เครื่องพิมพ์ใบเสร็จไร้สาย Star Micronics TSP650II Bluetooth

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ฮาร์ดแวร์นี้กับร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • Shopify POS โฉมใหม่
 • iPad ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งาน iOS 12.5.1 หรือใหม่กว่า iPhone ที่ใช้งาน iOS 12.5.1 หรือใหม่กว่า หรืออุปกรณ์ Android ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งานเวอร์ชัน 7.0 (Nougat) หรือใหม่กว่า

สถานที่ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จไร้สาย Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth ไม่มีจำหน่ายจากร้านค้าฮาร์ดแวร์ Shopify แต่คุณสามารถซื้อได้โดยตรงจาก Barcodes Inc

การซื้อกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth ของคุณ

ม้วนกระดาษเทอร์มอลใดๆ จะใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ได้ หาก:

ข้อมูลจำเพาะของกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สายระบบ Bluetooth
ข้อมูลจำเพาะ ขนาด
ความกว้าง 80 มม. ตามมาตรฐาน
ความหนา ตั้งแต่ 0.053 มม. ถึง 0.085 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน สูงสุด 83 มม.

สำหรับคำอธิบายวิธีการโหลดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ดูคำแนะนำในคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ Bluetooth ของคุณ

คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

ขั้นตอน:

 1. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 2. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับเต้าเสียบไฟ

 3. เปิดเครื่องพิมพ์ สัญลักษณ์ พลังงาน จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวทึบ สัญลักษณ์ ข้อผิดพลาด จะกะพริบเป็นสีแดงเมื่อไม่ได้โหลดกระดาษไว้

หลังจากนี้คุณก็พร้อมที่จะจับคู่เครื่องพิมพ์กับ iPad ของคุณแล้ว

แสงไฟแสดงสถานะ

การทำความเข้าใจความหมายของไฟแสดงสถานะที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเอง:

การตีความไฟแสดงสถานะบนเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth
ไฟสถานะ สถานะ
สีเขียว (ไม่กะพริบ) ไม่ได้เชื่อมต่อ
กะพริบสีเขียว อยู่ในโหมดการจับคู่
สีน้ำเงิน (ไม่กะพริบ) มีการเชื่อมต่อและพร้อมพิมพ์แล้ว
กะพริบสีม่วง การเชื่อมต่ออัตโนมัติเปิดอยู่

จับคู่เครื่องพิมพ์ Bluetooth ของคุณ

การจับคู่ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จกับ iPad ของคุณจะช่วยให้อุปกรณ์เชื่อมต่อเองอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งานครั้งต่อไป

คุณต้องจับคู่เครื่องพิมพ์ของคุณกับ iPad เพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่ต้อง เชื่อมต่อ กับเครื่องพิมพ์ทุกครั้งที่เปิดอุปกรณ์

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Star Micronics TSP650II Bluetooth รุ่นล่าสุด (หมายเลขรุ่น 39449871) สามารถเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าหลังจากที่คุณจับคู่เครื่องพิมพ์กับ iPad แล้ว การเชื่อมต่อ Bluetooth จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดสวิตช์ของเครื่องพิมพ์และอยู่ในขอบเขตการใช้งานของ iPad

ขั้นตอน:

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ

 2. แตะที่ไอคอน การตั้งค่า บน iPad ของคุณ จากนั้นแตะที่ตัวเลือกเมนู Bluetooth คุณจะเห็นเครื่องพิมพ์ Star Micronics ในรายการ อุปกรณ์ โดยสถานะของเครื่องพิมพ์จะแสดงว่า ไม่ได้จับคู่

 1. ค้นหาปุ่มจับคู่สีแดงที่อยู่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ แล้วกดค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที หลังผ่านไป 5 วินาที ไฟ LED สีเขียวที่ด้านหลังจะเริ่มกะพริบ ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในโหมดจับคู่ โหมดการจับคู่จะอยู่นาน 60 วินาที

 2. ขณะที่เครื่องพิมพ์ของคุณอยู่ในโหมดจับคู่ ให้แตะที่เครื่องพิมพ์ Star Micronics ในรายการ อุปกรณ์ บน iPad หลังจากขั้นตอนการจับคู่ชั่วขณะหนึ่ง เครื่องพิมพ์จะแสดงสถานะว่า เชื่อมต่อแล้ว แล้วไฟ LED ที่ด้านหลังของเครื่องจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทึบ

การเชื่อมต่อสำหรับรุ่นเก่า

เครื่องพิมพ์ Bluetooth รุ่นเก่าจะปิดการเชื่อมต่ออัตโนมัติพร้อมกับตัวเครื่อง ซึ่งหมายความว่าเครื่องพิมพ์ที่จับคู่จะไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะเปิดเครื่องและอยู่ภายในขอบเขตการใช้งานของ iPad ที่จับคู่ด้วยก็ตาม

หากการเชื่อมต่ออัตโนมัติปิดอยู่ คุณมีสองตัวเลือกดังนี้:

การเปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

หากต้องการให้เครื่องพิมพ์ที่จับคู่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่อง และมี iPad อยู่ในขอบเขตการใช้งาน คุณต้องเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติ

สำหรับหมายเลขรุ่น 39449871 การเชื่อมต่ออัตโนมัติทาง Bluetooth จะเปิดใช้ตามค่าเริ่มต้น ส่วนรุ่นที่เก่ากว่านั้น คุณจำเป็นต้องใช้แอปที่สร้างโดย Star Micronics

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณจับคู่กับ iPad แล้ว

 2. ดาวน์โหลดแอป Star Setting Utility ที่สร้างโดย Star Micronics จาก Apple App Store

 3. เปิด Star Setting Utility จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่จับคู่ของคุณจากรายการ

 4. แตะสวิตช์สลับการเชื่อมต่ออัตโนมัติเพื่อเปิดการเชื่อมต่ออัตโนมัติ จากนั้นแตะที่เสร็จสิ้น

 5. เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้แตะที่อัปเดต

 6. หากต้องการเสร็จสิ้นการกำหนดค่าการเชื่อมต่ออัตโนมัติ ให้เปิดปิดเครื่องพิมพ์โดยการปิดใช้งาน รอ 5 วินาที จากนั้นจึงเปิดใหม่อีกครั้ง

 7. ตอนนี้คุณต้องเลือกเครื่องพิมพ์จากรายการอุปกรณ์ Bluetooth ในการตั้งค่า iPad อีกครั้งหนึ่ง แตะที่ชื่อเครื่องพิมพ์แล้วรอให้เชื่อมต่อ

นับจากนี้ไปเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth ของคุณจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่องหาก iPad อยู่ในขอบเขตการใช้งาน โดยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกเครื่องพิมพ์จากรายการอุปกรณ์ Bluetooth

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และ iPad ของคุณด้วยตนเอง

หากไม่ได้เปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่จับคู่ด้วยตนเองทุกครั้งที่เปิดใช้ โดยแตะที่ชื่อเครื่องพิมพ์ในรายการอุปกรณ์ Bluetooth ในการตั้งค่า iPad (ไม่ใช่การตั้งค่าแอป Shopify POS) เพื่อดำเนินการดังกล่าว

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth กับ iPad ของคุณแล้ว

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

เลิกจับคู่ iPad และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 1. ปิดเครื่องพิมพ์

 2. ในการตั้งค่า iPad ของคุณ ให้แตะที่ Bluetooth เพื่อดูอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อ

 3. แตะที่รูปสัญลักษณ์ i ด้านขวาของชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นแตะที่ลืมอุปกรณ์นี้เพื่อลบเครื่องพิมพ์ออกจากรายการอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

 4. แตะที่ จัดการฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อ ในหน้าจอ การตั้งค่า ของ Shopify POS

 5. แตะที่ชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการลบออก

 6. แตะที่ เลิกเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ในการตั้งค่า iOS

รีเซ็ตการตั้งค่า Bluetooth ในเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

คุณสามารถคืนค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

ขั้นตอน:

 1. เลิกจับคู่ iPad และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ แล้วจึงปิด iPad ของคุณ
 2. เมื่อปิดเครื่องพิมพ์อยู่ ให้หาปุ่มรีเซ็ตที่อยู่ด้านหลังของเครื่อง จากนั้นใช้ปากกาเพื่อกดปุ่มค้างไว้
 3. เปิดเครื่องพิมพ์ขณะที่กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ กดต่อไปเป็นเวลา 10 วินาทีหลังจากเปิดเครื่องพิมพ์ เสร็จแล้วจึงปล่อยปุ่มรีเซ็ต
 4. ไฟที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์จะเริ่มกะพริบ รอจนกว่าไฟพลังงานจะเป็นสีเขียวทึบ และไฟข้อผิดพลาดดับลง
 5. ทดสอบเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ:

  1. ปิดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
  2. กดปุ่มฟีดค้างไว้
  3. เปิดเครื่องพิมพ์ขณะที่กดปุ่มฟีดค้างไว้
  4. เมื่อเครื่องพิมพ์เริ่มพิมพ์ ให้ปล่อยปุ่มฟีด
  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าที่สองประกอบด้วยข้อมูล Bluetooth ของเครื่องพิมพ์
 6. เปิด iPad ของคุณและจับคู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

หากคุณใช้รุ่นหมายเลข 39449871 การรีเซ็ตจะเป็นการเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติทิ้งไว้ต่อไป แม้ว่าคุณจะต้องจับคู่อุปกรณ์อีกครั้งก็ตาม สำหรับรุ่นที่เก่ากว่า คุณจะต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ด้วยตนเองอีกครั้ง หรือเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติอีกครั้ง หลังจากที่จับคู่เครื่องพิมพ์กับ iPad เรียบร้อยแล้ว

ข้อจำกัดเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless

Shopify POS มีความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ 1 กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless แบบพิเศษ ซึ่งหมายถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • คุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายชิ้นเข้ากับเครื่องพิมพ์เดียวกันได้

 • Shopify POS จะไม่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จหลายเครื่องในเวลาเดียวกัน

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Star Micronics TSP650II

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งาน Star Micronics TSP650II ให้ลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดพื้นฐานเหล่านี้:

  • แอป Shopify POS ของคุณเป็นปัจจุบัน
  • iOS ของ iPad คุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด
  • iPad ของคุณเปิดใช้ Bluetooth แล้ว
 2. ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งกระดาษพิมพ์อย่างถูกต้องและไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียวทึบ

 3. เลิกจับคู่ iPad และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 4. คืนค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จกลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเดียวกันสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จไร้สายระบบบลูทูธ Star Micronics TSP100IIIBI

 5. จับคู่ iPad ของคุณกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

 6. เริ่มการทำงานเครื่องพิมพ์ใหม่

 7. ไปที่การตั้งค่า Bluetooth ของ iPad และยืนยันว่าเครื่องพิมพ์ Star Micronics แสดงสถานะว่าไม่ได้เชื่อมต่อ

 8. แตะที่เครื่องพิมพ์เพื่อเชื่อมต่อ

 9. เมื่อเครื่องพิมพ์แสดงสถานะว่าเชื่อมต่อ ให้เริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง เมื่อเครื่องพิมพ์เปิดขึ้น ระบบจะแสดงสถานะครู่หนึ่งว่าไม่ได้เชื่อมต่อ แล้วจึงกลายเป็นเชื่อมต่อ

 10. หากเครื่องพิมพ์ไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มการทำงานใหม่เป็นครั้งที่สอง คุณจำเป็นต้องเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติ

 11. ทดสอบเครื่องพิมพ์โดยการพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบ

หากคุณยังประสบปัญหาในการใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จหลังจากลองดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี