เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth

หมายเลขรุ่น: TSP143IIIBI

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ฮาร์ดแวร์นี้กับร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • Shopify POS โฉมใหม่
 • iPad หรือ iPhone ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งาน iOS 12.2 หรือใหม่กว่า หรืออุปกรณ์ Android ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งานเวอร์ชัน 5.0 (Lollipop) หรือใหม่กว่า

สถานที่ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth มีจำหน่ายในร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify สำหรับผู้ขายในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

การซื้อกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth ของคุณ

ม้วนกระดาษเทอร์มอลใด ๆ ใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ได้ หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

ข้อมูลจำเพาะของกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth
ความกว้าง 80 มม. ตามมาตรฐาน
ความหนา ตั้งแต่ 0.053 มม. ถึง 0.085 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน สูงสุด 83 มม.

สำหรับคำอธิบายวิธีการโหลดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ดูคำแนะนำในคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ Bluetooth ของคุณ

คุณต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟก่อนจึงจะสามารถใช้เครื่องพิมพ์ Bluetooth ได้

ขั้นตอน:

 1. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 2. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับเต้าเสียบไฟ

 3. เปิดเครื่องพิมพ์ ไฟสัญลักษณ์พร้อมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม ไฟสัญลักษณ์ข้อผิดพลาดจะกะพริบเป็นสีแดงเมื่อไม่ได้ใส่กระดาษไว้

หากโหลดกระดาษใส่ไว้ ระบบก็จะพิมพ์รายงานการวินิจฉัย

หลังจากนี้คุณก็พร้อมที่จะจับคู่เครื่องพิมพ์กับ iPad ของคุณแล้ว

จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth กับ iPad ของคุณ

การจับคู่จะเป็นการระบุอุปกรณ์ซึ่งกันและกัน และสร้างการเชื่อมโยงระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ที่จับคู่สามารถเชื่อมต่อกันได้ในอนาคตโดยไม่ต้องตรวจสอบการพิสูจน์ตัวตนซ้ำ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth (หมายเลขรุ่น TSP143IIIBI) มาพร้อมกับการเชื่อมต่ออัตโนมัติที่เปิดใช้งานพร้อมแล้ว ซึ่งหมายความว่าหลังจากคุณจับคู่เครื่องพิมพ์กับ iPad การเชื่อมต่อ Bluetooth จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดสวิตช์ของเครื่องพิมพ์และอยู่ในระยะใช้งานของ iPad

ขั้นตอน:

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ

 2. เปิดการตั้งค่าของ iPad

  ปุ่มการตั้งค่าใน iPad

 3. แตะที่ตัวเลือกเมนู Bluetooth ค้นหาเครื่องพิมพ์ Star Micronics ในรายการ อุปกรณ์อื่น ซึ่งมีชื่ออย่างเช่น TSP100-XXXXX

 • หากคุณได้รับเชิญให้ดาวน์โหลดแอปที่เกี่ยวข้องสำหรับเครื่องพิมพ์นี้ คุณก็สามารถทำได้ในตอนนี้หรือในภายหลัง คุณต้องมีแอปนี้ถ้าคุณตั้งใจจะปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ
 1. แตะที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ "TSP100-XXXX" และรอให้กระบวนการจับคู่เสร็จสิ้น การจับคู่จะสมบูรณ์เมื่อเครื่องพิมพ์ย้ายไปยังรายการอุปกรณ์ของฉัน และแสดงสถานะว่าเชื่อมต่อแล้วทางด้านขวาของชื่อเครื่อง

ปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

โดยค่าเริ่มต้น เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP100IIIBI Bluetooth จะมาพร้อมกับการเชื่อมต่ออัตโนมัติที่เปิดใช้งานไว้แล้ว ซึ่งหมายความว่าเครื่องพิมพ์ที่จับคู่ไว้จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่องและอยู่ในระยะการทำงานของ iPad ที่จับคู่ด้วย

หากไม่ต้องการให้เครื่องพิมพ์ที่จับคู่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่อง คุณต้องเปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ เหตุผลข้อหนึ่งสำหรับการปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติคือกรณีที่คุณใช้ iPad หลายเครื่องกับเครื่องพิมพ์เครื่องเดียว

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณจับคู่กับ iPad แล้ว

 2. ดาวน์โหลดแอป TSP100III Utility ที่สร้างขึ้นโดย Star Micronics จาก Apple App Store

 3. เปิดแอป TSP100III Utility จากนั้นแตะที่ยกเลิกสถานะที่เลือกในส่วนอุปกรณ์ที่เลือกไว้

 4. ในหน้าจอเลือกอุปกรณ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแล้วแตะที่ "นำไปใช้" ระบบจะตั้งชื่อให้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จว่า TSP100IIIBI หรือชื่ออื่นที่คล้ายคลึงกัน

 5. ในส่วนการกำหนดค่า ให้แตะที่การตั้งค่า Bluetooth

 6. ปิดใช้งานตัวเลือกการเชื่อมต่ออัตโนมัติ แล้วแตะที่ "นำไปใช้" แตะที่ "ดำเนินการต่อ" ตรงข้อความเตือนสิทธิ์อนุญาตการจับคู่ใหม่เพื่อบันทึกการตั้งค่า

 7. เปิดการตั้งค่าของ iPad

  ปุ่มการตั้งค่าใน iPad

 8. แตะที่ตัวเลือกเมนู Bluetooth

 9. แตะที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จใต้อุปกรณ์ของฉันเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จจะไม่เชื่อมต่อกับ iPad โดยอัตโนมัติอีกต่อไป นับจากนี้ไปทุกครั้งที่คุณเปิดสวิตช์เครื่องพิมพ์หรือรีสตาร์ต iPad คุณต้องกลับไปยังการตั้งค่า Bluetooth ของ iPad (ไม่ใช่การตั้งค่าแอป Shopify POS) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ อุปกรณ์ของฉัน

เปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

หากต้องการเปิดใช้ฟังก์ชันการเชื่อมต่ออัตโนมัติของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอนในการปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ แต่เปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติในขั้นตอนที่ 6

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth กับ iPad ของคุณแล้ว

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

เลิกจับคู่ iPad และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

คุณสามารถเลิกจับคู่ iPad และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จได้

ขั้นตอน:

 1. ปิดเครื่องพิมพ์

 2. เปิดการตั้งค่าของ iPad

  ปุ่มการตั้งค่าใน iPad

 3. แตะที่ตัวเลือกเมนู Bluetooth เพื่อดูอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่ไว้

 4. แตะที่รูปสัญลักษณ์ i ด้านขวาของชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นแตะที่ลืมอุปกรณ์นี้เพื่อลบเครื่องพิมพ์ออกจากรายการอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

 5. จากหน้าจอการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของ Shopify POS ให้รูดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Bluetooth ไปทางซ้ายเพื่อแสดงปุ่มลบ

 6. แตะที่ลบ

คืนค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

คุณสามารถคืนค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

ขั้นตอน:

 1. เลิกจับคู่ iPad และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 2. เมื่อปิดเครื่องพิมพ์อยู่ ให้หาปุ่มรีเซ็ตที่อยู่ด้านหลังของเครื่อง จากนั้นใช้ปากกาเพื่อกดปุ่มค้างไว้

 3. เปิดเครื่องพิมพ์พร้อมกับกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ เมื่อไฟ ERROR กะพริบ ให้ปล่อยปุ่ม

 4. รอจนกว่าไฟข้อผิดพลาดจะหยุดกะพริบ หากต้องการรีเซ็ตให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์เป็นครั้งที่สอง รอ 5 วินาที จากนั้นจึงเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

ขณะนี้เครื่องพิมพ์ได้รีเซ็ตอย่างเต็มรูปแบบและพร้อมที่จะจับคู่กับ iPad ของคุณแล้ว

หากคุณใช้หมายเลขรุ่น TSP143IIIBI การรีเซ็ตจะเป็นการเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติทิ้งไว้ต่อไป แม้ว่าคุณจะต้องจับคู่อุปกรณ์อีกครั้งก็ตาม

ข้อจำกัดเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless

Shopify POS มีความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ 1 กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless แบบพิเศษ ซึ่งหมายถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ iPad หลายเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์เดียวกันได้

 • Shopify POS จะไม่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จหลายเครื่องในเวลาเดียวกัน

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Star Micronics TSP100IIIBI

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งาน Star Micronics TSP100IIIBI ให้ลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดพื้นฐานเหล่านี้:

- แอป Shopify POS ของคุณเป็นปัจจุบัน - iOS ของ iPad คุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด - iPad ของคุณเปิดใช้ Bluetooth แล้ว

 1. ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งกระดาษพิมพ์อย่างถูกต้องและไฟแสดงสถานะเป็นสีน้ำเงินทึบ

 2. เลิกจับคู่ iPad และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 3. คืนค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

 4. จับคู่ iPad ของคุณกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

 5. เริ่มการทำงานเครื่องพิมพ์ใหม่

 6. เปิดการตั้งค่าของ iPad

  ปุ่มการตั้งค่าใน iPad

 7. แตะที่ตัวเลือกเมนู Bluetooth และยืนยันว่าเครื่องพิมพ์ Star Micronics แสดงข้อความว่า ไม่ได้เชื่อมต่อ

 8. แตะที่เครื่องพิมพ์เพื่อเชื่อมต่อ

 9. เมื่อเครื่องพิมพ์แสดงสถานะว่าเชื่อมต่อ ให้เริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง เมื่อเครื่องพิมพ์เปิดขึ้น ระบบจะแสดงสถานะครู่หนึ่งว่าไม่ได้เชื่อมต่อ แล้วจึงกลายเป็นเชื่อมต่อ

 10. หากเครื่องพิมพ์ไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มการทำงานใหม่เป็นครั้งที่สอง คุณจำเป็นต้องเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติ

 11. ทดสอบเครื่องพิมพ์โดยการพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบ

หากคุณยังประสบปัญหาในการใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จหลังจากลองดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี