Ngăn đựng tiền

Mở két đựng tiền

Bạn có thể mở ngăn đựng tiền theo cách thủ công bằng chìa khóa đi kèm hoặc mở không dây bằng thiết bị. Ngăn đựng tiền tự động mở ra sau mỗi giao dịch bán hàng nhận tiền mặt hoặc bạn có thể mở ngăn đựng tiền từ Shopify POS bằng cách chạm vào Thao tác khác > Mở ngăn đựng tiền.

Kiểm tra ngăn đựng tiền

Khi bạn đã thiết lập máy in biên laikét đựng tiền, bạn có thể kiểm tra để đảm bảo kết nối giữa hai thiết bị hoạt động.

Các bước thực hiện:

  1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Manage connected hardware (Quản lý trang thiết bị đã kết nối).

  2. Chạm vào máy in mà bạn muốn kiểm tra.

  3. Chạm vào Test cash drawer (Kiểm tra két đựng tiền). Két đựng tiền sẽ mở ra.

Xử lý vấn đề

Tránh các vấn đề thường gặp bằng cách đảm bảo:

  • dây cáp két đựng tiền cắm vào máy in biên lai

  • máy in biên lai có giấy

  • máy in biên lai được ghép nối với thiết bị

  • bạn đang sử dụng dây cáp két đựng tiền đi kèm trong gói trang thiết bị để kết nối két đựng tiền với máy in.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí