Star Micronics MCW10 Trådlös LAN-enhet

Krav

För att kunna använda den här maskinvaran med din Shopify-butik måste du uppfylla följande krav:

 • använd Shopify POS-appen
 • har en kompatibel iPad eller iPhone som kör iOS 12.2
 • ha kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3 och/eller kvittoskrivaren Star Micronics TSP143IVUE

Var du kan köpa Star Micronics MCW10 Trådlös LAN-enhet

Star Micronics MCW10 Trådlös LAN-enhet är tillgänglig från Shopifys maskinvaruaffär med kvalificerade skrivare som ett valfritt tillägg eller som en del av ett kvittoskrivarpaket.

Shopify-handlare i andra länder kan använda Star Micronics MCW10 Trådlös LAN-enheten, men den säljs inte via Shopifys maskinvaruaffär.

Se bruksanvisningen i tillverkarens maskinvarumanual för mer information.

Anslut din Star Micronics MCW10 Trådlös LAN-enhet till en kvittoskrivare

Innan du kan använda Star Micronics MCW10 Trådlös LAN-enhet måste du ansluta enheten till en kvittoskrivare. Kompatibla kvittoskrivare inkluderar kvittoskrivaren Star Micronics mC-Print3 och kvittoskrivaren Star Micronics TSP143IVUE.

Steg:

 1. Se till att kvittoskrivaren är avstängd.
 2. Anslut ena änden av LAN-kabeln till LAN 1-porten på MCW10. Du kan använda LAN 2-porten för en extra kvittoskrivare.
 3. Anslut den andra änden av LAN-kabeln till ethernet-porten på kvittoskrivaren.
 4. Anslut USB-kabeln till USB-porten på MCW10 och den andra änden av USB-kabeln i kvittoskrivaren. På kvittoskrivaren är USB-porten vanligtvis märkt "iPAD 2.4A".
 5. Slå på kvittoskrivaren.
 6. Kontrollera att ström-LED-lampan och LAN 1-LED-lampan är tända och att WLAN-LED-lampan blinkar långsamt.

Initialisera nätverksinställningarna för MCW10

Om MCW10-enheten har använts eller om du upprepar anslutningsprocessen måste du initialisera enhetens nätverksinställningar så att MWC10 kan ansluta till ett nytt nätverk.

Steg:

 1. Se till att enheten är ansluten till kvittoskrivaren.

 2. Tryck in och håll in återställningsknappen på sidan av enheten i 5 sekunder eller längre.

 3. Släpp återställningsknappen för att börja initialiseringen när strömbrytaren blinkar och de andra lysdioderna är släckta.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis