Drukarka paragonów Epson TM-m30II (Bluetooth)

Wymagania

Aby użyć tego sprzętu w sklepie Shopify, musisz spełnić następujące wymagania:

 • korzystasz z aplikacji Shopify POS
 • posiadać kompatybilny iPad lub iPhone z systemem iOS 12.2

Gdzie kupić drukarkę paragonów Epson TM-m30II?

Drukarka paragonów i papier do drukarki Epson POS-m30II są dostępne w sklepie Shopify Hardware Store w obsługiwanych krajach.

Sprzedawcy Shopify w innych krajach mogą korzystać z drukarki paragonów Epson TM-m30II. Nie jest ona jednak sprzedawana w sklepie Shopify Hardware Store.

Specyfikacje papieru termicznego w rolce oraz objaśnienia dotyczące ładowania papieru do drukarki paragonów znajdują się w instrukcji obsługi sprzętu udostępnionej przez producenta.

Podłącz drukarkę paragonów Epson TM-m30II

Przed użyciem drukarki paragonów Epson TM-m30II należy ją podłączyć do źródła zasilania.

Kroki:

 1. Zdejmij panel z tyłu drukarki.

 2. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do tylnej części drukarki paragonów.

 3. Drugi koniec przewodu zasilającego podłącz do gniazdka elektrycznego i włącz drukarkę.

Po włożeniu papieru drukowany jest raport diagnostyczny.

Sparuj i podłącz drukarkę paragonów Epson TM-m30II do urządzenia POS

Aby korzystać z drukarki paragonów Epson TM-m30II z aplikacją Shopify POS, musisz sparować czytnik ze swoim urządzeniem poprzez Shopify POS. Po sparowaniu drukarki i urządzenia drukarka automatycznie się z nim łączy, o ile oba urządzenia są włączone i znajdują się w swoim zasięgu.

Kroki:

 1. Podłącz drukarkę do źródła zasilania.

 2. W aplikacji Shopify POS naciśnij przycisk , a następnie Ustawienia.

 3. Naciśnij opcję Skonfiguruj sprzęt.

 4. Naciśnij opcję Drukarka paragonów > Epson > Bluetooth.

 5. Wybierz Epson TM-m30II.

 6. Naciśnij Podłącz, a następnie Gotowe.

 7. Sprawdź, czy Twoja drukarka wyświetla się jako podłączona w sekcji Drukarki paragonów.

Po połączeniu drukarki wykonaj poniższe czynności:

Migający na czerwono wskaźnik ERROR

Powodem jest brak papieru w drukarce. Otwórz drukarkę, włóż papier i zamknij pokrywę. Wskaźnik ERROR powinien przestać migać i powinien zaświecić się wskaźnik READY.

Zacięcie papieru

Jeśli papier do drukarki paragonów wsuniesz nierówno, spowodujesz zacięcie papieru. W takim przypadku wyłącz drukarkę, otwórz ją i ponownie wsuń papier.

Jeśli chcesz wydrukować węższy paragon niż ustalone 3 cale, użyj separatora. Nie zaginaj papieru przy wsuwaniu go do drukarki.

Dostosowywać paragony

Możesz dostosować zarówno podstawowy układ paragonu, jak i opis transakcji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo