Kassaskuff

Åpne kontantskuffen

Du kan åpne kontantskuffen manuelt ved hjelp av de inkluderte tastene, eller trådløst fra iPad-en. Kontantskuffen åpnes automatisk etter hvert salg, eller du kan åpne den fra Shopify POS ved å trykke Flere handlinger > Åpne skuff.

Testing av kontantskuffer

Når du har konfigurert kvitteringsskriveren og kontantskuffen, kan du sjekke at forbindelsen mellom dem fungerer.

Steg:

  1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk og deretter Maskinvare.

  2. Trykk på skriveren du vil teste.

  3. Trykk på Test kontantskuff. Kontantskuffen skal åpnes.

Feilsøking

Unngå vanlige problemer ved å sørge for at

  • kabelen til kontantskuffen er koblet til kvitteringsskriveren

  • kvitteringsskriveren har papir

  • kvitteringsskriveren er sammenkoblet med iPad

  • du bruker kontantkuffkabelen som fulgte med maskinvarepakken til å koble kontantskuffen til skriveren.

    Hvis du trykker på Ingen salg på produkter og handlekurvskjermen og kontantskuffen ikke åpner, er det sannsynligvis et problem med kontantskuffkabelen. Kontakt kundestøtteteamet vårt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis