Bezprzewodowa drukarka paragonów Star Micronics TSP143IIIBI Bluetooth

Wymagania

Aby użyć tego sprzętu w sklepie Shopify, musisz spełnić następujące wymagania:

 • aplikacja Shopify POS
 • kompatybilny iPad z systemem iOS w wersji 15 lub wyższej, iPhone z systemem iOS w wersji 15 lub wyższej albo kompatybilne urządzenie z systemem Android z systemem w wersji 10 lub wyższej

Gdzie kupić bezprzewodową drukarkę paragonów Bluetooth

Bezprzewodowa drukarka paragonów Star Micronics TSP143IIIBI Bluetooth jest dostępna w sklepie Shopify Hardware Store w obsługiwanych krajach.

Kup papier do bezprzewodowej drukarki paragonów Bluetooth

Do drukarki nadają się wszystkie rolki papieru termicznego spełniające następujące wymagania:

Specyfikacje papieru dla bezprzewodowej drukarki paragonów Bluetooth
Szerokość 80 mm standard
Grubość Od 0,053 mm do 0,085 mm
Średnica rolki Do 83 mm

Aby poznać sposób ładowania papieru do drukarki paragonów, zapoznaj się z instrukcją obsługi sprzętu producenta.

Podłącz drukarkę Bluetooth

Przed użyciem drukarki Bluetooth należy ją podłączyć do zasilania.

Kroki:

 1. Podłącz jedną końcówkę przewodu zasilającego do tylnej części drukarki paragonów.
 2. Drugą końcówkę przewodu podłącz do gniazdka elektrycznego.
 3. Włącz drukarkę. Wskaźnik Ready zmieni kolor na niebieski. Wskaźnik ERROR miga na czerwono, gdy papier nie jest załadowany.

Po załadowaniu papieru drukowany jest raport diagnostyczny.

Po wykonaniu tej czynności możesz sparować drukarkę ze swoim urządzeniem.

Sparuj i podłącz bezprzewodową drukarkę paragonów Bluetooth do swojego urządzenia

Parowanie identyfikuje urządzenia ze sobą i tworzy między nimi połączenie. Umożliwia to łączenie się sparowanych urządzeń w przyszłości bez powtarzania weryfikacji uwierzytelnienia.

W bezprzewodowej drukarce paragonów Star Micronics TSP143IIIBI Bluetooth (numer modelu TSP143IIIBI) włączona jest funkcja automatycznego łączenia. Oznacza to, że po sparowaniu drukarki z urządzeniem połączenie Bluetooth jest nawiązywane automatycznie za każdym razem, gdy drukarka jest włączana i znajduje się w zasięgu urządzenia.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij > Połączenie > Skonfiguruj sprzęt.
 2. Naciśnij opcję Drukarka paragonów > Star Micronics > Bluetooth.
 3. Włącz drukarkę i włóż do niej papier paragonowy.
 4. Włącz tryb parowania.
 5. Naciśnij przycisk parowania i przytrzymaj go przez 5 sekund lub do momentu, gdy kontrolki obok przycisku PAIR zaczną migać na zielono.
 6. W aplikacji Shopify POS wybierz drukarkę z listy.

Wyłącz automatyczne łączenie

Standardowo drukarka paragonów TSP100IIIBI Bluetooth jest dostarczana z włączoną funkcją automatycznego łączenia. Oznacza to, że sparowana drukarka łączy się automatycznie, gdy jest włączona i znajduje się w zasięgu urządzenia, z którym została sparowana.

Jeśli nie chcesz, aby sparowana drukarka łączyła się automatycznie po każdym włączeniu, musisz wyłączyć automatyczne łączenie. Jednym z powodów wyłączenia automatycznego łączenia jest używanie kilku urządzeń z jedną drukarką.

Kroki:

Drukarka paragonów nie łączy się już automatycznie z urządzeniem. Teraz za każdym razem, gdy włączasz drukarkę lub ponownie uruchamiasz urządzenie, musisz wrócić do ustawień Bluetooth urządzenia (nie ustawień aplikacji Shopify POS) i wybrać drukarkę.

Aktywuj automatyczne łączenie

Aby aktywować funkcję automatycznego łączenia w drukarce paragonów, powtórz kroki opisane w części dotyczącej dezaktywacji automatycznego łączenia, ale w kroku 6 aktywuj funkcję Automatycznego łączenia.

Po podłączeniu bezprzewodowej drukarki paragonów Bluetooth do urządzenia

Po połączeniu drukarki wykonaj poniższe czynności:

Usuń sparowanie urządzenia i drukarki paragonów

Możesz rozłączyć urządzenie i drukarkę paragonów.

Kroki:

Przywróć ustawienia fabryczne drukarki paragonów

Możesz przywrócić drukarkę paragonów do ustawień fabrycznych.

Kroki:

 1. Usuń sparowanie urządzenia i drukarki paragonów.
 2. Po wyłączeniu drukarki znajdź przycisk resetowania znajdujący się z tyłu drukarki, a następnie użyj długopisu, aby nacisnąć i przytrzymać przycisk.
 3. Włącz drukarkę, przytrzymując wciśnięty przycisk Reset. Gdy kontrolka ERROR zacznie pulsować, możesz zwolnić przycisk.
 4. Poczekaj, aż kontrolka ERROR przestanie migać. Aby zakończyć resetowanie, wyłącz drukarkę po raz drugi, odczekaj 5 sekund, a następnie włącz ją ponownie.

Drukarka jest teraz zresetowana i gotowa do sparowania z urządzeniem.

Jeśli używasz modelu o numerze TSP143IIIBI, w wyniku resetowania automatyczne łączenie pozostaje aktywowane. Musisz jednak ponownie sparować urządzenia.

Ograniczenia dotyczące wykorzystania drukarki paragonów Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless

Shopify POS ma wyłączną relację 1 do 1 z drukarką paragonów Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless, co oznacza, że:

 • Nie możesz łączyć wielu urządzeń z tą samą drukarką.

 • Shopify POS nie działa z wieloma drukarkami jednocześnie.

Rozwiązywanie problemów z drukarką Star Micronics TSP143IIIBI

Jeśli masz problemy z korzystaniem z drukarki Star Micronics TSP143IIIBI, wykonaj poniższe kroki w celu ich rozwiązania.

Kroki:

 1. Sprawdź, czy spełniasz poniższe podstawowe wymagania:

  • Twoja aplikacja Shopify POS jest aktualna.
  • System operacyjny Twojego urządzenia jest aktualny.
  • Twoje urządzenie ma aktywowaną funkcję Bluetooth.
 2. Sprawdź, czy papier jest poprawnie włożony do drukarki i czy wskaźnik statusu świeci się na niebiesko.

 3. Usuń sparowanie urządzenia i drukarki paragonów.

 4. Przywróć ustawienia fabryczne drukarki paragonów.

 5. Sparuj urządzenie z drukarką paragonów.

 6. Uruchom ponownie drukarkę.

 7. Otwórz Ustawienia urządzenia.

 8. Naciśnij opcję menu Bluetooth i potwierdź, że drukarka Star Micronics wyświetla się jako Niepodłączona.

 9. Naciśnij drukarkę, aby się z nią połączyć.

 10. Gdy drukarka będzie mieć status Połączone, ponownie ją uruchom. Gdy drukarka się włączy, powinna mieć przez chwilę status Niepołączone, a następnie Połączone.

 11. Jeśli drukarka nie łączy się automatycznie po jej ponownym uruchomieniu, musisz włączyć opcję Połącz automatycznie.

 12. Przetestuj drukarkę, drukując paragon testowy.

Jeśli po wykonaniu tych kroków będziesz mieć nadal problemy z korzystaniem z drukarki paragonów, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo