Kassaskuff

Åpne kontantskuffen

Du kan åpne kontantskuffen manuelt med de inkluderte nøklene, eller trådløst fra enheten. Kontantskuffen åpnes automatisk etter hvert kontantsalg, eller du kan åpne den fra Shopify POS ved å trykke på Flere handlinger > Åpne skuff.

Testing av kontantskuffer

Når du har konfigurert kvitteringsskriveren og kontantskuffen, kan du sjekke at forbindelsen mellom dem fungerer.

Steg:

  1. Fra Shopify POS trykker du på > Innstillinger > Administrer tilkoblet maskinvare.

  2. Trykk på skriveren du vil teste.

  3. Trykk på Test kontantskuff. Kontantskuffen skal åpnes.

Feilsøking

Unngå vanlige problemer ved å sørge for at

  • kabelen til kontantskuffen er koblet til kvitteringsskriveren

  • kvitteringsskriveren har papir

  • kvitteringsskriveren er paret med enheten

  • du bruker kontantkuffkabelen som fulgte med maskinvarepakken til å koble kontantskuffen til skriveren.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis