ลิ้นชักเก็บเงิน

การเปิดลิ้นชักเก็บเงิน

คุณสามารถเปิดลิ้นชักเก็บเงินด้วยตนเองได้โดยใช้ปุ่มที่มีอยู่หรือแบบไร้สายจาก iPad โดยลิ้นชักเก็บเงินจะเปิดขึ้นอัตโนมัติหลังจากการขายแต่ละครั้งหรือคุณสามารถเปิดได้จาก Shopify POS โดยการแตะที่การดำเนินการเพิ่มเติม > เปิดลิ้นชัก

การทดสอบลิ้นชักเก็บเงิน

เมื่อคุณตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จและลิ้นชักเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองชิ้นใช้งานได้หรือไม่

ขั้นตอน:

  1. จาก Shopify POS ให้แตะที่ร้านค้า จากนั้นแตะที่ฮาร์ดแวร์

  2. แตะที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการทดสอบ

  3. แตะที่ทดสอบลิ้นชักเก็บเงิน จากนั้นลิ้นชักเก็บเงินจะเปิดออก

การแก้ไขปัญหา

หลีกเลี่ยงปัญหาที่พบบ่อยโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • สายเคเบิลของลิ้นชักเก็บเงินเสียบเข้ากับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

  • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จมีกระดาษ

  • จับคู่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จกับ iPadแล้ว

  • คุณกำลังใช้งานสายเคเบิลลิ้นชักเก็บเงินที่ได้รับมากับบรรจุภัณฑ์ฮาร์ดแวร์สำหรับการเชื่อมต่อลิ้นชักเก็บเงินเข้ากับเครื่องพิมพ์

    หากคุณแตะที่ไม่มีการขายบนหน้าจอสินค้าและตะกร้าสินค้า แต่ลิ้นชักเก็บเงินไม่เปิด กรณีนี้อาจเกิดปัญหากับสายเคเบิลลิ้นชักเก็บเงิน ดังนั้นให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของเรา

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี