Trådløs Star Micronics TSP650II Bluetooth-kvitteringsprinter

Betingelser

Hvis du vil bruge denne hardware sammen med din Shopify-butik, skal du opfylde følgende krav:

 • Shopify POS-appen
 • en kompatibel iPad med iOS 15 eller nyere, en iPhone med iOS 15 eller nyere eller en kompatibel Android-enhed med version 10 eller nyere

Køb papir til din trådløse Bluetooth-kvitteringsprinter

Alle typer af ruller med termisk papir vil fungere sammen med printeren, hvis:

Specifikationer for papiret til den trådløse kvitteringsprinter med Bluetooth
Specifikationer Måling
Bredde 80 mm standard
Tykkelse Mellem 0,053 mm og 0,085 mm
Rullediameter Op til 83 mm

Du kan finde en beskrivelse af, hvordan du sætter papir i kvitteringsprinteren, i vejledningen i producentens hardwaremanual.

Tilslut din Bluetooth-printer

Du skal slutte din printer til strømforsyningen.

Fremgangsmåde:

 1. Sæt den ene ende af strømkablet i bag på kvitteringsprinteren.
 2. Sæt den anden ende af kablet i en stikkontakt.
 3. Tænd printeren. STRØM-indikatoren vil lyse konstant grønt. FEJL-indikatoren blinker rødt, når der ikke er isat papir.

Herefter er du klar til at parre printeren med din iPad.

Statusindikatorlamper

Det er nyttigt at forstå betydningen af statuslamperne bag på den trådløse Bluetooth-kvitteringsprinter:

Sådan læses statuslamperne på den trådløse kvitteringsprinter med Bluetooth
Statuslampe Status
Grøn (blinker ikke) Ikke tilsluttet
Blinker grønt I parringstilstand
Blå (blinker ikke) Tilsluttet og klar til udskrivning
Blinker lilla Automatisk tilslutning er slået til

Par din Bluetooth-printer

Når kvitteringsprinteren parres med din iPad, kan enhederne oprette forbindelse til hinanden, når de bruges fremover.

Du skal kun parre din printer med din iPad én gang, men du skal oprette forbindelse til den, hver gang du tænder enhederne.

Automatisk tilslutning er aktiveret på den nyeste model af den trådløse Star Micronics TSP650II Bluetooth-kvitteringsprinter (modelnummer 39449871). Det betyder, at der automatisk oprettes Bluetooth-forbindelse, hver gang printeren tændes, og den er inden for din iPads rækkevidde, efter du har parret printeren med din iPad.

Fremgangsmåde:

 1. Slut din printer til strømforsyningen.
 2. Tryk på ikonet Indstillinger på din iPad, og tryk derefter på menupunktet Bluetooth. Du bør kunne se Star Micronics-printeren på listen ENHEDER. Printerens status er Ikke parret:
 1. Find den røde Par-knap, som er placeret bag på printeren, og hold den nede i fem sekunder. Efter fem sekunder begynder den grønne LED-indikator bag på at blinke, hvilket indikerer, at enheden er i parringstilstand. Parringstilstanden varer i 60 sekunder.
 2. Mens din printer er i parringstilstand, skal du trykke på printeren Star Micronics på listen ENHEDER på din iPad. Efter en kort parringsproces vises printeren som Tilsluttet, og LED-indikatoren bag på printeren lyser konstant blåt:

Tilslutning af ældre modeller

Ældre modeller af Bluetooth-printere leveres med den automatiske tilslutning slået fra. Det betyder, at en parret printer ikke opretter forbindelse automatisk, heller ikke selvom den er tændt og er inden rækkevidde af den iPad, den er parret med.

Du har to valgmuligheder, hvis automatisk tilslutning er slået fra:

Aktivering af automatisk tilslutning

Hvis du vil have, at din parrede printer opretter forbindelse automatisk, hver gang du tænder den, og iPad'en er inden for rækkevidde, skal du aktivere automatisk tilslutning.

Automatisk Bluetooth-tilslutning er slået til som standard for modelnummer 39449871. Du skal bruge en app fra Star Micronics til ældre modeller.

Fremgangsmåde:

 1. Sørg for, at din printer er parret med din iPad.
 2. Download appen Star Setting Utility, som er udviklet af Star Micronics, fra Apple App Store.
 3. Åbn Star Setting Utility, og vælg derefter din parrede kvitteringsprinter på listen.
 4. Tryk på til/fra-knappen Automatisk tilslutning for at slå automatisk tilslutning til, og tryk derefter på Udført.
 5. Tryk på Opdater, når du bliver bedt om det.
 6. For at fuldføre konfigurationen af automatisk tilslutning skal du tænde printeren ved at slukke for den, vente i fem sekunder og derefter tænde den igen.
 7. Nu skal du vælge printeren på listen Bluetooth-enheder i indstillingerne for iPad'en endnu en gang. Tryk på printerens navn, og vent på, at den opretter forbindelse.

Fremover vil din trådløse Bluetooth-kvitteringsprinter automatisk oprette forbindelse, hver gang du tænder den, hvis iPad'en er inden for rækkevidde. Du behøver ikke at vælge den på listen Bluetooth-enheder.

Tilslut din printer og iPad manuelt

Hvis automatisk tilslutning ikke er aktiveret, skal du tilslutte den parrede printer manuelt, hver gang du tænder den. For at gøre dette skal du trykke på printerens navn på listen Bluetooth-enheder under indstillingerne for iPad'en (ikke indstillingerne for Shopify POS-appen).

Når du har forbundet din trådløse Bluetooth-kvitteringsprinter med din iPad

Når du har tilsluttet din printer, skal du huske at gøre følgende:

Ophæv parringen mellem din iPad og din kvitteringsprinter

 1. Sluk for printeren.
 2. Tryk på Bluetooth i indstillingerne for din iPad for at se dine tilsluttede Bluetooth-enheder.
 3. Tryk på symbolet i til højre for printernavnet, og tryk derefter på Glem denne enhed for at fjerne printeren fra listen over Bluetooth-enheder.
 4. På skærmbilledet Indstillinger i Shopify POS skal du trykke på Administrer tilsluttet hardware.
 5. Tryk på navnet på den printer, du vil fjerne.
 6. Tryk på Afbryd forbindelsen til Printeren i iOS-indstillingerne.

Nulstil Bluetooth-indstillingerne på din kvitteringsprinter

Du kan nulstille kvitteringsprinteren til dens fabriksindstillinger.

Fremgangsmåde:

 1. Fjern parringen mellem din iPad og din kvitteringsprinter, og sluk derefter din iPad.
 2. Når printeren er slukket, skal du finde nulstillingsknappen bag på printeren, og derefter bruge en pen til at trykke på knappen og holde den nede.
 3. Tænd for printeren, mens du holder nulstillingsknappen nede. Fortsæt med at holde nulstillingsknappen nede i 10 sekunder, efter du har tændt printeren, og slip derefter nulstillingsknappen.
 4. Lamperne foran på printeren begynder at blinke. Vent, indtil Strømlampen lyser grønt, og Fejllampen er slukket.
 5. Test kvitteringsprinteren:

  1. Sluk kvitteringsprinteren.
  2. Hold knappen FEED nede.
  3. Tænd for printeren, mens du holder knappen FEED nede.
  4. Slip slippe knappen FEED, når printeren starter udskrivningen.
  5. Sørg for, at den anden side indeholder printerens Bluetooth-oplysninger.
 6. Tænd for din iPad, og par den med kvitteringsprinteren.

Hvis du bruger modelnummer 39449871, vil den automatiske tilslutning forblive aktiveret ved nulstilling, men du skal parre dine enheder igen. På ældre modeller skal du tilslutte printeren manuelt eller aktivere automatisk tilslutning igen, når du har parret printeren med din iPad.

Begrænsninger ved brug af Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless-kvitteringsprinter

Shopify POS har et eksklusivt 1-til-1-forhold til Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless-kvitteringsprinteren, hvilket betyder følgende:

 • Du kan ikke forbinde flere enheder til den samme printer.

 • Shopify POS fungerer ikke samtidigt med flere printere.

Fejlfinding af Star Micronics TSP650II

Hvis du har problemer med at bruge Star Micronics TSP650II, kan du prøve disse fejlfindingstrin.

Fremgangsmåde:

 1. Kontrollér, at du opfylder følgende grundlæggende krav:

  • Din Shopify POS-app er opdateret.
  • Din iPads version af iOS er opdateret.
  • Din iPad har Bluetooth aktiveret.
 2. Kontrollér, at printerpapiret er isat korrekt, og at statusindikatorlampen lyser konstant grønt.

 3. Ophæv parringen mellem din iPad og din kvitteringsprinter.

 4. Gendan din kvitteringsprinters fabriksindstillinger ved at følge den samme vejledning som til den trådløse Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth-kvitteringsprinter.

 5. Par din iPad med kvitteringsprinteren.

 6. Genstart printeren.

 7. Gå til indstillingerne for Bluetooth på din iPad, og bekræft, at Star Micronics-printeren vises som Ikke tilsluttet.

 8. Tryk på printeren for at oprette forbindelse til den.

 9. Genstart printeren, når den vises som Tilsluttet. Når printeren tændes, skal den vises kortvarigt som Ikke tilsluttet og derefter som Tilsluttet.

 10. Hvis printeren ikke opretter forbindelse automatisk, når du genstarter den for anden gang, skal du aktivere automatisk tilslutning.

 11. Test printeren ved at udskrive en testkvittering.

Kontakt Shopify Support, hvis du stadig har problemer med at bruge kvitteringsprinteren, efter du har gennemført disse trin.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis