เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ฮาร์ดแวร์นี้กับร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • Shopify POS โฉมใหม่
 • iPad ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งาน iPadOS 12.5.1 หรือใหม่กว่า iPhone ที่ใช้งาน iOS 12.5.1 หรือใหม่กว่า หรืออุปกรณ์ Android ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งานเวอร์ชัน 7.0 (Nougat) หรือใหม่กว่า

สถานที่ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth มีให้บริการในร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify สำหรับผู้ขายใน สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก เบลเยียม และ สเปน

การซื้อกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth ของคุณ

ม้วนกระดาษเทอร์มอลใด ๆ ใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ได้ หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

ข้อมูลจำเพาะของกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth
ความกว้าง 80 มม. ตามมาตรฐาน
ความหนา ตั้งแต่ 0.053 มม. ถึง 0.085 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน สูงสุด 83 มม.

สำหรับคำอธิบายวิธีการโหลดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ดูคำแนะนำในคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ Bluetooth ของคุณ

คุณต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟก่อนจึงจะสามารถใช้เครื่องพิมพ์ Bluetooth ได้

ขั้นตอน:

 1. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 2. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับเต้าเสียบไฟ

 3. เปิดเครื่องพิมพ์ ไฟสัญลักษณ์พร้อมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม ไฟสัญลักษณ์ข้อผิดพลาดจะกะพริบเป็นสีแดงเมื่อไม่ได้ใส่กระดาษไว้

หากโหลดกระดาษใส่ไว้ ระบบก็จะพิมพ์รายงานการวินิจฉัย

หลังจากนี้คุณก็พร้อมที่จะจับคู่เครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์ของคุณแล้ว

จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth กับอุปกรณ์ของคุณ

การจับคู่จะเป็นการระบุอุปกรณ์ซึ่งกันและกัน และสร้างการเชื่อมโยงระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ที่จับคู่สามารถเชื่อมต่อกันได้ในภายหลังโดยไม่ต้องตรวจสอบยืนยันตัวตนซ้ำ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth Star Micronics TSP100IIIBI (หมายเลขรุ่น TSP143IIIBI) มาพร้อมการเชื่อมต่ออัตโนมัติที่เปิดใช้งานไว้แล้ว ซึ่งหมายความว่าหลังจากคุณจับคู่เครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์ของคุณ การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่องพิมพ์และอยู่ในระยะใช้งานของอุปกรณ์ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะ > การตั้งค่า > ตั้งค่าฮาร์ดแวร์

 2. แตะที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ> Bluetooth

 3. เปิดเครื่องพิมพ์และป้อนกระดาษใบเสร็จ

 4. เปิดโหมดจับคู่

 5. กดปุ่มจับคู่ค้างไว้ 5 วินาที หรือจนกว่าไฟด้านข้างปุ่มจับคู่จะกะพริบเป็นสีเขียว

 6. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการในแอป Shopify POS

ปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Bluetooth TSP100IIIBI จะมาพร้อมกับการเชื่อมต่ออัตโนมัติที่เปิดใช้งานไว้แล้วเป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าเครื่องพิมพ์ที่จับคู่ไว้จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่องและอยู่ในระยะการทำงานของอุปกรณ์ที่จับคู่ด้วย

หากไม่ต้องการให้เครื่องพิมพ์ที่จับคู่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่อง คุณต้องปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ เหตุผลข้อหนึ่งสำหรับการปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติคือกรณีที่คุณใช้อุปกรณ์หลายชิ้นกับเครื่องพิมพ์เครื่องเดียว

ขั้นตอน:

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จจะไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติอีกต่อไป นับจากนี้ไปทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องหรือรีสตาร์ตอุปกรณ์ คุณจึงต้องกลับไปยังการตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์ (ไม่ใช่การตั้งค่าแอป Shopify POS) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์

เปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

หากต้องการเปิดใช้ฟังก์ชันการเชื่อมต่ออัตโนมัติของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอนในการปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ แต่เปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติในขั้นตอนที่ 6

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth กับอุปกรณ์ของคุณแล้ว

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

เลิกจับคู่อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

คุณสามารถเลิกจับคู่อุปกรณ์ของคุณและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จได้

ขั้นตอน:

คืนค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

คุณสามารถคืนค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

ขั้นตอน:

 1. เลิกจับคู่อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 2. เมื่อปิดเครื่องพิมพ์อยู่ ให้หาปุ่มรีเซ็ตที่อยู่ด้านหลังของเครื่อง จากนั้นใช้ปากกาเพื่อกดปุ่มค้างไว้

 3. เปิดเครื่องพิมพ์พร้อมกับกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ เมื่อไฟ ERROR กะพริบ ให้ปล่อยปุ่ม

 4. รอจนกว่าไฟข้อผิดพลาดจะหยุดกะพริบ หากต้องการรีเซ็ตให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์เป็นครั้งที่สอง รอ 5 วินาที จากนั้นจึงเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

ขณะนี้เครื่องพิมพ์ได้รีเซ็ตอย่างเต็มรูปแบบและพร้อมที่จะจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณแล้ว

หากคุณใช้หมายเลขรุ่น TSP143IIIBI การรีเซ็ตจะเป็นการเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติทิ้งไว้ต่อไป แม้ว่าคุณจะต้องจับคู่อุปกรณ์อีกครั้งก็ตาม

ข้อจำกัดเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless

Shopify POS มีความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ 1 กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless แบบพิเศษ ซึ่งหมายถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • คุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายชิ้นเข้ากับเครื่องพิมพ์เดียวกันได้

 • Shopify POS จะไม่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จหลายเครื่องในเวลาเดียวกัน

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Star Micronics TSP100IIIBI

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งาน Star Micronics TSP100IIIBI ให้ลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดพื้นฐานเหล่านี้:

  • แอป Shopify POS ของคุณเป็นปัจจุบัน
  • ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
  • อุปกรณ์ของคุณเปิดใช้ Bluetooth แล้ว
 2. ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งกระดาษพิมพ์อย่างถูกต้องและไฟแสดงสถานะเป็นสีน้ำเงินทึบ

 3. เลิกจับคู่อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 4. คืนค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

 5. จับคู่อุปกรณ์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

 6. เริ่มการทำงานเครื่องพิมพ์ใหม่

 7. เปิดการตั้งค่าในอุปกรณ์

 8. แตะที่ตัวเลือกเมนู Bluetooth และยืนยันว่าเครื่องพิมพ์ Star Micronics แสดงข้อความว่า ไม่ได้เชื่อมต่อ

 9. แตะที่เครื่องพิมพ์เพื่อเชื่อมต่อ

 10. เมื่อเครื่องพิมพ์แสดงสถานะว่าเชื่อมต่อ ให้เริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง เมื่อเครื่องพิมพ์เปิดขึ้น ระบบจะแสดงสถานะครู่หนึ่งว่าไม่ได้เชื่อมต่อ แล้วจึงกลายเป็นเชื่อมต่อ

 11. หากเครื่องพิมพ์ไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มการทำงานใหม่เป็นครั้งที่สอง คุณจำเป็นต้องเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติ

 12. ทดสอบเครื่องพิมพ์โดยการพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบ

หากคุณยังประสบปัญหาในการใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จหลังจากลองดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี