Epson TM-m30III-kvitteringsskriver

Krav

For å bruke denne maskinvaren med Shopify-butikken din må du oppfylle følgende krav:

 • bruke Shopify POS-appen
 • har en kompatibel iPad eller iPhone som kjører iOS 15 eller nyere, eller har en kompatibel Android-enhet som kjører Android 10 eller nyere

For en USB-tilkobling trenger du en USB-kabel med USB-C til USB-A- eller USB-C-tilkobling, avhengig av enheten du ønsker å koble til. USB-tilkobling støttes bare på Android.

Du trenger en Ethernet-kabel for Ethernet-tilkobling.

Her kan du kjøpe Epson TM-m30III-kvitteringsskriveren

Epson TM-m30III kvitteringsskriveren og skriverpapir er tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikk i støttede land.

Hvis du befinner deg i et land som ikke støttes og vil bruke Epson TM-m30III-kvitteringsskriveren, må du kjøpe den fra en tredjepart.

For spesifikasjoner på termisk papir og en forklaring på hvordan du setter inn papir i kvitteringsskriveren, kan du se veiledningen i produsentens maskinvarehåndbok.

Koble til Epson TM-m30III- kvitteringsskriveren

Før du kan bruke Epson TM-m30III-kvitteringsskriveren, må du koble skriveren til strømforsyningen.

Trinn:

 1. Fjern panelet bak på skriveren.
 2. Koble den ene enden av strømkabelen til baksiden av kvitteringsskriveren.
 3. Koble den andre enden av kabelen til et strømuttak, og skru på skriveren.
 4. Sett bakpanelet på skriveren tilbake.

Hvis papiret lastes inn, så skrives det ut en diagnoserapport.

Par og koble til Epson TM-m30III-kvitteringsskriveren til POS-enheten din

For å bruke kvitteringsskriveren Epson TM-m30III med Shopify POS, må du koble leseren til enheten din gjennom Shopify POS. Når skriveren og enheten er paret, vil skriveren koble til enheten automatisk når begge er slått på og innenfor rekkevidde.

Du kan koble til skriveren med flere ulike tilkoblingsmetoder:

Når du har koblet til skriveren, må du ikke glemme å:

Koble til Epson TM-m30III-kvitteringsskriveren med Bluetooth

Du kan koble til skriveren med Bluetooth og en iPhone, iPad eller Android-enhet.

Trinn:

 1. Koble skriveren til strømforsyningen.
 2. Legg i kvitteringspapir.
 3. Åpnet toppanelet for å laste inn papir.
 4. Med panelet åpent, trykk og hold nede knappen for papirmating til papirlyset blinker. Slipp knappen og lukk panelet.
 5. Et instruksjonark skrives ut. Trykk raskt og slipp knappen én gang for å mate papir i skriveren.
 6. Trykk og hold knappen inne i rundt ett sekund for å mate papir i skriveren. Et Bluetooth-statusark skrives ut, og Bluetooth-lampen lyser.
 7. Trykk på Ferdig.
 8. Kontroller at skriveren vises som tilkoblet under Kvitteringsskrivere.

Koble til Epson TM-m30III kvitteringsskriveren med USB

Du kan koble til skriveren med en USB-kabel og en Android-enhet.

Trinn:

 1. Fjern bakpanelet på skriveren.
 2. Fjern bunnpanelet på skriveren.
 3. Koble skriveren til strømforsyningen.
 4. Koble en USB-C-tilkobling til skriverens USB-PD-inngang, og enten en USB-C-tilkobling til enheten, eller en USB-A-tilkobling til en USB-hub eller et detaljhandelsstativ.
 5. Etter et øyeblikk kobler POS-appen til skriveren. Hvis enheten ber om det, må du tillate skriverforbindelsen.
 6. Trykk på Ferdig.
 7. Kontroller at skriveren vises som tilkoblet under Kvitteringsskrivere.
 8. Sett bunnpanelet og bakpanelet på skriveren tilbake på plass.

Koble til Epson TM-m30III-kvitteringsskriveren med Wi-Fi

Du kan koble til en skriver med Wi-Fi og en Android- eller POS Go-enhet. Kontroller at Bluetooth er aktivert på POS-enheten, og at Bluetooth-tillatelser er gitt til POS-appen før du kobler til med Wi-Fi.

Trinn:

 1. Fjern bakpanelet på skriveren.
 2. Fjern bunnpanelet på skriveren.
 3. Koble skriveren til strømforsyningen.
 4. Legg i kvitteringspapir.
 5. POS søker etter skriveren. Når POS finner et tilgjengelig skrivertilgangspunkt, må du kontrollere at serienummeret og modellen på skriveren stemmer, og deretter trykke på Koble til.

  1. Valgfritt: Trykk på Skann på nytt hvis POS ikke finner skriveren.
  2. Valgfritt: Hvis POS fortsatt ikke finner skriveren, trykker du på Feilsøking og følger instruksjonene for å kontrollere at skriveren er i SimpleAP-modus.
 6. POS kobler til skriveren. Trykk på Fyll ut Wi-Fi-informasjon når den kobler til.

 7. Fyll ut Wi-Fi-informasjonen for nettverket:

  1. Kontroller typen under Nettverkssikkerhet.
  2. Kontroller Nettverksnavn.
  3. Angi Wi-Fi-passordet.
 8. Trykk på Koble til.

 9. En liste over Wi-Fi-nettverk som er tilgjengelige for enheten vises. Trykk på Wi-Fi-nettverket, og trykk deretter på Ferdig.

 10. Trykk på Ferdig for å fullføre konfigurasjonen. Det kan ta noen minutter før skriveren har konfigurert og koblet til POS.

Koble til Epson TM-m30III-kvitteringsskriveren med Ethernet/LAN

Du kan koble til skriveren med en Ethernet-kabel og en iPhone, iPad eller Android-enhet.

Trinn:

 1. Fjern bakpanelet på skriveren.
 2. Fjern bunnpanelet på skriveren.
 3. Legg i kvitteringspapir.
 4. Koble skriveren til strømforsyningen.
 5. Koble den ene enden av Ethernet-kabelen til skriveren, og den andre til enten ruteren eller en LAN-tilkobling. Skriveren skriver ut et statusark når nettverket er registrert.
 6. Etter et øyeblikk kobler POS-appen til skriveren.
 7. Trykk på Ferdig.
 8. Kontroller at skriveren vises som tilkoblet under Kvitteringsskrivere.
 9. Sett bunnpanelet og bakpanelet på skriveren tilbake på plass.

ERROR-indikatoren blinker rødt

Dette skyldes at det ikke er papir i skriveren. Åpne skriveren, sett inn papiret og lukk lokket. FEIL-indikatoren bør slå seg av, og KLAR-indikatoren bør slå seg på.

Papirstopp

Hvis du mater inn papiret til kvitteringsskriveren på skrå, er det sannsynlig at du forårsaker en papirstopp. Hvis dette skjer, kan du skru av skriveren, åpne den og prøve å mate papiret inn igjen.

Hvis du prøver å gjøre kvitteringen smalere enn den angitte bredden på 7 cm (3 tommer), må du sørge for at du bruker skillelinjen som følger med. Ikke brett papiret når du mater det inn i skriveren.

Tilpasse kvitteringer

Du kan tilpasse både det grunnleggende kvitteringsoppsettet og transaksjonsbeskrivelsen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis