ลิ้นชักเก็บเงิน

การเปิดลิ้นชักเก็บเงิน

คุณสามารถเปิดลิ้นชักเก็บเงินได้ด้วยตนเองโดยใช้กุญแจที่ให้มา หรือจะเปิดแบบไร้สายจากอุปกรณ์ของคุณก็ได้ ลิ้นชักเก็บเงินจะเปิดเองโดยอัตโนมัติหลังจากการขายเป็นเงินสดแต่ละครั้ง หรือคุณจะเปิดลิ้นชักจาก Shopify POS โดยแตะที่ “การดำเนินการเพิ่มเติม” > “เปิดลิ้นชัก” ก็ได้เช่นกัน

การทดสอบลิ้นชักเก็บเงิน

เมื่อคุณตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จและลิ้นชักเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองชิ้นใช้งานได้หรือไม่

ขั้นตอน:

  1. จาก Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า > จัดการฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อ

  2. แตะที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการทดสอบ

  3. แตะที่ทดสอบลิ้นชักเก็บเงิน จากนั้นลิ้นชักเก็บเงินจะเปิดออก

การแก้ไขปัญหา

หลีกเลี่ยงปัญหาที่พบบ่อยโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • สายเคเบิลของลิ้นชักเก็บเงินเสียบเข้ากับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

  • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จมีกระดาษ

  • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้ว

  • คุณกำลังใช้งานสายเคเบิลลิ้นชักเก็บเงินที่ได้รับมากับบรรจุภัณฑ์ฮาร์ดแวร์สำหรับการเชื่อมต่อลิ้นชักเก็บเงินเข้ากับเครื่องพิมพ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี