Star Micronics TSP100IIIW (Wi-Fi)-kvitteringsprinter

Modelnummer: TSP143IIIW WiFi

Betingelser

Hvis du vil bruge denne hardware sammen med din Shopify-butik, skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal have det helt nye Shopify POS
 • en kompatibel iPad eller iPhone, der har iOS 12.2 eller nyere, ELLER en kompatibel Android-enhed, der har version 5.0 (Lollipop) eller nyere

Hvor kan man købe TSP100IIIW Wi-Fi-kvitteringsprinteren

Star Micronics TSP100IIIW Wifi-kvitteringsprinteren kan købes i Shopifys hardwarebutik i USA, Canada, Storbritannien og Irland.

Køb printerpapir

Alle typer af ruller med termisk papir med følgende mål fungerer sammen med printeren:

 • Bredden er 80 mm
 • Længden overskrider ikke 70 m

Du kan finde en forklaring af, hvordan du sætter papir i kvitteringsprinteren, i vejledningen i producentens hardwaremanual.

Tilslut din Wi-Fi-printer

Du skal slutte din printer til strømforsyningen.

Fremgangsmåde:

 1. Sæt den ene ende af strømkablet i bag på kvitteringsprinteren.

 2. Sæt den anden ende af kablet i en stikkontakt, og tænd for printeren.

Hvis der er isat papir, udskrives der en diagnostisk rapport.

Installation og opsætning

 1. Slut din printer til strømforsyningen.

 2. Hvis din printer allerede er opsat til et andet Wi-Fi-netværk, skal du initialisere printerens netværksindstillinger.

 3. Tryk på knappen i Shopify POS-appen, og tryk derefter på Indstillinger.

 4. Tryk på Opsæt hardware.

 5. Tryk på Kvitteringsprinter > Wi-Fi.

 6. Tryk på Tillad adgang til lokation.

 7. Tryk for at give Shopify POS tilladelse til at bruge din lokation.

 8. Sørg for, at din printer er tændt, og tryk på Næste trin.

 9. Sørg for, at du har lagt papir i printeren, og tryk på Næste trin.

 10. Opret forbindelse til kvitteringsprinteren i din iPads Wi-Fi-indstillinger.

 11. Tryk på Fuldfør Wi-Fi-oplysninger, når Shopify POS har fundet printeren.

 12. Tryk på Vælg for at vælge den type netværkssikkerheds, som dit Wi-Fi-netværk bruger. Tryk derefter på Gem.

 13. Angiv adgangskoden til dit Wi-Fi-netværk, og tryk derefter på Udført.

 14. Tryk på Opret forbindelse, og tryk derefter på Udført.

Bekræft, at din printer vises som tilsluttet under Kvitteringsprintere.

Når du har tilsluttet din printer, skal du huske at gøre følgende:

Bemærk: Har du problemer med din printer? Kontakt Star Micronics Support for at få hjælp.

Initialiser printernetværkets indstillinger

Hvis du vil tilslutte din printer et nyt Wi-Fi-netværk, skal du initialisere printerens netværksindstillinger.

Når du initialiserer din printer, nulstilles indstillingerne til deres standardindstillinger. Du skal konfigurere de indstillinger, som du bruger, som f.eks. indstillinger for trådløs og adgangskode, igen.

Fremgangsmåde:

 1. Sluk printeren.

 2. Tryk på knappen RST, og hold den nede, mens du tænder printeren.

 3. Hold knappen RST nede, indtil printeren nulstilles to gange. Når enheden nulstilles, udsender den en intern lyd.

 4. Sluk printeren.

Hvis din TSP100IIIW-printer holder op med at fungere

Følg nedenstående trin for at begynde fejlfindingen af din printer:

 1. Sørg for, at din printers Wi-Fi-forbindelse er opsat korrekt.

 2. Kontrollér, at du har forbindelse til internettet. Din printer kræver et internetsignal for at kunne køre korrekt.

 3. Kontrollér, at din printer vises på siden Hardware i Shopify POS-appen. Hvis printeren er tilsluttet forkert, vil den enten blive vist på indstillingssiden eller blive vist som "Frakoblet".

 4. Prøv at slukke og tænde for printeren igen. Dette genstarter din printer og retter som regel eventuelle problemer med printeren.

 5. Hvis du vil foretage fejlfinding af printeren, skal du slukke den. Tryk og hold derefter på knappen FEED. Tænd printeren igen, mens du fortsat holder knappen FEED nede. Lad printeren udskrive firmwareoplysningerne, og slip derefter knappen Feed. Printeren forsøger at oprette forbindelse til internettet og fortsætte derefter med at udskrive flere diagnostiske oplysninger. Kig på det udskrevne papir for at se, om nogle af følgende problemer svarer til den viste tekst:

- IP-adressen under "Status for aktuelle IP-parametre" viser nuller.

Det første, du skal gøre, er at slukke for printeren, vente fem sekunder og tænde den igen. Prøv at udføre fejlfindingsprocessen igen.

Hvis det ikke virker, skal du kontrollere, at du har fulgt vejledningen til installation og opsætning af printeren. Sørg for, at din printer er tilsluttet og sluttet til det trådløse netværk.

Hvis ingen af ovenstående løsninger fungerede, skal du kontakte din internetudbyder. Der kan være et problem med din internetopsætning.

 • Jeg får vist meddelelsen "Ingen værtsforbindelse".

  Dette sker som regel, når internetforbindelsen afbrydes, eller når din printer ikke er sluttet korrekt til routeren. Tjek dit internetsignal og din trådløse router.

  Bemærk: Har du problemer med din printer? Kontakt Star Micronics Support for at få hjælp.

Hvis FEJL-indikatoren blinker rødt

Dette skyldes, at der ikke er noget papir i printeren. Åbn printeren, sæt nyt papir i, og luk låget. FEJL-indikatoren bør herefter blive slukket, og KLAR-indikatoren bør blive tændt.

Papirstop

Hvis du fører papir skråt ind i kvitteringsprinteren, vil det sandsynligvis forårsage papirstop. Hvis dette sker, skal du slukke for printeren, åbne den og prøve at sætte papiret i igen.

Hvis du forsøger at gøre dine kvitteringer smallere end den angivne bredde på 3 tommer (80 mm), skal du sørge for at bruge den angivne skillelinje. Lad være med at folde papiret, når du sætter det i printeren.

Tilpas kvitteringer

Du kan tilpasse både det grundlæggende kvitteringslayout og transaktionsbeskrivelsen.

Begrænsninger ved brug af Star Micronics TSP100IIIW (Wifi)-kvitteringsprinter

Shopify POS fungerer ikke samtidigt med flere TSP100IIIW (Wifi)-kvitteringsprintere.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis