Kvittoskrivaren Star Micronics TSP143IIIW (WiFi)

Krav

För att kunna använda den här maskinvaran med din Shopify-butik måste du uppfylla följande krav:

 • det helt nya Shopify POS
 • en kompatibel iPad som kör iOS 13 eller högre, en iPhone som kör iOS 13 eller högre, eller en kompatibel Android-enhet som kör version 7.0 (Nougat) eller högre

Köpställen för wifi-kvittoskrivaren TSP143IIIW

Wifi-kvittoskrivaren Star Micronics TSP143IIIW finns tillgänglig i Shopifys maskinvaruaffär i länder som stöds.

Köp skrivarpapper

Alla termiska pappersrullar med följande mått fungerar med skrivaren:

 • Bredd är 3 1/8" (80 mm)
 • Längden är inte mer än 230 fot (70 m)

För en beskrivning av hur du laddar kvittoskrivaren, se instruktionerna i tillverkarens maskinvaruhandbok.

Anslut din WiFi-skrivare

Du måste ansluta skrivaren till strömförsörjningen.

Steg:

 1. Anslut ena änden av strömkabeln till kvittoskrivarens baksida.

 2. Anslut den andra änden av kabeln till ett eluttag och slå på skrivaren.

En diagnostisk rapport skrivs ut om papperet är laddat.

Installation och konfiguration

 1. Anslut skrivaren till strömförsörjningen.

 2. Initialisera skrivarens nätverksinställningar om din skrivare redan har ställts in för ett annat WiFi-nätverk.

 3. I Shopify POS-appen trycker du på -knappen och sedan på Inställningar.

 4. Tryck på Konfigurera maskinvara.

 5. Tryck på Kvittoskrivare > Wi-Fi.

 6. Tryck på Tillåt platsåtkomst.

 7. Tryck för att låta Shopify POS använda din plats.

 8. Kontrollera att skrivaren är påslagen och tryck på Nästa steg.

 9. Se till att du har lagt i papper i skrivaren och tryck på Nästa steg.

 10. Anslut till kvittoskrivaren i Wi-Fi-inställningarna för din iPad.

 11. När Shopify POS har hittat skrivaren trycker du på Fyll i dina Wi-Fi-uppgifter.

 12. Tryck på Välj för att välja vilken typ av nätverkssäkerhet som ditt Wi-Fi-nätverk ska använda och tryck sedan på Spara.

 13. Ange lösenordet för ditt Wi-Fi-nätverk och tryck sedan på Klar.

 14. Tryck på Anslut och sedan på Klar.

Bekräfta att din skrivare visas som ansluten under Kvittoskrivare.

När du har anslutit din skrivare, glöm inte att:

Obs! Har du problem med din skrivare? Kontakta Star Micronics-supporten för att få hjälp.

Initialisera skrivarens nätverksinställningar

Du måste initiera skrivarens nätverksinställningar om du vill ansluta din skrivare till ett nytt WiFi-nätverk.

När du initierar din skrivare återställs inställningarna till standardinställningarna. Du måste konfigurera om de inställningar du använder, till exempel inställningarna för trådlöst nätverk och lösenord.

Steg:

 1. Stäng av skrivaren.

 2. Tryck och håll nere den RST-knappen medan du slår på skrivaren.

 3. Håll RST-knappen intryckt tills skrivaren återställs två gånger. När enheten återställs gör den ett internt driftsljud.

 4. Stäng av skrivaren.

Om din TSP143IIIW-skrivare slutar fungera

Följ stegen nedan för att felsöka din skrivare:

 1. Se till att skrivarens Wi-Fi-anslutning är korrekt inställd.

 2. Kontrollera att du är ansluten till internet. Skrivaren kräver en internetsignal för att fungera korrekt.

 3. Kontrollera att skrivaren visas på skärmen Maskinvara i Shopify POS-appen. Om skrivaren är felaktigt ansluten visas den antingen inte på inställningsskärmen eller så visas den som "Frånkopplad".

 4. Försök stänga av/sätta på din skrivare. Detta startar om skrivaren och vanligtvis åtgärda eventuella problem i skrivarens ände.

 5. Om du vill felsöka skrivaren stänger du av skrivaren och håller nere knappen FEED. När du fortfarande håller nere knappen FEED slår du på skrivaren igen. Låt skrivaren skriva ut från firmwareinformationen och släpp sedan feedknappen. Skrivaren försöker ansluta till internet och fortsätter sedan att skriva ut mer diagnostisk information. Titta på det utskrivna papperet för att se om något av följande problem stämmer med texten som visas:

 • Meddelandet "Ingen värdanslutning" visas.

Om felindikatorn blinkar rött

Detta orsakas av att det inte finns något papper i skrivaren. Öppna skrivaren, sätt in papper och stäng locket. FEL-indikatorn bör stängas av och KLAR-indikatorn bör lysa.

Papperskvadd

Om du matar in papperet snett i en kvittoskrivare kommer det troligtvis att leda till att papper fastnar. Stäng av skrivaren, öppna den och försök mata in papperet igen om detta inträffar.

Om du försöker göra ditt kvitto smalare än den angivna bredden på 3 tum, se till att du använder den medföljande delaren. Vik inte papperet när du matar in det i skrivaren.

Anpassa kvitton

Du kan Anpassa både den grundläggande kvittolayouten och transaktionsbeskrivning.

Begränsningar när du använder Star Micronics TSP100IIIW (Wifi) kvittoskrivare

Shopify POS fungerar inte med flera TSP100IIIW (Wifi) kvittoskrivare samtidigt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis