Bezprzewodowa drukarka paragonów Bluetooth Star Micronics TSP100IIIBI

Numer modelu: TSP143IIIBI

Wymagania

Aby użyć tego sprzętu w sklepie Shopify, musisz spełnić następujące wymagania:

 • Najnowsza wersja Shopify POS
 • kompatybilny iPad lub iPhone z systemem iOS 12.2 lub nowszym LUB kompatybilne urządzenie z systemem Android w wersji 5.0 (Lollipop) lub nowszej

Gdzie kupić bezprzewodową drukarkę paragonów Bluetooth

Bezprzewodowa drukarka paragonów Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth jest dostępna w Shopify Hardware Store dla sprzedawców w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Kup papier do bezprzewodowej drukarki paragonów Bluetooth

Do drukarki nadają się wszystkie rolki papieru termicznego spełniające następujące wymagania:

Specyfikacje papieru dla bezprzewodowej drukarki paragonów Bluetooth
Szerokość 80 mm standard
Grubość Od 0,053 mm do 0,085 mm
Średnica rolki Do 83 mm

Aby poznać sposób ładowania papieru do drukarki paragonów, zapoznaj się z instrukcją obsługi sprzętu producenta.

Podłącz drukarkę z funkcją Bluetooth

Przed użyciem drukarki Bluetooth należy ją podłączyć do zasilania.

Kroki:

 1. Podłącz jedną końcówkę przewodu zasilającego do tylnej części drukarki paragonów.

 2. Drugą końcówkę przewodu podłącz do gniazdka elektrycznego.

 3. Włącz drukarkę. Wskaźnik Ready zmieni kolor na niebieski. Wskaźnik ERROR miga na czerwono, gdy papier nie jest załadowany.

Po załadowaniu papieru drukowany jest raport diagnostyczny.

Po wykonaniu tej czynności możesz sparować drukarkę z iPadem.

Sparuj i połącz bezprzewodową drukarkę paragonów Bluetooth ze swoim iPadem.

Parowanie identyfikuje urządzenia ze sobą i tworzy między nimi połączenie. Umożliwia to łączenie się sparowanych urządzeń w przyszłości bez powtarzania weryfikacji uwierzytelnienia.

W bezprzewodowej drukarce paragonów Micronics TSP100IIIBI Bluetooth (numer modelu TSP143IIIBI) funkcja automatycznego łączenia jest włączona. Oznacza to, że po sparowaniu drukarki z iPadem połączenie Bluetooth jest nawiązywane automatycznie za każdym razem, gdy drukarka jest włączona i znajduje się w zasięgu iPada.

Kroki:

 1. Podłącz drukarkę do źródła zasilania.
 2. Otwórz Ustawienia iPada.
  Przycisk Ustawienia w iPadzie
 3. Naciśnij opcję menu Bluetooth. Znajdź drukarkę Star Micronics o nazwie takiej jak TSP100-XXXXX na liście Inne urządzenia.

  • Jeśli zaoferowano Ci pobranie aplikacji dla tej drukarki, możesz to zrobić teraz lub później. Ta aplikacja jest niezbędna, jeśli zamierzasz wyłączyć automatyczne łączenie.
 4. Naciśnij drukarkę paragonów TSP100-XXXX i poczekaj na zakończenie procesu parowania. Parowanie jest zakończone, gdy drukarka jest przeniesiona na listę Moje urządzenia i z prawej strony jej nazwy widoczny jest status Połączone.

Wyłącz automatyczne łączenie

Standardowo drukarka paragonów TSP100IIIBI Bluetooth jest dostarczana z włączoną funkcją automatycznego łączenia. Oznacza to, że sparowana drukarka łączy się automatycznie, gdy jest włączona i znajduje się w zasięgu iPada, z którym została sparowana.

Jeśli nie chcesz, aby sparowana drukarka łączyła się automatycznie po każdym włączeniu, musisz wyłączyć automatyczne łączenie. Jednym z powodów wyłączenia automatycznego łączenia jest używanie kilku iPadów z jedną drukarką.

Kroki:

 1. Upewnij się, że drukarka jest sparowana z iPadem.

 2. W Apple App Store pobierz aplikację TSP100III Utility stworzoną przez Star Micronics.

 3. Otwórz aplikację TSP100III Utility, a następnie naciśnij Odznaczony status w sekcji Wybrane urządzenie.

 4. Na ekranie Wybierz urządzenie wybierz drukarkę paragonów i naciśnij przycisk Zastosuj. Drukarka paragonów będzie mieć nazwę TSP100IIIBI lub podobną.

 5. W sekcji Konfiguracja naciśnij Ustawienia Bluetooth.

 6. Wyłącz opcję Automatyczne połączenie, a następnie naciśnij Zastosuj. Naciśnij Kontynuuj w oknie monitu dotyczącego nowego uprawnienia do parowania, aby zapisać ustawienia.

 7. Otwórz Ustawienia iPada.

  Przycisk Ustawienia w iPadzie

 8. Naciśnij opcję menu Bluetooth.

 9. Naciśnij drukarkę paragonów w obszarze Moje urządzenia w celu ponownego połączenia.

Drukarka paragonów nie łączy się już automatycznie z iPadem. Od teraz za każdym razem, gdy włączasz drukarkę lub ponownie uruchamiasz iPada, musisz wrócić do ustawień Bluetooth iPada (nie ustawień aplikacji Shopify POS) i wybrać drukarkę z listy Moje urządzenia.

Włącz automatyczne łączenie

Aby włączyć funkcję automatycznego łączenia drukarki paragonów, powtórz kroki opisane w sekcji Wyłącz automatyczne łączenie, ale aktywuj opcję Automatyczne łączenie w kroku 6.

Postępowanie po połączeniu bezprzewodowej drukarki paragonów Bluetooth z iPadem

Po połączeniu drukarki wykonaj poniższe czynności:

Rozłącz iPada i drukarkę paragonów

Możesz rozłączyć iPada i drukarkę paragonów.

Kroki:

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Otwórz Ustawienia iPada.

  Przycisk Ustawienia w iPadzie

 3. Naciśnij opcję menu Bluetooth, aby wyświetlić sparowane urządzenia Bluetooth.

 4. Naciśnij symbol i po prawej stronie nazwy drukarki, a następnie naciśnij przycisk Zapomnij to urządzenie, aby usunąć drukarkę z listy urządzeń Bluetooth.

 5. Na ekranie ustawień sprzętu Shopify POS przeciągnij drukarkę paragonów Bluetooth w lewo, aby wyświetlić przycisk Usuń.

 6. Naciśnij przycisk Usuń.

Przywróć ustawienia fabryczne drukarki paragonów

Możesz przywrócić drukarkę paragonów do ustawień fabrycznych.

Kroki:

 1. Rozłącz iPada i drukarkę paragonów.

 2. Po wyłączeniu drukarki znajdź przycisk resetowania znajdujący się z tyłu drukarki, a następnie użyj długopisu, aby nacisnąć i przytrzymać przycisk.

 3. Włącz drukarkę, przytrzymując wciśnięty przycisk Reset. Gdy kontrolka ERROR zacznie pulsować, możesz zwolnić przycisk.

 4. Poczekaj, aż kontrolka ERROR przestanie migać. Aby zakończyć resetowanie, wyłącz drukarkę po raz drugi, odczekaj 5 sekund, a następnie włącz ją ponownie.

Drukarka jest teraz zresetowana i gotowa do sparowania z iPadem.

Jeśli używasz modelu numer TSP143IIIBI, po zresetowaniu funkcja automatycznego połączenia pozostaje włączona, ale musisz ponownie sparować swoje urządzenia.

Ograniczenia dotyczące wykorzystania drukarki paragonów Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless

Shopify POS ma wyłączną relację 1 do 1 z drukarką paragonów Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless, co oznacza, że:

 • Nie możesz łączyć wielu iPadów z tą samą drukarką.

 • Shopify POS nie działa z wieloma drukarkami jednocześnie.

Rozwiązywanie problemów z drukarką Star Micronics TSP100IIIBI

Jeśli masz problemy z używaniem drukarki Star Micronics TSP100IIIBI, wykonaj poniższe kroki w celu ich rozwiązania.

Kroki:

 1. Sprawdź, czy spełniasz poniższe podstawowe wymagania:

  • Twoja aplikacja Shopify POS jest aktualna.
  • Wersja iOS iPada jest aktualna.
  • Twój iPad ma włączoną funkcję Bluetooth.
 2. Sprawdź, czy papier jest poprawnie włożony do drukarki i czy wskaźnik statusu świeci się na niebiesko.

 3. Rozłącz iPada i drukarkę paragonów.

 4. Przywróć ustawienia fabryczne drukarki paragonów.

 5. Sparuj iPada z drukarką paragonów.

 6. Uruchom ponownie drukarkę.

 7. Otwórz Ustawienia iPada.

  Przycisk Ustawienia w iPadzie

 8. Naciśnij opcję menu Bluetooth i potwierdź, że drukarka Star Micronics wyświetla się jako Niepodłączona.

 9. Naciśnij drukarkę, aby się z nią połączyć.

 10. Gdy drukarka będzie mieć status Połączone, ponownie ją uruchom. Gdy drukarka się włączy, powinna mieć przez chwilę status Niepołączone, a następnie Połączone.

 11. Jeśli drukarka nie łączy się automatycznie po jej ponownym uruchomieniu, musisz włączyć opcję Połącz automatycznie.

 12. Przetestuj drukarkę, drukując paragon testowy.

Jeśli mimo wykonania zaleconych działań nadal masz problemy z używaniem drukarki paragonów, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo