Kassalåda

Öppna kassalådan

Du kan öppna kassalådan manuellt med hjälp av de medföljande nycklarna eller trådlöst från din enhet. Kassalådan öppnas automatiskt efter varje kontantförsäljning, eller så kan du öppna den från Shopify POS genom att trycka på Fler åtgärder > Öppna kassalåda.

Testa kassalådorna

När du har konfigurerat kvittoskrivaren och din kassalådan kan du kontrollera att anslutningen mellan dem fungerar.

Steg:

  1. Från Shopify POS trycker du > Inställningar > Hantera ansluten maskinvara.

  2. Tryck på skrivaren som du vill testa.

  3. Tryck på Testa kassalådan. Kassalådan bör öppnas.

Felsökning

Undvik vanliga problem genom att se till att:

  • Kassalådan är ansluten till kvittoskrivaren

  • Kvittoskrivaren har papper

  • Kvittoskrivaren är synkroniserad med enheten

  • Du använder kassalådan som du fick i hårdvarupaketet för att ansluta kassalådan till skrivaren.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis