Star Micronics TSP143IIIW (Wi-Fi)-kvitteringsprinter

Betingelser

Hvis du vil bruge denne hardware sammen med din Shopify-butik, skal du opfylde følgende krav:

 • Shopify POS-appen
 • en kompatibel iPad med iOS 15 eller nyere, en iPhone med iOS 15 eller nyere eller en kompatibel Android-enhed med version 10 eller nyere

Hvor kan man købe TSP143IIIW Wi-Fi-kvitteringsprinteren

Star Micronics TSP143IIIW Wi-Fi-kvitteringsprinteren kan købes i Shopifys hardwarebutik i understøttede lande.

Køb printerpapir

Alle typer af ruller med termisk papir med følgende mål fungerer sammen med printeren:

 • Bredden er 80 mm
 • Længden overskrider ikke 70 m

Du kan finde en forklaring af, hvordan du sætter papir i kvitteringsprinteren, i vejledningen i producentens hardwaremanual.

Tilslut din Wi-Fi-printer

Slut din printer til strømforsyningen.

Fremgangsmåde:

 1. Sæt den ene ende af strømkablet i bag på kvitteringsprinteren.
 2. Sæt den anden ende af kablet i en stikkontakt, og tænd for printeren.

Hvis der er isat papir, udskrives der en diagnostisk rapport.

Installation og opsætning

 1. Slut din printer til strømforsyningen.
 2. Hvis din printer allerede er sat op til et andet Wi-Fi-netværk, skal du initialisere printerens netværksindstillinger. Sørg for, at din printer og POS-enheden begge er på et netværk på 2,4 GHz. Printeren kan kun oprette forbindelse til et netværk på 2,4 GHz.
 3. Tryk på Mere > Indstillinger > Opsæt hardware i Shopify POS-appen.
 4. Tryk på Kvitteringsprinter > Star Micronics > Wi-Fi.
 5. Tryk på Tillad adgang til lokation.
 6. Tryk for at give Shopify POS tilladelse til at bruge din lokation.
 7. Sørg for, at din printer er tændt, og tryk på Næste trin.
 8. Sørg for, at du har lagt papir i printeren, og tryk på Næste trin.
 9. Opret forbindelse til kvitteringsprinteren i din iPads Wi-Fi-indstillinger.
 10. Gå tilbage til Shopify POS-appen, og log ind på appen igen. Tryk på Fuldfør Wi-Fi-oplysninger, når Shopify POS har fundet printeren. Hvis denne indstilling ikke vises, skal du muligvis gentage trin 1 til 11.
 11. Tryk på Vælg for at vælge den type netværkssikkerheds, som dit Wi-Fi-netværk bruger. Tryk derefter på Gem.
 12. Angiv adgangskoden til dit Wi-Fi-netværk, og tryk derefter på Udført.
 13. Tryk på Opret forbindelse, og tryk derefter på Udført.

Bekræft, at din printer vises som tilsluttet under Kvitteringsprintere.

Når du har tilsluttet din printer, skal du huske at gøre følgende:

Bemærk: Har du problemer med din printer? Kontakt Star Micronics Support for at få hjælp.

Initialiser printernetværkets indstillinger

Hvis du vil forbinde din printer med et nyt Wi-Fi-netværk, skal du initialisere printerens netværksindstillinger.

Når du initialiserer din printer, nulstilles indstillingerne til deres standardindstillinger. Du skal konfigurere de indstillinger, som du bruger, som f.eks. indstillinger for trådløs og adgangskode, igen.

Fremgangsmåde:

 1. Sluk printeren.
 2. Tryk på RST-knappen, og hold den nede, samtidig med at du tænder printeren.
 3. Hold knappen RST nede, indtil printeren nulstilles to gange. Når enheden nulstilles, udsender den en intern lyd.
 4. Sluk printeren.

Hvis din TSP143IIIW-printer holder op med at fungere

Følg nedenstående trin for at begynde fejlfindingen af din printer:

 1. Sørg for, at din printers Wi-Fi-forbindelse er opsat korrekt.
 2. Bekræft, at du har forbindelse til internettet. Din printer kræver et internetsignal for at kunne køre korrekt.
 3. Bekræft, at din printer vises på siden Hardware i Shopify POS-appen. Hvis printeren er tilsluttet forkert, vil den ikke blive vist på indstillingssiden, og den vil blive vist som “Frakoblet”.
 4. Prøv at slukke og tænde for printeren igen. Dette genstarter din printer og retter som regel eventuelle problemer med printeren.
 5. Hvis de forrige trin ikke har løst dit problem, skal du foretage fejlfinding af printeren:
  1. Sluk printeren, og tryk og hold nede på knappen FEED. Tænd nu printeren igen, mens du samtidig bliver ved med at holde knappen FEED nede.
  2. Lad printeren udskrive firmwareoplysningerne, og slip derefter knappen Feed. Printeren forsøger at oprette forbindelse til internettet og fortsætte derefter med at udskrive flere diagnostiske oplysninger. Gennemgå følgende fejlfindingstrin, der matcher den viste fejltekst:
  3. IP-adressen under “Status for aktuelle IP-parametre” viser nuller: Start med at slukke printeren. Vent fem sekunder, og tænd derefter printeren igen. Prøv at udføre fejlfindingsprocessen igen. Hvis dette ikke virker, skal du bekræfte, at du har fulgt vejledningen til printerinstallation og -opsætning. Sørg for, at din printer er sluttet til strøm og har forbindelse til dit trådløse netværk. Hvis ingen af ovenstående løsninger virker, skal du kontakte din internetudbyder. Det kan være et problem med din internetopsætning.
  4. Jeg får vist beskeden “Ingen værtsforbindelse”: Dette sker som regel, når internetforbindelsen afbrydes, eller når din printer ikke er sluttet korrekt til routeren. Kontrollér dit internetsignal og din trådløse router.

Bemærk: Har du problemer med din printer? Kontakt Star Micronics Support for at få hjælp.

Hvis FEJL-indikatoren blinker rødt

Dette skyldes, at der ikke er noget papir i printeren. Åbn printeren, sæt nyt papir i, og luk låget. FEJL-indikatoren bør herefter blive slukket, og KLAR-indikatoren bør blive tændt.

Papirstop

Hvis du fører papir skråt ind i kvitteringsprinteren, vil det sandsynligvis forårsage papirstop. Hvis dette sker, skal du slukke for printeren, åbne den og prøve at sætte papiret i igen.

Hvis du forsøger at gøre dine kvitteringer smallere end den angivne bredde på 3 tommer (80 mm), skal du sørge for at bruge den angivne skillelinje. Lad være med at folde papiret, når du sætter det i printeren.

Tilpas kvitteringer

Du kan tilpasse både det grundlæggende kvitteringslayout og transaktionsbeskrivelsen.

Begrænsninger ved brug af Star Micronics TSP100IIIW (Wifi)-kvitteringsprinter

Shopify POS fungerer ikke samtidigt med flere TSP100IIIW (Wifi)-kvitteringsprintere.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis