Koble den andre enden av kabelen til et strømuttak.
 3. Skru på skriveren. POWER (Strøm)-indikatoren lyser grønt. ERROR (Feil)-indikatoren blinker rødt når det mangler papir.

Etter dette er du klar til å pare skriveren med iPaden.

Indikatorlamper for status

Det er nyttig å forstå betydningen av statuslyset på baksiden av den trådløse Bluetooth-kvitteringsskriveren:

Tolking av statuslysene på den trådløse Bluetooth-kvitteringsskriveren
Statuslys Status
Grønn (blinker ikke) Ikke tilkoblet
Grønn blinking I paringsmodus
Blå (blinker ikke) Tilkoblet og klar til utskrift
Lilla blinking Automatisk tilkobling er på

Koble til Bluetooth-skriveren

Sammenkobling av kvitteringsskriveren med iPad gjør at enhetene kan kobles til når de brukes i fremtiden.

Du trenger bare å pare skriveren med iPad-enheten én gang, men du må koble den til hver gang du slår på enhetene.

På den nyeste modellen av den trådløse kvitteringsskriveren Star Micronics TSP650II Bluetooth (modellnummer 39449871) er automatisk tilkobling aktivert. Det betyr at Bluetooth-tilkoblingen etableres automatisk hver gang skriveren slås på og er innenfor rekkevidde for iPad-enheten etter at den er koblet til.

Trinn:

 1. Koble skriveren til strømforsyningen.
 2. Trykk på Innstillinger-ikonet på iPad-en og trykk på Bluetooth-menyalternativet. Du skal kunne se Star Micronics-skriveren i listen over ENHETER. Skriverens status er Ikke sammenkoblet.
 1. Finn den røde Pair (Par)-knappen som er plassert bak på skriveren, og hold den inne i fem sekunder. Etter fem sekunder vil den grønne LED-lampen bak blinke, for å indikere at enheten er i paringsmodus. Paringsmodus varer i 60 sekunder.
 2. Mens skriveren er i paringsmodus, trykker du på Star Micronics-skriveren i ENHETER-listen på iPaden. Etter en kort tilkoblingsprosess vises skriveren som Tilkoblet, og LED-lyset bak på skriveren lyser fast blått.

Kobler til eldre modeller

Eldre modeller av Bluetooth-skriveren leveres med automatisk tilkobling deaktivert. Dette betyr at en paret skriver ikke kobler seg opp automatisk, selv om den er skrudd på og innenfor rekkevidde til iPaden den er paret med.

Hvis automatisk tilkobling er av, har du to alternativer:

Aktivere automatisk tilkobling

Hvis du vil at den parede skriveren skal kobles til automatisk hver gang du slår den på og iPaden er innen rekkevidde, må du aktivere automatisk tilkobling.

På modellnummer 39449871 er automatisk tilkobling med Bluetooth aktivert som standard. For eldre modeller må du bruke en app produsert av Star Micronics.

Trinn:

 1. Kontroller at skriveren er paret med iPaden.
 2. Last ned Star Setting Utility-appen fra Apple App Store, utviklet av Star Micronics.
 3. Åpne Star Setting Utility og velg den parede kvitteringsskriveren fra listen.
 4. Trykk på vekselbryteren for Automatisk tilkobling for å skru på automatisk tilkobling, og trykk deretter på Ferdig.
 5. Når du blir bedt om det, trykker du på Oppdater.
 6. For å fullføre konfigurasjonen av automatisk tilkobling, må du skru på skriveren ved å skru den av, vente i 5 sekunder og deretter skru den på igjen.
 7. Nå må du velge skriveren fra listen over Bluetooth-enheter i iPad-innstillingene én gang til. Trykk på skrivernavnet og vent til den kobler til.

Fra nå av kommer den trådløse Bluetooth-kvitteringsskriveren til å koble seg til automatisk hver gang du slår den på hvis iPaden er innen rekkevidde. Du trenger ikke å velge den fra listen over Bluetooth-enheter (DEVICES).

Koble til skriveren og iPad manuelt

Hvis automatisk tilkobling ikke er aktivert, må du koble til den parede skriveren manuelt hver gang du skrur den på. For å gjøre dette trykker du på skrivernavnet i listen over Bluetooth-ENHETER i iPad-innstillingene (ikke innstillingene for Shopify POS-appen).

Etter at du har koblet til den trådløse Bluetooth kvitteringsskriveren med iPaden din

Når du har koblet til skriveren, må du ikke glemme å:

Opphev paringen for iPaden og kvitteringsskriveren

 1. Skru av skriveren.
 2. Trykk på Bluetooth i iPad-innstillingene for å vise tilkoblede Bluetooth-enheter.
 3. Trykk på i-symbolet til høyre for skrivernavnet og trykk deretter på Glem denne enheten for å fjerne skriveren fra listen over Bluetooth-enheter.
 4. Fra skjermbildet Innstillinger for Shopify POS trykker du på Administrer tilkoblet maskinvare.
 5. Trykk på navnet til skriveren du vil fjerne.
 6. Trykk på Koble fra Skriver i iOS-innstillingene.

Tilbakestill Bluetooth-innstillingene på kvitteringsskriveren

Du kan tilbakestille kvitteringsskriveren til fabrikkinnstillingene.

Trinn:

 1. Opphev paringen for iPaden og kvitteringsskriverenog skru deretter av iPaden.
 2. Når skriveren er skrudd av, finner du tilbakestill-knappen som er plassert på baksiden av skriveren, og bruker en penn til å trykke og holde nede knappen.
 3. Mens du holder nede tilbakestill-knappen, må du skru på skriveren. Fortsett å holde tilbakestill-knappen i 10 sekunder etter at du har skrudd på skriveren, og slipp deretter tilbakestill-knappen.
 4. Lysene foran på skriveren begynner å blinke. Vent til Power (Strøm)-lyset er konstant grønt og Error (Feil)-lyset er av.
 5. Test kvitteringsskriveren:

  1. Skru av kvitteringsskriveren.
  2. Hold nede FEED-knappen.
  3. Mens du holder nede FEED-knappen, må du skru på skriveren.
  4. Når skriveren begynner å skrive ut, slipper du FEED-knappen.
  5. Forsikre deg om at den andre siden inneholder skriverens Bluetooth-informasjon.
 6. Skru på iPaden og par den med kvitteringsskriveren.

Hvis du bruker modellnummer 39449871, kommer tilbakestilling til å etterlate automatisk tilkobling aktivert, men du må pare enhetene igjen. På eldre modeller må du koble til skriveren på nytt manuelt eller aktivere automatisk tilkobling på nytt når du har paret skriveren med iPaden.

Begrensninger ved bruk av Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless-kvitteringsskriver

Shopify POS har et eksklusivt 1-til-1-forhold med Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless kvitteringsskriver. Det betyr følgende:

 • Du kan ikke koble flere enheter til samme skriver.

 • Shopify POS virker ikke med flere skrivere samtidig.

Feilsøking av Star Micronics TSP650II

Hvis du har problemer med å bruke Star Micronics TSP650II, kan du prøve disse feilsøkingstrinnene.

Trinn:

 1. Kontroller at du har disse grunnleggende kravene:

  • Shopify POS-appen er oppdatert.
  • iPadens versjon av iOS er oppdatert.
  • Bluetooth er aktivert på iPad-en din.
 2. Kontroller at skriverpapiret er riktig installert, og at indikatorlampen for status lyser konstant grønt.

 3. Opphev paringen for iPaden og kvitteringsskriveren.

 4. Tilbakestill kvitteringsskriveren til fabrikkinnstillinger ved å følge samme instruksjoner som for den trådløse kvitteringsskriveren Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth.

 5. Par iPaden med kvitteringsskriveren.

 6. Start skriveren på nytt.

 7. Gå til iPadens Bluetooth-innstillinger og bekreft at Star Micronics-skriveren vises som Ikke tilkoblet.

 8. Trykk på skriveren for å koble til den.

 9. Start skriveren på nytt når den vises som Tilkoblet. Når skriveren slås på, vises den kort som Ikke tilkoblet, og deretter som Tilkoblet.

 10. Hvis skriveren ikke kobler seg til automatisk når du starter den på nytt for andre gang, må du aktivere automatisk tilkobling.

 11. Test skriveren ved å skrive ut en testkvittering.

Hvis du fortsatt har problemer med å bruke kvitteringsskriveren etter du har prøvd disse trinnene, kan du kontakte Shopify brukerstøtte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis