เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Star Micronics TSP143IIIBI Bluetooth

ในหน้านี้

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ฮาร์ดแวร์นี้กับร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • แอป Shopify POS
 • iPad ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งาน iPadOS 15 ขึ้นไป, iPhone ที่ใช้งาน iOS 15 ขึ้นไป หรืออุปกรณ์ Android ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งานเวอร์ชัน 10 ขึ้นไป

สถานที่ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Star Micronics TSP143IIIBI Bluetooth มีจำหน่ายที่ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ในประเทศที่รองรับ

การซื้อกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth ของคุณ

ม้วนกระดาษเทอร์มอลใด ๆ ใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ได้ หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

ข้อมูลจำเพาะของกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth
ความกว้าง 80 มม. ตามมาตรฐาน
ความหนา ตั้งแต่ 0.053 มม. ถึง 0.085 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน สูงสุด 83 มม.

สำหรับคำอธิบายวิธีการโหลดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ดูคำแนะนำในคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ Bluetooth ของคุณ

คุณต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟก่อนจึงจะสามารถใช้เครื่องพิมพ์ Bluetooth ได้

ขั้นตอน:

 1. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ
 2. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับเต้าเสียบไฟ
 3. เปิดเครื่องพิมพ์ ไฟสัญลักษณ์พร้อมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม ไฟสัญลักษณ์ข้อผิดพลาดจะกะพริบเป็นสีแดงเมื่อไม่ได้ใส่กระดาษไว้

หากโหลดกระดาษใส่ไว้ ระบบก็จะพิมพ์รายงานการวินิจฉัย

หลังจากนี้คุณก็พร้อมที่จะจับคู่เครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์ของคุณแล้ว

จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth กับอุปกรณ์ของคุณ

การจับคู่จะเป็นการระบุอุปกรณ์ซึ่งกันและกัน และสร้างการเชื่อมโยงระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ที่จับคู่สามารถเชื่อมต่อกันได้ในภายหลังโดยไม่ต้องตรวจสอบยืนยันตัวตนซ้ำ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Star Micronics TSP143IIIBI Bluetooth (หมายเลขรุ่น TSP143IIIBI) เปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติไว้แล้ว ซึ่งหมายความว่าหลังจากจับคู่เครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์ของคุณ การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่องพิมพ์และอยู่ในระยะใช้งานของอุปกรณ์

ขั้นตอน:

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะ เพิ่มเติม > การตั้งค่า > ตั้งค่าฮาร์ดแวร์
 2. แตะที่ “เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ” > “Star Micronics” > “Bluetooth
 3. เปิดเครื่องพิมพ์และป้อนกระดาษใบเสร็จ
 4. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการในแอป Shopify POS

ปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Bluetooth TSP100IIIBI มาพร้อมกับการเชื่อมต่ออัตโนมัติที่เปิดใช้งานไว้แล้วเป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าเครื่องพิมพ์ที่จับคู่ไว้จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่องและอยู่ในระยะการทำงานของอุปกรณ์ที่จับคู่ด้วย

หากคุณไม่ต้องการให้เครื่องพิมพ์ที่จับคู่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ให้ปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้อุปกรณ์หลายเครื่องกับเครื่องพิมพ์เครื่องเดียว คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อได้

ขั้นตอน:

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จจะไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติอีกต่อไป นับจากนี้ไปทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องพิมพ์หรือรีสตาร์ตอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์จะไม่เชื่อมต่อ หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ คุณต้องกลับไปยังการตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์ (ไม่ใช่การตั้งค่าแอป Shopify POS) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์

เปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันการเชื่อมต่ออัตโนมัติของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอนการปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ แต่ให้เลือกเปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติในขั้นตอนที่ 6

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth กับอุปกรณ์ของคุณแล้ว

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

เลิกจับคู่อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

คุณสามารถเลิกจับคู่อุปกรณ์ของคุณและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จได้

ขั้นตอน:

คืนค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

คุณสามารถคืนค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

ขั้นตอน:

 1. เลิกจับคู่อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ
 2. เมื่อปิดเครื่องพิมพ์อยู่ ให้หาปุ่มรีเซ็ต (RST) ที่อยู่ด้านหลังของเครื่อง จากนั้นใช้ปากกาเพื่อกดปุ่มค้างไว้
 3. เปิดเครื่องพิมพ์พร้อมกับกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ เมื่อไฟ ERROR กะพริบ ให้ปล่อยปุ่ม
 4. รอจนกว่าไฟข้อผิดพลาดจะหยุดกะพริบ หากต้องการรีเซ็ตให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์เป็นครั้งที่สอง รอ 5 วินาที จากนั้นจึงเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

ขณะนี้เครื่องพิมพ์ได้รีเซ็ตอย่างเต็มรูปแบบและพร้อมที่จะจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณแล้ว

หากคุณใช้หมายเลขรุ่น TSP143IIIBI การรีเซ็ตจะเป็นการเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติทิ้งไว้ต่อไป แม้ว่าคุณจะต้องจับคู่อุปกรณ์อีกครั้งก็ตาม

ข้อจำกัดเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless

Shopify POS มีความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ 1 กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless แบบพิเศษ ซึ่งหมายถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • คุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายชิ้นเข้ากับเครื่องพิมพ์เดียวกันได้

 • Shopify POS จะไม่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จหลายเครื่องในเวลาเดียวกัน

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Star Micronics TSP143IIIBI

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งาน Star Micronics TSP143IIIBI ให้ลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดพื้นฐานเหล่านี้:

  • แอป Shopify POS ของคุณเป็นปัจจุบัน
  • ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
  • อุปกรณ์ของคุณเปิดใช้งาน Bluetooth แล้ว
 2. ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งกระดาษพิมพ์อย่างถูกต้องและไฟแสดงสถานะเป็นสีน้ำเงินทึบ

 3. เลิกจับคู่อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 4. คืนค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

 5. จับคู่อุปกรณ์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

 6. เริ่มการทำงานเครื่องพิมพ์ใหม่

 7. เปิดการตั้งค่าในอุปกรณ์

 8. แตะที่ตัวเลือกเมนู Bluetooth และยืนยันว่าเครื่องพิมพ์ Star Micronics แสดงข้อความว่าไม่ได้เชื่อมต่อ

 9. แตะที่เครื่องพิมพ์เพื่อเชื่อมต่อ

 10. เมื่อเครื่องพิมพ์แสดงสถานะว่าเชื่อมต่อ ให้เริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง เมื่อเครื่องพิมพ์เปิดขึ้น ระบบจะแสดงสถานะครู่หนึ่งว่าไม่ได้เชื่อมต่อ แล้วจึงกลายเป็นเชื่อมต่อ

 11. หากเครื่องพิมพ์ไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อคุณรีสตาร์ตเป็นครั้งที่สอง คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

 12. ทดสอบเครื่องพิมพ์โดยการพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบ

หากคุณยังประสบปัญหาในการใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จหลังจากลองดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี