Trådløs Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth-kvitteringsprinter

Modelnummer: TSP143IIIBI

Betingelser

Hvis du vil bruge denne hardware sammen med din Shopify-butik, skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal have det helt nye Shopify POS
 • en kompatibel iPad eller iPhone, der har iOS 12.2 eller nyere, ELLER en kompatibel Android-enhed, der har version 5.0 (Lollipop) eller nyere

Hvor kan man købe den trådløse Bluetooth-kvitteringsprinter

Shopejere kan købe den trådløse Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth-kvitteringsprinter i Shopifys hardwarebutik i USA, Canada, Storbritannienog Irland.

Køb papir til din trådløse Bluetooth-kvitteringsprinter

Alle typer af ruller med termisk papir fungerer sammen med printeren, hvis papiret opfylder følgende specifikationer:

Papirspecifikationer til den trådløse kvitteringsprinter med Bluetooth
Bredde 80 mm standard
Tykkelse Mellem 0,053 mm og 0,085 mm
Rullediameter Op til 83 mm

Du kan finde en beskrivelse af, hvordan du sætter papir i kvitteringsprinteren, i vejledningen, der findes i producentens hardwaremanual.

Tilslut din Bluetooth-printer

Før du kan bruge din Bluetooth-printer, skal du slutte den til strømforsyningen.

Fremgangsmåde:

 1. Sæt den ene ende af strømkablet i bag på kvitteringsprinteren.

 2. Sæt den anden ende af kablet i en stikkontakt.

 3. Tænd printeren. Indikatoren Klar lyser blåt. FEJL-indikatoren blinker rødt, når der ikke er isat papir.

Hvis der er isat papir, udskrives der en diagnostisk rapport.

Herefter er du klar til at parre printeren med din iPad.

Par og forbind den trådløse Bluetooth-kvitteringsprinter med din iPad

Parringen identificerer enheder over for hinanden og etablerer et bånd mellem dem. Dette gør det muligt for parrede enheder at oprette forbindelse i fremtiden uden gentagne godkendelseskontroller.

På den trådløse Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth-kvitteringsprinter (modelnummer TSP143IIIBI) er automatisk tilslutning aktiveret som standard. Det betyder, at der automatisk oprettes Bluetooth-forbindelse, hver gang printeren tændes, og den er inden for din iPads rækkevidde, efter du har parret printeren med din iPad.

Fremgangsmåde:

 1. Slut din printer til en strømforsyning.

 2. Åbn din iPads Indstillinger.

  Knappen Indstillinger på din iPad

 3. Tryk på menupunktet Bluetooth. Find printeren Star Micronics på listen Andre enheder under et navn som f.eks. TSP100-XXXXX.

 • Hvis du bliver inviteret til at downloade en tilknyttet app til denne printer, kan du gøre det nu eller senere. Du skal bruge denne app, hvis du vil deaktivere automatisk tilslutning.
 1. Tryk på kvitteringsprinteren TSP100-XXXX, og vent indtil parringsprocessen er fuldført. Parringen er fuldført, når printeren flyttes til listen Mine enheder og Tilsluttet vises til højre for printerens navn.

Deaktiver automatisk tilslutning

TSP100IIIBI Bluetooth-kvitteringsprinteren leveres som standard med automatisk tilslutning aktiveret. Dette betyder, at en parret printer automatisk opretter forbindelse, når den er tændt og inden for rækkevidde af den iPad, den er parret med.

Hvis du ikke vil have, at din parrede printer opretter forbindelse automatisk, hver gang du tænder den, skal du deaktivere automatisk tilslutning. Du kan f.eks. ønske at deaktivere automatisk tilslutning, hvis du bruger flere iPads sammen med en enkelt printer.

Fremgangsmåde:

 1. Sørg for, at din printer er parret med din iPad.

 2. Downloade appen TSP100III Utility, som er udviklet af Star Micronics i Apples App Store.

 3. Åbn appen TSP100III Utility, og tryk derefter på Ikke valgt tilstand i afsnittet Valgt enhed.

 4. Vælg kvitteringsprinteren, og tryk på Anvend på siden Vælg enhed. Kvitteringsprinteren navngives TSP100IIIBI eller lignende.

 5. Tryk på Bluetooth-indstillinger i afsnittet Konfiguration.

 6. Deaktiver indstillingen Automatisk tilslutning, og tryk derefter på Anvend. Tryk på Fortsæt i denne nye meddelelse med parringstilladelse for at gemme indstillingerne.

 7. Åbn din iPads Indstillinger.

  Knappen Indstillinger på din iPad

 8. Tryk på menupunktet Bluetooth.

 9. Tryk på kvitteringsprinteren under Mine enheder for at oprette forbindelse igen.

Kvitteringsprinteren opretter ikke længere automatisk forbindelse til din iPad. Fra nu af skal du vende tilbage til Bluetooth-indstillingerne på din iPad (ikke indstillingerne for Shopify POS-appen) og vælge printeren på listen Mine enheder, hver gang du tænder printeren eller genstarter din iPad.

Aktivér automatisk tilslutning

Hvis du vil aktivere funktionen til automatisk tilslutning på kvitteringsprinteren, skal du gentage trinnene under Deaktiver automatisk tilslutning, men du skal aktivere Automatisk tilslutning i trin 6.

Når du har forbundet din trådløse Bluetooth-kvitteringsprinter med din iPad

Når du har tilsluttet din printer, skal du huske at gøre følgende:

Ophæv parringen mellem din iPad og din kvitteringsprinter

Du kan ophæve parringen mellem din iPad og din kvitteringsprinter.

Fremgangsmåde:

 1. Sluk for printeren.

 2. Åbn din iPads Indstillinger.

  Knappen Indstillinger på din iPad

 3. Tryk på menupunktet Bluetooth for at se dine parrede Bluetooth-enheder.

 4. Tryk på symbolet i til højre for printernavnet, og tryk derefter på Glem denne enhed for at fjerne printeren fra listen over dine Bluetooth-enheder.

 5. Swipe Bluetooth-kvitteringsprinter til venstre på siden Hardwareindstillinger i Shopify POS for at få vist knappen Slet.

 6. Tryk på Slet.

Nulstil kvitteringsprinteren til dens fabriksindstillinger

Du kan nulstille din kvitteringsprinter til dens fabriksindstillinger.

Fremgangsmåde:

 1. Ophæv parringen mellem din iPad og din kvitteringsprinter.

 2. Når printeren er slukket, skal du finde nulstillingsknappen bag på printeren, og derefter bruge en pen til at trykke på knappen og holde den nede.

 3. Tænd for printeren, mens du holder nulstillingsknappen nede. Slip knappen, når FEJL-lampen blinker.

 4. Vent indtil lyset FEJL holder op med at blinke. For at fuldføre nulstillingen skal du slukke for printeren endnu en gang, vente fem sekunder og derefter tænde den igen.

Printeren er nu helt nulstillet og klar til at blive parret med din iPad.

Hvis du bruger modelnummer TSP143IIIBI, er den automatiske tilslutning stadig aktiveret efter nulstillingen. Du skal dog parre dine enheder igen.

Begrænsninger ved brug af Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless-kvitteringsprinter

Shopify POS har et eksklusivt 1-til-1-forhold til Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless-kvitteringsprinteren, hvilket betyder følgende:

 • Du kan ikke forbinde flere iPads til den samme printer.

 • Shopify POS fungerer ikke samtidigt med flere printere.

Fejlfinding for Star Micronics TSP100IIIBI

Hvis du har problemer med at bruge Star Micronics TSP100IIIBI, kan du prøve disse fejlfindingstrin.

Fremgangsmåde:

 1. Kontrollér, at du opfylder følgende grundlæggende krav:

- Din Shopify POS-app er opdateret. - Din iPads version af iOS er opdateret. - Din iPad har Bluetooth aktiveret.

 1. Kontrollér, at printerpapiret er korrekt isat, og at statusindikatorlampen lyser konstant blåt.

 2. Ophæv parringen mellem din iPad og din kvitteringsprinter.

 3. Nulstil kvitteringsprinteren til dens fabriksindstillinger.

 4. Par din iPad med kvitteringsprinteren.

 5. Genstart printeren.

 6. Åbn din iPads Indstillinger.

  Knappen Indstillinger på din iPad

 7. Tryk på menupunktet Bluetooth, og bekræft, at Star Micronics-printeren vises som Ikke tilsluttet.

 8. Tryk på printeren for at oprette forbindelse til den.

 9. Genstart printeren, når den vises som Tilsluttet. Når printeren tændes, skal den vises kortvarigt som Ikke tilsluttet og derefter som Tilsluttet.

 10. Hvis printeren ikke opretter forbindelse automatisk, når du genstarter den for anden gang, skal du aktivere automatisk tilslutning.

 11. Test printeren ved at udskrive en testkvittering.

Kontakt Shopify Support, hvis du stadig har problemer med at bruge kvitteringsprinteren, efter du har gennemført disse trin.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis