Kvittoskrivaren Star Micronics TSP143IVUE

Krav

För att kunna använda den här maskinvaran med din Shopify-butik måste du uppfylla följande krav:

 • Shopify POS-appen
 • en kompatibel iPad som kör iOS 15 eller högre, en iPhone som kör iOS 15 eller högre, eller en kompatibel Android-enhet som kör version 10 eller högre

Här kan du köpa kvittoskrivaren Star Micronics TSP143IV

Kvittoskrivaren Star Micronics TSP143IV och tillhörande skrivarpapper finns tillgängliga från Shopifys maskinvaruaffär i länder som stöds.

Om din butik är baserad i ett land där kvittoskrivaren Star Micronics TSP143IV inte stöds, kan du använda kvittoskrivaren Star Micronics TSP143IV.

Om du vill ha specifikationer för termiska pappersrullar och en beskrivning av hur du laddar kvittoskrivaren, se tillverkarens maskinvaruhandbok.

Koppla in kvittoskrivaren Star Micronics TSP143IV

Innan du kan använda kvittoskrivaren Star Micronics TSP143IV måste du ansluta din skrivare till strömförsörjningen.

Steg:

 1. Ta bort panelen på baksidan av kvittoskrivaren.

 2. Anslut ena änden av strömkabeln till kvittoskrivarens baksida.

 3. Anslut strömkabeln till nätadaptern.

 4. Anslut den andra änden av AC-adaptern till ett eluttag och slå på skrivaren.

En diagnostisk rapport skrivs ut om papperet är laddat.

Parkoppla och anslut kvittoskrivaren Star Micronics TSP143IV med din kassasystemsenhet med hjälp av LAN

Om du vill använda kvittoskrivaren Star Micronics TSP143IV med Shopify kassasystem måste du parkoppla läsaren med din enhet via Shopify kassasystem. När skrivaren och enheten har parkopplats ansluter skrivaren automatiskt till enheten när båda är påslagna och inom räckvidd.

Steg:

 1. Anslut din kvittoskrivare till strömförsörjningen.

 2. I Shopifys kassasystemsapp trycker du på -knappen och sedan på Anslutning.

 3. Tryck på Konfigurera maskinvara.

 4. Tryck på Kvittoskrivare > Star Micronics > Ethernet/LAN.

 5. Välj TSP100IV.

 6. Tryck på Anslut och sedan på Klar.

 7. Bekräfta att din skrivare visas som ansluten under Kvittoskrivare.

När du har anslutit din skrivare, glöm inte att:

Parkoppla och anslut kvittoskrivaren TSP143IV till Shopify kassasystem via Star Micronics MCW10 Wireless LAN-enheten via Wifi

Om du vill använda kvittoskrivaren Star Micronics TSP143IV med Shopify kassasystem via Star Micronics MCW10 Wireless LAN-enheten måste du ansluta din Star Micronics MCW10 Wireless LAN-enhet till kvittoskrivaren och sedan följa stegen för att ansluta till Shopify kassasystem. När skrivaren och enheten har anslutits ansluts skrivaren automatiskt till enheten när båda är påslagna och inom räckvidd.

Steg:

 1. Anslut din kvittoskrivare till strömförsörjningen och anslut din Star Micronics MCW10 Trådlös LAN-enhet till kvittoskrivaren.

 2. Anslut ena änden av LAN-kabeln till LAN 1-porten på MCW10. Du kan använda LAN 2-porten för en extra kvittoskrivare.

 3. Anslut USB-kabeln till USB-porten på MCW10 och den andra änden av USB-kabeln i kvittoskrivaren. USB-porten är märkt ”Android 1.5A” på kvittoskrivaren TSP143IV.

 4. Slå på kvittoskrivaren.

 5. Kontrollera att ström-LED-lampan och LAN 1-LED-lampan är tända och att WLAN-LED-lampan blinkar långsamt.

 6. I Shopifys kassasystemsapp trycker du på -knappen och sedan på Anslutning.

 7. Tryck på Konfigurera maskinvara.

 8. Tryck på Kvittoskrivare > Star Micronics > Wi-Fi.

 9. Välj TSP100IV.

 10. Tryck på Anslut och sedan på Klar.

 11. Bekräfta att din skrivare visas som ansluten under Kvittoskrivare.

När du har anslutit din skrivare, glöm inte att:

FEL-indikatorn blinkar rött

FEL-indikatorn blinkar rött när det inte finns något papper i skrivaren. Öppna skrivaren, sätt in papper och stäng sedan locket. FEL-indikatorn bör sluta blinka och KLAR-indikatorn bör tändas.

Papperskvadd

Om du matar in papperet snett i kvittoskrivaren kan det leda till att papperet fastnar. Stäng av skrivaren, öppna den och försök mata in papperet igen om detta inträffar.

Om du vill att kvittot ska vara smalare än den angivna bredden på 3 tum (7,62 cm) ska du se till att använda den medföljande delaren. Vik inte papperet när du matar in det i skrivaren.

Anpassa kvitton

Du kan Anpassa både den grundläggande kvittolayouten och transaktionsbeskrivning.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis