Drukarka paragonów Epson TM-m30II

Wymagania

Aby użyć tego sprzętu w sklepie Shopify, musisz spełnić następujące wymagania:

 • korzystasz z aplikacji Shopify POS
 • kompatybilny iPad lub iPhone z systemem iOS 15 lub nowszym albo kompatybilne urządzenie z systemem Android 10 lub nowszym

Do połączenia USB potrzebny jest kabel USB z wtyczką USB-B. Połączenie USB jest obsługiwane tylko na urządzeniu z systemem Android.

Do połączenia z siecią Ethernet potrzebny jest kabel Ethernet.

Gdzie kupić drukarkę paragonów Epson TM-m30II

Drukarka paragonów i papier do drukarki Epson POS-m30II są dostępne w sklepie Shopify Hardware Store w obsługiwanych krajach.

Jeśli znajdujesz się w nieobsługiwanym kraju i chcesz korzystać z drukarki paragonów Epson TM-m30III, musisz zakupić ją od firmy zewnętrznej.

Specyfikacje papieru termicznego w rolce oraz objaśnienia dotyczące ładowania papieru do drukarki paragonów znajdują się w instrukcji obsługi sprzętu udostępnionej przez producenta.

Podłącz drukarkę paragonów Epson TM-m30II

Przed użyciem drukarki paragonów Epson TM-m30II należy ją podłączyć do źródła zasilania.

Kroki:

 1. Zdejmij panel z tyłu drukarki.
 2. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do tylnej części drukarki paragonów.
 3. Drugi koniec przewodu zasilającego podłącz do gniazdka elektrycznego i włącz drukarkę.
 4. Ponownie załóż tylny panel drukarki.

Po włożeniu papieru drukowany jest raport diagnostyczny.

Sparuj i podłącz drukarkę paragonów Epson TM-m30II do urządzenia POS

Aby korzystać z drukarki paragonów Epson TM-m30II z aplikacją Shopify POS, sparuj drukarkę ze swoim urządzeniem poprzez Shopify POS. Po sparowaniu drukarki i urządzenia drukarka automatycznie się z nim połączy, o ile oba urządzenia będą włączone i będą znajdować się w swoim zasięgu.

Drukarkę można podłączyć na trzy różne sposoby:

Po połączeniu drukarki wykonaj poniższe czynności:

Połączenie poprzez Bluetooth

Drukarkę możesz podłączyć za pomocą Bluetooth i telefonu iPhone, iPada lub urządzenia z systemem Android.

Kroki:

 1. Podłącz drukarkę do źródła zasilania.
 2. W aplikacji Shopify POS naciśnij opcję Więcej > Ustawienia > Skonfiguruj sprzęt.
 3. Naciśnij opcję Drukarka paragonów > Epson > Bluetooth.
 4. Wybierz Epson TM-m30II.
 5. Naciśnij Podłącz, a następnie Gotowe.
 6. Sprawdź, czy Twoja drukarka wyświetla się jako podłączona w sekcji Drukarki paragonów.

Łączenie z USB

Drukarkę można podłączyć za pomocą kabla USB i urządzenia z systemem Android.

Kroki:

 1. Zdejmij tylny panel drukarki.
 2. Zdejmij dolny panel drukarki.
 3. Podłącz drukarkę do źródła zasilania.
 4. Podłącz jeden koniec kabla USB do drukarki, a drugi do urządzenia, koncentratora USB lub stojaka w sklepie.
 5. Po kilku chwilach aplikacja POS połączy się z drukarką. Jeśli urządzenie wyświetli monit, zezwól na połączenie z drukarką.
 6. Naciśnij Gotowe.
 7. Sprawdź, czy Twoja drukarka wyświetla się jako podłączona w sekcji Drukarki paragonów.
 8. Załóż ponownie dolny i tylny panel drukarki.

Łączenie z Ethernet/LAN

Drukarkę można podłączyć za pomocą kabla Ethernet i telefonu iPhone, iPada lub urządzenia z systemem Android.

Kroki:

 1. Zdejmij tylny panel drukarki.
 2. Zdejmij dolny panel drukarki.
 3. Załaduj papier paragonowy.
 4. Podłącz drukarkę do źródła zasilania.
 5. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do drukarki, a drugi do routera lub połączenia LAN. Drukarka drukuje arkusz stanu po wykryciu sieci.
 6. Po kilku chwilach aplikacja POS połączy się z drukarką.
 7. Naciśnij Gotowe.
 8. Sprawdź, czy Twoja drukarka wyświetla się jako podłączona w sekcji Drukarki paragonów.
 9. Załóż ponownie dolny i tylny panel drukarki.

Migający na czerwono wskaźnik ERROR

Powodem jest brak papieru w drukarce. Otwórz drukarkę, włóż papier i zamknij pokrywę. Wskaźnik ERROR powinien przestać migać i powinien zaświecić się wskaźnik READY.

Zacięcie papieru

Jeśli papier do drukarki paragonów wsuniesz nierówno, spowodujesz zacięcie papieru. W takim przypadku wyłącz drukarkę, otwórz ją i ponownie wsuń papier.

Jeśli chcesz wydrukować węższy paragon niż ustalone 3 cale, użyj separatora. Nie zaginaj papieru przy wsuwaniu go do drukarki.

Dostosuj paragony

Możesz dostosować zarówno podstawowy układ paragonu, jak i opis transakcji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo