Kvittoskrivaren Star Micronics TSP100IIIW (WiFi)

Modellnummer: TSP143IIIW WiFi

Krav

För att kunna använda den här maskinvaran med din Shopify-butik måste du uppfylla följande krav:

 • det helt nya Shopify POS
 • en kompatibel iPad eller iPhone som kör iOS 12.2 eller högre ELLER en kompatibel Android-enhet som kör version 5.0 (Lollipop) eller högre

Köpställen för kvittoskrivaren TSP100IIIW WiFi

Wifi-kvittoskrivaren Star Micronics TSP100IIIW är tillgänglig från Shopifys hårdvaruaffär i USA, Kanada, Storbritannien och på Irland.

Köp skrivarpapper

Alla termiska pappersrullar med följande mått fungerar med skrivaren:

 • Bredd är 3 1/8" (80 mm)
 • Längden är inte mer än 230 fot (70 m)

För en beskrivning av hur du laddar kvittoskrivaren, se instruktionerna i tillverkarens maskinvaruhandbok.

Anslut din WiFi-skrivare

Du måste ansluta skrivaren till strömförsörjningen.

Steg:

 1. Anslut ena änden av strömkabeln till kvittoskrivarens baksida.

 2. Anslut den andra änden av kabeln till ett eluttag och slå på skrivaren.

En diagnostisk rapport skrivs ut om papperet är laddat.

Installation och konfiguration

 1. Anslut skrivaren till strömförsörjningen.

 2. Initialisera skrivarens nätverksinställningar om din skrivare redan har ställts in för ett annat WiFi-nätverk.

 3. I Shopify POS-appen trycker du på -knappen och sedan på Inställningar.

 4. Tryck på Konfigurera maskinvara.

 5. Tryck på Kvittoskrivare > Wi-Fi.

 6. Tryck på Tillåt platsåtkomst.

 7. Tryck för att låta Shopify POS använda din plats.

 8. Kontrollera att skrivaren är påslagen och tryck på Nästa steg.

 9. Se till att du har lagt i papper i skrivaren och tryck på Nästa steg.

 10. Anslut till kvittoskrivaren i Wi-Fi-inställningarna för din iPad.

 11. När Shopify POS har hittat skrivaren trycker du på Fyll i dina Wi-Fi-uppgifter.

 12. Tryck på Välj för att välja vilken typ av nätverkssäkerhet som ditt Wi-Fi-nätverk ska använda och tryck sedan på Spara.

 13. Ange lösenordet för ditt Wi-Fi-nätverk och tryck sedan på Klar.

 14. Tryck på Anslut och sedan på Klar.

Bekräfta att din skrivare visas som ansluten under Kvittoskrivare.

När du har anslutit din skrivare, glöm inte att:

Obs! Har du problem med din skrivare? Kontakta Star Micronics-supporten för att få hjälp.

Initialisera skrivarens nätverksinställningar

Du måste initiera skrivarens nätverksinställningar om du vill ansluta din skrivare till ett nytt WiFi-nätverk.

När du initierar din skrivare återställs inställningarna till standardinställningarna. Du måste konfigurera om de inställningar du använder, till exempel inställningarna för trådlöst nätverk och lösenord.

Steg:

 1. Stäng av skrivaren.

 2. Tryck och håll nere den RST-knappen medan du slår på skrivaren.

 3. Håll RST-knappen intryckt tills skrivaren återställs två gånger. När enheten återställs gör den ett internt driftsljud.

 4. Stäng av skrivaren.

Om din TSP100IIIW-skrivare slutar fungera

Följ stegen nedan för att felsöka din skrivare:

 1. Se till att skrivarens Wi-Fi-anslutning är korrekt inställd.

 2. Kontrollera att du är ansluten till internet. Skrivaren kräver en internetsignal för att fungera korrekt.

 3. Kontrollera att skrivaren visas på skärmen Maskinvara i Shopify POS-appen. Om skrivaren är felaktigt ansluten visas den antingen inte på inställningsskärmen eller så visas den som "Frånkopplad".

 4. Försök stänga av/sätta på din skrivare. Detta startar om skrivaren och vanligtvis åtgärda eventuella problem i skrivarens ände.

 5. Om du vill felsöka skrivaren stänger du av skrivaren och håller nere knappen FEED. När du fortfarande håller nere knappen FEED slår du på skrivaren igen. Låt skrivaren skriva ut från firmwareinformationen och släpp sedan feedknappen. Skrivaren försöker ansluta till internet och fortsätter sedan att skriva ut mer diagnostisk information. Titta på det utskrivna papperet för att se om något av följande problem stämmer med texten som visas:

- IP-adressen under "Aktuell status för IP-parameter" visar nollor.

Det första du behöver göra är att stänga av skrivaren, vänta fem sekunder och slå på den igen. Försök med felsökningsprocessen igen.

Om det inte fungerar bekräftar du att du har följt skrivarens installations- och konfigureringsanvisningar. Se till att skrivaren är ansluten till ditt trådlösa nätverk.

Slutligen, om ingen av ovanstående lösningar fungerade, kontakta din internetleverantör. Det kan vara ett problem med din internetinställning.

 • Meddelandet "Ingen värdanslutning" visas.

  Detta händer vanligtvis när du tappar internetanslutningen eller när skrivaren inte är ordentligt ansluten till routern. Kontrollera din internetsignal och trådlösa router.

  Obs! Har du problem med din skrivare? Kontakta Star Micronics-supporten för att få hjälp.

Om felindikatorn blinkar rött

Detta orsakas av att det inte finns något papper i skrivaren. Öppna skrivaren, sätt in papper och stäng locket. FEL-indikatorn bör stängas av och KLAR-indikatorn bör lysa.

Papperskvadd

Om du matar in papperet snett i en kvittoskrivare kommer det troligtvis att leda till att papper fastnar. Stäng av skrivaren, öppna den och försök mata in papperet igen om detta inträffar.

Om du försöker göra ditt kvitto smalare än den angivna bredden på 3 tum, se till att du använder den medföljande delaren. Vik inte papperet när du matar in det i skrivaren.

Anpassa kvitton

Du kan Anpassa både den grundläggande kvittolayouten och transaktionsbeskrivning.

Begränsningar när du använder Star Micronics TSP100IIIW (Wifi) kvittoskrivare

Shopify POS fungerar inte med flera TSP100IIIW (Wifi) kvittoskrivare samtidigt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis