เครื่องพิมพ์ใบเสร็จไร้สาย Star Micronics TSP650II Bluetooth

หมายเลขรุ่น: 39449871

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ฮาร์ดแวร์นี้กับร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • Shopify POS โฉมใหม่
 • มี iPad หรือ iPhone ที่เข้ากันได้ ซึ่งใช้ iOS 11 หรือใหม่กว่า

สถานที่ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จไร้สาย Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth ไม่มีจำหน่ายจากร้านค้าฮาร์ดแวร์ Shopify แต่คุณสามารถซื้อได้โดยตรงจาก Barcodes Inc

การซื้อกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth ของคุณ

ม้วนกระดาษเทอร์มอลใดๆ จะใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ได้ หาก:

ข้อมูลจำเพาะของกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สายระบบ Bluetooth
ข้อมูลจำเพาะ ขนาด
ความกว้าง 80 มม. ตามมาตรฐาน
ความหนา ตั้งแต่ 0.053 มม. ถึง 0.085 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน สูงสุด 83 มม.

สำหรับคำอธิบายวิธีการโหลดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ดูคำแนะนำในคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ Bluetooth ของคุณ

คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

ขั้นตอน:

 1. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 2. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับเต้าเสียบไฟ

 3. เปิดเครื่องพิมพ์ สัญลักษณ์ พลังงาน จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวทึบ สัญลักษณ์ ข้อผิดพลาด จะกะพริบเป็นสีแดงเมื่อไม่ได้โหลดกระดาษไว้

หลังจากนี้คุณก็พร้อมที่จะจับคู่เครื่องพิมพ์กับ iPad ของคุณแล้ว

แสงไฟแสดงสถานะ

การทำความเข้าใจความหมายของไฟแสดงสถานะที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเอง:

การตีความไฟแสดงสถานะบนเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth
ไฟสถานะ สถานะ
สีเขียว (ไม่กะพริบ) ไม่ได้เชื่อมต่อ
กะพริบสีเขียว อยู่ในโหมดการจับคู่
สีน้ำเงิน (ไม่กะพริบ) มีการเชื่อมต่อและพร้อมพิมพ์แล้ว
กะพริบสีม่วง การเชื่อมต่ออัตโนมัติเปิดอยู่

จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth กับ iPad ของคุณ

การจับคู่ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จกับ iPad ของคุณจะช่วยให้อุปกรณ์เชื่อมต่อเองอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งานครั้งต่อไป

คุณต้องจับคู่เครื่องพิมพ์ของคุณกับ iPad เพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่ต้อง เชื่อมต่อ กับเครื่องพิมพ์ทุกครั้งที่เปิดอุปกรณ์

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Star Micronics TSP650II Bluetooth รุ่นล่าสุด (หมายเลขรุ่น 39449871) สามารถเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าหลังจากที่คุณจับคู่เครื่องพิมพ์กับ iPad แล้ว การเชื่อมต่อ Bluetooth จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดสวิตช์ของเครื่องพิมพ์และอยู่ในขอบเขตการใช้งานของ iPad

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งกระดาษไว้ในเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างถูกต้องก่อนที่คุณจะจับคู่กับ Shopify POS

หากเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นรุ่นเก่า คุณจำเป็นต้องจับคู่และเชื่อมต่อด้วยตนเอง หรือเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติหลังจากจับคู่เครื่องพิมพ์กับ iPad ของคุณเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน:

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ

 2. แตะที่ > การตั้งค่า ในแอป Shopify POS

 3. แตะที่ ติดตั้งฮาร์ดแวร์

 4. แตะที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ > TSP650III

 5. ทำตามคำแนะนำในโมดอล จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แล้วแตะที่ ดูอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน

 6. ในรายการเลือกอุปกรณ์เสริม ให้แตะที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ

หลังการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น คุณจะเห็นข้อความในหน้าจอการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของคุณ และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Bluetooth แบบไร้สาย จะแสดงสถานะว่ากำลังเชื่อมต่อ

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แล้วไฟ LED ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทึบ แต่หากตั้งค่าไม่สำเร็จ โปรดรีเซ็ตเครื่องพิมพ์แล้วลองใหม่อีกครั้ง

ตราบใดที่เครื่องพิมพ์ยังคงจับคู่กับ iPad ระบบก็จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องพิมพ์และ iPad อยู่ในขอบเขตการใช้งานและตัวเครื่องเปิดอยู่

การจับคู่เครื่องพิมพ์ Bluetooth ของคุณด้วยตนเอง

หากคุณประสบปัญหาในการจับคู่เครื่องพิมพ์ Bluetooth ให้ลองจับคู่ด้วยตนเองจากการตั้งค่า iPad ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ

 2. แตะที่ไอคอน การตั้งค่า บน iPad ของคุณ จากนั้นแตะที่ตัวเลือกเมนู Bluetooth คุณจะเห็นเครื่องพิมพ์ Star Micronics ในรายการ อุปกรณ์ โดยสถานะของเครื่องพิมพ์จะแสดงว่า ไม่ได้จับคู่

หมายเหตุ: หากได้รับคำเชิญให้ดาวน์โหลดแอปที่เกี่ยวข้องกับเครื่องพิมพ์นี้ คุณสามารถดำเนินการดาวน์โหลดได้เลย คุณจำเป็นต้องมีแอปนี้หากกำลังใช้เครื่องพิมพ์รุ่นเก่าและต้องการจะเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติ

 1. ค้นหาปุ่มจับคู่สีแดงที่อยู่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ แล้วกดค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที หลังผ่านไป 5 วินาที ไฟ LED สีเขียวที่ด้านหลังจะเริ่มกะพริบ ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในโหมดจับคู่ โหมดการจับคู่จะอยู่นาน 60 วินาที

 2. ขณะที่เครื่องพิมพ์ของคุณอยู่ในโหมดจับคู่ ให้แตะที่เครื่องพิมพ์ Star Micronics ในรายการ อุปกรณ์ บน iPad หลังจากขั้นตอนการจับคู่ชั่วขณะหนึ่ง เครื่องพิมพ์จะแสดงสถานะว่า เชื่อมต่อแล้ว แล้วไฟ LED ที่ด้านหลังของเครื่องจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทึบ

หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์ของคุณต้องอยู่ในโหมดจับคู่ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถจับคู่กับ iPad ได้ หากคุณเห็นข้อความว่าการจับคู่ไม่สำเร็จ ให้กดปุ่มจับคู่บนเครื่องพิมพ์ค้างไว้ 5 วินาทีแล้วลองอีกครั้ง

การเชื่อมต่อสำหรับรุ่นเก่า

เครื่องพิมพ์ Bluetooth รุ่นเก่าจะปิดการเชื่อมต่ออัตโนมัติพร้อมกับตัวเครื่อง ซึ่งหมายความว่าเครื่องพิมพ์ที่จับคู่จะไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะเปิดเครื่องและอยู่ภายในขอบเขตการใช้งานของ iPad ที่จับคู่ด้วยก็ตาม

หากการเชื่อมต่ออัตโนมัติปิดอยู่ คุณมีสองตัวเลือกดังนี้:

 • เปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติสำหรับเครื่องพิมพ์นี้ เพื่อให้เชื่อมต่อกับ iPad ที่จับคู่ไว้โดยอัตโนมัติในอนาคต
 • เชื่อมต่อด้วยตนเองทุกครั้งที่คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์นี้

การเปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

หากต้องการให้เครื่องพิมพ์ที่จับคู่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่อง และมี iPad อยู่ในขอบเขตการใช้งาน คุณต้องเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติ

สำหรับหมายเลขรุ่น 39449871 การเชื่อมต่ออัตโนมัติทาง Bluetooth จะเปิดใช้ตามค่าเริ่มต้น ส่วนรุ่นที่เก่ากว่านั้น คุณจำเป็นต้องใช้แอปที่สร้างโดย Star Micronics

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณจับคู่กับ iPad แล้ว

 2. ดาวน์โหลดแอป Star Setting Utility ที่สร้างโดย Star Micronics จาก Apple App Store

 3. เปิด Star Setting Utility จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่จับคู่ของคุณจากรายการ

 4. แตะสวิตช์สลับการเชื่อมต่ออัตโนมัติเพื่อเปิดการเชื่อมต่ออัตโนมัติ จากนั้นแตะที่เสร็จสิ้น

 5. เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้แตะที่อัปเดต

 6. หากต้องการเสร็จสิ้นการกำหนดค่าการเชื่อมต่ออัตโนมัติ ให้เปิดปิดเครื่องพิมพ์โดยการปิดใช้งาน รอ 5 วินาที จากนั้นจึงเปิดใหม่อีกครั้ง

 7. ตอนนี้คุณต้องเลือกเครื่องพิมพ์จากรายการอุปกรณ์ Bluetooth ในการตั้งค่า iPad อีกครั้งหนึ่ง แตะที่ชื่อเครื่องพิมพ์แล้วรอให้เชื่อมต่อ

นับจากนี้ไปเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth ของคุณจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่องหาก iPad อยู่ในขอบเขตการใช้งาน โดยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกเครื่องพิมพ์จากรายการอุปกรณ์ Bluetooth

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และ iPad ของคุณด้วยตนเอง

หากไม่ได้เปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่จับคู่ด้วยตนเองทุกครั้งที่เปิดใช้ โดยแตะที่ชื่อเครื่องพิมพ์ในรายการอุปกรณ์ Bluetooth ในการตั้งค่า iPad (ไม่ใช่การตั้งค่าแอป Shopify POS) เพื่อดำเนินการดังกล่าว

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth กับ iPad ของคุณแล้ว

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

เลิกจับคู่ iPad และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 1. ปิดเครื่องพิมพ์

 2. ในการตั้งค่า iPad ของคุณ ให้แตะที่ Bluetooth เพื่อดูอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อ

 3. แตะที่รูปสัญลักษณ์ i ด้านขวาของชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นแตะที่ลืมอุปกรณ์นี้เพื่อลบเครื่องพิมพ์ออกจากรายการอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

 4. แตะที่ จัดการฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อ ในหน้าจอ การตั้งค่า ของ Shopify POS

 5. แตะที่ชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการลบออก

 6. แตะที่ เลิกเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ในการตั้งค่า iOS

รีเซ็ตการตั้งค่า Bluetooth ในเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

คุณสามารถคืนค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

ขั้นตอน:

 1. เลิกจับคู่ iPad และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ แล้วจึงปิด iPad ของคุณ

 2. เมื่อปิดเครื่องพิมพ์อยู่ ให้หาปุ่มรีเซ็ตที่อยู่ด้านหลังของเครื่อง จากนั้นใช้ปากกาเพื่อกดปุ่มค้างไว้

 3. เปิดเครื่องพิมพ์ขณะที่กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ กดต่อไปเป็นเวลา 10 วินาทีหลังจากเปิดเครื่องพิมพ์ เสร็จแล้วจึงปล่อยปุ่มรีเซ็ต

 4. ไฟที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์จะเริ่มกะพริบ รอจนกว่าไฟพลังงานจะเป็นสีเขียวทึบ และไฟข้อผิดพลาดดับลง

 5. ทดสอบเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ:

  1. ปิดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
  2. กดปุ่มฟีดค้างไว้
  3. เปิดเครื่องพิมพ์ขณะที่กดปุ่มฟีดค้างไว้
  4. เมื่อเครื่องพิมพ์เริ่มพิมพ์ ให้ปล่อยปุ่มฟีด
  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าที่สองประกอบด้วยข้อมูล Bluetooth ของเครื่องพิมพ์
 6. เปิด iPad ของคุณและจับคู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

หากคุณใช้หมายเลขรุ่น 39449871 การรีเซ็ตจะเป็นการเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติทิ้งไว้ต่อไป ถึงแม้ว่าคุณจะต้องจับคู่อุปกรณ์อีกครั้งก็ตาม สำหรับรุ่นที่เก่ากว่า คุณจะต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ด้วยตนเองอีกครั้ง หรือเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติอีกครั้ง หลังจากที่จับคู่เครื่องพิมพ์กับ iPad เรียบร้อยแล้ว

ข้อจำกัดเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless

Shopify POS มีความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ 1 กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless แบบพิเศษ ซึ่งหมายถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ iPad หลายเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์เดียวกันได้

 • Shopify POS จะไม่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จหลายเครื่องในเวลาเดียวกัน

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Star Micronics TSP650II

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งาน Star Micronics TSP650II ให้ลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดพื้นฐานเหล่านี้:

- แอป Shopify POS ของคุณเป็นปัจจุบัน - iOS ของ iPad คุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด - iPad ของคุณเปิดใช้ Bluetooth แล้ว

 1. ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งกระดาษพิมพ์อย่างถูกต้องและไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียวทึบ

 2. เลิกจับคู่ iPad และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 3. คืนค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จกลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเดียวกันสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จไร้สายระบบบลูทูธ Star Micronics TSP100IIIBI

 4. จับคู่ iPad ของคุณกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

 5. เริ่มการทำงานเครื่องพิมพ์ใหม่

 6. ไปที่การตั้งค่า Bluetooth ของ iPad และยืนยันว่าเครื่องพิมพ์ Star Micronics แสดงสถานะว่าไม่ได้เชื่อมต่อ

 7. แตะที่เครื่องพิมพ์เพื่อเชื่อมต่อ

 8. เมื่อเครื่องพิมพ์แสดงสถานะว่าเชื่อมต่อ ให้เริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง เมื่อเครื่องพิมพ์เปิดขึ้น ระบบจะแสดงสถานะครู่หนึ่งว่าไม่ได้เชื่อมต่อ แล้วจึงกลายเป็นเชื่อมต่อ

 9. หากเครื่องพิมพ์ไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มการทำงานใหม่เป็นครั้งที่สอง คุณจำเป็นต้องเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติ

 10. ทดสอบเครื่องพิมพ์โดยการพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบ

หากคุณยังประสบปัญหาในการใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จหลังจากลองดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี