Epson TM-m30II-kvitteringsskriver

Krav

For å bruke denne maskinvaren med Shopify-butikken din må du oppfylle følgende krav:

 • bruke Shopify POS-appen
 • har en kompatibel iPad eller iPhone som kjører iOS 15 eller nyere, eller har en kompatibel Android-enhet som kjører Android 10 eller nyere

For USB-tilkobling må du ha en USB-kabel med USB-B-kontakt. USB-tilkoblinger støttes bare på Android.

Du trenger en Ethernet-kabel for Ethernet-tilkobling.

Her kan du kjøpe Epson TM-m30II-kvitteringsskriveren

Epson TM-m30II kvitteringsskriveren og skriverpapir er tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikk i støttede land.

Hvis du befinner deg i et land som ikke støttes og vil bruke Epson TM-m30II-kvitteringsskriveren, må du kjøpe den fra en tredjepart.

For spesifikasjoner på termisk papir og en forklaring på hvordan du setter inn papir i kvitteringsskriveren, kan du se veiledningen i produsentens maskinvarehåndbok.

Koble til Epson TM-m30II- kvitteringsskriveren

Før du kan bruke Epson TM-m30II-kvitteringsskriveren, må du koble skriveren til strømforsyningen.

Steg:

 1. Fjern panelet bak på skriveren.
 2. Koble den ene enden av strømkabelen til baksiden av kvitteringsskriveren.
 3. Koble den andre enden av kabelen til et strømuttak, og skru på skriveren.
 4. Sett bakpanelet på skriveren tilbake.

Hvis papiret lastes inn, så skrives det ut en diagnoserapport.

Par og koble til Epson TM-m30II-kvitteringsskriveren til POS-enheten din

For å bruke kvitteringsskriveren Epson TM-m30II med Shopify POS, må du koble leseren til enheten gjennom Shopify POS. Når skriveren og enheten er paret, vil skriveren koble til enheten automatisk når begge er slått på og innenfor rekkevidde.

Du kan koble til skriveren med tre ulike tilkoblingsmetoder:

Når du har koblet til skriveren, må du ikke glemme å:

Koble til med Bluetooth

Du kan koble til skriveren med Bluetooth og en iPhone-, iPad- eller Android-enhet.

Steg:

 1. Koble skriveren til strømforsyningen.
 2. Trykk Mer > Innstillinger > Konfigurer maskinvare i Shopify POS-appen.
 3. Trykk på Kvitteringsskriver > Epson > Bluetooth.
 4. Velg Epson TM-m30II.
 5. Trykk på Koble til og deretter på Ferdig.
 6. Kontroller at skriveren vises som tilkoblet under Kvitteringsskrivere.

Koble til med USB

Du kan koble til skriveren med en USB-kabel og en Android-enhet.

Steg:

 1. Fjern bakpanelet på skriveren.
 2. Fjern bunnpanelet på skriveren.
 3. Koble skriveren til strømforsyningen.
 4. Koble den ene enden av USB-kabelen til skriveren, og den andre til enten enheten, en USB-hub eller et detaljhandelsstativ.
 5. Etter en liten stund kobler POS-appen til skriveren. Tillat skrivertilkoblingen hvis du blir spurt av enheten.
 6. Trykk på Ferdig.
 7. Kontroller at skriveren vises som tilkoblet under Kvitteringsskrivere.
 8. Sett bunnpanelet og bakpanelet på skriveren tilbake på plass.

Koble til med Ethernet/LAN

Du kan koble til skriveren med en Ethernet-kabel og en iPhone-, iPad- eller Android-enhet.

Steg:

 1. Fjern bakpanelet på skriveren.
 2. Fjern bunnpanelet på skriveren.
 3. Legg i kvitteringspapir.
 4. Koble skriveren til strømforsyningen.
 5. Koble den ene enden av Ethernet-kabelen til skriveren, og den andre til enten ruteren eller en LAN-tilkobling. Skriveren skriver ut et statusark når nettverket er registrert.
 6. Etter en liten stund kobler POS-appen til skriveren.
 7. Trykk på Ferdig.
 8. Kontroller at skriveren vises som tilkoblet under Kvitteringsskrivere.
 9. Sett bunnpanelet og bakpanelet på skriveren tilbake på plass.

ERROR-indikatoren blinker rødt

Dette skyldes at det ikke er papir i skriveren. Åpne skriveren, sett inn papiret og lukk lokket. FEIL-indikatoren bør slå seg av, og KLAR-indikatoren bør slå seg på.

Papirstopp

Hvis du mater inn papiret til kvitteringsskriveren på skrå, er det sannsynlig at du forårsaker en papirstopp. Hvis dette skjer, kan du skru av skriveren, åpne den og prøve å mate papiret inn igjen.

Hvis du prøver å gjøre kvitteringen smalere enn den angitte bredden på 7 cm (3 tommer), må du sørge for at du bruker skillelinjen som følger med. Ikke brett papiret når du mater det inn i skriveren.

Tilpass kvitteringer

Du kan tilpasse både det grunnleggende kvitteringsoppsettet og transaksjonsbeskrivelsen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis