เครื่องพิมพ์ใบเสร็จไร้สาย Star Micronics TSP650II Bluetooth

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ฮาร์ดแวร์นี้กับร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • แอป Shopify POS
 • iPad ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งาน iPadOS 15 ขึ้นไป, iPhone ที่ใช้งาน iOS 15 ขึ้นไป หรืออุปกรณ์ Android ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งานเวอร์ชัน 10 ขึ้นไป

การซื้อกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth ของคุณ

ม้วนกระดาษเทอร์มอลใดๆ จะใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ได้ หาก:

ข้อมูลจำเพาะของกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สายระบบ Bluetooth
ข้อมูลจำเพาะ ขนาด
ความกว้าง 80 มม. ตามมาตรฐาน
ความหนา ตั้งแต่ 0.053 มม. ถึง 0.085 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน สูงสุด 83 มม.

สำหรับคำอธิบายวิธีการโหลดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ดูคำแนะนำในคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ Bluetooth ของคุณ

คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

ขั้นตอน:

 1. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ
 2. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับเต้าเสียบไฟ
 3. เปิดเครื่องพิมพ์ สัญลักษณ์ พลังงาน จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวทึบ สัญลักษณ์ ข้อผิดพลาด จะกะพริบเป็นสีแดงเมื่อไม่ได้โหลดกระดาษไว้

หลังจากนี้คุณก็พร้อมที่จะจับคู่เครื่องพิมพ์กับ iPad ของคุณแล้ว

แสงไฟแสดงสถานะ

การทำความเข้าใจความหมายของไฟแสดงสถานะที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเอง:

การตีความไฟแสดงสถานะบนเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth
ไฟสถานะ สถานะ
สีเขียว (ไม่กะพริบ) ไม่ได้เชื่อมต่อ
กะพริบสีเขียว อยู่ในโหมดการจับคู่
สีน้ำเงิน (ไม่กะพริบ) มีการเชื่อมต่อและพร้อมพิมพ์แล้ว
กะพริบสีม่วง การเชื่อมต่ออัตโนมัติเปิดอยู่

จับคู่เครื่องพิมพ์ Bluetooth ของคุณ

การจับคู่ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จกับ iPad ของคุณจะช่วยให้อุปกรณ์เชื่อมต่อเองอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งานครั้งต่อไป

คุณต้องจับคู่เครื่องพิมพ์ของคุณกับ iPad เพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ทุกครั้งที่เปิดอุปกรณ์

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Star Micronics TSP650II Bluetooth รุ่นล่าสุด (หมายเลขรุ่น 39449871) สามารถเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าหลังจากคุณจับคู่เครื่องพิมพ์กับ iPad การเชื่อมต่อ Bluetooth จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดสวิตช์ของเครื่องพิมพ์และอยู่ในระยะใช้งานของ iPad

ขั้นตอน:

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ
 2. แตะที่ไอคอน การตั้งค่า บน iPad ของคุณ จากนั้นแตะที่ตัวเลือกเมนู Bluetooth คุณจะเห็นเครื่องพิมพ์ Star Micronics ในรายการ อุปกรณ์ โดยสถานะของเครื่องพิมพ์จะแสดงว่า ไม่ได้จับคู่
 1. ค้นหาปุ่มจับคู่สีแดงที่อยู่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ แล้วกดค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที หลังผ่านไป 5 วินาที ไฟ LED สีเขียวที่ด้านหลังจะเริ่มกะพริบ ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในโหมดจับคู่ โหมดการจับคู่จะอยู่นาน 60 วินาที
 2. ขณะที่เครื่องพิมพ์ของคุณอยู่ในโหมดจับคู่ ให้แตะที่เครื่องพิมพ์ Star Micronics ในรายการ “อุปกรณ์” บน iPad หลังจากขั้นตอนการจับคู่ เครื่องพิมพ์จะแสดงสถานะว่า “เชื่อมต่อแล้ว” แล้วไฟ LED ที่ด้านหลังของเครื่องจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

การเชื่อมต่อสำหรับรุ่นเก่า

เครื่องพิมพ์ Bluetooth รุ่นเก่าจะปิดการเชื่อมต่ออัตโนมัติพร้อมกับตัวเครื่อง ซึ่งหมายความว่าเครื่องพิมพ์ที่จับคู่จะไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะเปิดเครื่องและอยู่ภายในขอบเขตการใช้งานของ iPad ที่จับคู่ด้วยก็ตาม

หากการเชื่อมต่ออัตโนมัติปิดอยู่ คุณมีสองตัวเลือกดังนี้:

การเปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

หากต้องการให้เครื่องพิมพ์ที่จับคู่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่อง และมี iPad อยู่ในขอบเขตการใช้งาน คุณต้องเปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

สำหรับหมายเลขรุ่น 39449871 การเชื่อมต่ออัตโนมัติทาง Bluetooth จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ส่วนรุ่นที่เก่ากว่านั้น คุณจำเป็นต้องใช้แอปที่สร้างโดย Star Micronics

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณจับคู่กับ iPad แล้ว
 2. ดาวน์โหลดแอป Star Setting Utility ที่สร้างโดย Star Micronics จาก Apple App Store
 3. เปิด Star Setting Utility จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่จับคู่ของคุณจากรายการ
 4. แตะสวิตช์สลับการเชื่อมต่ออัตโนมัติเพื่อเปิดการเชื่อมต่ออัตโนมัติ จากนั้นแตะที่เสร็จสิ้น
 5. เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้แตะที่อัปเดต
 6. หากต้องการเสร็จสิ้นการกำหนดค่าการเชื่อมต่ออัตโนมัติ ให้เปิดปิดเครื่องพิมพ์โดยการปิดใช้งาน รอ 5 วินาที จากนั้นจึงเปิดใหม่อีกครั้ง
 7. ตอนนี้คุณต้องเลือกเครื่องพิมพ์จากรายการอุปกรณ์ Bluetooth ในการตั้งค่า iPad อีกครั้งหนึ่ง แตะที่ชื่อเครื่องพิมพ์แล้วรอให้เชื่อมต่อ

นับจากนี้ไปเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth ของคุณจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่องหาก iPad อยู่ในขอบเขตการใช้งาน โดยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกเครื่องพิมพ์จากรายการอุปกรณ์ Bluetooth

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และ iPad ของคุณด้วยตนเอง

หากไม่ได้เปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่จับคู่ด้วยตนเองทุกครั้งที่เปิดใช้ โดยแตะที่ชื่อเครื่องพิมพ์ในรายการอุปกรณ์ Bluetooth ในการตั้งค่า iPad (ไม่ใช่การตั้งค่าแอป Shopify POS) เพื่อดำเนินการดังกล่าว

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth กับ iPad ของคุณแล้ว

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

เลิกจับคู่ iPad และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 1. ปิดเครื่องพิมพ์
 2. ในการตั้งค่า iPad ของคุณ ให้แตะที่ Bluetooth เพื่อแสดงอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อ
 3. แตะที่รูปสัญลักษณ์ i ด้านขวาของชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นแตะที่ลืมอุปกรณ์นี้เพื่อลบเครื่องพิมพ์ออกจากรายการอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
 4. แตะที่ จัดการฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อ ในหน้าจอ การตั้งค่า ของ Shopify POS
 5. แตะที่ชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการลบออก
 6. แตะที่ เลิกเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ในการตั้งค่า iOS

รีเซ็ตการตั้งค่า Bluetooth ในเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

คุณสามารถคืนค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

ขั้นตอน:

 1. เลิกจับคู่ iPad และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ แล้วจึงปิด iPad ของคุณ
 2. เมื่อปิดเครื่องพิมพ์อยู่ ให้หาปุ่มรีเซ็ตที่อยู่ด้านหลังของเครื่อง จากนั้นใช้ปากกาเพื่อกดปุ่มค้างไว้
 3. เปิดเครื่องพิมพ์ขณะที่กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ กดต่อไปเป็นเวลา 10 วินาทีหลังจากเปิดเครื่องพิมพ์ เสร็จแล้วจึงปล่อยปุ่มรีเซ็ต
 4. ไฟที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์จะเริ่มกะพริบ รอจนกว่าไฟพลังงานจะเป็นสีเขียวทึบ และไฟข้อผิดพลาดดับลง
 5. ทดสอบเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ:

  1. ปิดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
  2. กดปุ่มฟีดค้างไว้
  3. เปิดเครื่องพิมพ์ขณะที่กดปุ่มฟีดค้างไว้
  4. เมื่อเครื่องพิมพ์เริ่มพิมพ์ ให้ปล่อยปุ่มฟีด
  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าที่สองประกอบด้วยข้อมูล Bluetooth ของเครื่องพิมพ์
 6. เปิด iPad ของคุณและจับคู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

หากคุณใช้รุ่นหมายเลข 39449871 การรีเซ็ตจะเป็นการเปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติทิ้งไว้ต่อไป แม้ว่าคุณจะต้องจับคู่อุปกรณ์อีกครั้งก็ตาม สำหรับรุ่นที่เก่ากว่า คุณจะต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ด้วยตนเองอีกครั้ง หรือเปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติอีกครั้ง หลังจากที่จับคู่เครื่องพิมพ์กับ iPad เรียบร้อยแล้ว

ข้อจำกัดเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless

Shopify POS มีความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ 1 กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless แบบพิเศษ ซึ่งหมายถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • คุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายชิ้นเข้ากับเครื่องพิมพ์เดียวกันได้

 • Shopify POS จะไม่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จหลายเครื่องในเวลาเดียวกัน

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Star Micronics TSP650II

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งาน Star Micronics TSP650II ให้ลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดพื้นฐานเหล่านี้:

  • แอป Shopify POS ของคุณเป็นปัจจุบัน
  • iOS ของ iPad คุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด
  • iPad ของคุณเปิดใช้งาน Bluetooth แล้ว
 2. ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งกระดาษพิมพ์อย่างถูกต้องและไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียวทึบ

 3. เลิกจับคู่ iPad และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 4. คืนค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จกลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเดียวกันสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จไร้สายระบบบลูทูธ Star Micronics TSP100IIIBI

 5. จับคู่ iPad ของคุณกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

 6. เริ่มการทำงานเครื่องพิมพ์ใหม่

 7. ไปที่การตั้งค่า Bluetooth ของ iPad และยืนยันว่าเครื่องพิมพ์ Star Micronics แสดงสถานะว่า “ไม่ได้เชื่อมต่อ

 8. แตะที่เครื่องพิมพ์เพื่อเชื่อมต่อ

 9. เมื่อเครื่องพิมพ์แสดงสถานะว่าเชื่อมต่อ ให้เริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง เมื่อเครื่องพิมพ์เปิดขึ้น ระบบจะแสดงสถานะครู่หนึ่งว่าไม่ได้เชื่อมต่อ แล้วจึงกลายเป็นเชื่อมต่อ

 10. หากเครื่องพิมพ์ไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มการทำงานใหม่เป็นครั้งที่สอง คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

 11. ทดสอบเครื่องพิมพ์โดยการพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบ

หากคุณยังประสบปัญหาในการใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จหลังจากลองดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี