Drukarka paragonów Star Micronics TSP143IIIW (Wi-Fi)

Wymagania

Aby użyć tego sprzętu w sklepie Shopify, musisz spełnić następujące wymagania:

 • Najnowsza wersja Shopify POS
 • kompatybilny iPad z systemem iOS w wersji 13 lub wyższej, iPhone z systemem iOS w wersji 13 lub wyższej albo kompatybilne urządzenie z systemem Android z systemem w wersji 7.0 (Nougat) lub wyższej

Gdzie kupić drukarkę paragonów TSP143IIIW Wi-Fi

Drukarka paragonów Star Micronics TSP143IIIW Wi-Fi jest dostępna w sklepie Shopify Hardware Store w obsługiwanych krajach.

Zakup papieru do drukarki

Do drukarki nadają się wszystkie rolki papieru termicznego o następujących wymiarach:

 • Szerokość: 3 1/8" (80 mm)
 • Długość: do 230 stóp (70 m).

Aby poznać sposób ładowania papieru do drukarki paragonów, zapoznaj się z instrukcją obsługi sprzętu producenta.

Podłącz drukarkę Wi-Fi

Musisz podłączyć drukarkę do źródła zasilania.

Kroki:

 1. Podłącz jedną końcówkę przewodu zasilającego do tylnej części drukarki paragonów.

 2. Drugą końcówkę podłącz do gniazdka elektrycznego i włącz drukarkę.

Po załadowaniu papieru drukowany jest raport diagnostyczny.

Instalacja i konfiguracja

 1. Podłącz drukarkę do źródła zasilania.

 2. Jeśli drukarka została już skonfigurowana dla innej sieci WiFi, wprowadź ustawienia sieciowe drukarki.

 3. W aplikacji Shopify POS naciśnij przycisk , a następnie Ustawienia.

 4. Naciśnij opcję Skonfiguruj sprzęt.

 5. Naciśnij przycisk Drukarka paragonów > Wi-Fi.

 6. Naciśnij przycisk Zezwól na dostęp do lokalizacji.

 7. Naciśnij, aby zezwolić Shopify POS na korzystanie z Twojej lokalizacji.

 8. Upewnij się, że drukarka jest włączona i naciśnij Następny krok.

 9. Upewnij się, że papier jest wsunięty do drukarki i naciśnij Następny krok.

 10. W ustawieniach Wi-Fi iPada połącz się z drukarką paragonów.

 11. Gdy Shopify POS znajdzie drukarkę, naciśnij przycisk Uzupełnij dane Wi-Fi.

 12. Naciśnij Wybierz, aby wybrać typ zabezpieczenia sieci, z którego korzysta Twoja sieć Wi-Fi, a następnie naciśnij Zapisz.

 13. Wprowadź hasło do swojej sieci Wi-Fi, a następnie naciśnij Gotowe.

 14. Naciśnij Podłącz, a następnie Gotowe.

Sprawdź, czy Twoja drukarka wyświetla się jako podłączona w sekcji Drukarki paragonów.

Po połączeniu drukarki wykonaj poniższe czynności:

Zainicjuj ustawienia sieciowe drukarki

Jeśli chcesz połączyć drukarkę z nową siecią Wi-Fi, musisz zainicjować ustawienia sieciowe drukarki.

Po zainicjowaniu drukarki ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych. Musisz ponownie skonfigurować używane ustawienia, np. ustawienia sieci bezprzewodowej i hasła.

Kroki:

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk RST podczas włączania drukarki.

 3. Przytrzymaj przycisk RST do momentu dwukrotnego zresetowania drukarki. Przy resetowaniu słyszalne są dźwięki pracy urządzenia.

 4. Wyłącz drukarkę.

Drukarka TSP143IIIW przestała działać

Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać problem z drukarką:

 1. Upewnij się, że połączenie Wi-Fi w drukarce jest poprawnie skonfigurowane.

 2. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem. Drukarka wymaga dobrego sygnału internetowego.

 3. Sprawdź, czy drukarka pojawia się na ekranie Sprzęt w aplikacji Shopify POS. Jeśli drukarka jest podłączona w nieprawidłowy sposób, będzie niewidoczna na ekranie ustawień lub pojawi się jako „Rozłączona”.

 4. Spróbuj wyłączyć, a następnie włączyć drukarkę. Spowoduje to zrestartowanie drukarki, co zazwyczaj naprawia wszelkie związane z nią problemy.

 5. Aby debugować drukarkę, wyłącz ją, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk FEED. Trzymając wciśnięty przycisk FEED, włącz ponownie drukarkę. Poczekaj, aż drukarka wydrukuje informacje o oprogramowaniu sprzętowym, a następnie zwolnij przycisk Feed. Drukarka spróbuje połączyć się z Internetem, po czym wydrukuje kolejne informacje diagnostyczne. Przejrzyj wydruki, sprawdzając, czy którykolwiek z problemów pasuje do wyświetlonego tekstu:

 • Pojawia się komunikat „Brak połączenia z hostem”.

Miga czerwony wskaźnik ERROR

Jest to spowodowane brakiem papieru w drukarce. Otwórz drukarkę, włóż papier i zamknij pokrywę. Powinien wyłączyć się wskaźnik ERROR, a włączyć wskaźnik READY.

Zacięcie papieru

Jeśli papier do drukarki paragonów wsuniesz nierówno, spowodujesz zacięcie papieru. W takim przypadku wyłącz drukarkę, otwórz ją i ponownie wsuń papier.

Jeśli chcesz wydrukować węższy paragon niż ustalone 3 cale, użyj separatora. Nie zaginaj papieru przy wsuwaniu go do drukarki.

Spersonalizuj paragony

Możesz dostosować zarówno podstawowy układ paragonu, jak i opis transakcji.

Ograniczenia dotyczące wykorzystania drukarki paragonów Star Micronics TSP100IIIW (Wifi)

Shopify POS nie współpracuje z wieloma TSP100IIIW (Wifi) drukarkami paragonów jednocześnie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo