เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30III

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ฮาร์ดแวร์นี้กับร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • ใช้แอป Shopify POS
 • มี iPad หรือ iPhone ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่ใช้ iOS 15 ขึ้นไป หรือมีอุปกรณ์ Android ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่ใช้ Android 10 ขึ้นไป

สำหรับการเชื่อมต่อ USB คุณจะต้องมีสาย USB ที่มีการเชื่อมต่อแบบ USB-C ถึง USB-A หรือ USB-C โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อ USB รองรับเฉพาะ Android เท่านั้น

สำหรับการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต คุณต้องมีสายอีเทอร์เน็ต

สถานที่ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30III

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จและกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson TM-m30III มีจำหน่ายที่ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ในประเทศที่รองรับ

หากคุณอยู่ในประเทศที่ไม่รองรับและต้องการใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30III คุณต้องซื้อจากผู้ให้บริการภายนอก

หากต้องการข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับม้วนกระดาษเทอร์มอลและคําอธิบายวิธีการโหลดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ดูคำแนะนำในคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30III ของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30III ได้ คุณจะต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

ขั้นตอน:

 1. ถอดแผงด้านหลังเครื่องพิมพ์ออก
 2. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ
 3. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับเต้าเสียบไฟและเปิดเครื่องพิมพ์
 4. ประกอบแผงด้านหลังของเครื่องพิมพ์กลับเข้าไป

หากใส่กระดาษไว้ เครื่องก็จะพิมพ์รายงานการวินิจฉัยออกมา

จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30III กับอุปกรณ์ POS ของคุณ

หากต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30III กับ Shopify POS คุณต้องจับคู่เครื่องอ่านกับอุปกรณ์ของคุณผ่าน Shopify POS หลังจากจับคู่เครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์แล้ว เครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องเปิดใช้งานและอยู่ในระยะที่เชื่อมต่อกันได้

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ด้วยวิธีการเชื่อมต่อหลายวิธี:

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30III กับ Bluetooth

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณโดยใช้ Bluetooth และ iPhone, iPad หรือ Android ได้

ขั้นตอน:

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ
 2. โหลดกระดาษใบเสร็จ
 3. เปิดแผงด้านบนเพื่อป้อนกระดาษ
 4. เมื่อเปิดแผงไว้ ให้กดปุ่มค้างไว้เพื่อป้อนกระดาษจนกว่าไฟกระดาษจะกะพริบ ปล่อยปุ่มและปิดแผง
 5. แผ่นคำแนะนำจะพิมพ์ออกมากดปุ่มและปล่อยอย่างรวดเร็วในคราวเดียวเพื่อป้อนกระดาษลงในเครื่องพิมพ์
 6. กดปุ่มค้างไว้ประมาณ 1 วินาทีเพื่อป้อนกระดาษลงในเครื่องพิมพ์ พิมพ์แผ่นแสดงสถานะ Bluetooth และไฟ Bluetooth จะกะพริบ
 7. แตะที่ เสร็จสิ้น
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงว่าเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30III เข้ากับพอร์ต USB

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณโดยใช้สาย USB และอุปกรณ์ Android

ขั้นตอน:

 1. ถอดแผงด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 2. ถอดแผงด้านล่างของเครื่องพิมพ์
 3. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ
 4. เชื่อมต่อ USB-C เข้ากับพอร์ต USB-PD ของเครื่องพิมพ์ และเชื่อมต่อ USB-C กับอุปกรณ์ของคุณ หรือเชื่อมต่อ USB-A เข้ากับฮับ USB หรือแท่นวางร้านค้าปลีก
 5. หลังจากนั้นสักครู่ แอป POS จะเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์หากอุปกรณ์แจ้งเตือน ให้อนุญาตการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
 6. แตะที่ เสร็จสิ้น
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงว่าเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
 8. ประกอบแผงด้านล่างและแผงด้านหลังของเครื่องพิมพ์กลับเข้าไป

จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30III กับอุปกรณ์ Wi-Fi

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณโดยใช้ Wi-Fi และอุปกรณ์ Android หรือ POS Go ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์ POS ของคุณและให้สิทธิ์อนุญาต Bluetooth แก่แอป POS ก่อนที่จะเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi

ขั้นตอน:

 1. ถอดแผงด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 2. ถอดแผงด้านล่างของเครื่องพิมพ์
 3. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ
 4. โหลดกระดาษใบเสร็จ
 5. POS จะสแกนหาเครื่องพิมพ์ เมื่อ POS ค้นพบฮอตสปอตเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งาน ให้ยืนยันว่าหมายเลขซีเรียลและรุ่นของเครื่องพิมพ์ถูกต้อง จากนั้นแตะ "เชื่อมต่อ"

  1. ตัวเลือกเสริม: หาก POS ไม่พบเครื่องพิมพ์ ให้แตะ "สแกนอีกครั้ง"
  2. ตัวเลือกเสริม: หาก POS ยังไม่พบเครื่องพิมพ์ ให้แตะ "การแก้ไขปัญหา" และทำตามคำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณอยู่ในโหมด SimpleAP
 6. POS เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ให้แตะ "กรอกรายละเอียด Wi-Fi ให้ครบถ้วน"

 7. กรอกรายละเอียด Wi-Fi ให้ครบถ้วนสำหรับเครือข่ายของคุณ:

  1. ยืนยันประเภทความปลอดภัยเครือข่าย
  2. ยืนยันชื่อเครือข่าย
  3. ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi
 8. แตะ "เชื่อมต่อ"

 9. รายการเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้ได้กับอุปกรณ์ของคุณจะแสดงขึ้น แตะเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ จากนั้นแตะ "เสร็จสิ้น"

 10. แตะ "เสร็จสิ้น" เพื่อตั้งค่าให้เสร็จสิ้น เครื่องพิมพ์อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อดำเนินการตั้งค่าและเชื่อมต่อกับ POS ให้เสร็จสิ้น

จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30III กับอีเทอร์เน็ต/LAN

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณโดยใช้สาย Ethernet และ iPhone, iPad หรือ Android ได้

ขั้นตอน:

 1. ถอดแผงด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 2. ถอดแผงด้านล่างของเครื่องพิมพ์
 3. โหลดกระดาษใบเสร็จ
 4. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ
 5. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย Ethernet เข้ากับเครื่องพิมพ์ และต่อปลายด้านหนึ่งเข้ากับเราเตอร์หรือการเชื่อมต่อ LANเครื่องพิมพ์จะพิมพ์เอกสารสถานะหลังจากตรวจพบเครือข่าย
 6. หลังจากนั้นสักครู่ แอป POS จะเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
 7. แตะที่ เสร็จสิ้น
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงว่าเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
 9. ประกอบแผงด้านล่างและแผงด้านหลังของเครื่องพิมพ์กลับเข้าไป

ไฟบ่งชี้ข้อผิดพลาดกะพริบเป็นสีแดง

เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีกระดาษอยู่ในเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเครื่องพิมพ์ ใส่กระดาษ แล้วปิดฝา ตัวแจ้ง ERROR จะหยุดกะพริบแล้วตัวแจ้ง READY จะสว่างขึ้น

กระดาษติดขัด

หากป้อนกระดาษลงในเครื่องพิมพ์ใบเสร็จโดยทำมุมเอียง เครื่องพิมพ์อาจเกิดอาการกระดาษติดขัดได้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ จากนั้นลองป้อนกระดาษอีกครั้ง

หากคุณต้องการทำให้ใบเสร็จแคบกว่า 3 นิ้วตามที่ระบุไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้งานตัวแบ่งที่ให้มา อย่าพับกระดาษเมื่อคุณป้อนลงในเครื่องพิมพ์

การปรับแต่งใบเสร็จ

คุณสามารถปรับแต่งเลย์เอาต์ใบเสร็จพื้นฐานและคำอธิบายธุรกรรมได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี