Drukarka paragonów Epson TM-m30III

Wymagania

Aby użyć tego sprzętu w sklepie Shopify, musisz spełnić następujące wymagania:

 • korzystasz z aplikacji Shopify POS
 • kompatybilny iPad lub iPhone z systemem iOS 15 lub nowszym albo kompatybilne urządzenie z systemem Android 10 lub nowszym

Do połączenia USB potrzebny jest kabel USB ze złączami USB-C i USB-A w zależności od urządzenia, z którym chcesz się połączyć. Połączenie USB jest obsługiwane tylko na urządzeniu z systemem Android.

Do połączenia z siecią Ethernet potrzebny jest kabel Ethernet.

Gdzie kupić drukarkę paragonów Epson TM-m30III

Drukarka paragonów i papier do drukarki Epson TM-m30III są dostępne w sklepie Shopify Hardware Store w obsługiwanych krajach.

Jeśli znajdujesz się w nieobsługiwanym kraju i chcesz korzystać z drukarki paragonów Epson TM-m30III, musisz zakupić ją od firmy zewnętrznej.

Specyfikacje papieru termicznego w rolce oraz objaśnienia dotyczące ładowania papieru do drukarki paragonów znajdują się w instrukcji obsługi sprzętu udostępnionej przez producenta.

Podłącz drukarkę paragonów Epson TM-m30III

Przed użyciem drukarki paragonów Epson TM-m30III należy ją podłączyć do źródła zasilania.

Kroki:

 1. Zdejmij panel z tyłu drukarki.
 2. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do tylnej części drukarki paragonów.
 3. Drugi koniec przewodu zasilającego podłącz do gniazdka elektrycznego i włącz drukarkę.
 4. Ponownie załóż tylny panel drukarki.

Po włożeniu papieru drukowany jest raport diagnostyczny.

Sparuj i podłącz drukarkę paragonów Epson TM-m30III do urządzenia POS

Aby korzystać z drukarki paragonów Epson TM-m30III z aplikacją Shopify POS, musisz sparować czytnik ze swoim urządzeniem poprzez Shopify POS. Po sparowaniu drukarki i urządzenia drukarka automatycznie się z nim połączy, o ile oba urządzenia będą włączone i będą znajdować się w swoim zasięgu.

Drukarkę można podłączyć na wiele różnych sposobów:

Po połączeniu drukarki wykonaj poniższe czynności:

Sparuj i podłącz drukarkę paragonów Epson TM-m30III za pomocą Bluetooth

Drukarkę możesz podłączyć za pomocą Bluetooth i telefonu iPhone, iPada lub urządzenia z systemem Android.

Kroki:

 1. Podłącz drukarkę do źródła zasilania.
 2. Załaduj papier paragonowy.
 3. Otwórz górny panel do ładowania papieru.
 4. Przy otwartym panelu naciśnij i przytrzymaj przycisk podawania papieru, aż zacznie migać kontrolka papieru. Zwolnij przycisk i zamknij panel.
 5. Wydrukowana zostanie instrukcja. Szybko naciśnij przycisk raz i zwolnij go ponownie, aby włożyć papier do drukarki.
 6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 1 sekundę, aby włożyć papier do drukarki. Wydrukowany zostanie arkusz stanu Bluetooth, a kontrolka Bluetooth zacznie migać.
 7. Naciśnij Gotowe.
 8. Sprawdź, czy Twoja drukarka wyświetla się jako podłączona w sekcji Drukarki paragonów.

Sparuj i podłącz drukarkę paragonów Epson TM-m30III za pomocą złącza USB

Drukarkę można podłączyć za pomocą kabla USB i urządzenia z systemem Android.

Kroki:

 1. Zdejmij tylny panel drukarki.
 2. Zdejmij dolny panel drukarki.
 3. Podłącz drukarkę do źródła zasilania.
 4. Podłącz złącze USB-C do portu USB-PD drukarki i złącze USB-C do urządzenia albo złącze USB-A do koncentratora USB lub stojaka w sklepie.
 5. Po kilku chwilach aplikacja POS połączy się z drukarką. Jeśli urządzenie wyświetli monit, zezwól na połączenie z drukarką.
 6. Naciśnij Gotowe.
 7. Sprawdź, czy Twoja drukarka wyświetla się jako podłączona w sekcji Drukarki paragonów.
 8. Załóż ponownie dolny i tylny panel drukarki.

Sparuj i podłącz drukarkę paragonów Epson TM-m30III za pomocą Wi-Fi

Drukarkę można podłączyć za pomocą sieci Wi-Fi i urządzenia z systemem Android lub POS Go. Przed podłączeniem za pomocą sieci Wi-Fi upewnij się, że funkcja Bluetooth jest aktywowana na urządzeniu POS i że aplikacji POS przyznano uprawnienia Bluetooth.

Kroki:

 1. Zdejmij tylny panel drukarki.
 2. Zdejmij dolny panel drukarki.
 3. Podłącz drukarkę do źródła zasilania.
 4. Załaduj papier paragonowy.
 5. POS skanuje drukarkę. Gdy POS zlokalizuje dostępny hotspot drukarki, potwierdź, że numer seryjny i model drukarki są prawidłowe, a następnie naciśnij przycisk Podłącz.

  1. Opcjonalnie: Jeśli POS nie może znaleźć drukarki, naciśnij opcję Skanuj ponownie.
  2. Opcjonalnie: Jeśli POS nadal nie może znaleźć drukarki, naciśnij opcję Rozwiązywanie problemów i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zapewnić działanie drukarki w trybie SimpleAP.
 6. POS łączy się z drukarką. Gdy połączenie zostanie utworzone, naciśnij opcję Uzupełnij dane Wi-Fi.

 7. Uzupełnij dane Wi-Fi dla swojej sieci:

  1. Potwierdź typ Zabezpieczeń sieci.
  2. Potwierdź Nazwę sieci.
  3. Wprowadź Hasło do Wi-Fi.
 8. Naciśnij opcję Podłącz.

 9. Wyświetli się lista sieci Wi-Fi dostępnych dla urządzenia. Naciśnij sieć Wi-Fi, a następnie opcję Gotowe.

 10. Naciśnij opcję Gotowe, aby zakończyć konfigurację. Konfiguracja i podłączenie drukarki do POS może potrwać kilka minut.

Sparuj i podłącz drukarkę paragonów Epson TM-m30III za pomocą sieci Ethernet/LAN

Drukarkę można podłączyć za pomocą kabla Ethernet i telefonu iPhone, iPada lub urządzenia z systemem Android.

Kroki:

 1. Zdejmij tylny panel drukarki.
 2. Zdejmij dolny panel drukarki.
 3. Załaduj papier paragonowy.
 4. Podłącz drukarkę do źródła zasilania.
 5. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do drukarki, a drugi do routera lub połączenia LAN. Drukarka drukuje arkusz stanu po wykryciu sieci.
 6. Po kilku chwilach aplikacja POS połączy się z drukarką.
 7. Naciśnij Gotowe.
 8. Sprawdź, czy Twoja drukarka wyświetla się jako podłączona w sekcji Drukarki paragonów.
 9. Załóż ponownie dolny i tylny panel drukarki.

Migający na czerwono wskaźnik ERROR

Powodem jest brak papieru w drukarce. Otwórz drukarkę, włóż papier i zamknij pokrywę. Wskaźnik ERROR powinien przestać migać i powinien zaświecić się wskaźnik READY.

Zacięcie papieru

Jeśli papier do drukarki paragonów wsuniesz nierówno, spowodujesz zacięcie papieru. W takim przypadku wyłącz drukarkę, otwórz ją i ponownie wsuń papier.

Jeśli chcesz wydrukować węższy paragon niż ustalone 3 cale, użyj separatora. Nie zaginaj papieru przy wsuwaniu go do drukarki.

Dostosowanie paragonów

Możesz dostosować podstawowy układ paragonu oraz opis transakcji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo