Drukarka paragonów Star Micronics TSP143IIIW (Wi-Fi)

Wymagania

Aby użyć tego sprzętu w sklepie Shopify, musisz spełnić następujące wymagania:

 • aplikacja Shopify POS
 • kompatybilny iPad z systemem iOS w wersji 15 lub wyższej, iPhone z systemem iOS w wersji 15 lub wyższej albo kompatybilne urządzenie z systemem Android z systemem w wersji 10 lub wyższej

Gdzie kupić drukarkę paragonów TSP143IIIW Wi-Fi

Drukarka paragonów Star Micronics TSP143IIIW Wi-Fi jest dostępna w sklepie Shopify Hardware Store w obsługiwanych krajach.

Zakup papieru do drukarki

Do drukarki nadają się wszystkie rolki papieru termicznego o następujących wymiarach:

 • Szerokość: 3 1/8" (80 mm)
 • Długość: do 230 stóp (70 m).

Aby poznać sposób ładowania papieru do drukarki paragonów, zapoznaj się z instrukcją obsługi sprzętu producenta.

Podłącz drukarkę Wi-Fi

Podłącz drukarkę do źródła zasilania.

Kroki:

 1. Podłącz jedną końcówkę przewodu zasilającego do tylnej części drukarki paragonów.
 2. Drugą końcówkę podłącz do gniazdka elektrycznego i włącz drukarkę.

Po załadowaniu papieru drukowany jest raport diagnostyczny.

Instalacja i konfiguracja

 1. Podłącz drukarkę do źródła zasilania.
 2. Jeśli drukarka została już ustawiona dla innej sieci Wi-Fi, inicjalizuj ustawienia sieciowe drukarki. Upewnij się, że drukarka i urządzenie POS znajdują się w sieci 2,4 GHz. Drukarka może łączyć się tylko z siecią 2,4 GHz.
 3. W aplikacji Shopify POS naciśnij opcję Więcej > Ustawienia > Skonfiguruj sprzęt.
 4. Naciśnij opcję Drukarka paragonów > Star Micronics > Wi-Fi.
 5. Naciśnij przycisk Zezwól na dostęp do lokalizacji.
 6. Naciśnij, aby zezwolić Shopify POS na korzystanie z Twojej lokalizacji.
 7. Upewnij się, że drukarka jest włączona i naciśnij Następny krok.
 8. Upewnij się, że papier jest wsunięty do drukarki i naciśnij Następny krok.
 9. W ustawieniach Wi-Fi iPada połącz się z drukarką paragonów.
 10. Wróć do aplikacji Shopify POS i zaloguj się ponownie. Gdy Shopify POS znajdzie drukarkę, naciśnij przycisk Uzupełnij dane Wi-Fi. Jeśli ta opcja nie wyświetli się, może być konieczne powtórzenie kroków od 1. do 11.
 11. Naciśnij Wybierz, aby wybrać typ zabezpieczenia sieci, z którego korzysta Twoja sieć Wi-Fi, a następnie naciśnij Zapisz.
 12. Wprowadź hasło do swojej sieci Wi-Fi, a następnie naciśnij Gotowe.
 13. Naciśnij Podłącz, a następnie Gotowe.

Sprawdź, czy Twoja drukarka wyświetla się jako podłączona w sekcji Drukarki paragonów.

Po połączeniu drukarki wykonaj poniższe czynności:

Zainicjuj ustawienia sieciowe drukarki

Jeśli chcesz połączyć drukarkę z nową siecią Wi-Fi, zainicjuj ustawienia sieciowe drukarki.

Po zainicjowaniu drukarki ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych. Musisz ponownie skonfigurować używane ustawienia, np. ustawienia sieci bezprzewodowej i hasła.

Kroki:

 1. Wyłącz drukarkę.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk RST podczas włączania drukarki.
 3. Przytrzymaj przycisk RST do momentu dwukrotnego zresetowania drukarki. Przy resetowaniu słyszalne są dźwięki pracy urządzenia.
 4. Wyłącz drukarkę.

Drukarka TSP143IIIW przestała działać

Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać problem z drukarką:

 1. Upewnij się, że połączenie Wi-Fi w drukarce jest poprawnie skonfigurowane.
 2. Potwierdź, że masz połączenie z Internetem. Drukarka wymaga dobrego sygnału internetowego.
 3. Potwierdź, że drukarka wyświetla się na ekranie Sprzęt w aplikacji Shopify POS. Jeśli drukarka jest podłączona w nieprawidłowy sposób, jest niewidoczna na ekranie ustawień lub wyświetla się jako „Rozłączona”.
 4. Spróbuj wyłączyć, a następnie włączyć drukarkę. Spowoduje to zrestartowanie drukarki, co zazwyczaj naprawia wszelkie związane z nią problemy.
 5. Jeśli poprzednie kroki nie rozwiązały Twojego problemu, debuguj drukarkę:
  1. Wyłącz drukarkę, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk FEED. Trzymając wciśnięty przycisk FEED, włącz ponownie drukarkę.
  2. Poczekaj, aż drukarka wydrukuje informacje o oprogramowaniu sprzętowym, a następnie zwolnij przycisk Feed. Drukarka spróbuje połączyć się z Internetem, po czym wydrukuje kolejne informacje diagnostyczne. Przejrzyj poniższe kroki rozwiązywania problemów zgodne z wyświetlanym tekstem błędu:
  3. W adresie IP pod sekcją „Aktualny status parametrów IP” znajdują się zera.: Najpierw wyłącz drukarkę, odczekaj pięć sekund, a następnie włącz ją ponownie. Spróbuj ponownie debugować proces. Jeśli to nie zadziała, potwierdź postępowanie zgodnie z instrukcjami instalacji i konfiguracji drukarki. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej. Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie zadziałało, skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu. Może to być problem z konfiguracją Internetu.
  4. Pojawia się komunikat „Brak połączenia z hostem”.: Zwykle zdarza się to po utracie połączenia z Internetem lub gdy drukarka nie jest prawidłowo podłączona do routera. Sprawdź swój sygnał internetowy i router bezprzewodowy.

Miga czerwony wskaźnik ERROR

Jest to spowodowane brakiem papieru w drukarce. Otwórz drukarkę, włóż papier i zamknij pokrywę. Powinien wyłączyć się wskaźnik ERROR, a włączyć wskaźnik READY.

Zacięcie papieru

Jeśli papier do drukarki paragonów wsuniesz nierówno, spowodujesz zacięcie papieru. W takim przypadku wyłącz drukarkę, otwórz ją i ponownie wsuń papier.

Jeśli chcesz wydrukować węższy paragon niż ustalone 3 cale, użyj separatora. Nie zaginaj papieru przy wsuwaniu go do drukarki.

Spersonalizuj paragony

Możesz dostosować zarówno podstawowy układ paragonu, jak i opis transakcji.

Ograniczenia dotyczące wykorzystania drukarki paragonów Star Micronics TSP100IIIW (Wifi)

Shopify POS nie współpracuje z wieloma TSP100IIIW (Wifi) drukarkami paragonów jednocześnie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo