Epson TM-m30II (Bluetooth)-kvitteringsskriver

Krav

For å bruke denne maskinvaren med Shopify-butikken din må du oppfylle følgende krav:

 • bruke Shopify POS-appen
 • har en kompatibel iPad eller iPhone som kjører iOS 12.2

Her kan du kjøpe Epson TM-m30II-kvitteringsskriveren

Epson TM-m30II kvitteringsskriveren og skriverpapir er tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikk i støttede land.

Shopify-forhandlere i andre land kan bruke Epson TM-m30II-kvitteringsskriveren, men den selges ikke gjennom Shopify-maskinvarebutikken.

For spesifikasjoner på termisk papir og en forklaring på hvordan du setter inn papir i kvitteringsskriveren, kan du se veiledningen i produsentens maskinvarehåndbok.

Koble til Epson TM-m30I- kvitteringsskriveren

Før du kan bruke Epson TM-m30II-kvitteringsskriveren, må du koble skriveren til strømforsyningen.

Steg:

 1. Fjern panelet bak på skriveren.

 2. Koble den ene enden av strømkabelen til baksiden av kvitteringsskriveren.

 3. Koble den andre enden av kabelen til et strømuttak, og skru på skriveren.

Hvis papiret lastes inn, så skrives det ut en diagnoserapport.

Par og koble til Epson TM-m30II-kvitteringsskriveren til POS-enheten din

For å bruke kvitteringsskriveren Epson TM-m30II med Shopify POS, må du pare leseren med enheten din gjennom Shopify POS. Når skriveren og enheten er paret, vil skriveren koble til enheten automatisk når begge er slått på og innenfor rekkevidde.

Steg:

 1. Koble skriveren til strømforsyningen.

 2. I Shopify POS-appen trykker du -knappen og deretter på Innstillinger.

 3. Trykk på Sett opp maskinvare.

 4. Trykk på Kvitteringsskriver > Epson > Bluetooth.

 5. Velg Epson TM-m30II.

 6. Trykk på Koble til og deretter på Ferdig.

 7. Bekreft at skriveren din vises som tilkoblet under Kvitteringsskrivere.

Når du har koblet til skriveren, må du ikke glemme å:

FEIL-indikatoren blinker rødt

Dette skyldes at det ikke er papir i skriveren. Åpne skriveren, sett inn papiret og lukk lokket. FEIL-indikatoren bør slå seg av, og KLAR-indikatoren bør slå seg på.

Papirstopp

Hvis du mater inn papiret til kvitteringsskriveren på skrå, er det sannsynlig at du forårsaker en papirstopp. Hvis dette skjer, kan du skru av skriveren, åpne den og prøve å mate papiret inn igjen.

Hvis du prøver å gjøre kvitteringen smalere enn den angitte bredden på 7 cm (3 tommer), må du sørge for at du bruker skillelinjen som følger med. Ikke brett papiret når du mater det inn i skriveren.

tilpasse kvitteringer

Du kan tilpasse både det grunnleggende kvitteringsoppsettet og transaksjonsbeskrivelsen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis