Star Micronics TSP143IIIW-bonprinter (wifi)

Vereisten

Om deze hardware met je Shopify-winkel te gebruiken, moet je aan de volgende vereisten voldoen:

 • de Shopify POS-app
 • Je hebt een compatibele iPad met iPadOS 15 of hoger, een iPhone met iOS 15 of hoger of een compatibel Android-apparaat met versie 10 of hoger.

Waar kan ik de TSP143IIIW-wifibonprinter kopen?

De Star Micronics TSP143IIIW-wifibonprinter is verkrijgbaar in de Shopify Hardware Store in ondersteunde landen.

Printpapier kopen

Alle rollen thermisch papier met de volgende afmetingen werken met de printer:

 • de breedte is 80 mm
 • de lengte niet meer is dan 230 feet (70 m)

Raadpleeg de hardwarehandleiding van de fabrikant voor meer informatie over het laden van de bonprinter.

Je wifi-printer aansluiten

Sluit je printer aan op de voeding.

Stappen:

 1. Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op de achterkant van je bonprinter.
 2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een stopcontact en zet de printer aan.

Als er papier is geladen, wordt een diagnoserapport afgedrukt.

Installatie en instellingen

 1. Sluit je printer aan op de voeding.
 2. Als je printer al is ingesteld voor een ander wifi-netwerk, initialiseer dan de netwerkinstellingen van de printer. Zorg ervoor dat de printer en het POS-apparaat beide op een 2,4 GHz-netwerk zitten. De printer kan alleen verbinding maken met een 2,4 GHz-netwerk.
 3. Tik in de Shopify POS-app op Meer > Instellingen > Hardware instellen.
 4. Tik op Bonprinter > Star Micronics > Wifi.
 5. Tik op Locatietoegang toestaan.
 6. Tik op om Shopify POS je locatie te gebruiken.
 7. Zorg ervoor dat je printer is ingeschakeld en tik op Volgende stap.
 8. Zorg ervoor dat je papier in de printer hebt geplaatst en tik op Volgende stap.
 9. Maak in de wifi-instellingen van je iPad verbinding met de bonprinter.
 10. Ga terug naar de Shopify POS-app en meld je aan. Wanneer Shopify POS de printer heeft gevonden, tik je op Wifigegevens voltooien. Als deze optie niet wordt weergegeven, kan het nodig zijn stappen 1 tot 11 te herhalen.
 11. Tik op Selecteren om het type netwerkbeveiliging te kiezen dat je wifi-netwerk gebruikt en tik vervolgens op Opslaan.
 12. Voer het wachtwoord voor je wifi-netwerk in en tik vervolgens op Gereed.
 13. Tik op Verbinden en vervolgens op Gereed.

Controleer of je printer wordt weergegeven als verbonden onder Bonprinters.

Vergeet na het aansluiten van je printer niet om:

De netwerkinstellingen van de printer initialiseren

Als je je printer met een nieuw wifinetwerk wil verbinden, initialiseer je de netwerkinstellingen van de printer.

Wanneer je je printer initialiseert, worden de instellingen teruggezet naar hun standaardwaarden. Je moet de instellingen die je gebruikt opnieuw configureren, zoals de instellingen voor draadloze communicatie en het wachtwoord.

Stappen:

 1. Zet de printer uit.
 2. Houd de RST-knop ingedrukt op het moment dat je de printer aanzet.
 3. Houd de RST-knop ingedrukt totdat de printer tweemaal opnieuw wordt ingesteld. Wanneer het apparaat opnieuw wordt ingesteld, maakt het een intern bedieningsgeluid.
 4. Zet de printer uit.

Wat als de TSP143IIIW-printer niet meer werkt?

Ga als volgt te werk om problemen op te lossen met je printer:

 1. Zorg ervoor dat de wifi-verbinding van je printer correct is ingesteld.
 2. Bevestig dat je verbinding hebt met internet. Je printer heeft een internetsignaal nodig om correct te kunnen werken.
 3. Bevestig dat je printer wordt weergegeven op het Hardware-scherm in de Shopify POS-app. Als de printer niet correct is aangesloten, verschijnt deze niet op het instellingenscherm of wordt als 'Ontkoppeld' weergegeven.
 4. Zet je printer uit en weer aan. Hierdoor wordt de printer opnieuw opgestart en wordt een probleem met de printer meestal verholpen.
 5. Als je het probleem met de vorige stappen nog niet hebt opgelost, debug je de printer:
  1. Zet de printer uit en hou de DOORVOER-knop ingedrukt. Zet de printer weer aan en hou tegelijkertijd de DOORVOER-knop ingedrukt.
  2. Laat de printer de firmwaregegevens afdrukken en laat de doorvoerknop vervolgens los. De printer probeert verbinding met internet te maken en drukt vervolgens nog meer diagnostische gegevens af. Bekijk de volgende stappen voor probleemoplossing die bij de weergegeven foutmelding horen:
  3. Bij het IP-adres onder 'Status van huidige IP-parameters' worden nullen weergegeven: zet eerst de printer uit, wacht vijf seconden en zet de printer dan weer aan. Probeer het debugproces opnieuw. Als dat niet werkt, bevestig je dat je de installatie- en instellingsinstructies voor de printer hebt gevolgd. Zorg ervoor dat je printer is aangesloten op en verbonden met je draadloze netwerk. Neem contact op met je internetprovider als geen van de bovenstaande oplossingen werkt. Er kan een probleem zijn met je internetinstelling.
  4. Ik zie het bericht 'Geen hostverbinding': dit gebeurt meestal wanneer je je internetverbinding verliest of wanneer je printer niet correct op je router is aangesloten. Controleer je internetsignaal en draadloze router.

Als de FOUT-indicator rood knippert

Dit gebeurt wanneer er geen papier in de printer zit. Open de printer, plaats papier en sluit het deksel. De FOUT-indicator moet uitgaan en de GEREED-indicator moet gaan branden.

Papierstoringen

Als je het papier scheef in de bonprinter plaatst, is de kans groot dat het papier vast komt te zitten. Als dit gebeurt, zet de printer uit, open het deksel en plaats het papier opnieuw.

Als je je bon smaller probeert te maken dan de opgegeven breedte van 3 inch (7,6 cm), gebruik dan de geboden scheidingslijn. Vouw het papier niet wanneer je het in de printer plaatst.

Ontvangstbewijzen aanpassen

Je kunt zowel de standaardkassabon als de transactiebeschrijving aanpassen.

Beperkingen bij het gebruik van de Star Micronics TSP100IIIW (Wifi)-bonprinter

Shopify POS doet het niet met meerdere TSP100IIIW (Wifi) bonprinters tegelijk.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis