Star Micronics TSP100IIIW (WiFi) -kuittitulostin

Mallinumero: TSP143IIIW WiFi

Vaatimukset

Jotta voit käyttää tätä laitteistoa Shopify-kaupassasi, sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • uudistettu Shopify POS -sovellus
 • sinulla on yhteensopiva iPad tai iPhone, jossa on käytössä iOS 12.2 tai sitä uudempi käyttöjärjestelmäversio, tai yhteensopiva Android-laite, jossa on käytössä vähintään versio 5.0 (Lollipop).

TSP100IIIW Wifi -kuittitulostimen ostaminen

Star Micronics TSP100III LAN ‑kuittitulostin on saatavilla Shopify Hardware Storesta Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa.

Tulostinpaperin ostaminen

Kaikki seuraavan kokoiset lämpöpaperirullat toimivat tulostimen kanssa:

 • leveys 3 1/8" (80 mm)
 • pituus enintään 230 jalkaa (70 m).

Voit lukea ohjeet kuittitulostimen lataukseen valmistajan laitteiston käyttöohjeista.

Wifi-tulostimen kytkeminen virtalähteeseen

Sinun täytyy kytkeä tulostin virtalähteeseen.

Toimintavaiheet:

 1. Kytke virtajohdon toinen pää kuittitulostimen takaosaan.

 2. Liitä kaapelin toinen pää pistorasiaan ja käynnistä tulostin.

Jos tulostimessa on paperia, se tulostaa diagnostiikkaraportin.

Asennus ja määritys

 1. Liitä tulostin virtalähteeseen.

 2. Jos tulostin on jo määritetty toiseen wifi-verkkoon, alusta tulostimen verkkoasetukset.

 3. Napauta Shopify POS -sovelluksessa -painiketta ja sen jälkeen Asetukset.

 4. Napauta Laitteiston asettaminen.

 5. Napauta Kuittitulostin > Wi-Fi.

 6. Napauta Salli sijainnin käyttö.

 7. Anna Shopify POS -sovellukselle lupa käyttää sijaintiasi napauttamalla.

 8. Varmista, että tulostimesi on kytketty päälle ja napauta Seuraava vaihe.

 9. Varmista, että tulostimessa on paperia ja napauta Seuraava vaihe.

 10. Muodosta yhteys kuittitulostimeen iPadisi Wi-Fi-asetuksissa.

 11. Kun Shopify POS on löytänyt tulostimen, napauta Täytä Wi-Fi:n tiedot.

 12. Valitse Wi-Fi-verkkosi käyttämä verkon suojaustyyppi napauttamalla ensin Valitse ja sen jälkeen Tallenna.

 13. Anna Wi-Fi-verkon salasana ja napauta sitten Valmis.

 14. Napauta Yhdistä ja sen jälkeen Valmis.

Varmista, että tulostimesi näkyy yhdistettynä kohdassa Kuittitulostimet.

Kun olet yhdistänyt tulostimen, muista:

Alusta tulostimen verkkoasetukset

Jos haluat liittää tulostimen uuteen wifi-verkkoon, sinun on alustettava tulostimen verkkoasetukset.

Kun alustat tulostimen, asetukset palautetaan niiden oletusarvoihin. Sinun on määritettävä uudelleen käyttämäsi asetukset, kuten langattoman verkon ja salasanan asetukset.

Toimintavaiheet:

 1. Sammuta tulostin.

 2. Pidä RST-painike painettuna, kun käynnistät tulostimen.

 3. Pidä RST -painike painettuna, kunnes tulostin nollautuu kahdesti. Laitteen sisältä kuuluu ääntä sen nollautuessa.

 4. Sammuta tulostin.

Jos TSP100IIIW-tulostin lakkaa toimimasta

Suorita tulostimen vianmääritys seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 1. Varmista, että tulostimen Wi-Fi-yhteys on määritetty oikein.

 2. Tarkista, että olet yhdistettynä Internetiin. Tulostin edellyttää, että Internet-signaali toimii oikein.

 3. Tarkista, että tulostimesi näkyy Shopify POS -sovelluksen Laitteisto-näytössä. Jos tulostin on liitetty virheellisesti, se ei näy asetusnäytössä tai se näkyy "Yhteys katkaistu" -tilassa.

 4. Yritä kytkeä tulostin pois päältä ja sitten päälle. Tämä käynnistää tulostimen uudelleen ja korjaa yleensä tulostimen ongelmat.

 5. Jos haluat korjata tulostimen virheet, kytke tulostin pois päältä ja pidä FEED-syöttöpainike painettuna. Samalla kun pidät FEED-syöttöpainiketta painettuna, kytke tulostin uudelleen päälle. Anna tulostimen tulostaa laiteohjelmiston tiedot ja vapauta sitten syöttöpainike. Tulostin yrittää muodostaa yhteyden Internetiin ja jatkaa sitten diagnostiikkatietojen tulostamista. Tarkastele tulostettua paperia nähdäksesi, vastaako jokin seuraavista ongelmista tulostettua tekstiä:

- "Current IP Parameters Status" (nykyinen IP-parametrien tila) -kohdan IP-osoite näyttää nollia.

Sammuta ensimmäiseksi tulostin, odota viisi sekuntia ja kytke virta uudelleen päälle. Kokeile virheenkorjausprosessia uudelleen.

Jos tämä ei toimi, tarkista, että olet noudattanut tulostimen asennus- ja määritysohjeita. Varmista, että tulostin on kytketty ja että se on yhdistetty langattomaan verkkoon.

Lopuksi, jos mikään yllä olevista ratkaisuista ei toimi, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi. Vika saattaa olla Internetin asennuksessa.

 • Näen "No Host Connection" (ei isäntäyhteyttä) -viestin.

  Näin tapahtuu yleensä, kun kadotat Internet-yhteyden tai kun tulostintasi ei ole kytketty reitittimeen oikein. Tarkista Internet-signaali ja langaton reititin.

Jos virheen merkkivalo vilkkuu punaisena

Tämä johtuu siitä, että tulostimessa ei ole paperia. Avaa tulostin, lisää paperi ja sulje kansi. Virheen merkkivalon pitäisi sammua ja valmis-merkkivalon syttyä.

Paperitukokset

Jos paperi syötetään kuittitulostimeen vinosti, tuloksena on todennäköisesti paperitukos. Jos näin tapahtuu, sammuta tulostin, avaa se ja syötä paperi uudelleen.

Jos yrität tehdä kuitistasi määritettyä kolmea tuumaa kapeammaksi, varmista, että käytät mukana toimitettua jakajaa. Älä taita paperia, kun syötät sen tulostimeen.

mukauttaa kuitteja

Voit mukauttaa sekä kuitin perusasettelua että tapahtumakuvausta.

Star Micronics TSP100IIIW (Wifi)-kuittitulostimen käytön rajoitukset

Shopify POS ei toimi samanaikaisesti useiden TSP100IIIW (Wifi)-kuittitulostimien kanssa.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi